Roland i Tom Mix

Tom Mix var en serietidning med västernserier, från Serieförlaget, som utkom 1953-54. Det utkom 8 nummer 1953 och 19 nummer 1954, totalt 27 nummer. De 18 första numren av tidningen hade med Roland i Tom Mix, d.v.s. Roland den djärve (Kevin the Bold) av Kreigh Collins. Serien började i nr 1, 1953 och fortsatte till nr 10, 1954.*

Ett urval källor

Omslag till Tom Mix som innehöll Roland den djärve (1953-54). ©Serieförlaget
Omslag till Tom Mix som innehöll Roland den djärve (1953-54). ©Serieförlaget

Roland den djärve

Nedan kan du se hur Roland den djärve blev publicerad i Tom Mix


1953

Nr 1, 1953
Omslag till Tom Mix nr 1, 1953. ©Serieförlaget
Omslag till Tom Mix nr 1, 1953. ©Serieförlaget

På Irland levde år 1497 en ädling vid namn McCoy med sin dotter Moya. Herden Roland försöker hjälpa Moya mot sjörövaren Zinbad och förrädaren Bull Blackie.

Inledande sida med Roland den djärve ur Tom Mix nr 1/53. ©PIB/United/NEA
Inledande sida med Roland den djärve ur Tom Mix nr 1/53. ©PIB/United/NEA

Genom att byta kläder med Moya lurar Roland Bull Blackie, och kastar sig sedan i havet.

Första uppslaget i nr 1/53. ©PIB/United/NEA
Första uppslaget i nr 1/53. En anmärkningsvärd förändring jämfört med det amerikanska originalet har gjorts med färgen på Rolands hår – han är nu blond! ©PIB/United/NEA

Under tiden får pappa McCoy rapport om vad som hänt och skickar sin irländska varghund Rory att rädda Moya.

Andra uppslaget i nr 1/53. ©PIB/United/NEA
Andra uppslaget i nr 1/53. ©PIB/United/NEA

Roland simmar ut och äntrar piratskeppet, men blir tillfångatagen. Samtidigt lyckas piraterna fånga Rory i en tigerfälla…

Sista uppslaget i nr 1/53. ©PIB/United/NEA
Sista uppslaget i nr 1/53. ©PIB/United/NEA

Tillbaka till toppen av sidan


Söndagsstrippen
 • Tom Mix nr 1, 1953 innehöll Roland den djärve som ursprungligen var publicerad som söndagsserien Kevin the Bold från 15 oktober till 5 november 1950. De inledande två söndagssidorna från 1 och 8 oktober, som hade en koppling till den föregående serien Mitzi McCoy, blev inte publicerade i Tom Mix.
Den inledande serierutan ur Roland den djärve i Tom Mix var ursprungligen publicerad i den sista söndagssidan med Mitzi McCoy från 24 september 1950 (ovan som tredjedelssida). ©NEA
Den inledande serierutan ur Roland den djärve i Tom Mix var ursprungligen publicerad i den sista söndagssidan med Mitzi McCoy från 24 september 1950 (ovan som tredjedelssida). ©NEA
Den inledande söndagssidan med Kevin the Bold, från 1 oktober 1950 (ovan som halvsida), blev inte publicerad som Roland den djärve i Tom Mix. ©NEA
Den inledande söndagssidan med Kevin the Bold, från 1 oktober 1950 (ovan som halvsida), blev inte publicerad som Roland den djärve i Tom Mix. ©NEA
Den andra söndagssidan med Kevin the Bold, från 8 oktober 1950, saknas också i Tom Mix. ©NEA
Den andra söndagssidan med Kevin the Bold, från 8 oktober 1950, saknas också i Tom Mix. ©NEA
Roland den djärve i Tom Mix inleder med söndagssidan från 15 oktober 1950 med Kevin the Bold. ©NEA
Roland den djärve i Tom Mix inleder med den tredje söndagssidan ur Kevin the Bold, från 15 oktober 1950. ©NEA
Söndagssidan med Kevin the Bold, från 22 oktober 1950. ©NEA
Den fjärde söndagssidan med Kevin the Bold, från 22 oktober 1950. ©NEA
Söndagssidan med Kevin the Bold, från 29 oktober 1950. ©NEA
Den femte söndagssidan med Kevin the Bold, från 29 oktober 1950. ©NEA
Söndagssidan med Kevin the Bold, från 5 november 1950. ©NEA
Den sjätte söndagssidan med Kevin the Bold, från 5 november 1950, där de första serierutorna blev publicerade i Tom Mix nr 1 och de efterföljande i nr 2 (nedan). ©NEA

Tillbaka till toppen av sidan


Nr 2, 1953
Omslag till Tom Mix nr 2, 1953. ©Serieförlaget
Omslag till Tom Mix nr 2, 1953. ©Serieförlaget

Sjörövaren Zinbad och förrädaren Blackie har fångat Rolands varghund Rory. Roland äntrar piratskeppet, men blir övermannad. Moya McCoy försöker under tiden skaffa hjälp, men blir avslöjad.

