Roland i Fantomen 22/77

Roland den djärve (Kevin the Bold) av Kreigh Collins gick en kortare period som en del av innehållet i serietidningen Fantomen (1977). Roland i Fantomen 22/77 innehöll äventyret ”Väktaren i Rothenburg” från 1959.

Med tack till Brian Collins*, barnbarn till Kreigh Collins

Omslag till Fantomen nr 22, 1977. ©Semic

Omslag till Fantomen nr 22, 1977. ©Semic

Roland den djärve var en amerikansk äventyrsserie skapad 1950 av Collins som både tecknade och skrev manus till Kevin the Bold som gick i dagspress på söndagarna.

Serien gick i veckotidningen Allas veckotidning på 50-talet, med titeln Falcon Stormfågeln, omarbetad till bildberättelse. Roland den djärve blev även publicerad på svenska i serietidningen Tom Mix 1953–54, från nr 1/1953 till nr 10/1954.

Episoder publicerade i Fantomen:

Tillbaka till toppen av sidan


Väktaren i Rothenburg

Roland kunde ibland vara frånvarande i söndagsserien ett par-tre veckor, men i denna episod från slutet av 1959 blev det mycket längre än så. Under sju söndagar i rad var det Rolands skyddsling Brett som hade huvudrollen. Det var inte förrän i den sista serierutan i den åttonde söndagsstrippen som Roland dök upp.

Ett obehagligt möte
Inledande uppslag ur ”Väktaren i Rothenburg” med Roland i Fantomen 22/77. ©NEA
Inledande uppslag ur ”Väktaren i Rothenburg” med Roland den djärve, ur Fantomen nr 22, 1977. ©NEA
  • Väktaren i Rothenburg (Brian Collins kallar episoden “The Warden of the Smoke and Bells”), ursprungligen publicerad från 20 september till 20 december 1959, blev publicerad på svenska i serietidningen Fantomen nr 22/1977
  • Tyvärr var publiceringen svartvit i Fantomen, vilket är tråkigt då söndagsseriens färg tillför mycket, om än färgläggningen inte är lika bra som tidigare (tredjedelssidorna nedan är inte lika vackra som tidigare halvsidor i färg från Chicago Sunday Tribune)
  • Genomgående har en överflödig serieruta (Throwaway “Filler” Panel) från mitten av halvsidorna blivit bortredigerad i Roland i Fantomen 22/77

En kväll i Rothenburg möter unge Brett Hertz, Rolands skyddsling, den uppblåste herr Grossmaul som inte uppskattar att Brett umgås med hans son Hans.

En motsvarande inledande söndagsstripp i original från 20 september 1959. ©NEA
En motsvarande inledande söndagsstripp i original från 20 september 1959, som tredjedelssida. ©NEA

Den första söndagsstrippen av denna nya berättelse har en tät handling. Även om Brett är Rolands skyddsling har han ännu inte lärt sig vikten av att hålla tand för tunga. Men pojken får sagt några väl valda ord.

Originalavdrag till en motsvarande inledande söndagsstripp i original från 20 september 1959. ©NEA
Originalavdrag till motsvarande söndagsstripp som halvsida. ©NEA

Om än förra strippen slutade tråkigt, ljusnar stämningen avsevärt när Brett möter den vänliga professor Sachs.

Efterföljande söndagsstripp i original från 27 september 1959, som tredjedelssida. ©NEA
Efterföljande söndagsstripp i original från 27 september 1959, som tredjedelssida. ©NEA

Han berättar att han rekommenderat Brett som avbytare i vakttornet, där väktare övervakar brandfaran.

Svartvit kopia av motsvarande söndagsstripp som halvsida. ©NEA
Svartvit kopia av motsvarande söndagsstripp som halvsida. ©NEA

Tillbaka till toppen av sidan


Grossmaul konspirerar
Ett andra uppslag ur ”Väktaren i Rothenburg” med Roland i Fantomen 22/77. ©NEA
Ett andra uppslag ur ”Väktaren i Rothenburg”. ©NEA

Emellertid har herr Grossmaul tänkt sig att staden ska utse hand son Hans som väktarens ersättare.

En motsvarande söndagsstripp i original från 4 oktober 1959, som tredjedelssida. ©NEA
En motsvarande söndagsstripp i original från 4 oktober 1959, som tredjedelssida. ©NEA

Hans vill gärna bli det för att imponera på Gretchen, som instinktivt försöker undvika Hans. Gretchen vet dessutom att berätta att Brett redan är den utvalde.

