Comix pocket

Comix pocket från Serieförlaget, med undertiteln Alla tiders seriehjältar, utkom med tio utgåvor under åren 1989-90 (fem nummer per år).

Ett urval av källor

Comix pocket utkom med tio utgåvor (1989-90). ©Serieförlaget
Comix utkom med tio utgåvor (1989-90). ©Serieförlaget

Alla tiders seriehjältar

Innehållet i Comix var amerikanska och brittiska äventyrsserier av hög kvalitet, ursprungligen (med ett par undantag) publicerade som dagsstrippar. Många Comix-serier har också varit publicerade på svenska i serietidningar som Agent X9, Fantomen och Toppserien.

Serierna i Comix var välkända äventyrsserier som Ben Bolt (Big Ben Bolt, nr 5 och nr 9), Blixt Gordon (Flash Gordon, nr 4), Buz Sawyer (nr 1 och nr 9), Garth (nr 3), Jeff Hawke (nr 8), Johnny Hazard (nr 1 och nr 8), Juliet Jones (The Heart of Juliet Jones, nr 7), Mandrake (Mandrake the Magician, nr 3), Paul Temple (nr 6), Rip Kirby (nr 2 och nr 6), Spårhundarna (The Seekers, nr 2), Steve Canyon (nr 10), Steve Roper och Mike Nomad (nr 7), och Tom Trick (Brick Bradford, nr 4).

Dessutom ingick serierna Dunder-Dick av José Luis Salinas (nr 5) och Green Force Five med manus av Alfredo Julio Grassi och teckningar av Miguel Angel Repetto (nr 10) i Comix.

12345678910
Ben Bolt59
Blixt Gordon
Buz Sawyer19
Dunder-Dick5
Garth3
Green Force Five 10
Jeff Hawke8
Johnny Hazard18
Juliet Jones7
Mandrake3
Paul Temple6
Rip Kirby6
Spårhundarna2
Steve Canyon10
Steve Roper och Mike Nomad7
Tom Trick4
Alla tiders seriehjältar i Comix.

Comix var tjocka limbundna volymer, så för att få en god läsupplevelse av serierna behöver man bryta ryggen vid flera ställen för att få serierna någorlunda plana, varför det endast är olästa pocketar som är samlingsexemplar.

Trycket av de svartvita serierna var dock inte alltid det bästa, eftersom inlagan var tryckt på ganska trähaltigt papper.

Tillbaka till toppen av sidan


nr 1

Omslag till Comix pocket nr 1. ©Serieförlaget

I Comix pocket nr 1 ingick serier med Johnny Hazard av Frank Robbins, och Buz Sawyer av Roy Crane.

Johnny Hazard
Ett uppslag med episoden Biltjuven ur Comix pocket nr 1. ©Bulls
Ett uppslag med episoden Biltjuven ur Comix nr 1. ©Bulls
 • Döden tar sig ton (Death at the Opera), dagsstrippar från 23 maj till 6 augusti 1955. Episoden har tidigare varit en del av innehållet i Agent X9 (nr 7, 1974) med titeln Döden på operan.
 • Det finns inget gömställe (There’s No Hiding Place), dagsstrippar från 8 augusti till 22 oktober 1955. Episoden har tidigare varit en del av innehållet i Fantomen (nr 12–13, 1969), och Agent X9 (nr 8, 1974) med titeln Hämnare utan nåd.
 • Biltjuven (The Car Thief), dagsstrippar från 24 oktober 1955 till 21 januari 1956. Episoden har tidigare varit en del av innehållet i engångaren Johnny Hazard (1960), Fantomen (nr 17, 1968) och Agent X9 (nr 10, 1974).
 • Nu börjar “Hett projekt!” (Project Heat-Barrier), dagsstrippar från 23 januari till 21 april 1956. Episoden har tidigare varit en del av innehållet i Fantomen (nr 20, 1968), och Agent X9 (nr 13, 1975) med titeln Projekt värmebarriär.
En motsvarande dagsstripp från 28 november 1955. ©KFS
En motsvarande dagsstripp i original från 28 november 1955. ©KFS

Johnny Hazard ingick också i Comix pocket nr 8.

