Lodjursmännen i Prärieserier

Lodjursmännen i Prärieserier

Ett äventyr med Davy Crockett av EsseGesse i Prärieserier som satte ett outplånligt minne hos mig efter att jag läst det som pojke, var det med Lodjursmännen, som var indianer utklädda med djurhudar som gav dem ett fantasieggande utseende i ett suggestivt äventyr.

Fladdermusen i Prärieserier

Fladdermusen i Prärieserier

Några av de äventyr med Davy Crockett av EsseGesse som jag som läste i Prärieserier som pojke, och som gav mig ett så starkt intryck att de etsade sig fast i minnet, var de med Fladdermusen, som var en figur helt dold av kåpa och kapuschong