Tändsticksetiketter

Tändsticksetiketter

Intressanta bilder finns det i många kulturnära sammanhang, och ett sådant är tändsticksetiketter på s.k. fickaskar.