Buz Sawyer
Ett uppslag med Buz Sawyer ur Comix pocket nr 1. ©Bulls
Ett uppslag med Buz Sawyer ur Comix nr 1. ©Bulls
 • Högt spel (Zazarof), dagsstrippar från 1 oktober 1951 till 11 januari 1952. Episoden har tidigare varit en del av innehållet i serietidningen i storformat Buzz Cooper nr 4/63, med titeln Sabotören Zazarof
Dagsstrippar med Buz Sawyer från 1-5 januari 1951. ©KFS
Dagsstrippar i original med Buz Sawyer från 1-5 januari 1951. ©KFS

Buz Sawyer ingick också i Comix pocket nr 9.

Tillbaka till toppen av sidan


nr 2

Omslag till Comix pocket nr 2. ©Serieförlaget
Omslag till Comix pocket nr 2. ©Serieförlaget

I Comix pocket nr 2 ingick serier med Rip Kirby av Fred Dickenson och John Prentice, och Spårhundarna (The Seekers) av Les Lilley och John M. Burns.

Rip Kirby
Ett uppslag med Rip Kirby ur Comix pocket nr 2. ©Bulls
Ett uppslag med Rip Kirby och episoden Tjallare i grönt, ur Comix nr 2. ©Bulls
 • Hajen (The Almost-Perfect Crime), dagsstrippar från 18 mars till 6 juli 1968. Episoden har tidigare varit en del av innehållet i Toppserien (nr 3, 1969), Comics, den stora serieboken (1970) och Agent X9 (nr 4, 1982, och senare i nr 9, 1998), med titeln Den stora bankkuppen
 • Tjallare i grönt (Perils of Pierre), dagsstrippar från 22 mars till 26 juni 1971. Episoden har tidigare varit en del av innehållet i Agent X9 (nr 8, 1975, och senare i nr 12, 2000), med titeln Den skvallrande papegojan
 • Ma Casino i Western (You Can’t Judge a Book…), dagsstrippar från 28 oktober 1968 till 8 mars 1969. Episoden har tidigare varit en del av innehållet i Toppserien (nr 14, 1970), med titeln Ranchkuppen
Dagsstrippar i original med Rip Kirby från 29 mars – 3 april 1971. ©KFS

Rip Kirby ingick också i Comix pocket nr 6.

Serier uppåt väggarna

Spårhundarna
Ett uppslag med Spårhundarna ur Comix pocket nr 2. ©Bulls
Ett uppslag med Spårhundarna ur Comix nr 2. ©Bulls
 • Det glömda klostret (Lost Monastery), dagsstrippar nr P255-P278, och Q1-Q60. Episoden har tidigare varit en del av innehållet i Toppserien (nr 2, 1973) och Agent X9 (nr 4, 1980), med titeln De sista Inkaindianerna resp. Det hemliga klostret
Motsvarande dagsstrippar (Q58-60) i original med The Seekers. ©Daily Sketch
Motsvarande dagsstrippar (Q58-60) i original med The Seekers. ©Daily Sketch

Tillbaka till toppen av sidan


nr 3

Omslag till Comix pocket nr 3. ©Serieförlaget
Omslag till Comix pocket nr 3. ©Serieförlaget

I Comix pocket nr 3 ingick serier med Mandrake (Mandrake the Magician) av Lee Falk och Phil Davis, och Garth av Jim Edgar och Frank Bellamy.

