Redigering av söndagsserier

Amerikanska söndagserier på det tidiga 1900-talet var oftast i färg, publicerade i en särskild tidningsbilaga, Sunday Comic Section. Med tiden ökade dock kraven på att ha möjlighet till redigering av söndagsserier.


Helsidesformat

Vanligt på 1920- och 30-talet var att serier var i helsidesformat, i ensamt majestät som t.ex. Little Nemo in Slumberland

En söndagssida av Winsor McCay från 1910
En söndagssida av Winsor McCay från 1910.

…eller med en s.k. ”topper strip”, som t.ex. Polly and Her Pals.

Polly and Her Pals med ”toppern” Dot and Dash av Cliff Sterrett från 15 april 1928
Polly and Her Pals med ”toppern” Dot and Dash, av Cliff Sterrett från 15 april 1928. ©KFS

Helsidesformatet gav serietecknare en enorm möjlighet att skapa olika kreativa uttryck på sidan. Serierutor kunde utformas väldigt olika, eller helt utelämnas om så vore. Layout kunde helt enkelt vara en del i berättandet.

Prince Valiant i en layout som endast är möjlig i helsidesformat
Prins Valiant i en layout som endast är möjlig i helsidesformat, här i tysk översättning. För original på engelska klicka här. ©KFS

Tanken med en ”topper” var att tidningen kunde välja att ersätta den med en annons eller, om den var stor nog, med en annan söndagsserie i mindre format. Toppers (som också kan vara publicerade inunder huvudserien) tillkom på 20-talet och hade sin storhetstid på 30-talet.

Här har ”toppers” ersatts med annonser
Här har ”toppers” ersatts med annonser.

Tillbaka till sidans topp


Fullformat och tabloid

För helsidan fanns två standardstorlekarna för söndagsserier: fullformat (s.k. broadsheet) och tabloidformat. Utöver det finns en mängd andra tidningsformat som tidningsmaterial måste kunna anpassas till, t.ex. Berliner.

Fullformat och tabloidformat på 40-talet
Fullformat och tabloidformat på 40-talet.

Formatet på söndagsserierna har sedan 30-talet generellt sett minskat rejält under åren, och sedan slutet av 30-talet har serier i fullsidesformat blivit allt mer sällsynt.

Dagstripparnas förminskning

Tillbaka till sidans topp


Pappersransonering

Andra världskriget ledde dessutom till pappersransonering som kom att innebära att regeringen uppmanade seriesyndikaten att krympa söndagsserierna från helsida till två tredjedelar.

1944-45 krympte Prince Valiant till 2/3 helsida, här från 7 januari 1945. 
Att erbjuda tidningarna utfyllnadsserien The Mediæval Castle var ett sätt för syndikatet att ändå behålla utrymmet. ©KFS
1944-45 krympte Prince Valiant till 2/3 helsida, här från 7 januari 1945.
Att erbjuda tidningarna utfyllnadsserien The Mediæval Castle var ett sätt för syndikatet att ändå behålla utrymmet. ©KFS

Något som tidningarna också kan göra för att spara utrymme är att ta bort titelrutan/rutorna och ersätta det med en överskrift. Och sparat utrymme kunde ge plats för t.ex. annonsering.

Tillbaka till sidans topp


Redigerbara format

Kort sagt, syndikaten som levererar söndagsserier till tidningar måste kunna erbjuda dem i flera olika publicerbara format. Något som serietecknaren måste kunna anpassa serien efter.

En stående söndagssida av Fantomen av Lee Falk och Ray Moore från 6 juli 1941
Fantomen av Lee Falk och Ray Moore från 6 juli 1941 som en helsida tabloid – utan titelruta. ©KFS

Så till exempel kan en serie bli publicerad både i stående helsidesformat och liggande halvsidesformat, efter en del redigering.

Samma söndagssida som ovan redigerad till liggande
Samma söndagssida som ovan redigerad till liggande halvsida. ©KFS

Vid en snabb blick kan de två söndagssidorna ovan förefalla vara lika, men vid en direkt jämförelse ser man att det är flera skillnader. Halvsidans rutor har reducerad höjd, och pratbubblorna är justerade och nerflyttade.

Rutorna i den stående sidan är högre än i den liggande
Rutorna i den stående sidan är högre än i den liggande. ©KFS

Men för de två sista rutorna är skillnaden än större, eftersom både höjd och bredd i båda rutorna på halvsidan är mindre.

De sista båda rutorna skiljer sig kraftigt mellan versionerna
De båda sista rutorna skiljer sig kraftigt mellan versionerna. ©KFS

Om sådan redigering av söndagsserier innebär att intressant innehåll blir bortklippt, eller om det större formatet är försett med irrelevant ”luft” som med fördel kan försvinna, kanske är en smaksak.

Med den fortsatta utvecklingen av söndagssidornas format uppstod t.ex. halvsidor där hela den övre raden var skapad för att man helt eller delvis ska kunna ta bort rutorna.

Ett original till en halvsida med Snobben av Charles M. Shultz från 13 juni 1965, där hela den övre raden är skapad för att helt eller delvis kunna redigeras bort
Ett original till en halvsida med Snobben av Charles M. Shultz från 13 juni 1965, där hela den övre raden kan tas bort, helt eller delvis. ©UFS

Överflödiga serierutor

Tillbaka till sidans topp

Vanliga söndagsserieformat

Med en sådan lösning kan den övre bildraden helt uteslutas om en textrad placeras ovanför som titel. Samtidigt kan man också publicera halvsidan som helsida tabloid, men då försvinner den ”innehållslösa” översta högra rutan, och serien blir 4-radig istället för 3-radig.

Redigering av söndagsserier innebär att Fantomen kan publiceras som helsida, halvsida, tredjedels sida och kvartssida.
Fantomen som helsida, halvsida, tredjedels sida och kvartssida.

Standardlayout för en söndagssida innebär att den kan bli nyttjad som helsida, halvsida, tredjedels sida och kvartssida. Helsidesformatet utelämnar titelrutan, och serien får istället en satt rubrik ovanför. Tredjedels- och kvartssidorna utelämnar halvsidans övre rad.

Klart är dock att eftersom söndagsserien ska kunna klara ”ombrytning” på olika sätt kräver det allt mer standardiserade serierutor, vilket kraftigt begränsar möjligheterna för serietecknaren att utnyttja layouten kreativt.

Tillbaka till sidans topp


Läs mer här

Vanliga serietidningsformat
Blogg

Ett urval källor:
Strippers Guide
Wikipedia

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.