Norman Rockwell

Norman Rockwell (1894-1978) var en amerikansk målare och illustratör vars verk vunnit erkännande och popularitet för sin tolkning av den amerikanska kulturen. Rockwells karriär sammanföll med framväxten av nya tidningar, tidskrifter och böcker. Det var förbättrad tryckteknik som påverkade inte minst möjligheterna att återge fotografier och illustrationer, och dessutom i färg.

Ett urval källor

Norman Percevel Rockwell är mest känd för sina omslagsillustrationer för The Saturday Evening Post. Omslagen återgav ofta på ett humoristiskt sätt livet som den genomsnittlige amerikanen upplevde det. Bilderna kunde var för sig berätta en ordlös historia.

No swimming av Norman Rockwell, 4 juni 1921, och Asleep on the Job av Norman Rockwell, 6 september 1919
No swimming, 4 juni 1921, och Asleep on the Job, 6 september 1919. ©Norman Rockwell Family Agency

Norman Rockwell är född i New York City den 3 februari 1894. Familjen flyttade till Mamaroneck, en mindre ort norr om Manhattan när Norman var 9 år. Han var som ung duktig på att rita och måla, och visste redan vid 14 års ålder att han ville bli konstnär. Han började ta lektioner två gånger i veckan vid Chase School of Fine and Applied Art.

Vid 16 års ålder hoppade han av high school för att börja på National Academy School. Han flyttade sedan över till Art Students League of New York. Utbildningen stärkte Rockwell i sin övertygelse om att bli illustratör.

Doctor and Doll, av Norman Rockwell 9 mars 1929, och Adventure av Norman Rockwell, 7 juni 1924
Doctor and Doll, 9 mars 1929, och Adventure, 7 juni 1924. ©Norman Rockwell Family Agency

Tillbaka till sidans topp


Tidig karriär

Efter examen fick Rockwell sina första illustrationsuppdrag vid 16 års ålder, att illustrera julkort 1910.

Rockwell fick sitt första större genombrott vid 18 års ålder med sina illustrationer för barnboken Tell Me Why: Stories about Mother Nature, av Carl H. Claudy. När familjen Rockwell flyttade tillbaka till New York 1912, var Rockwell redan avlönad illustratör på heltid.

Tillbaka till sidans topp


Scouterna

Rockwell började 1912 illustrera för tidningen Boys’ Life, publicerad av den amerikanska scoutrörelsen. Han blev också anställd som bildredaktör vid 19 års ålder. Han behöll jobbet i tre år, under vilka han målade flera omslag. Det första tidningsomslag han fick se publicerat var omslaget till Boys’ Life, september 1913. Målningen hade titeln Scout at Ship’s Wheel.

Sunset, 24 April 1926, och High Board, 16 augusti 1947
Sunset, 24 April 1926, och High Board, 16 augusti 1947. ©Norman Rockwell Family Agency

Rockwells familj flyttade till New Rochelle, New York, när Rockwell var 21 år gammal.

Tillbaka till sidans topp


Saturday Evening Post

När Rockwell var 22 år gammal målade han sitt första omslag för Saturday Evening Post. Målningen har titeln Mother’s Day Off och är publicerad den 20 maj 1916. Rockwell fick åtta omslag publicerade till the Post inom det första året. Och under årens lopp blev det totalt 321 originalomslag av Rockwell för the Post under 47 år.

Mother's Day Off av Norman Rockwell
Mother’s Day Off, 20 maj 1916. ©Norman Rockwell Family Agency

Rockwell gifte sig med sin första fru Irene O’Connor 1 juli 1916. Året efter, 1917, gick USA med som stridande part i första världskriget. Sommaren 1918 gick Rockwell in i flottan, och hans placering blev i Charleston, North Carolina. Där fick han rollen som militär illustratör, och deltog inte i några strider under kriget. Det gav honom samtidigt gott om tid att fortsätta producera för the Post och som reklamtecknare.

År 1920 hade Boy Scouts of America, den amerikanska scoutrörelsen, en Rockwell-målning i sin kalender. Rockwell fortsatte att måla för Boy Scouts under hela sitt liv.

Ett av Rockwells mer ikoniska omslag för the Post var med anledning av Charles Lindberghs flygning över Atlanten. Det är publicerat den 23 juli 1927.

