Walt Disney’s television

Walt Disney’s television

När jag var liten hade vi ingen tv, och ingen annan heller för den delen, eftersom tv lanserades först 1956. Och det dröjde väl till 1959 innan jag såg ett program på tv för första gången, och det var väl året efter som vi fick tv i familjen. Men före det, 1955, så fanns förstås Walt Disney’s television.