Första uppslaget med Roland den djärve. ©PIB/United
Första uppslaget med Roland den djärve i Tom Mix nr 2/53. ©PIB/United/NEA

Moya blir tillfångatagen, och hon finner Roland i samma predikament.

Andra uppslaget i nr 2/53. ©PIB/United
Andra uppslaget i nr 2/53. ©PIB/United/NEA

Roland försöker befria sig.

Tredje uppslaget i nr 2/53 med Roland den djärve. ©PIB/United
Tredje uppslaget i nr 2/53 med Roland den djärve. ©PIB/United/NEA

När Roland bryter sig fri släpper han också ut Rory.

Sista sidan i nr 2/53. ©PIB/United
Sista sidan i nr 2/53. ©PIB/United/NEA
 • Tom Mix nr 2, 1953 innehöll Roland den djärve som ursprungligen var publicerad som söndagsserien Kevin the Bold från 5-26 november 1950.
Söndagsserien i original från 19 november 1950. ©NEA
Söndagsserien i original från 5 november 1950. ©NEA
Söndagsserien i original från 12 november 1950. ©NEA
Halvsida i original från 12 november 1950. ©NEA
Söndagsserien i original från 19 november 1950. ©NEA
Söndagsserien i original från 26 november 1950. ©NEA
Söndagsserien i original från 26 november 1950. ©NEA

Tillbaka till toppen av sidan


Nr 3, 1953
Omslag till Tom Mix nr 3, 1953. ©Serieförlaget
Omslag till Tom Mix nr 3, 1953. Omslagsillustrationen var baserad på den suggestiva inledningsbilden (”Splasch Panel”) som introducerade serien i Tom Mix nr 1. Serierutan var ursprungligen publicerad som sista ruta i sista episoden av Mitzi McCoy. ©Serieförlaget

Roland tar upp striden med piraterna, medan Moya faller ner från stormasten.

Inledande sida med Roland den djärve ur Tom Mix nr 3/53. ©PIB/United
Inledande sida med Roland den djärve ur Tom Mix nr 3/53. ©PIB/United/NEA

Medan Roland räddar Moya flyr piraterna skeppet, livrädda för den stora varghunden.

Ett uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 3/53. ©PIB/United
Ett uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 3/53. ©PIB/United/NEA

På slottet McCoy får Roland sitt tillnamn, Den Djärve. Och Moya träffar en skotte, Stub.

Ett till uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 3/53. ©PIB/United
Ett till uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 3/53. ©PIB/United/NEA

Stub letar efter Roland, men det är Roland som finner Stub.

Avslutande sida med Roland den djärve ur Tom Mix nr 3/53. ©PIB/United
Avslutande sida med Roland den djärve ur Tom Mix nr 3/53. ©PIB/United/NEA
 • Tom Mix nr 3, 1953 innehöll Roland den djärve som ursprungligen var publicerad som söndagsserien Kevin the Bold från 3-17 december 1950.
Söndagsserien i original från 3 december 1950. ©NEA
Halvsida i original från 3 december 1950. ©NEA
Söndagsserien i original från 10 december 1950. ©NEA
Söndagsserien i original från 10 december 1950. ©NEA
Söndagsserien i original från 17 december 1950. ©NEA
Söndagsserien i original från 17 december 1950. ©NEA
Omslagen var i allmänhet relaterade till Tom Mix, men ett undantag var en nymålade illustration, baserad på en serieruta ur Mitzy McCoy (se söndagssidan från 24 september 1950), som introduktion till Roland den djärve. ©Serieförlaget
Omslagen var i allmänhet relaterade till Tom Mix, men ett undantag var en nymålade illustration, inspirerad av en serieruta ur söndagsserien Mitzy McCoy från 24 september 1950. ©Serieförlaget

Tillbaka till toppen av sidan


Nr 4, 1953
Omslag till Tom Mix nr 4, 1953. ©Serieförlaget
Omslag till Tom Mix nr 4, 1953. ©Serieförlaget

Roland och Stub ägnar sig åt att träna vapenstrid när det ringer en varningsklocka.

