Söndagsseriens förminskning

Söndagsserien har genomgått en rejäl förminskning under åren, och sedan många år finns de inte ens kvar i min egen dagstidning (DN). Även dagstidningen i sig har samtidigt blivit mindre.

Ett urval källor

Prince Valiant från 60-, 70-, 80- och 90-talet, när söndagsserien blev allt mindre. ©KFS
Prince Valiant från 60-, 70-, 80- och 90-talet, när söndagsserien blev allt mindre i amerikansk dagspress. ©KFS

Helsidorna

I början av 1900-talet blev tecknade serier på söndagssidor i amerikansk dagspress publicerade i helsidesformat, ofta i dagspressformatet broadsheet, c:a 38×56 cm (bxh), tryckta i färg i en särskild tidningsbilaga, Sunday Comic Section. Under senare decennier har vi dock fått uppleva såväl dagstidningarnas som söndagsseriens förminskning.

På 1910- och 20-talet var serier som Little Nemo in Slumberland i ensamt majestät på söndagssidan.

En söndagssida av Winsor McCay från 9 januari 1910. ©New York Herald
En söndagssida av Winsor McCay från 9 januari 1910. ©New York Herald

Helsidesformatet gav serietecknare en enorm möjlighet att skapa olika kreativa uttryck på sidan. Serierutor kunde utformas väldigt olika, eller helt utelämnas om så vore. Layout kunde helt enkelt vara en del i berättandet.

Prins Valiant i en layout som endast är möjlig i helsidesformat. ©KFS
Prins Valiant från 30 juni 1940 i en layout som endast är möjlig i helsidesformat. ©KFS

Från mitten och slutet av 30-talet blev söndagsserier i helsidesformat alltmer sällsynta, vilket kan ses som slutet på söndagsseriens storhetstid.

Tillbaka till toppen av sidan


40-talet

1944-45 krympte Prince Valiant till 2/3 helsida, här från 7 januari 1945.
Att erbjuda tidningarna utfyllnadsserien The Mediæval Castle var ett sätt för syndikatet att ändå behålla utrymmet. ©KFS
1944-45 krympte Prince Valiant till 2/3 helsida, här från 7 januari 1945.
Att erbjuda tidningarna utfyllnadsserien The Mediæval Castle var ett sätt för syndikatet att ändå behålla utrymmet. ©KFS

Andra världskriget ledde dessutom till pappersransonering som kom att innebära att seriesyndikaten blev anmodade att krympa söndagsserierna från helsida till två tredjedelar. Söndagsserier som helsida blev därför sällsynta från och med 40-talet.

Det har ofta sagts att pappersbristen under andra världskriget inledde söndagsserierna förminskning. Men den verkliga boven kan lika gärna vara den explosion av reklam i seriesektionen, som inleddes redan i början av 30-talet. Stora helsidesserier sågs av en del som ett slöseri med värdefullt annonsutrymme.

Under årtionden har därför storleken på söndagsserier blivit allt mindre.

Tillbaka till toppen av sidan


Olika dagspressformat

Fullformat och tabloidformat på 40-talet
’Penny’ och ’Mr and Mrs’ i halvsidesformat och ’Joe Palooka’ i helsida tabloidformat på 40-talet. ©NYHT/McNaught

Med tiden krympte också dagstidningarna, vilket också bidragit till en kraftig förminskning av såväl söndagsserier som dagsstrippar på vardagarna. Sedan tidigt 2000-tal är numera en vanlig svensk dagstidning förminskad till tabloidformat.

Utöver Broadsheet (c:a 38×56 cm) och Tabloid (c:a 28×39 cm) finns en mängd andra tidningsformat som tidningsmaterial måste kunna anpassas till, t.ex. Berliner (c:a 32×47 cm).

Tillbaka till toppen av sidan


Anpassad redigering

Fullstor seriebilaga (Comic Section) på söndagar, från tidigt 1900-tal, 40-talet och tidigt 2000-tal, allt smalare.
Fullstor seriebilaga (Comic Section) på söndagar, från tidigt 1900-tal, 40-talet och tidigt 2000-tal, med allt smalare tidningar. ©Chicago Tribune/NYHT/UPS/KFS/UFS

Olika dagstidningsformat har lett till att söndagsserier fått anpassa sig till olika format. Söndagsserier kan med olika redigeringar bli publicerade som såväl helsida, halvsida och tredjedelssida som kvartssida.

New York Herald Tribune i mitten av bilden ovan har två serier, Penny och Mr. & Mrs, med vardera en halvsida, medan seriebilagan till höger innehåller kvartssidor. Inte bara helsidor utan även halvsidor har blivit mindre vanliga med åren i amerikanska söndagsbilagor, även om de fortfarande förekommer.

