Comics – den stora serieboken

I början av 70-talet utgav Illustrationsförlaget och Carlsen/if ett antal tjocka seriealbum, som utkom med ett eller två nummer om året: Comics, den stora serieboken. Den första utgåvan var på 164 sidor, och de följande på 148 eller 132 sidor, inkl. omslag.

Ett urval källor

Comics, den stora serieboken, utkom med 8 utgåvor 1970-75. ©Illustrationsförlaget/Carlsen
Comics, den stora serieboken, utkom med 8 utgåvor 1970-75. ©Illustrationsförlaget/Carlsen

Albumserien startade 1970 och innehöll en diger serieblandning som varvade humorserier och äventyrsserier, samlade i utgåvor i stort folieformat (de fem första var 24×34 cm, medan de därefter krympte till 23×31 cm). Urvalet bestod av såväl amerikanska som europeiska serier, med både humoristiska dagsstrippar och äventyrsserier. Somliga serier var i svart-vitt medan andra var i fyrfärg. Kort sagt, det var en ambitiös satsning med en spännande blandning av många välgjorda tecknade serier. Den åttonde och sista utgåvan utkom 1975.

Utgivaren Illustrationsförlaget bytte efter ett par utgåvor namn till Carlsen/if. Förlaget utgav också en spinoff i form av albumserien Special-Comics, där varje utgåva hade fokus på endast en serie (Jeff Hawke, Knallhatten, Modesty Blaise, eller Spårhundarna), och senare en inbunden serieantologi på 90-talet, Comics, den nya stora serieboken.

Tillbaka till toppen av sidan


Fakta utgåvorna
 • Format: 24×34 cm (nr 1, 2 och 3), 24,5×35 cm (nr 4 och 5), resp. 23×30,5 (nr 6-8)
 • Omfång: 164 sidor (nr 1), 148 sidor (nr 2 och 3, nr 6-8), resp. 132 sidor (nr 4 och 5) inkl. omslag
 • Utgivningsår: 1970-75

Serierna

Klicka på länkarna nedan för information om vilka serier som ingick i respektive nummer av Comics, den stora serieboken:

Comics 1 | Comics 2 | Comics 3 | Comics 4 | Comics 5 | Comics 6 | Comics 7 | Comics 8

Nedan följer ett index och en presentation över alla serier som var publicerade i albumserien:

Humorserier

Ett viktigt inslag i Comics, den stora serieboken var humorserier:

Serier som börjar på.bokstaven A-G | H-M | N-W

Några seriefigurer ur humorserier i Comics.
Några seriefigurer ur humorserier i Comics.
A-G

Tillbaka till toppen av sidan


H-M

Tillbaka till toppen av sidan


Fler seriefigurer ur humorserier.
Fler seriefigurer ur humorserier i Comics.
N-W

Tillbaka till toppen av sidan


Äventyrsserier

Comics, den stora serieboken innehöll också en mängd kvalitativa äventyrsserier.

Serier som börjar på bokstaven A-O| P-X

Några seriefigurer ur äventyrsserier i Comics.
Några seriefigurer ur äventyrsserier i Comics.
A-O

Tillbaka till toppen av sidan


Fler seriefigurer ur äventyrsserier.
Fler seriefigurer ur äventyrsserier i Comics.
P-X

Tillbaka till toppen av sidan


Seriehistoria

Hela seriealbumet De gamla goda Comics 3 var tillägnad seriehistoria, med återutgivning av gamla serieklassiker, från första halvan av 1900-talet. Många av serierna var från 30- och 40-talet och har inte funnits tillgängliga för svenska serieläsare på många år, om ens alls. Den nyaste av dem alla var Sams serie från 60-talet.

Tillbaka till toppen av sidan


Innehållet i resp. utgåva

Albumserien Comics, den stora serieboken innehöll följande serier (klicka på resp. nummer): 

Comics 1 | Comics 2 | Comics 3 | Comics 4 | Comics 5 | Comics 6 | Comics 7 | Comics 8

Tillbaka till toppen av sidan


Adamson

Adamson av Oscar Jacobsson var en svensk pantomimserie som debuterade 1920. Serien var en del av innehållet i Comics 3, den stora serieboken.

 • Materialet i Comics, den stora serieboken var 21 dagsstrippar.

Tillbaka till toppen av sidan


Alfredo

Alfredo var en dansk pantomimserie av Jørgen Mogensen och Siegfried Cornelius, med den gemensamma signaturen MoCo. Serien var en del av innehållet i Comics 2, den stora serieboken.

Ett par dagsstrippar med Alfredo, ur Comics nr 2. ©PIB
Ett par dagsstrippar med Alfredo, ur Comics nr 2. ©PIB
 • Materialet som blev publicerat i Comics, den stora serieboken var 19 dagsstrippar
En dagsstripp med Alfredo som metaserie, ur Comics nr 2. ©PIB
En dagsstripp med Alfredo som metaserie, ur Comics nr 2. ©PIB

Liksom flera andra danska serier var Alfredo en pantomimserie. Serien hade premiär 1948, och upphörde först 1990.

Tillbaka till toppen av sidan


Alma – Drakens själ

Alma – drakens själ (Alma de Dragón) var en science fiction-serie skapad av den spanske serieskaparen Esteban Maroto (1972). Serien var en del av innehållet i Comics 7, den stora serieboken.

Ett uppslag med Alma- Drakens själ, ur Comics nr 7. ©Carlsen/Doncel
Ett uppslag med Alma- Drakens själ, ur Comics nr 7. ©Carlsen/Doncel
 • Materialet i Comics var ett äventyr på 36 sidor i färg

Tillbaka till toppen av sidan


Arken

Arken (Boner’s Ark) var en amerikansk humorserie skapad av Mort Walker, känd som skapare av Knasen (Beetle Bailey). Serien Arken var en del av innehållet i Comics 2, den stora serieboken. 

En söndagssida ur Comics nr 2, där Arken är något av en metaserie. ©Bulls
En söndagssida ur Comics nr 2, där Arken är något av en metaserie. ©Bulls
 • Materialet som blev publicerat i Comics, den stora serieboken var 2 söndagssidor och 8 dagsstrippar
Ännu en söndagsstripp, från 6 april 1975, som visar att metaserien som begrepp Inte var främmande för Mort Walker (Addison). ©KFS
Ännu en söndagsstripp, från 6 april 1975, som visar att metaserie som begrepp inte var främmande för Mort Walker (Addison). ©KFS

Tillbaka till toppen av sidan


Barney Baxter

Flygarserien Barney Baxter (Barney Baxter in the Air, 1935-50) var en amerikansk flygarserie av Frank Miller. Serien var en del av innehållet i Comics 3, den stora serieboken.

Tre dagsstrippar med Barney Baxter ur Comics nr 3. ©Bulls
Tre dagsstrippar med Barney Baxter ur Comics nr 3. ©Bulls

Episoden i Comics, den stora serieboken var:

 • Hypnotisören (The Hypnotist), varav 38 dagsstrippar ingick från 3 april till 25 maj 1939 (halvannan vecka bortredigerad)
Original till motsvarande dagsstrippar från lördag 22 och måndag 24 april 1939. Måndagsstrippen var bortredigerad i Comics. ©KFS
Original till motsvarande dagsstrippar från lördag 22 och måndag 24 april 1939. Måndagsstrippen var bortredigerad i Comics. ©KFS

Tillbaka till toppen av sidan


B.C.

