Tom Puss hjälper Vällingefäras

Tom Puss hjälper Vällingefäras

Jag fick ett mejl från Mats Linder som hade en fråga om publiceringen av ett Tom Puss-äventyr, Tom Puss hjälper Vällingefäras. Kort sagt, när gick serien i DN?