Pioneer av Norman Rockwell
Pioneer, 23 juli 1927. ©Norman Rockwell Family Agency

Tillbaka till sidans topp


Framgång

Rockwells framgång med omslagen för the Post berodde i stor utsträckning på hans noggranna, och kanske idealiserade, beskrivning av den amerikanska vardagen, i synnerhet småstadslivet. Och att illustrationerna ofta innehöll en viss enkel charm och ett sinne för humor. Framgången ledde också till att han fick göra omslag för andra tidningar i tiden. Bland dem Literary Digest, the Country Gentleman (se två exempel), Leslie’s Weekly, Judge, Peoples Popular Monthly och Life.

Vid slutet av 1920-talet skiljde sig Rockwell och hans första fru och han flyttade tillbaka till New York. År 1930 gifte han sig med Mary Barstow, en lärare, och de fick tre söner: Jarvis, Thomas och Peter. Familjen Rockwell reste också till Europa och Paris ett par gånger under 30-talet, dels 1932, dels 1935.

1930-talet och 40-talet visade sig bli den mest fruktbara perioden för Rockwell som illustratör.

Tillbaka till sidans topp


Levande modeller

År 1935 fick Rockwell erbjudandet att illustrera Mark Twains The Adventures of Tom Sawyer, och The Adventures of Huckleberry Finn. Rockwell målade 16 illustrationer för de nya utgåvorna.

Tom Sawyer och Huckleberry Finn
Whitewashing the Fence t.v., och The Caning t.h., från 1936. ©Norman Rockwell Family Agency

Rockwell målade av levande modeller och avstod envist att använda kameran. Kameran skulle dock senare (efter 1939) ge honom mer flexibilitet i skapandet av sina kompositioner. Scenen i The Caning var uppenbarligen målad med modeller i studion. Det gav en situation där han hade fullständig kontroll över posering och belysning.
Norman Rockwell och modeller
Norman Rockwell och djuren

Rockwell använde John Cullen Murphy som modell för illustrationen Starstruck som är publicerad på omslaget till the Post 22 september 1934.

Modellen John Cullen Murphy kom att som vuxen bli serietecknare
Modellen John Cullen Murphy kom som vuxen att bli serietecknare känd som skapare av Ben Bolt och som tecknare av Prins Valiant efter Hal Foster.
©Norman Rockwell Family Agency

Rockwells flyttade 1939 till Arlington, Vermont, som hade en miljö som erbjöd Rockwell gott om inspiration. De kom att bo där i 14 år.

Tillbaka till sidans topp


De fyra friheterna

Rockwell ignorerade inte helt samtidens problem. Under andra världskriget, målade Rockwell serien Four Freedoms 1943, som tog sju månader att färdigställa. Serien fann sin inspiration ur ett tal av Franklin D. Roosevelt, där Roosevelt beskrev och formulerade fyra friheter som universella rättigheter. Rockwell målade sedan Freedom from Want (frihet från begär), Freedom of Speech (yttrandefrihet), Freedom of Worship (religionsfrihet) and Freedom from Fear (frihet från rädsla). Rockwell tyckte själv att den bästa tavlan av de fyra var Freedom of Speech.

Ur Four Freedoms av Norman Rockwell: Freedom from Want och Freedom of Speech
Freedom from Want t.v., och Freedom of Speech t.h. ©Norman Rockwell Family Agency

Målningarna är publicerade 1943 av the Post, dock inte på omslaget. Istället användes målningarna primärt som War Bonds posters, för att samla in kapital till kriget.

Samma år brann Rockwells studio ner och förstörde dels 30 originalmålningar, dels en mängd historiska kostymer och rekvisita. Eftersom gamla dräkter och rekvisita var oersättliga kom elden att dela hans karriär i två faser. I den andra fasen avbildar han mer moderna figurer och situationer.

Rockwell blev aldrig serietecknare. Men han blev kontaktad av författaren Elliott Caplin, bror till serietecknaren Al Capp (Knallhatten), med det förslaget. Han ville att de tre skulle göra en daglig tecknad serie tillsammans. Caplin och hans bror skulle svara för manus och Rockwell för tecknandet. Projektet avbröts dock, eftersom Rockwell, perfektionist som han var, inte skulle kunna leverera material så snabbt som det krävas för en daglig serie.

Tillbaka till sidans topp


Detaljrika målningar

Rockwell tillförde till sina målningar mer bakgrundsdetaljer med åren. Exempelvis Shuffleton’s Barber Shop, från 1950, är en imponerade detaljrik komposition.

