Bowen kopierade Norman Rockwell

Bowen kopierade Norman Rockwell

Fia, skolans olycksfågel var en ungdomsbok av Pia Höök i bokserien B. Wahlströms flickböcker. Särskilt intressant är omslaget av Bengt Olof Wennerberg, signaturen Bowen.