Seriepressen (1983)

Seriepressen 1983

År 1971-72 utgav Saxon & Lindströms Serie-Pressen, som inspirerade mig att ge ut SeriePressen 1993-94. Men Seriepressen fanns också 1983.

Comix pocket

Comix pocket

Comix pocket från Serieförlaget, med undertiteln Alla tiders seriehjältar, utkom med tio utgåvor under åren 1989-90 (fem nummer per år).