Comic Strip Classics

Comic Strip Classics

Comic Strip Classics var frimärken utgivna av U.S. Postal Service inför 100-årsjubiléet till hågkomst av tillblivelsen av den tecknade serien.

Bryta igenom fjärde väggen

Bryta igenom fjärde väggen

Serien Gyllenbom av George McManus hade ett återkommande surrealistiskt skämt. Oavsett seriens huvudsakliga handling, kunde det finnas tavlor på väggarna som hade ett eget liv. Tavlorna hade motiv som ofta talade direkt till serieläsaren.

Dagsstrippens förminskning

Dagsstrippens förminskning

En dagsstripp kunde från början vara hela sidans bredd, alla 8 spalter. Med tiden har vi fått uppleva såväl dagstidningarnas som dagsstrippens förminskning.

Redigering av söndagsserier

Redigering av söndagsserier

Amerikanska söndagserier publicerade i en särskild tidningsbilaga, Sunday Comic Section, var i början av 1900-talet ofta i helsidesformat, men senare uppstod en mängd mindre format, som t.ex. tredjedels sida och kvartssida.