Tillbaka till toppen av sidan


Beskurna söndagsserier

Ett par exempel från 50-talet: 
Steve Canyon (t.v., möjligen beskuren) helsida tabloid
Winnie Winkle och Gasoline Alley (t.h.) halvsida tabloid.
Ett par exempel från 50-talet: Steve Canyon (t.v., möjligen beskuren) helsida tabloid,
Winnie Winkle och Gasoline Alley (t.h.) halvsida tabloid. ©Field/CTS

Steve Canyon ovan kan vara beskuren, eftersom det finns en liten annons längst ner på sidan. Det var inte ovanligt att tidningar klippte av underdelen i serierutorna (kanske 3 mm i det här fallet) för att få serien att passa in bättre på sidan.

Här är ett annat exempel på redigering:

Li’l Abner utan titelruta (t.v.) och Li'l Abner med titelruta (t.h.).
Li’l Abner utan titelruta (t.v.) och Li’l Abner med titelruta (t.h.). ©UFS

Li’l Abner utan titelruta (t.v.) gör det möjligt för tidningen att lägga till en annons. Jämför med en komplett Li’l Abner-sida (t.h.), med titelruta. I båda fallen är själva serien komplett.

Tillbaka till toppen av sidan


Topperstrippar

En ”Topper strip”, som t.ex. Dot and Dash som komplement till Polly and Her Pals, är en mindre extraserie som kompletterar huvudserien.

Polly and Her Pals med ”toppern” Dot and Dash, av Cliff Sterrett från 15 april 1928. ©KFS
Polly and Her Pals med ”toppern” Dot and Dash, av Cliff Sterrett från 15 april 1928. ©KFS

Topper-strippar började på 20-talet, och i början av 30-talet hade de flesta seriesyndikaten söndagssidor med topper. Tanken var att tidningen kunde välja att ersätta toppern med en annons, alternativt byta ut den mot en annan söndagsserie.

’Kitty Higgins’ ackompanjerar ’Moon Mullins’, och ’Snookums’ kompletterar sidan med ’Bringing Up Fatherk. En ’topper strip’ kan alltså vara både över eller under huvudserien.
’Kitty Higgins’ ackompanjerar ’Moon Mullins’, och ’Snookums’ kompletterar sidan med ’Bringing Up Father’. En ’topper strip’ kan alltså vara såväl över som under huvudserien. ©CTS/KFS

Toppern hade sin storhetstid på 30-talet, och vissa söndagsserier fortsatte att erbjuda dem fortfarande på 60-talet, och i några fall även på 70-talet.

Benämningen ”topper strip” kan dock vara missvisande eftersom de ibland förekom under huvudserien.

På den här sidan med Moon Mullins (2/3-sida) har den lilla Kitty Higgins-toppern blivit ersatt med en annons.

Moon Mullins utan Kitty Higgins-toppern. ©CTS

På den här sidan med Moon Mullins (”2/3-sida”) har den lilla Kitty Higgins-toppern blivit ersatt med en annons.

Tabloidsida med ’Winthrop’, ’Snake Tales’ och ’Eek & Meek’ i tredjedelsformat (t.v.), och en sida med ’Freckles and his Friends’ och ’The Little People’ som halvsidor – som egentligen är tredjedelssidor – med toppers (t.h.). ©NEA

Serier i tredjedelsformat kan en tidningsredaktör klämma in rätt många av i en söndagsbilaga med serier. Halvsidorna till höger inkluderar topperstrippar, som lätt kan lyftas ut och ersättas med ännu en tredjedelssida.

Tillbaka till toppen av sidan


Redigerbara format

Seriesyndikaten erbjuder ofta söndagsserier formaterade så att tidningar kan göra lokala anpassningar till olika publicerbara format. Något som serietecknaren måste anpassa serien efter.

En stående söndagssida av Fantomen av Lee Falk och Ray Moore från 6 juli 1941
Fantomen av Lee Falk och Ray Moore från 6 juli 1941 som en helsida tabloid – utan titelruta. ©KFS

Så till exempel kan en serie bli publicerad både i stående helsidesformat och liggande halvsidesformat, efter en del redigering.

Samma söndagssida som ovan redigerad till liggande
Samma söndagssida som ovan redigerad till liggande halvsida. ©KFS

Vid en snabb blick kan de två söndagssidorna ovan förefalla vara lika, men vid en direkt jämförelse ser man att det är flera skillnader. Halvsidans rutor har reducerad höjd, och pratbubblorna är justerade och nerflyttade.

Rutorna i den stående sidan är högre än i den liggande
Rutorna i den stående sidan är högre än i den liggande. ©KFS

Men för de två sista rutorna är skillnaden än större, eftersom både höjd och bredd i båda rutorna på halvsidan är mindre.

De sista båda rutorna skiljer sig kraftigt mellan versionerna
De båda sista rutorna skiljer sig kraftigt mellan versionerna. ©KFS

Om sådan redigering av söndagsserier innebär att intressant innehåll blir bortklippt, eller om det större formatet har irrelevant ”luft” som med fördel kan försvinna, är kanske en smaksak.

