Benito Jacovitti 100 år

Jacovitti 100 år

I år skulle serieskaparen Jacovitti fyllt 100 år. Jacovitti var en italiensk serieskapare främst känd för sina tecknade serier i crazy-stil.

Fosters sista Prince Valiant

Fosters sista Prince Valiant

Hal Foster skapade Prins Valiant (Prince Valiant) 1937, och hans söndagsstripp nummer #1788 blev den sista med honom som serieskapare, med ett undantag. Fosters teckningar återkom i det 2000:e avsnittet av söndagsserien, som rekapitulerade några av höjdpunkterna i Prince Valiant-serien.

De första serietidningarna

De första serietidningarna

När 30-talet övergick i 40-talet började det komma ut mängder med serietidningar i USA. Det var The Golden Age of Comic Books (1938-56).

Repetto tecknade inte prins Valiant

Tecknade inte Prins Valiant

Tex Willer-tecknaren argentinaren Miguel Angel Repetto (1920-2019) tecknade testsidor, men han tecknade inte Prins Valiant efter Hal Foster.

Tarzan var inte den enda djungelserien

Tarzan var inte den enda djungelserien

Tarzan som tecknad serie visade sig bli populär, men Tarzan var inte den enda djungelserien. Den har haft många efterföljare i form av fler djungelserier och andra Tarzan-liknande serier av olika slag.

Kinowa var inspirerad av Prins Valiant

Förebilden till Kinowas mask är hämtad från ett avsnitt av Hal Fosters Prins Valiant, där Valiant flår en gås och skapar en skräckinjagande mask av skinnet.

Redigering av söndagsserier

Redigering av söndagsserier

Amerikanska söndagserier publicerade i en särskild tidningsbilaga, Sunday Comic Section, var i början av 1900-talet ofta i helsidesformat, men senare uppstod en mängd mindre format, som t.ex. tredjedels sida och kvartssida.

Återanvändning av illustrationer

Hal Foster skapade förutom Prince Valiant även serien The Mediæval Castle. Men Foster var också illustratör för andra publikationer som The Young Knight, och vissa illustrationer kan ha använts på mer än ett håll.