Mandrake
Ett uppslag med Mandrake och episoden Spegelvärlden, ur Comix nr 3. ©Bulls
Ett uppslag med Mandrake och episoden Spegelvärlden, ur Comix nr 3. ©Bulls
 • Fjärilssamlaren (The Butterfly Man), dagsstrippar från 23 februari till 13 juni 1964. Episoden har också varit en del av innehållet i Fantomen nr 9-10, 1981
 • Spegelvärlden (Return of the Mirror People), dagsstrippar från 24 augusti 1964 till 2 januari 1965. Episoden har också varit en del av innehållet i Fantomen nr 25, 1973
 • Den okända kanalen (Narda’s TV Show), dagsstrippar från 11 juni till 11 augusti 1962. Episoden har också varit en del av innehållet i Fantomen nr 19, 1980
Motsvarande dagsstrippar i original från 4-8 september 1964. ©KFS
Motsvarande dagsstrippar i original från 4-8 september 1964. ©KFS
Garth
Det inledande uppslaget med Garth ur Comix nr 3. ©Bulls
Det inledande uppslaget med Garth ur Comix nr 3. ©Bulls
 • Bubbelmannen (The Bubble Man), dagsstrippar (nr J192-J281) från 16 augusti till 28 november 1975. Episoden har också varit en del av innehållet i Agent X9 (nr 7, 1976) och Seriepocket nr 120 (1982) med titel Mannen i bubblan
Motsvarande dagsstrippar i original, från 18-22 augusti 1975, färglagda av John Ridgway. ©Daily Mirror
Motsvarande dagsstrippar i original, från 18-22 augusti 1975, färglagda av John Ridgway. ©Daily Mirror

Tillbaka till toppen av sidan


nr 4

Omslag till Comix pocket nr 4. ©Serieförlaget
Omslag till Comix pocket nr 4. ©Serieförlaget

I Comix pocket nr 4 ingick serier med Blixt Gordon (Flash Gordon) av Dan Barry, och Tom Trick (Brick Bradford) av Paul Norris.

Blixt Gordon
Ett uppslag med Blixt Gordon och episoden Skeppsbrutna på Venus ur Comix pocket nr 4. ©Bulls
Ett uppslag med Blixt Gordon och episoden Skeppsbrutna på Venus ur Comix nr 4. ©Bulls
 • Skeppsbrutna på Venus (Space Race), dagsstrippar från 15 juni till 10 oktober 1964
 • Dödligt guld (The Solid Bomb), dagsstrippar från 24 februari till 13 juni 1964
Motsvarande dagsstrippar i original från 18-23 juli 1964. ©KFS
Motsvarande dagsstrippar i original från 18-23 juli 1964. ©KFS
Tom Trick
Det inledande uppslaget med Tom Trick ur Comix pocket nr 4. ©Bulls
Det inledande uppslaget med Tom Trick ur Comix nr 4. ©Bulls
 • Mot Panola (Return to Panola), dagsstrippar från 30 december 1963 till 16 maj 1964
Inledande dagsstrippar i original med Brick Bradford från 30 december 1963 till 4 januari 1964. ©KFS

Tillbaka till toppen av sidan


nr 5

Omslag till Comix pocket nr 5. ©Serieförlaget
Omslag till Comix pocket nr 5. ©Serieförlaget

I Comix pocket nr 5 ingick serier med Ben Bolt (Big Ben Bolt) av John Cullen Murphy, och Dunder-Dick (Gunner) av Alfredo J. Grassi och José Luis Salinas.

Ben Bolt
Ett uppslag med Ben Bolt ur Comix pocket nr 5. ©Bulls
Ett uppslag med Ben Bolt och episoden Fergie Jones bumerang ur Comix nr 5. ©Bulls
 • Thunder Rock, dagsstrippar från 1970
 • Fergie Jones bumerang, dagsstrippar från 1970
 • Ett slag för kärleken
En dagsstripp ur Big Ben Bolt, från 23 november 1970. ©KFS
Original till en dagsstripp med Big Ben Bolt, från 23 november 1970. ©KFS

Ben Bolt ingick också i Comix pocket nr 9.

Dunder-Dick
Inledande uppslag med Dunder-Dick ur Comix pocket nr 5. ©Bulls
Inledande uppslag med Dunder-Dick ur Comix nr 5. ©Bulls

José Luis Salinas tecknade Dick, The Gunner från 1971, efter manus av Alfredo J. Grassi. 