B.C. är en amerikansk humoristisk dagspresserie i förhistorisk miljö, skapad av Johnny Hart. Serien ingick som en del av innehållet i Comics 2, den stora serieboken. 

Ett par dagsstrippar ur Comic nr 2. ©Europa Press
Ett par dagsstrippar ur Comic nr 2. ©Europa Press
 • Materialet som blev publicerat i Comics, den stora serieboken var 2 söndagssidor och 8 dagsstrippar

Serien har varit publicerad dagligen (vardag som söndag) sedan starten den 17 februari 1958, distribuerad av Creators Syndicate sedan 1987.

Tillbaka till toppen av sidan


Belvedere

Titeln Belvedere var en cartoon (som ibland var en serie med flera rutor) skapad av George Crenshaw under pseudonymen Nat Greenwood. Titeln var en del av innehållet i Comics 1, den stora serieboken (11 cartoons).

Ett par skämtteckningar med Belvedere, ur Comics nr 1. ©PIB
Ett par skämtteckningar med Belvedere, ur Comics nr 1. ©PIB
 • Materialet som ingick i Comics, den stora serieboken var 11 skämtteckningar (cartoons)

Tillbaka till toppen av sidan


Blixt Gordon

Blixt Gordon (Flash Gordon) är en klassisk tecknad äventyrsserie inom science fiction-genren, skapad av tecknaren Alex Raymond. Serien ingick som en del av innehållet i Comics 5 (Alex Raymond), Comics 4 (Dan Barry) och Comics 6 (Al Williamson), den stora serieboken.

En sida ur Comics nr 5, med Blixt Gordon av Alex Raymond. ©Bulls
En sida ur Comics nr 5, med Blixt Gordon av Alex Raymond. ©Bulls
 • Comics 5 innehåller en inledande del av söndagsepisoden Ice Kingdom of Mongo från 12 mars till 13 augusti 1939
Motsvarande söndagsstripp i original från 28 maj 1939. ©KFS
Motsvarande söndagsstripp i original från 28 maj 1939. ©KFS
 • Episoden i Comics 4 är söndagsepisoden The Death Planet från 14 februari till 2 maj, 1971, tecknad av Dan Barry
En del av en sida i Comics nr 4, med Blixt Gordon av Dan Barry. ©Bulls
En del av en sida ur Comics nr 4, med Blixt Gordon av Dan Barry. ©Bulls
Motsvarande söndagssida i original från 24 januari 1971. ©KFS
Motsvarande söndagssida i original från 24 januari 1971. ©KFS
 • Comics 6 innehåller episoden Blixt Gordon och mullvaden (Flash Gordon and the Mole Machine) ur Flash Gordon #1, 1966, från King Comics, tecknad av Al Williamson
Ett uppslag med Blixt Gordon av Al Williamson ur Comics nr 6. ©KFS
Ett uppslag med Blixt Gordon av Al Williamson ur Comics nr 6. ©KFS
Motsvarande uppslag i original ur Flash Gordon #1, 1966. ©KFS
Motsvarande uppslag i original ur Flash Gordon #1, 1966. ©KFS

Ett urval källor:
Newspaper Comic Strips blog
Space SF and Fantacy Comics

Tillbaka till toppen av sidan


Blondie

Blondie är en amerikansk dagstidningsserie i familjemiljö skapad av Chic Young som debuterade 8 september 1930. Serien var en del av innehållet i Comics 1 och Comics 3, den stora serieboken.

En söndagssida med Blondie ur Comics nr 3. ©Bulls
En söndagssida med Blondie ur Comics nr 3. ©Bulls

Materialet som blev publicerat i Comics, den stora serieboken var:

 • 6 söndagssidor från 1968-70 ingick som en del av innehållet i Comics nr 1
 • 3 söndagssidor från 17-31 januari 1937 ingick som en del av innehållet i Comics nr nr 3
Motsvarande söndagsstripp i original från 24 januari 1937. ©KFS
Motsvarande söndagsstripp i original från 24 januari 1937. ©KFS

Tillbaka till toppen av sidan


Brenda Starr

Brenda Starr, Reporter (i Sverige Brenda Star) var en amerikansk äventyrsserie för dagspress om en glamorös, rödhårig och äventyrlig kvinnlig journalist, skapad av Dale Messick. Serien var en del av innehållet i Comics 4, den stora serieboken.

Inledande dagsstripp i Comics nr 4. ©PIB/CTNYNS
Inledande dagsstripp i Comics nr 4. ©PIB/CTNYNS
 • Materialet i Comics var en episod med såväl dagsstrippar som söndagsserien från 21 juli till 1 oktober 1969 
Motsvarande dagsstripp från 21 juli 1969. ©CTNYNS
Motsvarande dagsstripp från 21 juli 1969. ©CTNYNS
Ytterligare ett par dagsstrippar ur Comics nr 4. ©PIB/CTNYNS
Ytterligare ett par dagsstrippar ur Comics nr 4. ©PIB/CTNYNS
Original till dagsstripparna från 5-6 september 1969. ©CT/NYNS
Original till motsvarande dagsstrippar från 5-6 september 1969. ©CT/NYNS

Tillbaka till toppen av sidan


Buz Sawyer och Rosco Sweeney

Buz Sawyer (Buzz Cooper på svenska) var en populär tecknad äventyrsserie för dagspress skapad av Roy Crane, en av innovatörerna av äventyrsserier. Serien var en del av innehållet i Comics 1 och Comics 7, den stora serieboken.

En dagsstripp från 29 maj 1969, ur Comics nr 1. ©Bulls
En dagsstripp från 29 maj 1969, ur Comics nr 1. ©Bulls

Episoderna i Comics, den stora serieboken var:

 • Mr. Oka, dagsstrippar från 19 maj till 16 juli 1969. Episoden var en del av innehållet i Comics nr 1
 • Starke John, söndagssidor från 1950-51, med Roscoes syster Lucille i huvudrollen. Episoden var en del av innehållet i Comics nr 7
Ett par serierutor från en söndagssida, ur Comics nr 7. ©Bulls
Ett par serierutor från en söndagssida, ur Comics nr 7. ©Bulls

Buz Sawyer var en äventyrsserie om piloten John Singer ”Buz” Sawyer som under andra världskriget var stridsflygare för US Navy och bomplanspilot i Stilla Havet. Som civilist efter kriget blev Buz problemlösare på oljebolaget Frontier Oil och reser till avlägsna platser. Senare blev han åter pilot, och senare ändå privatdetektiv.

I söndagsserien hade Buz kompis, och bombplansskytt i kriget, Rosco Sweeney huvudrollen. Söndagsserien hade titeln Buz Sawyer featuring his gunner on bomber 13 Rosco Sweeney, som senare blev Buz Sawyer featuring his pal Rosco Sweeney. Sweeney var Sawyers kompis och skojfriska sidekick. Sweeney blev den framträdande figuren i söndagsserien som blev en humorserie om det enkla livet på landsbygden och i förorten. 

Tillbaka till toppen av sidan


Catfish

Catfish, på svenska även publicerad som Skinnstrumpa eller Cactus, var en amerikansk humorserie i västernmiljö skapad av Rog Bollen 1973 tillsammans med manusförfattaren Gary Peterman. Serien var en del av innehållet i Comics 6, den stora serieboken.

En söndagsstripp ur Comics nr 6. ©Europa Press
En söndagsstripp ur Comics nr 6. ©Europa Press
 • Materialet i Comics var 8 söndagsstrippar

Bollen och Peterman lämnade 1985 över serien till Tom Cone (manus) och Fred Wagner (teckningar), som ansvarade för serien tills den blev nerlagd 1994.

