Agent X-9 i Karl-Alfred

Agent X9 (Secret Agent X-9) var en amerikansk dagspresserie skapad av deckarförfattaren Dashiell Hammett och tecknaren Alex Raymond. Serien gjorde sin debut i dagspressen den 22 januari 1934. Mästerdetektiven Agent X-9 i Karl-Alfred var med manus av Max Trell under pseudonymen Robert Storm. Teckningarna var av Austin Briggs (nr 1-9/46), resp. Mel Graff (nr 10/46-20/53).

Beräknad läsningstid: 16 minuter

Mästerdetektiven X-9 var en del av innehållet i Karl-Alfred (1946-53). ©Aller
Mästerdetektiven X-9 var en del av innehållet i Karl-Alfred (1946-53). ©Aller

Briggs hade varit assistent åt Raymond på Secret Agent X-9 sedan 1936, och han tog över rollen som tecknare från Nicholas Afonsky i november 1938. Han tecknade serien till 3 maj 1940, då han lämnade över den till Mel Graff. Briggs gick då över till att teckna Blixt Gordon (Flash Gordon) i den nya dagsstrippsversion som hade premiär den 27 maj 1940.

Graff blev den som tecknade serien längst, i över 19 år, till 27 maj 1959, när Bob Lubbers tog över, under pseudonymen Bob Lewis. Graff gick istället vidare till att teckna söndagssidan med Captain Easy.

Manusförfattaren “Robert Storm” var en pseudonym för flera olika okrediterade spökskrivare för King Features. Den produktiva Elliot Caplin var en av dem från 1937.


Episoder med Agent X-9

Följande episoder från amerikanska dagstidningar ingick i serietidningen Karl-Alfred:

Tillbaka till toppen av sidan


The Shoes of Cinderella
Agent X-9 i Karl-Alfred nr 2, 1946. ©Bulls
Mästerdetektiven X-9 ur Karl-Alfred nr 2, 1946. ©Bulls
 • The Shoes of Cinderella, det första äventyret med Austin Briggs som tecknare (manus av pseudonymen Robert Storm), från 7 november, 1938 till 14 januari 1939, som gick i Karl-Alfred nr 1-9, 1946.
Motsvarande dagsstrippar från 19-21 december 1938 ur episoden ”The Shoes of Cinderella”. ©KFS
Motsvarande dagsstrippar i original från 19-21 december 1938 ur episoden ”The Shoes of Cinderella”. ©KFS
Agent X-9 i Karl-Alfred nr 7, 1946. ©Bulls
Mästerdetektiven X-9 ur Karl-Alfred nr 7, 1946, med något omkastade serierutor. ©Bulls
Motsvarande dagsstrippar från 5-7 januari 1939. ©KFS
Motsvarande dagsstrippar i original från 5-7 januari 1939. ©KFS

Tillbaka till listan


Lady Diplomat
Inledningen till episoden Lady Diplomat ur Agent X-9 i Karl-Alfred nr 10, 1946. ©Bulls
Inledningen till episoden Lady Diplomat ur Karl-Alfred nr 10, 1946. ©Bulls
 • Lady Diplomat, det sjunde äventyret med Mel Graff som tecknare, från 23 mars till 15 augusti 1942 (dagsstripparna från veckan 25-30 maj saknas) som gick i Karl-Alfred nr 10-49, 1946.
Inledande dagsstrippar från 23-28 mars 1942 ur episoden ”Lady Diplomat”. ©KFS
Inledande dagsstrippar i original från 23-28 mars 1942 ur episoden ”Lady Diplomat”. ©KFS