Inledande uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 4/53. ©PIB/United
Inledande uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 4/53. ©PIB/United/NEA

Greve Siegfried de Falcon är i environgerna, och det är hans häst som dragit igång klockspelet. Hästen visar spår av misshandel.

Ett uppslag till med Roland den djärve ur Tom Mix nr 4/53. ©PIB/United
Ett uppslag till med Roland den djärve ur Tom Mix nr 4/53. ©PIB/United/NEA

Roland vill att de Falcon ska sluta plåga djuret, men blir istället utmanad till strid.

Ännu ett uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 4/53. ©PIB/United
Ett avslutande uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 4/53. ©PIB/United/NEA
 • Tom Mix nr 4, 1953 innehöll Roland den djärve som ursprungligen var publicerad som söndagsserien Kevin the Bold från 24 december 1950 till 7 januari 1951.
Söndagsserien i original från 24 december 1950. ©NEA
Halvsida i original från 24 december 1950. ©NEA
Söndagsserien i original från 31 december 1950. ©NEA
Söndagsserien i original från 31 december 1950. ©NEA
Söndagsserien i original från 7 januari 1951. ©NEA
Söndagsserien i original från 7 januari 1951. ©NEA

Tillbaka till toppen av sidan


Nr 5, 1953
Omslag till Tom Mix nr 5, 1953. ©Serieförlaget
Omslag till Tom Mix nr 5, 1953. ©Serieförlaget

Stub får i uppdrag att arrangera striden, och noterar att de Falcon är mycket kapabel.

Inledande uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 5/53. ©PIB/United
Inledande uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 5/53. ©PIB/United/NEA

Roland är inte rustad för striden, men Moya finner en gammal rustning som passar honom.

Ett till uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 5/53. ©PIB/United
Ett till uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 5/53. ©PIB/United/NEA

Stub försöker lära Roland ett knep som skulle kunna ge honom en chans.

Ännu ett uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 5/53. ©PIB/United
Ännu ett uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 5/53. ©PIB/United/NEA

Moll är en häst som Roland skulle kunna få rida ut i striden.

En avslutande sida med Roland den djärve ur Tom Mix nr 5/53. ©PIB/United
En avslutande sida med Roland den djärve ur Tom Mix nr 5/53. ©PIB/United/NEA
 • Tom Mix nr 5, 1953 innehöll Roland den djärve som ursprungligen var publicerad som söndagsserien Kevin the Bold från 14 januari till 4 februari 1951.
Söndagsserien i original från 14 januari 1951. ©NEA
Söndagsserien i original från 14 januari 1951. ©NEA
Söndagsserien i original från 21 januari 1951. ©NEA
Halvsida i original från 21 januari 1951. ©NEA
Söndagsserien i original från 28 januari 1951. ©NEA
Söndagsserien i original från 28 januari 1951. ©NEA
Söndagsserien i original från 4 februari 1951. ©NEA
Söndagsserien i original från 4 februari 1951. ©NEA

Tillbaka till toppen av sidan


Nr 6, 1953
Omslag till Tom Mix nr 6, 1953. ©Serieförlaget
Omslag till Tom Mix nr 6, 1953. ©Serieförlaget

Striden mellan Roland och de Falcon ska avgöras i en tornering.

Inledande uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 6/53. ©PIB/United
Inledande uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 6/53. ©PIB/United/NEA

Den första sammandrabbningen slutar oavgjort, medan Roland i den andra faller.

Ett till uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 6/53. ©PIB/United
Ett till uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 6/53. ©PIB/United/NEA

Roland lyckas få ut de Falcon ur byggnaden, medan striden fortsätter till fots.

Ett avslutande uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 6/53. ©PIB/United
Ett avslutande uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 6/53. ©PIB/United/NEA
 • Tom Mix nr 6, 1953 innehöll Roland den djärve som ursprungligen var publicerad som söndagsserien Kevin the Bold från 11-25 februari 1951
Söndagsserien i original från 11 februari 1951. ©NEA
Söndagsserien i original från 11 februari 1951. ©NEA
Söndagsserien i original (halvsida) från 18 februari 1951. ©NEA
Halvsida i original från 18 februari 1951. ©NEA
Söndagsserien i original (kvartalssida) från 25 februari 1951. ©NEA
Söndagsserien i original (en kvartssida, ett relativt ovanligt format) från 25 februari 1951. ©NEA
Söndagsserien i original från 25 februari 1951. ©NEA
Halvsida i original från 25 februari 1951. ©NEA
Den som målade omslaget till Tom Mix nr 6, 1953 visar tydlig inspiration från ett antal serierutor av Kreigh Collins. ©NEA/Serieförlaget
Den som målade omslaget till Tom Mix nr 6, 1953 har tydligen funnit inspiration från ett antal serierutor av Kreigh Collins. ©NEA/Serieförlaget

Redigering av söndagsserier

Tillbaka till toppen av sidan


Nr 7, 1953
Omslag till Tom Mix nr 7, 1953. ©Serieförlaget
Omslag till Tom Mix nr 7, 1953. ©Serieförlaget

Roland vann striden mot de Falcon och fick hans ståtliga svarta häst i pris.