Svensk publicering

Catfish blev publicerad på svenska i Tomahawk och Westernserier, under originalnamnet. I Westernserier blev den först publicerad på svenska, sedan på engelska. 

Serien har också blivit publicerad i en egen pocketbok 1976, under namnet Skinnstrumpa, och även under titeln Cactus i SeriePressen nr 1, 3, 4 och 8, 1993, samt som gästserie under namnet Catfish i Knasen från 2015.

Ett urval källor:
Seriewikin

Tillbaka till toppen av sidan


Den tokroliga tecknaren 

Den tokrolige tecknaren (Den tossede tegner)
Klicka för att läsa om Den tokroliga tecknaren.

Tillbaka till toppen av sidan


Dick Tracy

Dick Tracy
Klicka för att läsa om Dick Tracy.

Tillbaka till toppen av sidan


DN-klassikern

Dagsstrippar med Dick Tracy, ur episoden Jerome Trohs och Mamma, har blivit publicerad som klassiker i Dagens Nyheter från 26 november 1990 till 20 februari 1991.

Första och sista strippen i DNs publicering av serien, ursprungligen från 21 april till 13 juli 1940. ©PIB
Första och sista strippen i DNs publicering av serien, ursprungligen från 21 april till 13 juli 1940©PIB

Tillbaka till toppen av sidan


COMIC STRIP CLASSICS

Dick Tracy var en av 20 tecknade serier som U.S. Postal Service uppmärksammade med ett eget frimärke med titeln Comic Strip Classics (1 oktober 1995) inför 100-årsjubiléet av tillblivelsen av den tecknade serien.

Comic Strip Classics
Dick Tracy var en av 20 Comic Strip Classics. ©USPS

Tillbaka till toppen av sidan


Dickie Dare

Dickie Dare var en amerikansk serie skapad 1933 av Milton Caniff, syndikerad av AP Newsfeatures. Den blev snart övertagen av Coulton Waugh som tecknade serien 1934-44 och 1949-57. Serien var en del av innehållet i Comics 5, den stora serieboken.

En söndagssida med Dickie Dare, ur Comics nr 5. ©AP
En söndagssida med Dickie Dare, ur Comics nr 5. ©AP
 • Materialet som ingick i Comics var en episod omfattande 23 söndagssidor, inte daterade men möjligen från 40-talet

Tillbaka till toppen av sidan


Djurriket

Djurriket (Animal Crackers, på även kallad Animalerna) är en amerikansk humorserie, skapad av Rog Bollen. Serien var en del av innehållet i Comics 4, den stora serieboken.

Ett par strippar med Djurriket ur Comics nr 4. ©PIB
Ett par strippar med Djurriket ur Comics nr 4. ©PIB
 • Materialet i Comics var 19 dagsstrippar

Animal Crackers hade diverse djur med mänsklig karaktär i huvudrollerna. Lejonet Lyle, elefanten Eugene, den utrotningshotade fågeln Dodo, och resten av de vilda, men civiliserade, djuren ger en glimt av livet i Freeborn Wildlife Conserve. Serieskaparna använder olika djur för att underhålla med enkel humor. 

Rog Bollen lämnade över ritstiftet till Fred Wagner 1993. Mike Osbun har haft rollen som manusförfattare sedan 2009, och han tog även över som tecknare sedan Wagner avlidit 1916.

Serien har förutom i Comics nr 4 varit publicerad på svenska i SeriePressen nr 1, 3, 4, 5 och 7, 1993.

Rog Bollen

Roger “Rog” Bollen (1941-2015) var en amerikansk serietecknare, barnboksillustratör, animatör och TV-producent. Han började sin karriär som serietecknare, med serier som Cactus (Catfish, på svenska även kallad Skinnstrumpa), Funny Business (1966-80) och Animal Crackers. Den senare var hans mest kända serie. Bollen tecknade Animal Crackers 1967-94, varefter Fred Wagner tog över. Wagner hade tidigare efterträtt Bollen på Catfish, som blev producerad av Gary Peterman och Bollen 1973-86.

På 90-talet slutade Bollen med tecknade serier för att fokusera på en karriär inom tv. Han skapade shower för Disney Channel som också inkluderade en animerad version av Animal Crackers. Bollen gjorde också mer än femtio barnböcker med sin andra fru, Marilyn Sadler. 

Roger Bollen avled 2015, vid en ålder av 74 år.

Ett urval källor:
Lambiek Comiclopedia
Seriewikin

Fred Wagner

Frederick E. Wagner (1941-2016) var en amerikansk serietecknare och konstnär, känd för dagspresserierna Catfish, Animal Crackers och skämtteckningstiteln Grin and Bear It.

Ett urval källor:
Tribune Content Agency
Seriewikin
Wikipedia

Tillbaka till toppen av sidan


En sån historia

En sån historia (Hystoria with J.P.) var en sofistikerad amerikansk humorserie av Bob Cohn och Tom Shephard. Serien ingick som en del av innehållet i Comics 1, den stora serieboken (7 dagsstrippar).

En dagsstripp med En sån historia, ur Comics nr 1. ©PIB
En dagsstripp med En sån historia, ur Comics nr 1, som också visar (genom en oöversatt dansk pratbubbla) att albumserien var ett gemensamt projekt med fler länder. ©PIB
 • Materialet som ingick i Comics, den stora serieboken var 7 dagsstrippar

Serien handlar om den anonyme J.P. som reser genom historien och talar med olika historiska personligheter. Hystoria with JP gick från 1966 till 1970 och gav en komisk vinkling på historia, litteratur, konst och religion. Förkunskaper i dessa ämnen underlättar att se det humoristiska i serien.

Ruthann Cohn, fru till Bob Cohn, har en gång sagt att serietiteln kommer sig av att serien handlar om hysterisk historia och att J.P. står för ”Just People” (bara vanliga människor) som i sin tur syftar på ​​att berömda människor och kända personer i historien hade samma självtvivel, problem och ångest som oss vanliga dödliga.

En dagsstripp i original.
Bob Cohn

Robert ”Bob” Cohn (1920-2013) skrev tillsammans med illustratören Tom Shephard den internationellt syndikerad serien Hystoria med J.P. som blev publicerad i över 90 tidningar. 

Därefter var Cohn, innan han gick i pension 1983, VD på Marcus Advertising där han ansågs vara “det kreativa geniet” bakom byråns mest framgångsrika annonskampanjer.

Tom Shephard

Thomas ”Tom” Shephard (1932-99) arbetade främst inom reklam som Creative Director för Marcus Advertising, men han var också tecknaren på dagspresserien Hystoria med J.P. med manus av Bob Cohn.

Ett urval källor:
Weird Space
Bob Cohn Obituary
Lambiek Comiclopedia
Seriewikin

Tillbaka till toppen av sidan


Familjen Flax

Serien Familjen Flax (Hi and Lois), är en humoristisk familjeserie för dagspress skapad 1954 av Mort Walker (manus) och Dik Browne (bild). Familjen Flax var en del av innehållet i Comics 1, den stora serieboken.

En dagsstripp från 6 december 1969, ur Comics nr 1. ©Bulls
En dagsstripp från 6 december 1969, ur Comics nr 1. ©Bulls
 • Materialet som ingick i Comics, den stora serieboken var 14 dagsstrippar och 4 söndagssidor från 1969

Tillbaka till toppen av sidan


Fantomen

Serien Fantomen (The Phantom) av Lee Falk är en klassisk långlivad amerikansk äventyrsserie, och den första maskerade superhjälten. Fantomen var en del av innehållet i Comics 1, Comics 2 och Comics 3, den stora serieboken.

