Bowen kopierade Norman Rockwell

Bowen kopierade Norman Rockwell

Fia, skolans olycksfågel var en ungdomsbok av Pia Höök i bokserien B. Wahlströms flickböcker. Omslaget var målat av Bowen som kopierade Norman Rockwell’s tavla The Shiner.