Inledande sida med Roland den djärve ur Tom Mix nr 7/53. ©PIB/United/NEA
Inledande sida med Roland den djärve ur Tom Mix nr 7/53. ©PIB/United/NEA

De Falcon är på Irland för att söka sin syster, som är tillfångatagen av moriska pirater. Skadad efter striden är han sängbunden, och Roland vill ta upp sökandet i de Falcons ställe.

Ett uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 7/53. ©PIB/United/NEA
Ett uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 7/53. ©PIB/United/NEA

En sjöman, Patch, har en sällsam historia att berätta, kan det vara de Falcons syster den handlar om…?

Ett till uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 7/53. ©PIB/United/NEA
Ett till uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 7/53. ©PIB/United/NEA

Kvinnan som sjömannen sett i Marocko är mycket lik de Falcon, särskilt på ögonen, men är hon kanske förhäxad…?

Ett avslutande uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 7/53. ©PIB/United/NEA
Ett avslutande uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 7/53. ©PIB/United/NEA
 • Tom Mix nr 7, 1953 innehöll Roland den djärve som ursprungligen var publicerad som söndagsserien Kevin the Bold från 4 mars till 1 april 1951

Tillbaka till toppen av sidan


Nr 8, 1953
Omslag till Tom Mix nr 8, 1953. ©Serieförlaget
Omslag till Tom Mix nr 8, 1953. ©Serieförlaget

Patch kan mycket väl ha sett de Falcons syster i Marocko, men det finns en man i hennes närhet som har henne i sitt våld.

Inledande sida med Roland den djärve ur Tom Mix nr 8/53. ©PIB/United/NEA
Inledande sida med Roland den djärve ur Tom Mix nr 8/53. ©PIB/United/NEA

Roland beslutar sig för att segla till Marocko för att finna de Falcons syster, men det blir inte Moya glad åt.

Ett uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 8/53. ©PIB/United/NEA
Ett uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 8/53. ©PIB/United/NEA

Stub och Patch gör Roland sällskap. Under resan över havet blir deras fartyg siktat av moriska pirater.

Ett till uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 8/53. ©PIB/United/NEA
Ett till uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 8/53. ©PIB/United/NEA

När vinden mojnar blir det möjligt för piraterna att ro ikapp Rolands fartyg, och de anfaller.

Ett avslutande uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 8/53. ©PIB/United/NEA
Ett avslutande uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 8/53. ©PIB/United/NEA
 • Tom Mix nr 8, 1953 innehöll Roland den djärve som ursprungligen var publicerad som söndagsserien Kevin the Bold från 1 april till 13 maj 1951
Söndagsserien i original (halvsida) från 8 april 1951. ©NEA
Söndagsserien i original (halvsida) från 8 april 1951. ©NEA

Tillbaka till toppen av sidan


1954

Nr 1, 1954
Omslag till Tom Mix nr 1, 1954. ©Serieförlaget
Omslag till Tom Mix nr 1, 1954. ©Serieförlaget

Rolands fartyg har överfallits av kapten Rödhuvuds moriska pirater, och tagit fartyget som pris.

Inledande uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 1/54. ©PIB/United/NEA
Inledande uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 1/54. ©PIB/United/NEA

Roland, som skjutit piraternas trumslagare, blir kapten Rödhuvuds slav, och de sårade ska offras i havet. Under tiden blir de Falcons syster, Sadea, attackerad av en kvinna.

Ett andra uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 1/54. ©PIB/United/NEA
Ett andra uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 1/54. ©PIB/United/NEA

Kvinnan är fru de Boer som hört att Sadea är häxa. När Sadea får tillfälle att prata med henne berättar hon också hur hon hamnade i storvezirens palats.

Tredje uppslaget med Roland den djärve ur Tom Mix nr 1/54. ©PIB/United/NEA
Tredje uppslaget med Roland den djärve ur Tom Mix nr 1/54. ©PIB/United/NEA

Storveziren vill att Sadea ska egga de moriska krigarna inför kommande strider, men hon har kommit underfund med hur hon kan motstå storvezirens hypnotiska makt.