Inledande dagsstrippar i original till Gunner-episoden, från 8-13 januari 1973. ©KFS
Inledande dagsstrippar i original till Gunner-episoden, från 8-13 januari 1973. ©KFS

Tillbaka till toppen av sidan


nr 6

Omslag till Comix pocket nr 6. ©Serieförlaget
Omslag till Comix pocket nr 6. ©Serieförlaget

I Comix pocket nr 6 ingick serier med Rip Kirby av Fred Dickenson och John Prentice, och Paul Temple av John McNamara.

Rip Kirby
Ett uppslag med Rip Kirby och episoden Medium i fara, ur Comix pocket nr 6. ©Bulls
Ett uppslag med Rip Kirby och episoden Medium i fara, ur Comix nr 6. ©Bulls
 • Medium i fara (Precognition Peril), dagsstrippar från 20 september 1971 till 29 januari 1972
 • Dr Data (Dr. Data’s Deadly Predictions), dagsstrippar från 27 april till 1 augusti 1970. Episoden har tidigare varit en del av innehållet i Agent X9 (nr 3, 1982, och senare i nr 3, 2000), med titeln Ödets herre
Motsvarande dagsstrippar i original från 17-20 januari 1972. ©KFS
Motsvarande dagsstrippar i original från 17-20 januari 1972. ©KFS

Rip Kirby ingick också i Comix pocket nr 2.

Paul Temple
Ett uppslag med Paul Temple ur Comix pocket nr 6. ©Bulls
Ett uppslag med Paul Temple ur Comix nr 6. ©Bulls
 • Afrodites återkomst (The Aphrodite Affair), dagsstrippar från 29 april till 1 augusti 1970. Episoden har även varit en del av innehållet i Agent X9 (nr 11, 1976) med titeln Fallet Afrodite
Motsvarande dagsstrippar i original från 29 april till 2 maj 1970. ©Evening News
Motsvarande dagsstrippar i original från 29 april till 2 maj 1970. ©Evening News

Tillbaka till toppen av sidan


nr 7

Omslag till Comix pocket nr 7. ©Serieförlaget
Omslag till Comix pocket nr 7. ©Serieförlaget

I Comix pocket nr 7 ingick serier med Steve Roper & Mike Nomad av John Saunders och William Overgard, och Juliet Jones (The Heart of Juliet Jones, på svenska även Eva och jag) av Stan Drake.

Steve Roper & Mike Nomad
Ett uppslag med Steve Roper & Mike Nomad ur Comix pocket nr 7. ©Bulls
Ett uppslag med Steve Roper & Mike Nomad ur Comix nr 7. ©Bulls
 • Stulna drömmar
 • Rekommenderad last
 • Den osminkade sanningen
Juliet Jones
Inledande uppslag med Juliet Jones ur Comix pocket nr 7. ©Bulls
Inledande uppslag med Juliet Jones ur Comix nr 7. ©Bulls
 • Vem mördade Pavane?

Tillbaka till toppen av sidan


nr 8

Omslag till Comix pocket nr 8. ©Serieförlaget
Omslag till Comix pocket nr 8. ©Serieförlaget

I Comix pocket nr 8 ingick serier med Johnny Hazard av Frank Robbins, och Jeff Hawke av Sydney Jordan.

Johnny Hazard
Ett uppslag med Johnny Hazard-episoden Kismet ur Comix pocket nr 8. ©Bulls
Ett uppslag med Johnny Hazard-episoden Kismet ur Comix nr 8. ©Bulls
 • Den store Gizmo (The Grand Gismo), dagsstrippar från 28 januari till 25 maj 1957
 • Kismet! (It’s Kismet), dagsstrippar från 27 maj till 7 september 1957
 • Gränslös filminspelning (Border Incident), dagsstrippar från 9 september till 7 december 1957
Motsvarande dagsstrippar i original från 17-20 augusti 1957. ©KFS
Motsvarande dagsstrippar i original från 17-20 augusti 1957. ©KFS

Johnny Hazard ingick också i Comix pocket nr 1.

