Felix av Jan Lööf

Ett illustrerat index

Felix av Jan Lööf gick som dagsstrippar i dagspress. Många episoder ur serien har också blivit utgivna i olika samlingsvolymer och seriealbum av Carlsen Comics och senare av Kartago. Dessutom har serien förekommit som serieäventyr i seriealbumet Comics, den stora serieboken, liksom i andra publikationer.

Samtliga episoder ingick i samlingsvolymen Jan Lööfs’s Felix (1980).

Jan Lööfs Felix (1980). ©Carlsen Comics
Omslag till samlingsvolymen med Felix av Jan Lööf (1980). ©Carlsen Comics

Följande Felix-historier är skapade av Jan Lööf:


1. Felix på stora apön

I det första äventyret med Felix heter huvudfiguren egentligen Alf, och serien hade titeln Fiffige Alf.

Inledande strippar till första episoden med Felix. ©PIB
Inledande strippar till första episoden med Felix. ©PIB

Publicering av episoden:

 • 58 strippar i dagspress. Episoden blev först publicerad i danska tidningen Politiken från 2 oktober 1967, som istället för Alf gav figuren och serien namnet Felix. Episoden har också varit publicerad i Dagens Nyheter, inom ramen för satsningen ”Klassikern”, från 23 april till 2 juli 1988.
Inledande stripp i episoden, från DN 23 april 1988. ©PIB
Inledande stripp i episoden, från DN 23 april 1988. ©PIB
 • På svenska började Saxons veckotidning sin publicering i oktober 1967 med det första äventyret med två strippar per nummer – i färg
 • Fablernas värld, nr 1-4, 1970, av Semic, där episoden hade titeln Felix och den talande papegojan, omredigerad till serietidningssidor
 • Serie-Pressen, nr 1-4, 1971, av Saxon & Lindström, fortsättningsserie
 • Felix Äventyr, nr 6 (1976): Felix på stora apön, av Carlsen Comics
 • Felix och tidsmaskinen (1988), av Carlsen Comics, där episoden Felix på stora apön var utfyllnadsserie
 • Jan Lööfs serier, volym ett (2008), av Kartago
Några av de publikationer som publicerat episoden. ©Semic/Carlsen/Kartago
Några av de publikationer som publicerat episoden. ©Semic/Carlsen/Kartago

Tillbaka till toppen av sidan


2. Felix och tidsmaskinen

Även i det andra äventyret hette huvudpersonen egentligen Alf, och serien Fiffige Alf.

Inledande strippar till den andra episoden med Felix. ©PIB
Inledande strippar till den andra episoden med Felix. ©PIB

Publicering av episoden:

 • 160 strippar i dagspress. Dagens Nyheter påbörjade sin publicering av Felix den 1 april 1968 med den här episoden, som fortsatte till 10 oktober samma år
 • Fablernas värld, nr 5-10, 1970, av Semic, omredigerad till serietidningssidor
 • Serie-Pressen, nr 5, 1971 – nr 10, 1972, av Saxon & Lindström, fortsättningsserie
 • Felix Äventyr, nr 1 (1973): Felix och tidsmaskinen, av Carlsen Comics
 • Felix och tidsmaskinen (1988), av Carlsen Comics
 • Jan Lööfs serier, volym ett (2008), av Kartago
 • Uppdaterad version av Felix och tidsmaskinen (2012), av Kartago, publicerad i färg, kompletterad av Jan Lööf
Episoden som seriealbum 1989 och 2014. ©Carlsen/Kartago
Omslag till seriealbum 1973, 1988 och 2012. ©Carlsen/Kartago

Tillbaka till toppen av sidan


3. Felix och det stora upproret

Felix och det stora upproret är en fristående fortsättning på det föregående Felix-äventyret “Felix och tidsmaskinen”, som slutar med att Felix ger sig ut att leta efter vildmannen, som försvunnit ut på stan.

Inledande strippar till den tredje episoden med Felix. ©PIB
Inledande strippar till den tredje episoden med Felix. ©PIB

Publicering av episoden:

 • 200 strippar i dagspress. I Dagens Nyheter gick episoden från 11 oktober 1968 till 17 juni 1969
 • Serie-Pressen, nr 10-19, 1972, av Saxon & Lindström, fortsättningsserie med stripp 1-3 till 118-3 (oavslutad episod)
 • Felix Äventyr, nr 1 (1973) Felix och tidsmaskinen, av Carlsen Comics, de inledande stripparna 1-3 till 19-3
 • Avslutningen i Felix Äventyr, nr 2 (1973): Felix och det stora upproret, av Carlsen Comics, stripparna 18-3 till 200-3
 • Felix och det stora upproret (1988), av Carlsen Comics
 • Jan Lööfs serier, volym ett (2008), av Kartago
 • Uppdaterad version av Felix och det stora upproret (2012), av Kartago, publicerad i färg, kompletterad av Jan Lööf
Episoden var publicerad i Serie-Pressen nr 10-19, 1972. ©Saxon&Lindström
Episoden var publicerad i Serie-Pressen nr 10-19, 1972. ©Saxon&Lindström

Tillbaka till toppen av sidan


4. Felix och de flygande tefaten

Serien är ett helt nytt Felix-äventyr och inte en fortsättning på det dessförinnan, som de två närmast föregående.