Avslutande sida med Roland den djärve ur Tom Mix nr 1/54. ©PIB/United/NEA
Avslutande sida med Roland den djärve ur Tom Mix nr 1/54. ©PIB/United/NEA
 • Tom Mix nr 1, 1954 innehöll Roland den djärve som ursprungligen var publicerad som söndagsserien Kevin the Bold från till 29 april till 20 maj 1951
Söndagsserien i original (halvsida) från 29 april 1951. ©NEA
Söndagsserien i original (halvsida) från 29 april 1951. ©NEA
Söndagsstrippen i original från 6 maj 1951. ©NEA
Söndagsstrippen i original från 6 maj 1951. ©NEA
Söndagsstrippen i original från 13 maj 1951. ©NEA
Efterföljande söndagsstripp i original från 13 maj 1951. ©NEA
Söndagsstrippen i original från 20 maj 1951. ©NEA
Söndagsstrippen i original från 20 maj 1951. ©NEA

Roland den djärve i Tom Mix nr 1, 1954

Tillbaka till toppen av sidan


Nr 2, 1954
Omslag till Tom Mix nr 2, 1954. ©Serieförlaget
Omslag till Tom Mix nr 2, 1954. ©Serieförlaget

Från balkongen avslöjar Sadea, syster till greve de Falcon, storvezirens planer.

Inledande sida med Roland den djärve ur Tom Mix nr 2/54. ©PIB/United/NEA
Inledande sida med Roland den djärve ur Tom Mix nr 2/54. ©PIB/United/NEA

Roland och Stub befriar sig, och tillsammans med Patch lyckas de fly piraterna.

Ett uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 2/54. ©PIB/United/NEA
Ett uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 2/54. ©PIB/United/NEA

Roland föresätter sig att ta sig in i storvezirens palats och befria Sadea.

Ett till uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 2/54. ©PIB/United/NEA
Ett till uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 2/54. ©PIB/United/NEA

Roland övermammar vakterna som bär Sadea, och befriar henne…

Ännu ett till uppslag ur Tom Mix nr 2/54. ©PIB/United/NEA
Ännu ett till uppslag ur Tom Mix nr 2/54. ©PIB/United/NEA

…men Sadea är inte redo att ge sig iväg.

Sista sidan ur Tom Mix nr 2/54. ©PIB/United/NEA
Sista sidan ur Tom Mix nr 2/54. ©PIB/United/NEA
 • Tom Mix nr 2, 1954 innehöll Roland den djärve som ursprungligen var publicerad som söndagsserien Kevin the Bold från 27 maj till 17 juni 1951
Söndagsserien i original (halvsida) från 27 maj 1951. ©NEA
Söndagsserien i original (halvsida) från 27 maj 1951. ©NEA
Söndagsserien i original från 3 juni 1951. ©NEA
Halvsida i original från 3 juni 1951. ©NEA
Söndagsserien i original från 10 juni 1951. ©NEA
Söndagsserien i original från 10 juni 1951. ©NEA
Söndagsserien i original från 17 juni 1951. ©NEA
Söndagsserien i original från 17 juni 1951. ©NEA

Tillbaka till toppen av sidan


Nr 3, 1954
Omslag till Tom Mix nr 3, 1954. ©Serieförlaget
Omslag till Tom Mix nr 3, 1954. ©Serieförlaget

När Sadea får veta att änkan de Boer redan flytt gör hon sig beredd att fly med Roland, som då överraskar storveziren.

Inledande uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 3/54. ©PIB/United/NEA
Inledande uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 3/54. ©PIB/United/NEA

Roland blir dock överrumplad av storvezirens vakter, men Sadea lyckas fly.

Ett till uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 3/54. ©PIB/United/NEA
Ett till uppslag med Roland den djärve ur Tom Mix nr 3/54. ©PIB/United/NEA

Den hemliga gång Sadea funnit leder henne ut ur palatset, där Patch finner henne.

Ännu ett uppslag ur Tom Mix nr 3/54. ©PIB/United/NEA
Ännu ett uppslag ur Tom Mix nr 3/54. ©PIB/United/NEA

Roland är bunden, men lyckas ta sig loss, och överfalla storveziren.

Avslutande sida ur Tom Mix nr 3/54. ©PIB/United/NEA
Avslutande sida ur Tom Mix nr 3/54. ©PIB/United/NEA
 • Tom Mix nr 3, 1954 innehöll Roland den djärve som ursprungligen var publicerad som söndagsserien Kevin the Bold från 24 juni till 22 juli 1951
Söndagsserien i original (halvsida) från 24 juni 1951. ©NEA
Söndagsserien i original (halvsida) från 24 juni 1951. ©NEA
Söndagsserien i original från 1 juli 1951. ©NEA
Halvsida i original från 1 juli 1951. ©NEA
Söndagsserien i original från 8 juli 1951. ©NEA
Söndagsserien i original från 8 juli 1951. ©NEA

Tortyrscenen och det mesta av söndagssidan från 15 juli 1951 blev censurerat i Tom Mix.