Jeff Hawke
Ett uppslag med Jeff Hawke ur Comix pocket nr 8. ©Bulls
Ett inledande uppslag med Jeff Hawke ur Comix nr 8. ©Bulls
 • Rip van Haddow (Rip van Haddow), dagsstrippar från 9 juli till 24 september 1963 (strippar nr 2885-2950)
Motsvarade dagsstrippar i original från 9-12 juli 1963. ©Daily Express
Motsvarade dagsstrippar i original från 9-12 juli 1963. ©Daily Express

Tillbaka till toppen av sidan


nr 9

Omslag till Comix pocket nr 9. ©Serieförlaget
Omslag till Comix pocket nr 9. ©Serieförlaget

I Comix pocket nr 9 ingick serier med Ben Bolt (Big Ben Bolt) av John Cullen Murphy, och  Buz Sawyer av Roy Crane.

Ben Bolt
Ett uppslag med Ben Bolt och episoden Toner från asfalten ur Comix nr 9. ©Bulls
Ett uppslag med Ben Bolt och episoden Toner från asfalten ur Comix nr 9. ©Bulls
 • Jupiter versus Bolt
 • Toner från asfalten

Ben Bolt ingick också i Comix pocket nr 5.

Buz Sawyer
 • Kvinnan bakom allt (Ginger Schnaps), dagsstrippar från 5 mars till 23 juni 1956
Inledande dagsstrippar i episoden, från 1-3 mars 1956, som föregick sidan i Comix 9. ©KFS
Inledande dagsstrippar i episoden, från 1-3 mars 1956, som föregick sidan i Comix 9. ©KFS
Inledande sida med Buz Sawyer ur Comix pocket nr 9. ©Bulls
Inledande sida med Buz Sawyer ur Comix nr 9. ©Bulls
Motsvarande dagsstripp i original, från 5 mars 1956. ©KFS
Motsvarande dagsstripp i original, från 5 mars 1956. ©KFS

Buz Sawyer ingick också i Comix pocket nr 1.

Tillbaka till toppen av sidan


nr 10

Omslag till Comix pocket nr 10. ©Serieförlaget
Omslag till Comix pocket nr 10. ©Serieförlaget

I Comix pocket nr 10 ingick serier med Steve Canyon av Milton Caniff, och Green Force Five med manus av Alfredo Julio Grassi, översättning till engelska av Osvaldo J. Blanco, och teckningar av Miguel Angel Repetto.

Steve Canyon
Ett uppslag med Steve Canyon och episoden Drama i sjunde himlen ur Comix pocket nr 10. ©Bulls
Ett uppslag med Steve Canyon och episoden Drama i sjunde himlen ur Comix nr 10. ©Bulls
 • Den röda prinsessan
 • Drama i sjunde himlen
Green Force Five
Ett uppslag med Green Force Five ur Comix nr 10. ©Bulls
Det inledande uppslaget med Green Force Five ur Comix nr 10. ©Bulls
 • Stoppa tankern. Green Force Five var ett projekt som blev utvalt bland två tusen inlämnade idéer i en tävling om en tecknad äventyrsserie med miljötema. Serien handlade om ett team på fem personer och en leopard. Serieskaparna presenterade idén till serien 1982, och den blev publicerad av King Features från 1985 till 1987.

Seriefigurerna i Green Force Five (GF5). ©KFS

Tillbaka till toppen av sidan


Fakta

Tillbaka till toppen av sidan


Läs mer här

Blogg

Fler serietidningar och andra seriepublikationer

Ett urval källor:
King Features
Menomonee Falls Gazette
Johnny Hazard index (Johan Blixt)
Spårhundarna index (Johan Blixt)
Rip Kirby index (Johan Blixt)
Grand Comics Database
Seriesam
Wikipedia

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.