Den nytecknade avslutningsstrippen till episoden i Felix Äventyr nr 5. ©PIB
Den nytecknade avslutningsstrippen till episoden i Felix Äventyr nr 5. ©PIB
Den ursprungliga fortsättningen från stripp nr 67-4, som var publicerad i SerieSpecial. ©PIB
Den ursprungliga fortsättningen från stripp nr 67-4, som var publicerad i SerieSpecial. ©PIB

Publicering av episoden:

 • 118 strippar i dagspress. I Dagens Nyheter gick episoden från 18 juni till 4 november 1969
 • Fablernas värld, nr 11, 1970, av Semic, stripparna 1-4 till 16-4, omredigerad till serietidningssidor (oavslutad episod)
 • Felix Äventyr, nr 5 (1975): Felix och de flygande tefaten, av Carlsen Comics, de inledande stripparna 1-4 till 66-4, och istället för stripp 67-4 finns en nytecknad avslutningsstripp
 • SerieSpecial, nr 2 (1977) Felix och de flygande tefaten, innehåller den avslutande stripparna 67-4 till 118-4
Inledningen av episoden var publicerad i Felix äventyr nr 5, och avslutningen i SerieSpecial. ©Carlsen/Schaeder
Inledningen av episoden var publicerad i Felix äventyr nr 5, och avslutningen i SerieSpecial. ©Carlsen/Schaeder

Tillbaka till toppen av sidan


5. Felix och Fantomen

Episoden med Fantomen och doktor M är en fristående fortsättning på det föregående Felix-äventyret. Den var publicerad i dagspress, som Politiken och Dagens nyheter, men blev indragen och ingick inte i albumutgivningen av Felix äventyr från Carlsen Comics på 70-talet. Nästa publicering var inte förrän 1980 i praktvolymen Jan Lööf’s Felix.

De inledande stripparna till episoden Felix och Fantomen. ©PIB
De inledande stripparna till episoden Felix och Fantomen. ©PIB

Publicering av episoden:

 • 104 strippar i dagspress. I Dagens Nyheter gick episoden från 5 november 1969 till 10 mars 1970
 • SerieSpecial, nr 2 (1977), en resumé av äventyret
 • Felix och Fantomen (1989), av Carlsen Comics
 • Uppdaterad version av Felix och Fantomen (2014), av Kartago, publicerad i färg, kompletterad av Jan Lööf
Episoden som seriealbum 1989 och 2014. ©Carlsen/Kartago
Omslag till seriealbum 1989 och 2014. ©Carlsen/Kartago

Tillbaka till toppen av sidan


6. Felix och varulven

Episoden är en fristående fortsättning på det föregående Felix-äventyret.

De inledande stripparna till episoden. ©PIB
De inledande stripparna till episoden. ©PIB

Publicering av episoden:

 • 114 strippar i dagspress. I Dagens Nyheter gick episoden från 11 mars till 28 juli 1970
 • Felix Äventyr, nr 3 (1973): Felix och varulven, av Carlsen Comics (stripp 1-6 saknas)
 • Serieboken (1986), Natur och Kultur, stripparna 28-6 – 38-6
 • Felix och varulven (1989), av Carlsen Comics (2:a upplaga 1990)
Omslag till album och böcker 1973, 1986 och 1989 med episoden. ©Carlsen/Natur&Kultur
Omslag till album och böcker 1973, 1986 och 1989 med episoden. ©Carlsen/Natur&Kultur

Tillbaka till toppen av sidan


7. Felix i vilda västern

Episoden är en fristående fortsättning på det föregående Felix-äventyret.

De inledande stripparna till episoden. ©PIB
De inledande stripparna till episoden. ©PIB

Publicering av episoden:

 • 132 strippar i dagspress. I Dagens Nyheter gick episoden från 29 juli till 31 december 1970
 • Comics 1, den stora serieboken (1970), av Illustrationsförlaget, stripparna 44-7 – 72-7
 • Felix Äventyr, nr 3 (1973) Felix och varulven, av Carlsen Comics, de inledande stripparna 1-7 till 73-7 (saknas 39-7, 64-7)
 • Avslutningen i Felix Äventyr, nr 4 (1973): Felix i vilda västern, av Carlsen Comics, de avslutande stripparna 74-7 till 132-7
Omslag till seriealbum 1970 och 1973 med episoden. ©Illustrationsförlaget/Carlsen
Omslag till seriealbum 1970 och 1973 med episoden. ©Illustrationsförlaget/Carlsen

Tillbaka till toppen av sidan


8. Felix och Ben Hassans skatt

Serien är ett helt nytt Felix-äventyr och inte en fortsättning på det dessförinnan, som de fyra närmast föregående.