Söndagsserien i original från 15 juli 1951. ©NEA
Söndagsserien i original från 15 juli 1951. ©NEA

Tillbaka till toppen av sidan


Nr 4, 1954
Omslag till Tom Mix nr 4, 1954. ©Serieförlaget
Omslag till Tom Mix nr 4, 1954. ©Serieförlaget

Roland lyckas befria sig ur sin fångenskap och fly från palatset.

Första sidan med Roland den djärve i Tom Mix nr 4/54. ©PIB/United
Första sidan med Roland den djärve i nr 4/54. ©PIB/United/NEA

Stub och Patch letar tillsammans med Sadea efter Roland, och de hittar honom simmandes.

Efterföljande uppslag i nr 4/54. ©PIB/United
Efterföljande uppslag i nr 4/54. ©PIB/United/NEA

Roland försöker hjälpa en man som fallit överbord, men blir ifrånseglad. Och iland blir han överfallen.

Nästa uppslag med Roland den djärve i nr 4/54. ©PIB/United
Nästa uppslag med Roland den djärve i nr 4/54. ©PIB/United/NEA

Vandringsmannen Tankard plåstrar om Roland och tar med honom på sin väg.

Sista sidan i nr 4/54. ©PIB/United
Sista sidan i nr 4/54. ©PIB/United/NEA
 • Tom Mix nr 4, 1954 innehöll Roland den djärve som ursprungligen var publicerad som söndagsserien Kevin the Bold från 22 juli till 19 augusti 1951.
Söndagsserien i original från 22 juli 1951. ©NEA
Söndagsserien i original från 22 juli 1951*. ©NEA
Söndagsserien i original från 19 augusti 1951*. ©NEA
Söndagsserien i original från 19 augusti 1951*. ©NEA

Tillbaka till toppen av sidan


Nr 5, 1954
Omslag till Tom Mix nr 5, 1954. ©Serieförlaget
Omslag till Tom Mix nr 5, 1954. ©Serieförlaget

I staden i deras väg pågår en marknad, men där finns också häxjägaren Swartzhunt.

Inledande uppslag med Roland den djärve i Tom Mix nr 5/54. ©PIB/United/NEA

Tankard är buktalare, och när han utövar sina konster blir han anklagad av häxjägaren för att vara trollkarl. Han och Roland tvingas fly.

Andra uppslaget i Tom Mix nr 5/54. ©PIB/United
Andra uppslaget i Tom Mix nr 5/54. ©PIB/United/NEA

Roland erbjuder sig att ta häxprovet för alla anklagade. Testet går ut på att se om han flyter, och gör han det så är han en trollkarl.

Tredje uppslaget med Roland den djärve i Tom Mix nr 5/54. ©PIB/United
Tredje uppslaget med Roland den djärve i Tom Mix nr 5/54. ©PIB/United/NEA

Men trots att Roland flyter säger häxjägaren att han inte är en trollkarl – eller var det buktalaren?

Sista sidan i Tom Mix nr 5/54. ©PIB/United
Sista sidan i Tom Mix nr 5/54. ©PIB/United/NEA
 • Tom Mix nr 5, 1954 innehöll Roland den djärve som ursprungligen var publicerad som söndagsserien Kevin the Bold från 26 augusti till 16 september 1951.
Söndagsserien i original (som helsida) från 26 augusti 1951*. ©NEA
Söndagsserien i original (som helsida) från 26 augusti 1951*. ©NEA
Söndagsserien i original från 9 september 1951. ©NEA
Söndagsserien i original (som halvsida) från 9 september 1951. ©NEA

Tillbaka till toppen av sidan


Nr 6, 1954
Omslag till Tom Mix nr 6, 1954. ©Serieförlaget
Omslag till Tom Mix nr 6, 1954. ©Serieförlaget

Roland och Tankard möter hemvändande baron von Blunt på stigen.

Inledande uppslag med Roland den djärve i Tom Mix nr 6/54. ©PIB/United
Första uppslag med Roland den djärve i Tom Mix nr 6/54. ©PIB/United/NEA

Strax därefter möter de också Stub, som berättar att han ska leda en trupp för att besegra baron von Blunt.

Nästa uppslag i Tom Mix nr 6/54. ©PIB/United
Nästa uppslag i Tom Mix nr 6/54. ©PIB/United/NEA

Roland gör Stub sällskap till greve de Falcons slott, där även Sadea väntar.