Den inledande dagsstrippen ur Comics nr 3, från 27 oktober 1941, tecknad av Ray Moore. ©Bulls
Den inledande dagsstrippen ur Comics nr 3, från 27 oktober 1941, tecknad av Ray Moore. ©Bulls

Episoderna som blev publicerade i Comics, den stora serieboken var:

 • Den stulna djungelskatten (The Phantom’s Treasure) av Lee Falk och Ray Moore, från 27 oktober 1941 till 31 januari 1942. Episoden var en del av innehållet i Comics nr 3 (den inledande av episoden 14 juli – 25 oktober saknas), och har även varit publicerad i Fantomen nr 11, 1961 och nr 1, 1962 
Den efterföljande sidan ur Comics nr 3. ©Bulls
Den efterföljande sidan ur Comics nr 3. ©Bulls
 • Den mystiska skatten (Captain Kidder’s Treasure) av Lee Falk och Wilson McCoy, dagsstrippar från 23 maj till 30 juli 1955. Episoden var en del av innehållet i Comics nr 2, och har också varit publicerad i Fantomen nr 4, 1964
Ett par dagsstrippar från 4-5 juli 1955, tecknad av Wilson McCoy, ur Comics nr 2. ©Bulls
Ett par dagsstrippar från 4-5 juli 1955, tecknade av Wilson McCoy, ur Comics nr 2. ©Bulls
 • Oljepiraterna (The Black Gold Pirates) av Lee Falk och Sy Barry, söndagssidor från 18 augusti till 29 december 1968. Episoden var en del av innehållet i Comics nr 1
Ett par serierutor ur söndagsserien från 27 oktober 1968, tecknad av Sy Barry, ur Comics nr 1. ©Bulls
Ett par serierutor ur söndagsserien från 27 oktober 1968, tecknad av Sy Barry, ur Comics nr 1. ©Bulls

Ett urval källor:
Harnby.com

Tillbaka till toppen av sidan


Felix

Felix av Jan Lööf var en del av innehållet i Comics 1 och Comics 2, den stora serieboken (1970), av Illustrationsförlaget.

Inledande strippar till Felix-episoden, ur Comics nr 1. ©PIB
Inledande strippar till Felix-episoden, ur Comics nr 1. ©PIB

Episoderna som ingick i Comics, den stora serieboken var:

 • Felix i vilda västern (1970), stripparna 44-7 – 72-7, ingick i Comics nr 1
 • Felix och meteoren (1971), stripparna 6-9 – 114-9, ingick i Comics nr 2 (ett antal strippar saknades: 1-9 till 5-9, 11-9, 18-9, 23-9, 28-9, 31-9, 32-9, 42-9, 45-9, 49-9, 54-9, 58-9, 59-9, 61-9, 64-9, 66-9, 70-9, 79-9, 82-9, 85-9, 93-9, 96-9)

Tillbaka till toppen av sidan


Ferd’nand

Ferd’nand (i Sverige även ibland under titeln “Ferdinand”) var en dansk dagspresserie skapad 1937 av Henning Dahl Mikkelsen, mer känd under signaturen Mik, och distribuerad av Köpenhamns Presse-Illustrations-Bureau (PIB). Serien var en del av innehållet i Comics 1Comics 4 och Comics 6, den stora serieboken.

En dagsstripp från 6 oktober 1969, ur Comics nr 1. ©PIB
En dagsstripp från 6 oktober 1969, ur Comics nr 1. ©PIB

Materialet som ingick i Comics, den stora serieboken var:

 • 2 söndagssidor och 9 dagsstrippar ingick i Comics nr 1
 • 3 söndagssidor och 5 dagsstrippar ingick i Comics nr 4
 • 4 söndagssidor ingick i Comics nr 6

Tillbaka till toppen av sidan


Fransson

Fransson (Moose & Molly) var en amerikansk humorserie av Bob Weber. Serien förekom som en del av innehållet i Comics 1, den stora serieboken.

En dagsstripp med Fransson, ur Comics nr 1. ©Bulls
En dagsstripp med Fransson, ur Comics nr 1. ©Bulls
 • Materialet som ingick i Comics, den stora serieboken var 6 söndagssidor från 1969-70, och 14 dagsstrippar

Tillbaka till toppen av sidan


Friday Foster

Friday Foster var en amerikansk dagspresserie skapad och skriven av Jim Lawrence och tecknad av Jorge Longarón. Serien ingick som en del av innehållet i Comics 2, den stora serieboken.

Ett par dagsstrippar med Friday Foster, ur Comics nr 2. ©PIB
Ett par dagsstrippar med Friday Foster, ur Comics nr 2. ©PIB

Episoden som gick i Comics, den stora serieboken var:

 • Dagsstrippar från 31 december 1970 till 4 mars 1971
Original till en av dagsstripparna ovan, från 6 januari 1971. ©CTS
Original till en av dagsstripparna ovan, från 6 januari 1971. ©CTS

Friday Foster debuterade 18 januari 1970, syndikerad av Chicago Tribune Syndicate. Den gick både som dagsstripp på vardagarna och som halvsida i fyrfärg på söndagarna.

Serien på vardagarna blev publicerad i Menomonee Falls Gazette #95-115 (1973-74) och söndagsserien gick i #95-116 (med undantag av #110), ursprungligen publicerad från 23 september 1973 till 17 februari 1974.

Friday Foster fanns med på omslaget till MFG #111. ©Street Enterprises

Friday Foster fanns med på omslaget till MFG #111. ©Street Enterprises

Tillbaka till toppen av sidan


George

Humortiteln George (Big George) av Virgil Partch var en daglig skämtteckning för dagspress, och även en söndagsserie. Titeln var en del av innehållet i Comics 1, den stora serieboken.

Ett par rutor med George ur Comics nr 1. ©PIB
Ett par rutor med George ur Comics nr 1. ©PIB
 • Materialet som ingick i Comics, den stora serieboken var 11 skämtteckningar (cartoons)

George har också varit publicerad i Rekordmagasinet, med titeln Veckans VIP.

Veckans VIP ur Rekordmagasinet nr 17, 1961. ©PIB
Veckans VIP ur Rekordmagasinet nr 17, 1961. ©PIB
Virgil Partch

Virgil Franklin Partch (1916-84) var en amerikansk skämttecknare för veckopress på 40- och 50-talet som vanligen signerade sina teckningar ”Vip”. Dessförinnan hade han arbetat för Disney Studio, där han var en av dem som blev avskedad efter att ha deltagit i Disney-animatörernas strejk 1941.

Partch började sälja sina skämtteckningar även till publiceringssyndikat för dagspress, med det var först när han skapade en fast figur, Big George, med början 1960, som Publishers-Hall Syndicate nappade. Efter några år blev Big George också en serie om söndagarna.

En söndagsstripp från 16 april 1961 med Big George. ©Publishers
En söndagsstripp från 16 april 1961 med Big George. ©Publishers

Partch arbetade långt i förväg och byggde upp ett lager som räckte flera år. Trots att han förolyckades i en trafikolycka 1984 fanns det tillräckligt med material för att hålla Big George igång fram till 1990. Därefter upphörde titeln.

Partch skapade också serien The Captain’s Gig.  

Ett urval källor:
Don Markstein’s Toonopedia
Wikipedia

Tillbaka till toppen av sidan


Gyllenbom

Gyllenbom (Bringing Up Father) var en klassisk amerikansk dagspresserie skapad 1913 av George McManus. Serien var en del av innehållet i Comics 3, den stora serieboken.

