Tidningsformatet varierar

Formatet på serietidningar kan variera en hel del, från vanligt serietidningsformat, till albumformat, biblioteksformat etc.

Återanvändning av Allan Kämpe

Hösten 1953 hade Eugen Semitjov sackat efter med dagsserien på grund av diverse andra jobb. Det gällde att snabbt producera en bunt Allan Kämpe för att få andrum.