Tredje uppslaget med Roland den djärve i Tom Mix nr 6/54. ©PIB/United
Tredje uppslaget med Roland den djärve i Tom Mix nr 6/54. ©PIB/United/NEA

Roland blir presenterad för en rustning av finaste märke, som han ska bära i striden.

Sista sidan i Tom Mix nr 6/54. ©PIB/United
Sista sidan i Tom Mix nr 6/54. ©PIB/United/NEA
 • Tom Mix nr 6, 1954 innehöll Roland den djärve som ursprungligen var publicerad som söndagsserien Kevin the Bold från 23 september till 14 oktober 1951.
Söndagsserien i original från 23 september 1951. ©NEA
Söndagsserien i original (halvsida) från 23 september 1951. ©NEA
Söndagssidan i original från 1 oktober 1951. ©NEA
Söndagssidan i original (helsida) från 14 oktober 1951*. ©NEA

Tillbaka till toppen av sidan


Nr 7, 1954
Omslag till Tom Mix nr 7, 1954. ©Serieförlaget
Omslag till Tom Mix nr 7, 1954. ©Serieförlaget

Baron von Blunt besöker prinsessan Lea, som han vill gifta sig med, men hon vägrar.

Inledande uppslag med Roland den djärve i Tom Mix nr 7/54. ©PIB/United
Inledande uppslag med Roland den djärve i Tom Mix nr 7/54. ©PIB/United/NEA

Två veckor senare hämtar Roland sin häst, som skeppats över från Irland.

Efterföljande uppslag i Tom Mix nr 7/54. ©PIB/United/NEA

Von Blunt har den stora vägen bevakad varför Roland med sällskap måste transportera vapnen på en högt belägen stig.

Avslutande uppslag i Tom Mix nr 7/54. ©PIB/United
Avslutande uppslag i Tom Mix nr 7/54. ©PIB/United/NEA
 • Tom Mix nr 7, 1954 innehöll Roland den djärve som ursprungligen var publicerad som söndagsserien Kevin the Bold från 21 oktober till 11 november 1951.
Söndagsserien i original från 4 november 1951. ©NEA
Söndagsserien i original (halvsida) från 4 november 1951. ©NEA
Söndagsserien i original (som helsida) från 11 november 1951*. ©NEA
Söndagsserien i original (helsida) från 11 november 1951*. ©NEA

Tillbaka till toppen av sidan


Nr 8, 1954
Omslag till Tom Mix nr 8, 1954. ©Serieförlaget
Omslag till Tom Mix nr 8, 1954. ©Serieförlaget

Roland och Stub lyckas rida hästarna nerför berget, trots att det då rasar än mer.

Första uppslag med Roland den djärve i Tom Mix nr 8/54. ©PIB/United
Första uppslag med Roland den djärve i Tom Mix nr 8/54. ©PIB/United/NEA

Roland stannar i byn Stagghorn för att vila innan uppgiften, och möter då en gråtande Lea.

Andra uppslag med Roland den djärve i Tom Mix nr 8/54. ©PIB/United
Andra uppslaget i Tom Mix nr 8/54. ©PIB/United/NEA

Av byns väktare får Roland veta att det finns en gonggong som kan användas för att utmana von Blunt.

Tredje uppslag med Roland den djärve i Tom Mix nr 8/54. ©PIB/United
Tredje uppslaget i Tom Mix nr 8/54. ©PIB/United/NEA

Roland slår på gonggongen och Stub söker upp von Blunt för att ordna detaljerna.

Sista uppslag med Roland den djärve i Tom Mix nr 8/54. ©PIB/United
Sista uppslaget i Tom Mix nr 8/54. ©PIB/United/NEA
 • Tom Mix nr 8, 1954 innehöll Roland den djärve som ursprungligen var publicerad som söndagsserien Kevin the Bold från 4 november till 9 december 1951.
Söndagsserien i original från 18 november 1951. ©NEA
Söndagsserien i original från 18 november 1951. ©NEA
Söndagsserien i original från 25 november 1951. ©NEA
Söndagsstripp i original från 25 november 1951. ©NEA
Söndagsserien i original från 2 december 1951. ©NEA
Söndagsserien i original från 2 december 1951. ©NEA

Tillbaka till toppen av sidan


Nr 9, 1954**
Omslag till Tom Mix nr 9, 1954. ©Serieförlaget
Omslag till Tom Mix nr 9, 1954. ©Serieförlaget

När Roland kommer till platsen för striden förstår han att den kvinna han mötte i byn var prinsessan Lea.