De inledande stripparna till episoden. ©PIB
De inledande stripparna till episoden. ©PIB

Publicering av episoden:

 • 138 strippar i dagspress. I Dagens Nyheter gick episoden från 11 januari till 26 juni 1971. DN publicerade 3-10 januari stripp 25-8 till 30-8 av misstag och började sedan om publiceringen av episoden från start
Felix ur Dagens Nyheter den 3 januari 1971. ©PIB
Strippen med Felix av Jan Lööf ur Dagens Nyheter den 3 januari 1971. ©PIB
 • Felix Äventyr, nr 6 (1976): Felix och Ben Hassans skatt, av Carlsen Comics (saknas: 1-8 till 4-8, 20-8, 27-8, 44-8, 78-8, 132-8)
 • Samlingsvolymen Jan Lööf’s Felix (1980), av Carlsen Comics (saknar stripp 133-8 – 138-8)
 • Felix och Ben Hassans skatt (1990), av Carlsen Comics
 • Jan Lööfs serier, volym tre (2011), av Kartago, stripparna 133-8 – 138-8
Omslag till album och böcker 1976, 1990 och 2011 med episoden. ©Carlsen/Kartago
Omslag till album och böcker 1976, 1990 och 2011 med episoden. ©Carlsen/Kartago

Tillbaka till toppen av sidan


9. Felix och meteoren

Episoden är en fristående fortsättning på det föregående Felix-äventyret.

De inledande stripparna till episoden saknades i Comics. ©PIB
De inledande stripparna till episoden, med flera, saknades i Comics. ©PIB

Publicering av episoden:

 • 114 strippar i dagspress. I Dagens Nyheter gick episoden från 28 juni till 7 november 1971
 • Comics 2, den stora serieboken (1971), av Illustrationsförlaget, stripparna 6-9 – 114-9 (saknas: 1-9 till 5-9, 11-9, 18-9, 23-9, 28-9, 31-9, 32-9, 42-9, 45-9, 49-9, 54-9, 58-9, 59-9, 61-9, 64-9, 66-9, 70-9, 79-9, 82-9, 85-9, 93-9, 96-9)
 • Jan Lööfs serier, volym tre (2011), av Kartago
I Comics börjar episoden med stripp nr 6-9. ©PIB
I Comics börjar episoden med stripp nr 6-9. ©PIB

Tillbaka till toppen av sidan


10. Felix och Cecilia

Serien är ett helt nytt Felix-äventyr och inte en fortsättning på det dessförinnan, som de två närmast föregående.

De inledande stripparna till episoden. ©PIB
De inledande stripparna till episoden. ©PIB

Publicering av episoden:

 • 132 strippar i dagspress. I Dagens Nyheter gick episoden från 14 november 1971 till 21 april 1972. Dessförinnan publicerade DN den 8-9 november stripparna 13-10 och 14-10 på grund av felaktig leverans
 • Felix Äventyr, nr 4 (1973): Felix och Cecilia, av Carlsen Comics saknas: 21-10, 74-10)
 • Jan Lööfs serier, volym tre (2011), av Kartago
Stripparna ur DN den 8-9 november. ©PIB
Stripparna ur DN den 8-9 november. ©PIB

Tillbaka till toppen av sidan


11. Felix i Afrika

I episoden får Felix återstifta bekantskap med direktören för det Zoo han besökte första gången i Felix och varulven och därefter i Felix i vilda västern.

Inledande strippar till den elfte episoden med Felix. ©PIB
Inledande strippar till den elfte episoden med Felix. ©PIB

Publicering av episoden:

 • 124 strippar i dagspress. I Dagens Nyheter gick episoden från 14 november 1971 till 22 april till 20 september 1972
 • Felix Äventyr, nr 5 (1975): Felix i Afrika, av Carlsen Comics (saknas: 25-11, 65-11)
 • Felix i Afrika (1991), av Carlsen Comics
 • Jan Lööfs serier, volym tre (2011), av Kartago
Omslag till seriealbum från 1975 och 1991 med episoden. ©Carlsen
Omslag till seriealbum från 1975 och 1991 med episoden. ©Carlsen

Tillbaka till toppen av sidan


Läs mer här

Fler tecknade serier och titlar

Ett urval källor:
Magnus Knutsson: Förord,
Jan Lööf’s Felix, Stockholm, Carlsen/if, 1. uppl. 1980, ISBN 91-510-2584-1
Fiffige Felix
Seriesam
Seriewikin

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.