Tillbaka till listan


The Axis Chain
Inledningen till episoden The Axis Chain ur Agent X-9 i Karl-Alfred nr 1, 1947. ©Bulls
Inledningen till episoden The Axis Chain ur Karl-Alfred nr 1, 1947. ©Bulls
 • The Axis Chain, det åttonde äventyret med Mel Graff som tecknare, från 17 augusti till 31 oktober 1942 (dagsstripparna från 21-30 september, 2-3, 6, 8-10 och 24 oktober saknas, liksom den avslutande veckan 2-7 november, och enstaka serierutor däremellan), som gick i Karl-Alfred nr 1-15, 1947.
Inledande dagsstrippar från 17-19 augusti 1942 ur episoden ”The Axis Chain”. ©KFS
Inledande dagsstrippar i original från 17-19 augusti 1942 ur episoden ”The Axis Chain”. ©KFS

Episoden The Axis Chain blir den sista som Karl-Alfred omarbetad till bildberättelse, med tal i satt text under bild.

Tillbaka till listan


Buried Treasure
Inledningen till episoden Buried Treasur ur Agent X-9 i Karl-Alfred nr 16, 1947. ©Bulls
Inledningen till episoden Buried Treasure ur Karl-Alfred nr 16, 1947. ©Bulls
 • Buried Treasure, från 17 oktober 1945 till 2 februari 1946 (dagsstrippen från 31 oktober 1945 saknas), som gick i Karl-Alfred nr 16-38, 1947. Från och med denna episod är serien inte längre omarbetad som bildberättelse, utan en tecknad serie med pratbubblor.
Inledande dagsstrippar från 17-20 oktober 1945. ©KFS
Inledande dagsstrippar i original från 17-20 oktober 1945. ©KFS
En sida med Agent X-9 i Karl-Alfred nr 38, 1947. ©Bulls
En avslutande sida av episoden ur Karl-Alfred nr 38, 1947. ©Bulls
Avslutande vecka med dagsstrippar från 28 januari till 2 februari 1946. ©KFS
Avslutande vecka med dagsstrippar i original från 28 januari till 2 februari 1946. ©KFS

Tillbaka till listan


Death of a Chemist
Inledningen till episoden Amos Krater, den försvunne kemisten ur Agent X-9 i Karl-Alfred nr 39, 1947. ©Bulls
Inledningen till episoden med den försvunne kemisten ur Karl-Alfred nr 39, 1947. ©Bulls
 • Death of a Chemist, från 4 februari till 29 juni 1946, som gick i Karl-Alfred från nr 39, 1947 till nr 17, 1948.
Inledande dagsstrippar i original från 4-7 februari 1946. ©KFS
Inledande dagsstrippar i original från 4-7 februari 1946. ©KFS

Tillbaka till listan


Liver-Lips
Inledningen till episoden om Liver-Lips ur Agent X-9 i Karl-Alfred nr 17, 1948. ©Bulls
Inledningen till episoden om Liver-Lips ur Karl-Alfred nr 17, 1948. ©Bulls
 • Liver-Lips, från 30 juni till 28 december 1946, som gick i Karl-Alfred från nr 17, 1948 till nr 4, 1949.
Inledande dagsstrippar i original från 4-7 februari 1946. ©KFS
Dagsstrippar i original från 29 juni till 3 juli 1946. ©KFS

Tillbaka till listan


The Case of the Phantom Fingerprints
 • Episoden The Case of the Phantom Fingerprints, från 30 december 1946 till 2 maj 1947, som gick i Karl-Alfred från nr 4 till nr 30 1949.
Inledande dagsstrippar i original från 30 december 1946 till 4 januari 1947. ©KFS
Inledande dagsstrippar i original från 30 december 1946 till 4 januari 1947. ©KFS

