Löpsedlar med Karl-Alfred

Löpsedlar med Karl-Alfred

Jag har tidigare skrivit om serietidningen Karl-Alfred (1946-53) och blev nyligen uppmärksammad på att förlaget gjorde reklam för tidningen med löpsedlar vid försäljningsställena. Helt naturligt, men jag hade inte tänkt tanken innan Kalle Söderberg ringde och berättade om ett fynd han gjort.

Seriefigurer som frimärken

Seriefigurer på frimärken

På min sajt har jag vid ett par tillfällen skrivit om seriefigurer på frimärken. Och nyligen fick jag veta att Björn gjort en 20-sidig sammanställning över ett stort antal seriefigurer som blivit 215 frimärken i nitton olika länder (1970-2019).

Big Little Books

Big Little Books

1932 debuterade bilderböckerna Big Little Books, som var de första billiga böckerna tillgängliga för barn i USA. Big Little Books (senare Better Little Books), var små kompakta böcker rikligt illustrerade intill beledsagande text, som var föregångare till de första serietidningarna och barnböcker som Golden Books (FiB:s Gyllene bok).

Bob och Frank, eller Spud & Co

Bob och Frank, eller Spud & Co

Lyman Youngs äventyrsserie Tim Tyler’s Luck fick på svenska heta Bob och Frank eller Spud och Tim, där Tim och Bob är samma figur, liksom Spud och Frank är det.