Comix pocket

Comix pocket

Comix pocket från Serieförlaget, med undertiteln Alla tiders seriehjältar, utkom med tio utgåvor under åren 1989-90 (fem nummer per år).

Tidningsformatet varierar

Formatet på serietidningar kan variera en hel del, från vanligt serietidningsformat, till albumformat, biblioteksformat etc.