Svartvit kopia av motsvarande söndagsstripp som halvsida. ©NEA
Svartvit kopia av motsvarande söndagsstripp som halvsida. ©NEA

Efterföljande söndagsstripp i original från 11 oktober 1959. ©NEA
Efterföljande söndagsstripp i original från 11 oktober 1959. ©NEA

Grossmaul har dock inte gett upp så lätt, utan ber Hans droppa sömnmedel över maten som ska till Brett. Den onda planen sätts igång. Att förgifta någon med sömndryck är en sak …men mordbrand är en annan.

Originalavdrag till motsvarande söndagsstripp som halvsida. ©NEA
Originalavdrag till motsvarande söndagsstripp som halvsida, med en inklippt serieruta från tredjedelssidan i färg som ersättning för en bortklippt bit. ©NEA

Tillbaka till toppen av sidan


Uppsåtet fungerar
Ett tredje uppslag ur ”Väktaren i Rothenburg” med Roland i Fantomen 22/77. ©NEA
Ett tredje uppslag ur ”Väktaren i Rothenburg”. ©NEA

Hans lyckas utföra uppdraget, och den preparerade matkorgen når väktare Brett, som förser sig och somnar.

En motsvarande söndagsstripp i original från 18 oktober 1959. ©NEA
En motsvarande söndagsstripp i original från 18 oktober 1959. ©NEA

Hans sätter därefter eld på professor Sachs hus, varpå han omkommer. Förgiftning, mordbrand, mord… och en syndabock. Det passande efternamnet Grossmaul (”Gaphals”) är förstås passande för onda skurkar.

Originalavdrag till motsvarande söndagsstripp som halvsida. ©NEA
Originalavdrag till motsvarande söndagsstripp som halvsida. ©NEA

Intressant nog var serierutan som visar Hans springa från den anlagda elden en överflödig serieruta (Throwaway Panel), som saknas i Fantomen, liksom den saknas i tredjesidan och i helsidan för tabloid.

”Intressant

Serierutan därefter, den sjätte, där Hans far frågar om gärningen är gjord, lämnar tvetydigt besked om hur elden startat.


Efterföljande söndagsstripp i original från 25 oktober 1959, som tredjedelssida. ©NEA
Efterföljande söndagsstripp i original från 25 oktober 1959, som tredjedelssida. ©NEA

Byborna rusar till, släcker elden och upprörda söker de upp Brett i vakttornet, och väcker honom.

Originalavdrag till motsvarande söndagsstripp som halvsida. ©NEA
Originalavdrag till motsvarande söndagsstripp som halvsida. ©NEA

Tillbaka till toppen av sidan


En oväntad beskyddare
Ett fjärde uppslag ur ”Väktaren i Rothenburg” med Roland i Fantomen 22/77. ©NEA
Ett fjärde uppslag ur ”Väktaren i Rothenburg”. ©NEA

Brett är i stora svårigheter, och mardrömmen blir allt värre..

En motsvarande söndagsstripp i original från 1 november 1959, som tredjedelssida. ©NEA
En motsvarande söndagsstripp i original från 1 november 1959, som tredjedelssida. ©NEA

Brett ”räddas” av Grossmaul, och blir satt som stallpojke. Var är hans förmyndare, Roland?

Originalavdrag till motsvarande söndagsstripp som halvsida. ©NEA
Originalavdrag till motsvarande söndagsstripp som halvsida. ©NEA

Efterföljande söndagsstripp i original från 8 november 1959, som tredjedelssida. ©NEA
Efterföljande söndagsstripp i original från 8 november 1959, som tredjedelssida. ©NEA

Hans försöker lära Brett veta hut, med hjälp av sin piska, men hindras av aktören Blackstone, en kringresande pantomimare. Med lite tur kommer även Roland att komma Brett till räddning.

Tillbaka till toppen av sidan


Brett flyr undan Roland
Ett femte uppslag ur ”Väktaren i Rothenburg” med Roland i Fantomen 22/77. ©NEA
Ett femte uppslag ur ”Väktaren i Rothenburg”. ©NEA
En motsvarande söndagsstripp i original från 15 november 1959, som tredjedelssida. ©NEA
En motsvarande söndagsstripp i original från 15 november 1959, som tredjedelssida. Den inledande serierutan blev bortredigerad i Fantomen. ©NEA

Även om Roland äntligen dyker upp i äventyret, fortsätter Brett att dominera handlingen.

