Norman Rockwell och djuren

Man slås av att djur ofta förekommer i Rockwells bilder, utan att vara den egentliga handlingen, tydligt förstärker bildens innehåll och de avbildade personernas känslor.