Tillbaka till listan


The Case of the Hi-Jacked Cars
 • Episoden The Case of the Hi-Jacked Cars, från 2 maj till 16 augusti 1947 (ett par augusti-strippar saknas), som gick i Karl-Alfred från nr 31, 1949 till nr 1, 1950.
Avslutande dagsstrippar i original ur episoden The Case of the Phantom Fingerprints från 1-3 maj 1947. ©KFS
Avslutande dagsstrippar i original ur episoden The Case of the Phantom Fingerprints från 1-3 maj 1947. ©KFS
Inledande dagsstrippar i original ur episoden The Case of the Hi-Jacked Cars från 5-7 maj 1947. ©KFS
Inledande dagsstrippar i original ur episoden The Case of the Hi-Jacked Cars från 5-7 maj 1947. ©KFS
En sida Agent X-9 i Karl-Alfred nr 36, 1949. ©Bulls
En sida ur Karl-Alfred nr 36, 1949, med delvis omkastade bildrutor. ©Bulls
Motsvarande dagsstrippar i original från 27-30 maj 1947. ©KFS
Motsvarande dagsstrippar i original från 27-30 maj 1947. ©KFS

Tillbaka till listan


The Case of the Bandaged Ballplayer
Inledningen till episoden The Case of the Bandaged Ballplayer ur Agent X-9 i Karl-Alfred nr 1, 1950. ©Bulls
Inledningen till episoden The Case of the Bandaged Ballplayer ur Karl-Alfred nr 1, 1950. ©Bulls
 • The Case of the Bandaged Ballplayer, från 18 augusti till 31 december 1947 som gick i Karl-Alfred nr 1-30, 1950.
Inledande dagsstrippar i original från 18-20 augusti 1947. ©KFS
Inledande dagsstrippar i original från 18-20 augusti 1947. ©KFS

Tillbaka till listan


The Case of the Sinister Sonata
Avslutningen på The Case of the Bandaged Ballplayer, och inledningen till The Case of the Sinister Sonata ur Agent X-9 i Karl-Alfred nr 30, 1950. ©Bulls
Avslutningen på The Case of the Bandaged Ballplayer, och inledningen till The Case of the Sinister Sonata ur Karl-Alfred nr 30, 1950. ©Bulls
 • The Case of the Sinister Sonata, från 31 december 1947 till 9 mars 1948, som gick i Karl-Alfred nr 30-45, 1950.
Dagsstrippar i original från 29 december 1947 till 1 januari 1948. ©KFS
Dagsstrippar i original från 29 december 1947 till 1 januari 1948. ©KFS
Avslutningen på episoden The Case of the Sinister Sonata, dagsstrippar i original från 8-9 mars 1948. ©KFS
Avslutningen på episoden The Case of the Sinister Sonata, dagsstrippar i original från 8-9 mars 1948. ©KFS

Tillbaka till listan


The Case of the Crooked Coroner
 • Episoden The Case of the Crooked Coroner, från 10 mars till 25 juni 1948, som gick i Karl-Alfred från nr 45, 1950 till nr 16, 1951.
Inledningen av episoden The Case of the Crooked Coroner, dagsstrippar i original från 10-13 mars 1948. ©KFS
Inledningen av episoden The Case of the Crooked Coroner, dagsstrippar i original från 10-13 mars 1948. ©KFS
Avslutningen av episoden The Case of the Crooked Coroner, dagsstrippar i original från 24-26 juni 1948. ©KFS
Avslutningen av episoden The Case of the Crooked Coroner, dagsstrippar i original från 24-26 juni 1948. ©KFS

Tillbaka till listan


The Case of the Frozen Fortune
 • Episoden The Case of the Frozen Fortune, från 28 juni till 25 september 1948, som gick i Karl-Alfred nr 17-38, 1951.
Inledningen av episoden The Case of the Frozen Fortune, dagsstrippar i original från 28-30 juni 1948. ©KFS
Inledningen av episoden The Case of the Frozen Fortune, dagsstrippar i original från 28-30 juni 1948. ©KFS

Tillbaka till listan


On the Trail of the Atomic Bullet
Avslutningen på On the Trail of the Atomic Bullet ur Karl-Alfred nr 52, 1951. ©Bulls
Avslutningen på On the Trail of the Atomic Bullet ur Karl-Alfred nr 52, 1951. ©Bulls
 • On the Trail of the Atomic Bullet, från 27 september till 11 december 1948, som gick i Karl-Alfred nr 39-52, 1951.
Motsvarande dagsstrippar i original från 8-11 december 1948. ©KFS
Motsvarande dagsstrippar i original från 8-11 december 1948. ©KFS