Svartvit kopia av motsvarande söndagsstripp som halvsida. ©NEA
Svartvit kopia av motsvarande söndagsstripp som halvsida. ©NEA
Serierutan där Roland verkligen återkommer till serien (ovan en kombination av serierutan från tredjedelssidan, i färg, och ur den svartvita kopian av halvsidan), som saknas i Fantomen. ©NEA
Serierutan där Roland verkligen återkommer till serien (ovan en kombination av serierutan från tredjedelssidan, i färg, och motsvarande ruta ur den svartvita kopian av halvsidan), saknas i Fantomen. ©NEA

En motsvarande söndagsstripp i original från 22 november 1959. ©NEA
En motsvarande söndagsstripp i original från 22 november 1959. ©NEA

När Brett gömmer sig får han höra Grossmaul konspirera för att få Roland ur vägen.

Originalavdrag till motsvarande söndagsstripp som halvsida, delvis färglagd av okänd. ©NEA
Originalavdrag till motsvarande söndagsstripp som halvsida, delvis färglagd av okänd. ©NEA

Efterföljande söndagsstripp i original från 29 november 1959, som tredjedelssida. ©NEA
Efterföljande söndagsstripp i original från 29 november 1959, som tredjedelssida. ©NEA

När Brett tror att det är Grossmaul på väg in i rummet får han till slut träffa Roland.

Originalavdrag till motsvarande söndagsstripp som halvsida. ©NEA
Originalavdrag till motsvarande söndagsstripp som halvsida. ©NEA

Tillbaka till toppen av sidan


Grossmaul Avslöjad
Ett sjätte uppslag ur ”Väktaren i Rothenburg” med Roland i Fantomen 22/77. ©NEA
Ett sjätte uppslag ur ”Väktaren i Rothenburg”. ©NEA

Det blir bråk och lite kalabalik – som slutar illa för Roland och Brett.

En motsvarande söndagsstripp i original från 6 december 1959, som tredjedelssida. ©NEA
En motsvarande söndagsstripp i original från 6 december 1959, som tredjedelssida. ©NEA

Roland och Brett kämpar väl, men det blir Grossmaul som får övertaget.

Svartvit kopia av motsvarande söndagsstripp som halvsida. ©NEA
Svartvit kopia av motsvarande söndagsstripp som halvsida. ©NEA

Efterföljande söndagsstripp i original från 15 december 1959. ©NEA
Efterföljande söndagsstripp i original från 13 december 1959. ©NEA

Grossmaul får dock snart smaka på sin egen medicin, det vill säga den som var ämnad för Roland.

Originalavdrag till motsvarande söndagsstripp som halvsida. ©NEA
Originalavdrag till motsvarande söndagsstripp som halvsida. ©NEA

Tillbaka till toppen av sidan


Grossmaul Erkänner
En avslutande sida ur ”Väktaren i Rothenburg” med Roland i Fantomen 21/77. ©NEA

En avslutande sida ur ”Väktaren i Rothenburg” med Roland i Fantomen 21/77. ©NEA

I tron att han är förgiftad erkänner Grossmaul allt.

En motsvarande söndagsstripp i original från 22 december 1959, som tredjedelssida. ©NEA
En motsvarande söndagsstripp i original från 20 december 1959, som tredjedelssida. ©NEA

Berättelsen avslutas med poetisk rättvisa och övergår till nästa äventyr i sista serierutan i söndagsstrippen där nästa äventyr tar sin början.

Originalavdrag till motsvarande söndagsstripp som halvsida. ©NEA
Originalavdrag till motsvarande söndagsstripp som halvsida. ©NEA

Den avslutande söndagssidan inleder nästa episod med serien, Tyrannen, i Fantomen nr 26, 1977.

Efterföljande söndagsstripp i original från 27 december 1959, som tredjedelssida. ©NEA
Efterföljande söndagsstripp i original från 27 december 1959, som tredjedelssida. ©NEA

Vid slutet av berättelsen försvann Kevin the Bold även ur Chicago Sunday Tribune (oklart varför). Tidningen hade publicerat serien sedan starten, så tveklöst var det en stor besvikelse för seriens skapare. Söndagsstrippen från 20 december 1959 var tyvärr det sista av serien som blev publicerad i tidningen.

Originalavdrag till motsvarande söndagsstripp som halvsida. ©NEA
Originalavdrag till motsvarande söndagsstripp som halvsida. ©NEA

Tillbaka till toppen av sidan


LÄS MER HÄR

Blogg
Fler tecknade serier och titlar

Ett urval källor:
* Thanks to Brian Collins for support with publishing dates and images
Rasmus Fantomenindex
Phantom Wiki
Kreighs Comics

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.