Frank Kings söndagssidor

Frank King, känd för sin serie Gasoline Alley, var ibland kreativ i designen av söndagssidor. År 1934 använde han hela sidan som en bild, tre veckor i följd, för att visa ett hus som byggs, från grund till tak.