Söndagssida med Gyllenbom, och topper-serien Rosies Beau, ur Comics 3, från 24 april 1938. ©Bulls
Söndagssida med Gyllenbom, och topper-serien Rosies Beau, ur Comics 3, från 24 april 1938. ©Bulls
 • Materialet som var publicerat i Comics, den stora serieboken nr 3 var fyra söndagssidor från 17 april till 8 maj 1938.

Tillbaka till toppen av sidan


Haltande ormen

Haltande Ormen (Tumbleweeds) var en amerikansk dagsstrippserie av Tom K. Ryan som debuterade 6 september 1965. Serien ingick som en del av innehållet i Comics 1, den stora serieboken.

En söndagsstripp med Haltande Ormen ur Comics nr 1. ©PIB
En söndagsstripp med Haltande Ormen ur Comics nr 1. ©PIB
 • Innehållet i Comics, den stora serieboken var 4 söndagssidor från 1970, och 2 dagsstrippar.
Motsvarande söndagsstripp i original från 5 april 1970. ©RTS
Motsvarande söndagsstripp i original från 5 april 1970. ©RTS

Tillbaka till toppen av sidan


Hemma hos Ulla

Hemma hos Ulla (Hjemme hos Helle, eller Naboens Helle, på engelska Ginger), humorserie av Orla Gettermann. Titeln blev publicerad som skämtteckning på vardagarna och som söndagsserie på söndagar. 

Titeln hade premiär 1958.

Huvudfigur var den unge, cirka tioåriga, Helle. Hon var en bestämd yrhätta och något av en pojkflicka, som alltid fick sin vilja igenom med en klyftig kommentar. Hon var omgiven av förbryllade föräldrar och barn i grannskapet som hon kunde köra med.

Hjemme hos Helle blev nerlagd 1996 efter att skaparen avlidit.

Publicering på svenska

Hemma hos Ulla har varit publicerad i

 • Hudiksvallstidningen (ca 1963)
 • Titeln var en del av innehållet i Comics 5, den stora serieboken, som hade med 12 skämtteckningar
Ett par skämtteckningar ur Comics nr 5. ©PIB
Ett par skämtteckningar ur Comics nr 5. ©PIB
Orla Gettermann

Orla Gettermann (1912-96) var en dansk serietecknare och konstnär som tecknade bland annat Hjemme hos Helle. Inspirationen till Helle hade han fått av grannens dotter. 

Den flitige Getterman tecknade cartoon-titeln Pillerik för den danska serietidningen Skipper Skræk från 1950 till 1973. Andra skämttitlar var Televits (tv-skämt) som han tecknade i flera år, och Mac Money (1957). Han illustrerade även barnböcker. 

Ett urval källor:
Internet Archive
PIB Features
Seriewikin
ComicsInfo.dk

Tillbaka till toppen av sidan


Jeff Hawke

Jeff Hawke var en brittisk science fiction-serie skapad 1954 av skotten Sydney Jordan. Den blev publicerad i Daily Express från 15 februari 1954 till 18 april 1974. Serien var en del av innehållet i Comics 8, den stora serieboken.

Ett par inledande strippar ur Comics nr 8. ©Bulls
Ett par inledande strippar ur Comics nr 8. ©Bulls
Motsvarande strippar i original, från 10-13 januari 1971. ©Daily Express
Motsvarande strippar i original, från 10-13 januari 1971. ©Daily Express

Tillbaka till toppen av sidan


Johnny Hazard

Johnny Hazard var en amerikansk äventyrsserie och seriehjälte skapad av Frank Robbins för dagspress 1944 som tecknade serien fram tills den lades ner 1977. Serien var en del av innehållet i Comics 6, den stora serieboken.

Ett uppslag med Johnny Hazard ur episoden i Comics nr 6. ©Bulls
Ett uppslag med Johnny Hazard ur episoden i Comics nr 6. ©Bulls
 • Materialet i Comics var en episod ur söndagsserien, Skräcködlornas ö (Cargo of Trouble), från 22 maj 1949 till 23 april 1950

EpIsoden finns också publicerad svartvit i Fantomen nr 2–3, 2007, och i färg i seriealbumet Johnny Hazard 2 – Skräcködlornas ö (1983) från Carlsen.

Tillbaka till toppen av sidan


Karl-Alfred

Karl-Alfred (Popeye/Thimble Theatre) skapades 1919 av E. C. Segar, men seriefiguren Karl-Alfred dök inte upp i serien förrän 1929. Serien var en del av innehållet i Comics 1 och Comics 3, den stora serieboken.

Ett par dagsstrippar från lördag den 16 och måndag den 18 december 1930. ©KFS
Ett par dagsstrippar från lördag den 16 och måndag den 18 december 1930 (någon serieruta saknas). ©KFS

Materialet som blev publicerat i Comics, den stora serieboken var:  

 • 4 söndagssidor från 1969 av Bud Sagendorf, ingick som en del av innehållet i Comics nr 1
 • Bruiserbröderna (Popeye in Puddleburg) var dagsstrippar från 11-30 december 1933 av E. C. Segar, som ingick som en del av innehållet i Comics nr 3 (dock inte avslutningen av episoden 1-27 januari 1934) 

Ett urval källor:
Popeye the Sailorpedia

Tillbaka till toppen av sidan


King vid Ridande polisen

King vid Ridande polisen (King of the Royal Mounted) även kallad King vid Gränspolisen, var en slags västernserie i modern tappning med en lite annorlunda touch. Serien, tecknad av Jim Gary, var en del av innehållet i Comics 3, den stora serieboken.

Ett uppslag med King vid Gränspolisen ur Comics nr 3. ©Bulls
Ett uppslag med King vid Ridande polisen ur Comics nr 3. ©Bulls
 • Materialet i Comics, den stora serieboken var en episod med söndagsstrippar från 1945.

Tillbaka till toppen av sidan


Knallhatten

Knallhatten (Li’l Abner) var en satirisk dagsstrippserie, författad och tecknad av Al Capp. Serien var en del av innehållet i Comics 2, Comics 3, Comics 7 och Comics 8, den stora serieboken.

Tre inledande dagsstrippar ur Comics nr 3. ©PIB
Tre inledande dagsstrippar med Knallhatten ur Comics nr 3. ©PIB

Episoderna som blev publicerade i Comics, den stora serieboken var:

 • En Dick Tracy-parodi från 1970 där Knallhatten läser den tecknade serien i tidningen om Orädde Oscar, som ingick i Comics nr 2
 • Gnurglorna (Shmoo), en episod från 26 augusti till 12 oktober 1948, ingick i Comics nr 3 (inledande strippar 21-25/8, halva 30/8, 31/8-1/9, och avslutningen 13/10 saknades)
 • Knallhatten ligger vid högskolan, dagsstrippar från 8 september till 29 november 1951, ingick i Comics nr 7
 • Den farliga månen, en episod av dagsstrippar om hur månen får Knallhatten att fria till Daisy Mae, blir gift, men får äktenskapet annullerat, ingick i Comics nr 8
Två dagsstrippar med Orädde Oscar ur Comics nr 2. ©PIB/CTS/NYN
Två dagsstrippar med Orädde Oscar ur Comics nr 2. ©PIB/CTS/NYN

Tillbaka till toppen av sidan


Knoll och Tott

Knoll och Tott (The Katzenjammer Kids) var en serie som H. H. Knerr tecknade 1914-49. Rudolph Dirks skapade serien 1897, och tecknade den till 1913. Serien med H. H. Knerr var en del av innehållet i Comics 3, den stora serieboken.