Tillbaka till listan


Mördarjakten
Avslutningen på Who Killed the G-Man ur Karl-Alfred nr 18, 1952. ©Bulls
Avslutningen ur Mördarjakten med Agent X-9 i Karl-Alfred nr 18, 1952. ©Bulls
 • Mördarjakten (Who Killed the G-Man?), från 13 december 1948 till 5 mars 1949, som gick i Karl-Alfred nr 1-18, 1952. Episoden har även varit publicerad i Agent X9 nr 3, 1975
Motsvarande dagsstrippar i original från 2-5 mars 1949. ©KFS
Motsvarande dagsstrippar i original från 2-5 mars 1949. ©KFS

Tillbaka till listan


The Secret Stand-In
En sida med The Secret Stand-In ur Agent X-9 i Karl-Alfred nr 20, 1952. ©Bulls
En sida med The Secret Stand-In ur Agent X-9 i Karl-Alfred nr 20, 1952. ©Bulls
 • The Secret Stand-In, från 7 mars till 14 maj 1949, som gick i Karl-Alfred nr 19-33, 1952.
Tre dagsstrippar i original som avslutar första veckan med episoden, 10-12 mars 1949. ©KFS
Tre dagsstrippar i original som avslutar första veckan med episoden, 10-12 mars 1949. ©KFS
Tre dagsstrippar i original som inleder andra veckan med episoden, 14-16 mars 1949. ©KFS
Tre dagsstrippar i original som inleder andra veckan med episoden, 14-16 mars 1949. ©KFS

Tillbaka till listan


Anne tappar minnet
Inledande sida med episoden The Missing Memory ur Agent X-9 i Karl-Alfred nr 34, 1952. ©Bulls
Inledande sida ur Anne tappar minnet med Agent X-9 i Karl-Alfred nr 34, 1952. ©Bulls
 • Anne tappar minnet (Missing Memory), från 16 maj till 24 september 1949, som gick i Karl-Alfred från nr 34, 1952 till nr 9, 1953. Episoden har även varit publicerad i Agent X9 nr 6, 1975
Tre dagsstrippar i original som avslutar första veckan med episoden Missing Memory, 10-12 mars 1949. ©KFS
Tre dagsstrippar i original som avslutar första veckan med episoden Missing Memory, 10-12 mars 1949. ©KFS
Tre dagsstrippar i original som inleder andra veckan med episoden, 14-16 mars 1949. ©KFS
Tre dagsstrippar i original som inleder andra veckan med episoden, 14-16 mars 1949. ©KFS

Tillbaka till listan


Farlig fisketur
En sida med Agent X-9 i Karl-Alfred nr 9, 1953. ©Bulls
En sida ur Farlig fisketur med Agent X-9 i Karl-Alfred nr 9, 1953. ©Bulls
 • Farlig fisketur (Dangerous Diamond), från 26 september till 24 november 1949, som gick i Karl-Alfred nr 9-20, 1953. Episoden har även varit publicerad i Agent X9 nr 9, 1975
Avslutande dagsstrippar i original ur episoden Messing Memory från 22-24 september 1949. ©KFS
Avslutande dagsstrippar i original ur episoden Messing Memory från 22-24 september 1949. ©KFS
Inledande dagsstrippar i original ur episoden Dangerous Diamond från 26-28 september 1949. ©KFS
Inledande dagsstrippar i original ur episoden Dangerous Diamond från 26-28 september 1949. ©KFS
Sista sidan med Agent X-9 i Karl-Alfred nr 20, 1953. ©Bulls
Sista sidan med Mästerdetektiven agent X-9 i Karl-Alfred nr 20, 1953. ©Bulls

Tillbaka till listan


LÄS MER HÄR:

Blogg

Tillbaka till toppen av sidan

Comics Kingdom
Seriewikin
Newspaper Comic Strips

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.