Shuffleton’s Barber Shop av Norman Rockwell
Shuffleton’s Barber Shop, 29 april 1950. ©Norman Rockwell Family Agency
I tidningsstället nere till vänster kan vi bland annat skymta Walt Disney’s Comics and Stories #111 (december 1949). ©Disney

I tidningsstället nere till vänster kan vi bland annat skymta Walt Disney’s Comics and Stories #111 (december 1949). ©Disney

1953 flyttade Rockwells till Stockbridge, Massachusetts, där Rockwell skulle tillbringa resten av sitt liv.

Rockwell har målat porträtt av en mängd kända personer. 1952 inledde han en serie porträtt av amerikanska presidenter med Dwight D. Eisenhower, som senare kom att följas av John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson och Richard Nixon. Rockwell porträtterade också andra kändisar, som Bob Hope och Jack Benny. Och även utländska dignitärer som Egyptens president Nasser och Indiens förste premiärminister Nehru.

Norman Rockwells porträtt av Eisenhower, Johnson, Bob Hope och Nehru
Rockwells porträtt av Eisenhower, Johnson, Bob Hope och Nehru. ©Norman Rockwell Family Agency

Tillbaka till sidans topp


50-talet

Rockwell gjorde några av sina mest kända omslag för the Post under det 50-talet. Det inkluderar Breaking Home Ties, The Marriage License, After the Prom, The Runaway och Saying Grace.

Breaking Home Ties, och The Marriage License
Breaking Home Ties, 25 september 1954 t.v., The Marriage License, 11 juni 1955 t.h.
©Norman Rockwell Family Agency
After the Prom, och The Runaway av Norman Rockwell
After the Prom, 25 maj 1957 t.v., och The Runaway, 20 september 1958 t.h.
©Norman Rockwell Family Agency
Jury Room av Norman Rockwell
Jury Room, 14 februari 1959. ©Norman Rockwell Family Agency

År 1959, sedan hans fru Mary plötsligt avled från en hjärtattack, tog Rockwell ledigt från arbetet för sorgearbetet. Under denna paus producerade han, och hans son Thomas, Norman Rockwells självbiografi, My Adventures as an Illustrator, som publicerades 1960.

Efter Marys död 1959 gifte sig Rockwell en tredje gång, med Molly Punderson, en pensionerad lärare. 

The Post publicerade i åtta nummer utdrag ur My Adventures as an Illustrator. Det första numret innehöll Rockwells berömda Triple Self Portrait.

Triple Self Portrait av Norman Rockwell
Triple Self Portrait, 13 februari 1960. ©Norman Rockwell Family Agency

Tillbaka till sidans topp


60-talet

Efter tillkomsten av TV blev det en ny tidsanda, som ändrade marknaden för tidningar och tidskrifter. Rockwell och Saturday Evening Post avslutade sin relation i början av 60-talet. Rockwells sista publicerade målning för Saturday Evening Post (1963,) är porträttet av John F. Kennedy, som fallit offer för en lönnmördare månaden dessförinnan.

Porträtt av John F. Kennedy från 1960, återpublicerad 1963
Porträtt av John F. Kennedy tidigare publicerat 29 oktober 1960, återpublicerad 1963. ©Norman Rockwell Family Agency

När han inte längre var bunden till the Post kunde han ta uppdrag från många andra håll. Han var nu nästan 70 år gammal. För McCall’s gjorde han flera panoramabilder av Stockbridge, bl.a den välkända Stockbridge Main Street at Christmas.

Stockbridge Main Street at Christmas av Norman Rockwell
Stockbridge Main Street at Christmas. ©Norman Rockwell Family Agency

Tillbaka till sidans topp


Look

Look inbjöd honom att avbilda stora nyhetshändelser, däribland skolsegregationen i söder. Det resulterade i den minnesvärda bilden The Problem We All Live With. Den visar en ung svart tjej, Ruby Bridges, som tillsammans med en grupp vita federala sheriffer – ansiktslösa figurer i grått. Hon går till skolan förbi en vägg nersolkad av tomater och full av rasistisk graffiti.

The Problem We All Live With av Norman Rockwell
The Problem We All Live With ©Norman Rockwell Family Agency

Look bad honom också göra en serie illustrationer om rymdforskning. 1969 hade Look ett Rockwell-omslag som avbildar avtrycket av Neil Armstrongs vänstra fot på månens yta efter framgångsrik månlandning.

