Tom Puss i söndags-DN

Tom Puss i söndags-DN

Tom Puss i söndags-DN blev publicerad 1951-63. De två första söndagsäventyren med Tom Puss hade titeln Herr Bumble och Tom Puss.