En söndagssida med Knoll och Tott, från 31 januari 1937, ur Comics nr 3. ©Bulls
En söndagssida med Knoll och Tott, från 31 januari 1937, ur Comics nr 3. Notera att Comics kallar buspojkarna Pigge och Gnidde. ©Bulls
 • Materialet i Comics, den stora serieboken var 3 söndagssidor, från 17 och 31 januari, och 21 februari 1937.

Tillbaka till toppen av sidan


Krazy Kat

George Herriman skapade den amerikanska tecknade serien Krazy Kat mellan 1913 och 1944. Serien var en del av innehållet i Comics 3, den stora serieboken.

En söndagssida från 11 december 1927, ur Comics nr 3. ©Bulls
En söndagssida från 11 december 1927, ur Comics nr 3. ©Bulls
 • Innehållet i Comics, den stora serieboken bestod av 4 söndagssidor (11 december 1927, 23 december 1928, 21 maj och 23 juli 1933)

Tillbaka till toppen av sidan


Kvast-Hilda

Kvast-Hilda (Broom-Hilda) var en amerikansk humorserie för dagspress av Russell Myers. Serien var en del av innehållet i Comics 2, Comics 5 och Comics 6, den stora serieboken.

Ett par strippar med Kvast-Hilda ur Comics nr 2. ©PIB
Ett par strippar med Kvast-Hilda ur Comics nr 2. ©PIB

Materialet som blev publicerat i Comics, den stora serieboken var:  

 • 4 söndagssidor i färg och 9 dagsstrippar ingick i Comics nr 2
 • 4 söndagssidor (sv/v) och 10 dagsstrippar ingick i Comics nr 5
 • 12 söndagssidor i färg och 16 dagsstrippar ingick i Comics nr 6

Elliot Caplin (1913-2000) kom på idén till en tecknad serie om en häxa vars namn var Broom-Hilda, en lek med ord baserat på den mytologiska Brünhilde. Läs mer om den roll Caplin kom att spela, på sidan om Kvast-Hilda.

Tillbaka till toppen av sidan


Lilla föräldralösa Annie

Little Orphan Annie var en daglig amerikansk tecknad serie skapad av Harold Gray. Efter att serien debuterade den 5 augusti 1924 i New York Daily News, blev den snabbt en av de mest populära i sin tid. Serien var en del av innehållet i Comics 3, den stora serieboken.

Ett par dagsstrippar med Annie ur Comics. ©TMS/Europa Press
Ett par dagsstrippar med Annie ur Comics. ©TMS/Europa Press
 • Materialet i Comics, den stora serieboken var en del av den inledande episoden med 43 dagsstrippar från hösten 1924.
Original till dagsstrippen som saknas mellan de båda stripparna ovan. ©Chicago Tribune
Original till dagsstrippen som saknas mellan de båda stripparna ovan. ©Chicago Tribune

Tillbaka till toppen av sidan


Lilla mamma och Våran fröken

Våran fröken (Miss Peach) var en amerikansk tecknad humorserie skapad av Mell Lazarus 1957. Serien var en del av innehållet i Comics 1, den stora serieboken.

En dagsstripp från Våran fröken, ur Comics nr 1. ©PIB
En dagsstripp från Våran fröken, ur Comics nr 1. ©PIB
 • Materialet som ingick i Comics, den stora serieboken var 3 söndagssidor från 1969 och 16 dagsstrippar

Miss Peach utspelar sig i skolmiljö, på Kelly School, som fått sitt namn efter serietecknaren Walt Kelly (skapare av Pogo). Serien blev nerlagd i augusti 2002. 

Momma

Lilla Mamma (Momma, även känd som Mamsen och Mamma på svenska), var en amerikansk humorserie skapad 1970 av Lazarus. Serien var en del av innehållet i Comics 2 och Comics 8, den stora serieboken.

En dagsstripp från Lilla mamma, ur Comics nr 2. ©PIB
En dagsstripp från Lilla mamma, ur Comics nr 2. ©PIB

Materialet som ingick i Comics, den stora serieboken var:

 • 6 söndagsstrippar och 8 dagsstrippar, ingick i Comics nr 2
 • 10 söndagsstrippar ingick i Comics nr 8

Huvudfigurer i serien var en diktatorisk mamma (Sonja Hobbs) och hennes tre vuxna barn – en ogift son, en gift dito och en dotter. Dottern framstår oftast som ogift, men tycks ibland vara gift.

En söndagsstripp från Mamsen, ur Comics nr 8. ©PIB
En söndagsstripp från Mamsen, ur Comics nr 8. ©PIB
Mell Lazarus

Mell Lazarus (1927-2016) var född Mel Fulton, och var en amerikansk serietecknare och skapare av serierna Våran fröken (Miss Peach) och Mamsen (Momma). Han tilldelades utmärkelsen Reuben Award 1981.

Ett urval källor:
Seriewikin
Wikipedia

Tillbaka till toppen av sidan


Lille kungen

Lille kungen (The Little King) var en amerikansk skämtserie skapad av Otto Soglow, som berättade sina skämt med bilder och mycket få ord, som en pantomim. Serien var en del av innehållet i Comics 4, den stora serieboken.

En sida med Lille kungen ur Comics nr 4. ©Bulls/KFS
En sida med Lille kungen ur Comics nr 4. ©Bulls/KFS
 • Innehållet i Comics bestod av 4 söndagssidor

Tillbaka till toppen av sidan


Lolly

Lolly hette en amerikansk humorserie för dagspress (såväl dagsstrippar som söndagsserie), producerad av Pete Hansen åren 1955-83. Serien var en del av innehållet i Comics 1, den stora serieboken.

En dagsstripp med Lolly, ur Comics nr 1. ©Chicago Tribune
En dagsstripp med Lolly, ur Comics nr 1. ©Chicago Tribune
 • Materialet som ingick i Comics, den stora serieboken var 2 söndagsstrippar från 1970, och 7 dagsstrippar

Hansen lanserade Lolly måndag 7 mars 1955 distribuerad via Chicago Tribune / New York News Syndicate. Serien handlade om en (ganska svagbegåvad) sekreterare som arbetade för företaget Quimby och Son. Quimby den äldre var en typisk chef med kort stubin, medan Quimby den yngre, Junior, var en playboy som ständigt jagade Lolly runt skrivbordet. Lolly var en ensam yrkesarbetande i familjen, som försörjde såväl sin mormor som sin lillebror Pepper. 

Ett original till en dagsstripp från 28 januari 1960. ©Chicago Tribune/NYN
Ett original till en dagsstripp från 28 januari 1960. ©Chicago Tribune/NYN

Lolly varade som dagspresserie till åttiotalet. Serien fanns även som en kortlivad serietidning från Dell. Lolly & Pepper dök upp som Four Color #832 (september 1957) från Dell, och utkom med totalt sex nummer mellan 1957 och 1962.

Omslag till Lolly and Pepper 1957-61. ©Chicago Tribune/NYN
Omslag till Lolly and Pepper 1957-61. ©Chicago Tribune/NYN

I Sverige blev Lolly publicerad i bland annat Fickjournalen, Expressen, Arbetet och Lilla Fridolf. Från början hette serien Dolly i Sverige. 