Första uppslag med Roland den djärve i Tom Mix nr 9/54. ©PIB/United/NEA
Första uppslag med Roland den djärve i Tom Mix nr 9/54. ©PIB/United/NEA

Den första sammandrabbningen slutar oavgjort, men i ett obevakat ögonblick blir Roland nerslagen av hästen.

Ett andra uppslag med Roland den djärve i Tom Mix nr 9/54. ©PIB/United/NEA
Ett andra uppslag med Roland den djärve i Tom Mix nr 9/54. ©PIB/United/NEA

Roland är obeväpnad, men Stub finner på råd, och Roland kan få även von Blunt att falla av sin häst.

Ett tredje uppslag med Roland den djärve i Tom Mix nr 9/54. ©PIB/United/NEA
Ett avslutande uppslag med Roland den djärve i Tom Mix nr 9/54. ©PIB/United/NEA
 • Tom Mix nr 9, 1954 innehöll Roland den djärve som ursprungligen var publicerad som söndagsserien Kevin the Bold från 16 december 1951 till 6 januari 1952
Söndagsserien i original från 16 december 1951. ©NEA
Söndagsserien i original (halvsida) från 16 december 1951. ©NEA

Tillbaka till toppen av sidan


Nr 10, 1954
Omslag till Tom Mix nr 10, 1954. ©Serieförlaget
Omslag till Tom Mix nr 10, 1954. ©Serieförlaget

Roland och von Blunt är nu båda på marken, och det blir en strid med knivar som vapen, där de kommer nära klippkanten.

Första uppslag med Roland den djärve i Tom Mix nr 10/54. ©PIB/United/NEA
Första uppslag med Roland den djärve i Tom Mix nr 10/54. ©PIB/United/NEA

Von Blunt faller till sin död, och även Roland faller, men driver med strömmen tills en bonde finner honom.

Ett till uppslag med Roland den djärve i Tom Mix nr 10/54. ©PIB/United/NEA
Ett till uppslag med Roland den djärve i Tom Mix nr 10/54. ©PIB/United/NEA

Efter några veckor är Roland på benen igen, redo för nya äventyr, men i Tom Mix är det över för Roland som nu kommit till slutet.

Sista sidan med Roland den djärve i Tom Mix nr 10/54. ©PIB/United/NEA
Sista sidan med Roland den djärve i Tom Mix nr 10/54. ©PIB/United/NEA
 • Tom Mix nr 10, 1954 innehöll Roland den djärve som ursprungligen var publicerad som söndagsserien Kevin the Bold från 6 till 20 januari 1952
Söndagsserien i original (halvsida) från 6 januari 1952.* ©NEA
Söndagsserien i original (helsida) från 6 januari 1952.* ©NEA
Motsvarande söndagsstripp som halvsida, med en så kallad ”throwaway panel” i mitten. ©NEA
Motsvarande söndagsstripp som halvsida, med en så kallad ”throwaway (filler) panel” i mitten. ©NEA

I slutet av episoden, den 20 januari 1952, introduceras Brett som kom att bli Kevins följeslagare i söndagsserien till april 1965. ©NEA
I slutet av episoden, den 20 januari 1952, introduceras Brett som kom att bli Kevins följeslagare i söndagsserien till april 1965. ©NEA

Tillbaka till toppen av sidan


SerietidninGen Tom Mix

Tom Mix gick igenom flera identitetsbyten under sin korta existens. ©Serieförlaget
Tom Mix gick igenom flera identitetsbyten under sin korta existens. ©Serieförlaget

Serietidningen Tom Mix fick titeln Tom Mix med Buffalo Bill från och med nr 7, 1953, och Buffalo Bill fick en allt större logotyp pö-om-pö. Från nr 5, 1954 bytte Buffalo Bill logo, och nr 9-12 hade Tom Mix och Buffalo Bill som närmast jämbördiga logotyper. Därefter var det Buffalo Bill som var den dominerande logon i nr 13-19, 1954. Buffalo Bill hade innan sammanslagningen med Tom Mix varit en egen serietidning som utkommit sedan 1952.

Fakta

 • Format: 17x26cm
 • Omfång: 36 sidor
 • Tryck: inlagan i färg (nr 1/53-7/54) resp. svart/vit (nr 8-19/54)

Tillbaka till toppen av sidan


Läs mer här

Blogg

Ett urval källor: 
*Tack till Magnus Magnusson
**Thanks to Brian Collins
Roland den djärve in Tom Mix (Kreighs Comics)
Run, Sadea, run! (Kreighs Comics)
Seriesam
Newspaper Comic Strips Blog
Kreighs Comics

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.