Tillbaka till toppen av sidan


Vanliga söndagsserieformat

Med den fortsatta utvecklingen av söndagssidornas format uppstod t.ex. halvsidor där hela den övre raden var skapad för att man helt eller delvis ska kunna ta bort rutorna.

Ett original till en halvsida med Snobben av Charles M. Shultz från 13 juni 1965, där hela den övre raden är skapad för att helt eller delvis kunna redigeras bort
Ett original till en halvsida med Snobben av Charles M. Shultz från 13 juni 1965, där hela den övre raden kan tas bort, helt eller delvis. ©UFS

Med en sådan lösning kan den övre bildraden helt uteslutas om en textrad placeras ovanför som titel. Samtidigt kan man också publicera halvsidan som helsida tabloid, men då försvinner den ”innehållslösa” översta högra rutan, och serien blir 4-radig istället för 3-radig. 

Redigering av söndagsserier innebär att Fantomen kan publiceras som helsida, halvsida, tredjedels sida och kvartssida.
En söndagsstripp med Fantomen som helsida, halvsida, tredjedels sida och kvartssida. ©KFS

Standardlayout för en söndagssida innebär att den kan bli nyttjad som helsida, halvsida, tredjedelssida och kvartssida. Helsidesformatet utelämnar titelrutan, och serien får istället en satt rubrik ovanför. Tredjedels- och kvartssidorna utelämnar halvsidans övre rad.

Fjärdedelssidan är, sedan några år, för många serier det mest kompletta formatet, även om versionen är mindre än tredjedelssidan.

Överflödiga serierutor

Tillbaka till toppen av sidan


Mindre söndagsserier

’For Better or for Worse’ som tredjedelssida, ’Zits’ som fjärdedelssida, och ’Opus’ som halvsida. ©UPS/KFS/WP

’For Better or for Worse’ som tredjedelssida, ’Zits’ som fjärdedelssida, och ’Opus’ som halvsida. ©UPS/KFS/WP

Under slutet av 1900- och början av 2000-talet har seriesyndikat och tidningar hittat allt fler sätt att klämma in fler serier på allt mindre utrymme.

Söndagssidan ovan har serier med tre olika format. Lustigt nog är 1/3+1/4+1/2 inte lika med ett jämnt heltal (=1,08).

I nästa exempel är det fem kvartssidor på en sida (=1,25). Kort sagt, de invanda benämningarna stämmer inte med verkligheten.

B.C., Curtis, Judge Parker, Ziggy och Apartment 3-G som fjärdedelssidor (90-talet). ©Creators/KFS/UPS/Publishers

B.C., Curtis, Judge Parker, Ziggy och Apartment 3-G som fjärdedelssidor (90-talet).

Tillbaka till toppen av sidan


Allt mindre format

Nästa exempel är en intressant kombination av format på ett uppslag.

’Get Fuzzy’ som tredjedel, Luann, Overboard, Cathy och Crankshaft som sjättedelar, med ’Non sequitur’ (vertikalt, t.v.), For Better or Worse (halvsida), Rose (kvartssida) och Curtis (halvsida, t.h.).
Till vänster ’Get Fuzzy’ som tredjedel, Luann, Overboard, Cathy och Crankshaft som ”sjättedelar”, tillsammans med ’Non sequitur’ (vertikalt). Till höger For Better or Worse (halvsida), Rose (kvartssida) och Curtis (halvsida).

På höger sida är det två halvsidor, något som blivit allt mer sällan förekommande. Likafullt har tidningen, utan problem, lyckats klämma in en kvartssida.

Den vänstra sidan, däremot, är något av en mischmasch. Överst är en tredjedelssida. Sedan är det fyra serier, i förminskat tredjedelsformat, av en del kallade sjättedelar. Det är ett populärt sätt att klämma in en extra serie, en vertikal.

Brenda Starr, och Blondie i ett nytt format: kvadraten, Dick Tracy (eg. tabloidhalvsida), Cathy och Mutts (”sjättedelar”), och The Lockhorns (vertikal).

Brenda Starr, och Blondie i ett nytt format: kvadraten, Dick Tracy (eg. tabloidhalvsida), Cathy och Mutts (”sjättedelar”), och The Lockhorns (vertikal). ©CTS/UPS/KFS

Att publicera söndagsserier i kvadratiskt format är relativt nytt. Och tabloidhalvsidan är liksom tredjedelarna förminskade för att få plats med en vertikal.


Exemplen ovan är en studie i söndagsseriens förminskning, men också i söndagsseriens terminologi. Och visst kan man fråga sig hur en serie kan levereras i alla dessa olika format. En serietecknare måste ha en hög grad av kreativitet för att skapa serien så att den fungerar i alla olika konfigurationer. En kreativitet som kunde ägnats åt själva serien istället, kan man tycka.

Tillbaka till toppen av sidan


Läs mer här

Blogg

Ett urval källor:
Kurtis Findlay (Facebook)
Strippers Guide

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.