Pete Hansen

Per Ruse Hansen (f. 1920), känd som Pete Hansen, var en serieskapare född i Danmark, som flyttade med sina föräldrar till USA redan vid två års ålder. År 1938-41 arbetade han som animatör hos Walt Disney. Därefter försörjde han sig genom att göra skämtteckningar för veckopress. Han tecknade också Disney- och Pink Panther-serier för serietidningar, innan han skapade sin humorserie Lolly, som nådde god framgång.

Ett urval källor:
Don Markstein’s Toonopedia
Comic Art Fans
Seriewikin

Tillbaka till toppen av sidan


Ludvig

Ludvig (Louie) var en brittisk-amerikansk humorserie och dagspresserie i pantomimform av Harry Hanan. Serien var en del av innehållet i Comics 2, den stora serieboken.

Ett par dagsstrippar med Ludvig ur Comics nr 2. ©CTS/NYN/PIB
Ett par dagsstrippar med Ludvig ur Comics nr 2. ©CTS/NYN/PIB
 • Materialet som ingick i Comics, den stora serieboken var 2 söndagsstrippar, och 10 dagsstrippar

Tillbaka till toppen av sidan


Mandrake

Mandrake (Mandrake the Magician) var en dagspresserie, skapad av Lee Falk 1934, tecknad av Phil Davis ingick som en del av innehållet i Comics 2 och Comics 4, den stora serieboken.

Inledande sida med Mandrake ur Comics nr 2. ©KFS
Inledande sida med Mandrake ur Comics nr 2. ©KFS
De två första serierutorna i episoden saknades i Comics. ©KFS
De två första serierutorna i episoden saknades i Comics, i övrigt var episoden komplett. ©KFS

Episoderna i Comics, den stora serieboken var:

 • Besök på Olympen (The Abominable Snowman). En episod ur söndagsserien från 22 november 1959 till 1 maj 1960, var en del av innehållet i Comics 2. Episoden har även varit publicerad i Fantomen nr 10, 2001
 • Förbrytarnas ö (Fear Island). En episod ur söndagsserien från 1949, var en del av innehållet i Comics 4. Episoden har även varit publicerad i serietidningen Karl-Alfred nr 49, 1949 – nr 10, 1950.
En söndagssida med Mandrake från 20 februari 1949, ur Comics nr 4. ©Bulls
En söndagssida med Mandrake från 20 februari 1949, ur Comics nr 4. ©Bulls

Tillbaka till toppen av sidan


Mary Perkins

På Scenen (Mary Perkins On Stage, ursprunglig titel On Stage, kort och gott) var en amerikansk dagspresserie i teatermiljö av Leonard Starr. På svenska har den även fått heta Mary på väg mot tiljan. Serien var en del av innehållet i Comics 4, den stora serieboken, med titeln Mary Perkins.

Ett par dagsstrippar med Mary Perkins ur Comics nr 4. ©PIB/CTS
Ett par dagsstrippar med Mary Perkins ur Comics nr 4, ursprungligen publicerade 25 och 27 januari 1969. ©PIB/CTS
 • Episoden i Comics bestod av dagsstrippar från 11 november 1968 till 30 januari 1969. Några dagsstrippar var bortredigerade, och alla söndagsstripparna saknades (episoden pågick alla dagar i veckan)
Söndagsstrippen från 26 januari 1969 i original. ©CTS
Söndagsstrippen från 26 januari 1969 i original. ©CTS

Tillbaka till toppen av sidan


Ming Foo

Ming Foo av Brandon Walsh (manus) och Nicholas Afonsky (teckningar) var en så kallad till ”topper strip” till söndagssidan med Little Annie Rooney. Serien var en del av innehållet i Comics 3, den stora serieboken.

En sida med Ming Foo ur Comics nr 3. ©Bulls
En sida med Ming Foo ur Comics nr 3. ©Bulls
 • Episoden i Comics, den stora serieboken bestod av 8 söndagssidor.

Tillbaka till toppen av sidan


Modesty Blaise

Modesty Blaise var en brittisk kriminal- och agentserie, skapad av Peter O’Donnell och Jim Holdaway 1963. Serien var en del av innehållet i Comics 5, den stora serieboken.

De första dagsstripparna ur Comics nr 5. ©Bulls
De första dagsstripparna ur Comics nr 5. ©Bulls
 • Materialet som var innehållet i Comics var dels resumén Början på historien (In the Beginning), dels det åttonde äventyret, Vikingarna (The Vikings) från 21 februari till 9 juli 1966
Inledningen av äventyret Vikingarna, ur Comics nr 5. ©Bulls
Inledningen av äventyret Vikingarna, ur Comics nr 5. ©Bulls

Tillbaka till toppen av sidan


Mumintrollen

Mumintrollen (Moomin)  av Lars Jansson var en tecknad serie skapad av Tove Jansson, som hennes bror Lars tog över och utvecklade vidare under fjorton år. Serien var en del av innehållet i Comics 6, den stora serieboken.

Inledande dagsstrippar med De underutvecklade Mumintrollen, ur Comics nr 6. ©Bulls
Inledande dagsstrippar med De underutvecklade Mumintrollen, ur Comics nr 6. ©Bulls
 • Materialet i Comics var den 40:e episoden från starten 1954, De underutvecklade (1964), med 95 dagsstrippar numrerade 1-95 AU

Tillbaka till toppen av sidan


Nr 13 Wilmer

Serien Nr 13 Wilmer (i original Beetle Bailey, på svenska även känd som bara Wilmer, Knasen, eller Nr 13 Knasen) är en amerikansk tecknad humorserie för dagspress, skapad 1950 av serietecknaren Mort Walker. Serien var en del av innehållet i Comics 1, den stora serieboken.

En dagsstripp från 13 juni 1966, ur Comics nr 1. ©Bulls
En dagsstripp från 13 juni 1966, ur Comics nr 1. ©Bulls
 • Materialet som ingick i Comics, den stora serieboken var 4 söndagssidor från 1968 och 10 från 1966-69

Tillbaka till toppen av sidan


Peter Falk

Serien Peter Falk (Rip Kirby) av Fred Dickenson och John Prentice ingick som en del av innehållet i Comics 1 och Comics 2, den stora serieboken.

Två dagsstrippar från 18 och 20 april 1968, ur Comics nr 1. ©Bulls
Två dagsstrippar från 18 och 20 april 1968, ur Comics nr 1. ©Bulls

Dagsstripparna i Comics, den stora serieboken omfattade episoderna:

 • Den stora bankkuppen (The Almost-Perfect Crime), från 18 mars till 6 juli 1968, gick i Comics  nr 1 (stripparna den 27 mars och 19 april saknas). Episoden har också varit publicerad i Agent X9 nr 4, 1982 och nr 9, 1998, och även i ToppSerien nr 3, 1969.
Motsvarande dagsstrippar i original, inkl. 19 april som saknades i Comics. ©KFS
Motsvarande dagsstrippar i original, inkl. 19 april som saknades i Comics. ©KFS
 • Den stora bluffen / Dödlig sammansvärjning (The Unwilling Heir), från 13 augusti till 10 november 1962 gick i Comics  nr 2. Episoden har också varit publicerad i Agent X9 nr 10, 1980 och nr 8, 1996, ToppSerien nr 12, 1970 och i albumet Rip Kirby – De tjugo första åren i urval 1946–1965 (1994).
Tre dagsstrippar från 6-8 november 1962, ur Comics nr 1. ©Bulls
Tre dagsstrippar från 6-8 november 1962, ur Comics nr 1. ©Bulls
Motsvarande dagsstrippar i original. ©KFS
Motsvarande dagsstrippar i original. ©KFS

Tillbaka till toppen av sidan


Poeten och Lillemor

Poeten och Lillemor (Poeten og Lillemor) var en dansk familjeserie skapad 1950 av Jørgen Mogensen. Serien var en del av innehållet i Comics 5Comics 6 och Comics 7, den stora serieboken.