The Final Impossibility: Man’s Tracks on the Moon (Two Men on the Moon) av Norman Rockwell
The Final Impossibility: Man’s Tracks on the Moon (Two Men on the Moon), 1969. ©Norman Rockwell Family Agency

År 1966 blev Rockwell inbjuden till Hollywood att måla porträtt av stjärnorna i filmen Stagecoach. Rockwell fick också en statistroll i filmen som en “gammal luggsliten spelare”.

Norman Rockwells tolkning av två skådespelare i filmen Stagecoach 1960, Bing Crosby och Ann-Margret
Rockwells tolkning av två skådespelare i filmen Stagecoach 1960, Bing Crosby och Ann-Margret. ©Norman Rockwell Family Agency

1969 målade Rockwell Glen Canyon Dam.

Glen Canyon Dam av Norman Rockwell
Glen Canyon Dam, 1969. ©Norman Rockwell Family Agency

Hans sista uppdrag för Boy Scouts of America var en kalenderillustration 1976 med titeln The Spirit. När Rockwell avslutade den hade han nått 82 års ålder. Samarbetet med scouterna genererade sammanlagt 471 illustrationer för tidskrifter, guideböcker, kalendrar och reklammaterial.

Tillbaka till sidans topp


Konstkritik

Rockwells arbete ogillades av seriösa konstkritiker under hans livstid. Många av hans verk upplevdes som alltför ”hötorgsaktiga” av kritiker. Särskilt hans omslag till The Saturday Evening Post, tenderar att vara idealiserade eller sentimentala skildringar av det amerikanska livet. Rockwell kallades illustratör istället för konstnär av en del kritiker. Det bekom honom dock inte särskilt eftersom det var så han beskrev sig själv.

New Kids in the Neighborhood av Norman Rockwell
New Kids in the Neighborhood, publicerad i Look, 16 maj 1967. ©Norman Rockwell Family Agency

På senare år började Rockwell emellertid få mer uppskattning som målare. Han berörde då seriösa ämnen som i serien om rasism för Look magazine. Ett exempel på detta är målningen The Problem We All Live With, som tog upp frågan om rasintegration på skolor.

Norman Rockwell var en produktiv konstnär som producerar mer än 4 000 verk i sin livstid. De flesta av hans verk är idag i offentliga samlingar, om de inte har förstörts i eld eller andra olyckor. Många av hans verk återfinns i Norman Rockwell Museum nära hans hem i Stockbridge, Massachusetts. Museets samling innehåller mer än 700 Rockwell-målningar, teckningar och skisser.

The Norman Rockwell Museum
©The Norman Rockwell Museum

Tillbaka till sidans topp


Kända verk

Bland Rockwells mest kända verk återfinns Willie Gillis-serien, Rosie the Riveter, The Problem We All Live With, Saying Grace och Four Freedoms-serien, i vilken ingår bl.a. den ofta återgivna målningen Freedom from Want.

Willis Gillis-serien av Norman Rockwell
Willis Gillis – om livet för en soldat som deltar i kriget.
Food Package From Home, 4 oktober 1941 t.v. och The Gillis Heritage, 16 september 1944 t.h. ©Norman Rockwell Family Agency
Rosie the Riveter av Norman Rockwell
Rosie the Riveter – omslag för Saturday Evening Post den 29 maj 1943 om kvinnor i industrin under kriget. ©Norman Rockwell Family Agency

Rosie the Riveter, inte att förväxla med affischen “We Can Do It!” (1943) målad av J. Howard Miller på uppdrag av Westinghouse Electric.

Rockwell tilldelades presidentens frihetsmedalj, USA:s högsta civila utmärkelse, för “livliga och tillgivna porträtt av vårt land” av president Gerald Ford 1977.

Rockwell dog den 8 november 1978, av lungemfysem vid 84 års ålder i sitt hem i Stockbridge, Massachusetts.

Tillbaka till sidans topp


Läs mer här

Fler serieskapare

Ett urval källor:
Norman Rockwell, by Robin Langley Sommer (ISBN 1-57215-461-6)
The Essential Norman Rockwell, by Collier Schorr (ISBN 0-8109-5824-4)
Norman Rockwell – 332 Magazine Covers, by Chrisopher Finch (ISBN 978-0-7892-1144-6)
Norman Rockwell Museum
The Enchanted Manor
Biography
Wikiart
Wikipedia

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.