En dagsstripp med Poeten och Lillemor ur Comics nr 5. ©PIB
En dagsstripp med Poeten och Lillemor ur Comics nr 5. ©PIB

Innehållet i Comics, den stora serieboken var:

 • 24 dagsstrippar ingick i Comics nr 5
 • 59 dagsstrippar ingick i Comics nr 6
 • 39 dagsstrippar ingick i Comics nr 7

Tillbaka till toppen av sidan


Pogo

Pogo var en långlivad daglig dagspresserie, och även namnet på dess huvudfigur, som skapades av Walt Kelly 1948. Serien var en del av innehållet i Comics 2, den stora serieboken.

Tre dagsstrippar med Pogo, från 10-12 augusti 1970, ur Comics nr 2. ©Europa Press
Tre dagsstrippar med Pogo, från 10-12 augusti 1970, ur Comics nr 2. ©Europa Press
 • Materialet som ingick i Comics, den stora serieboken var 15 dagsstrippar, de flesta färglagda, från 10-26 augusti 1970.
En söndagsstripp i original från 16 augusti 1970. ©Kelly
En söndagsstripp i original från 16 augusti 1970. ©Kelly

Innan Pogo blev dagspresserie var det en serie i serietidningen Animal Comics från Dell (1942-48).

Kelly var känd för att i Pogo-serien kombinera en innovativ användning av språk med välgjorda teckningar och kreativ textning. Humorn tog sig ofta uttryck i svåröversatta ordvitsar och satir av olika slag. Serien har också ägnat sig åt politisk satir, även det svårt att översätta från sin lokala förankring i amerikansk samtid.

En dagsstripp från 25 december 1963. ©Kelly
En dagsstripp från 25 december 1963. ©Kelly

Tillbaka till toppen av sidan


Prickarna

Prickarna (Short Ribs) var en amerikansk humorserie för dagspress, skapad 1958 av Frank O’Neal. Serien var en del av innehållet i Comics 1, den stora serieboken.

Ett par dagsstrippar med Prickarna, ur Comics nr 1. ©PIB
Ett par dagsstrippar med Prickarna, ur Comics nr 1. ©PIB
 • Materialet som ingick i Comics, den stora serieboken var 14 dagsstrippar

Tillbaka till toppen av sidan


Prins Valiant

Prins Valiant (Prince Valiant in the Days of King Arthur) är en amerikansk tecknad serie, skapad av Hal Foster 1937. Serien var en del av innehållet i Comics 2, den stora serieboken.

En sida med Prins Valiant ur Comics nr 2. ©Bulls
En sida med Prins Valiant ur Comics nr 2. ©Bulls

Episoden som gick i Comics, den stora serieboken var:

 • Arn, son till Valiant (The Abdication) söndagssidor #1228-1248, där Arn abdikerar från sin ställning som arvtagare till de dimmiga öarna (Misty Isles) till förmån för sin nya lillebror.
Motsvarande söndagssida i original från 18 september 1960. ©KFS
Motsvarande söndagssida (#1232 The Sirocco) i original från 18 september 1960. ©KFS
Original till söndagssidan (#1231) som föregår sidan ovan. ©KFS
Original till söndagssidan (#1231) som föregår sidan ovan. ©KFS

Pär och Polly

Pär och Polly (Polly And Her Pals) var en serie av Cliff Sterrett publicerad 1912-58. På svenska är serien även kallad Polly och polarna, Polly och hennes vänner, Polly och Pär, eller bara Polly. Serien var en del av innehållet i Comics 3, den stora serieboken.

En söndagssida med Pär och Polly, ur Comics nr 3. ©Bulls
En söndagssida med Pär och Polly, ur Comics nr 3. ©Bulls
 • Materialet i Comics, den stora serieboken var 6 söndagssidor, de flesta i färg.

Tillbaka till toppen av sidan


Rex Morton

Rex Morton (Rex Morgan, M.D.) är en amerikansk äventyrsserie om en hjältemodig läkare, skapad 1948 av psykiatern Nick Dallis som manusförfattare under pseudonymen Dal Curtis, med Marvin Bradley och Frank Edgington som tecknare. Serien var en del av innehållet i Comics 4, den stora serieboken.

 Ett par dagsstrippar med Rex Morton ur Comics nr 4. ©Europa Press
Ett par dagsstrippar med Rex Morton ur Comics nr 4. ©Europa Press
 • Materialet i Comics var en episod med dagsstrippar från 30 januari till 22 april 1972 
Original till dagsstrippen från 18 februari 1972, som Comics hoppade över ovan. ©Field
Original till dagsstrippen från 18 februari 1972, som Comics hoppade över ovan. ©Field

Tillbaka till toppen av sidan


Rick O’Shay

Rick O’Shay av Stan Lynde var en både humoristisk och äventyrsinriktad västernserie skapad 1958. Serien var en del av innehållet i Comics 4 och Comics 7, den stora serieboken.

De inledande dagsstripparna ur Comics nr 4. ©PIB/CTS
De inledande dagsstripparna ur Comics nr 4. ©PIB/CTS
 • Materialet i Comics nr 4 var en episod med dagsstrippar från 24 augusti till 16 december 1970
Motsvarande strippar i original från 24-29 augusti 1970. ©CTS
Motsvarande strippar i original från 24-29 augusti 1970. ©CTS
 • Comics nr 7 presenterade 20 strippar av söndagsserien från 1973-74
En söndagsstripp ur Comics nr 7. ©PIB/CTS
En söndagsstripp ur Comics nr 7. ©PIB/CTS
Motsvarande i original från 3 mars 1974. ©CTS
Motsvarande söndagsstripp i original från 3 mars 1974. ©CTS

Tillbaka till toppen av sidan


Romeo Brown

Romeo Brown var en brittisk serie om en ung detektiv med kvinnotycke. Serien var ursprungligen tecknad av Alfred Mazure, signaturen Maz, för Daily Mirror. Peter O’Donnell och serietecknaren Jim Holdaway ersatte Mazure 1957, och en episod av O’Donnell/Holdaway var en del av innehållet i Comics 8, den stora serieboken.

Inledande strippar Med Romeo Brown ur Comics nr 8. ©Daily Mirror
Inledande strippar Med Romeo Brown ur Comics nr 8. ©Daily Mirror
 • Materialet i Comics var den 33:e episoden, Sol- och våraren (The Con-Man), från 21 oktober 1960 till 17 januari 1961, stripparna T252 – T311 och U1 – U14.

Tillbaka till toppen av sidan


Rödöga

Rödöga (Redeye) var en humorserie skapad av Gordon Bess, som producerade den 1967-88. Serien var en del av innehållet i Comics 4 och Comics 8, den stora serieboken.

Ett par dagsstrippar ur Comics nr 4. ©KFS
Ett par dagsstrippar ur Comics nr 4. ©KFS
 • Materialet i Comics nr 4 var 2 söndagssidor och 16 dagsstrippar från 1972
Original till dagsstrippen från 19 maj 1972. ©KFS
Original till dagsstrippen från 19 maj 1972. ©KFS
 • Comics nr 8 innehöll 10 söndagsstrippar
En söndagsstripp ur Comics nr 8. ©KFS