Illustrerade klassiker 141-150

Omslag till Illustrerade klassiker nr 141-150 (1961-62). ©IK/Gilberton
Omslag till Illustrerade klassiker nr 141-150 (1961-62). ©IK/Gilberton/T&P

Nedan följer en lista på Illustrerade klassiker nr 141-150 (1961-62), med information (i den mån den är känd) om tecknare, författare, och underlag i form av förlaga och tidigare utgåvor.

Illustrerade klassiker nr 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200201-210 | 211-220 | 221-228

Hela listan Illustrerade klassiker


141 Cellinis äventyr

Omslag till IK nr 141, förstasida och mittuppslag från Classics Illustrated #38. ©IK/Gilberton
Omslag till IK nr 141, förstasida och mittuppslag från CI #38. ©IK/Gilberton
 • Illustrerade klassiker nr 141 Cellinis äventyr (1961)
 • Ur Classics Illustrated #38 Adventures of Cellini, från oktober 1961 (och br. CI #155)
 • En serieadaption nytecknad av Dino Battaglia (?). Tidigare version från juni 1947 tecknad av August M. Froehlich
 • Manusförfattare Alfred Sundel* (tidigare manus av Leslie Katz). Baserad på memoarerna The Autobiography of Benvenuto Cellini av Benvenuto Cellini från 1728
 • Omslag målat av okänd (tidigare omslag tecknat av August Froehlich)
Omslag och förstasida ur Classics Illustrated #38 (1947) och omslag från 1961. ©Gilberton
Omslag och förstasida ur CI #38 (1947) och omslag från 1961. ©Gilberton

Tillbaka till sidans topp


142 Myteristernas ö

Omslag, förstasida och ett uppslag ur IK nr 142. ©IK/Gilberton
Omslag, förstasida och ett uppslag ur IK nr 142. ©IK/Gilberton
 • Illustrerade klassiker nr 142 Myteristernas ö (1962)
 • Ur Classics Illustrated #109 Pitcairn’s Island, från juli 1953
 • En serieadaption tecknad av Rudolph Palais (signerad)
 • Manusförfattare Kenneth W. Fitch. Baserad på romanen av Charles Nordhoff och James Norman Hall från 1934. Boken är den tredje i Bounty-trilogin
 • Omslag målat av Mort Künstler
Omslag, förstasida och mittuppslag ur Classics Illustrated #109. ©Gilberton
Omslag, förstasida och mittuppslag ur Classics Illustrated #109. ©Gilberton

Nordhoff och Hall är också författare bakom förlagan till IK nr

Tillbaka till sidans topp


143 Den mystiske riddaren

Omslag, förstasida och mittuppslag ur Illustrerade klassiker nr 143. ©IK/Gilberton
Omslag, förstasida och mittuppslag ur Illustrerade klassiker nr 143. ©IK/Gilberton
 • Illustrerade klassiker nr 143 Den mystiske riddaren (1962)
 • Ur Classics Illustrated #75 The Lady of the Lake, från september 1950 (och br. CI #28)
 • En serieadaption tecknad av Henry C. Kiefer
 • Manus av George D. Lipscomb. Baserad på dikten av Sir Walter Scott från 1809
 • Omslag från juli 1957 målat av okänd. Tidigare omslag tecknat av Henry Kiefer
Omslag till Classics Illustrated #75 från 1950 och 1957. ©Gilberton
Omslag till CI #75 från 1950 och 1957. ©Gilberton

Innan CI #75 utkom 1950 så var serien dessförinnan publicerad i dagspress som Illustrated Classic (Newspaper series) The Lady of the Lake från 27 december 1947 till 17 januari 1948, som en 4-sidig bilaga (med 6 seriestrippar per dagspressida) varje söndag i 4 veckor.
Illustrerade klassiker som söndagsbilaga

De avslutande fyra sidorna ur den första bilagan med Julius Caesar från 11 oktober 1947. Sidan 14 och 15 omarbetades till en sida vid tryckningen av serietidningen (ovan). ©Gilberton
Den andra sidan ur den tredje bilagan med The Lady of the Lake från 10 januari 1948. Notera skillnaderna mot mittuppslaget ovan. ©Gilberton

Scott är också författaren bakom förlagan till Illustrerade klassiker nr

Tillbaka till sidans topp


144 Drottningens halsband

Omslag, förstasida och ett uppslag ur Illustrerade klassiker nr 144. ©IK/Gilberton
Omslag, förstasida och ett uppslag ur IK nr 144. ©IK/Gilberton
 • Illustrerade klassiker nr 144 Drottningens halsband (1962)
 • Ur Classics Illustrated #165 The Queen’s Necklace, från januari 1962 (och br. CI #144)
 • En serieadaption tecknad av Gray Morrow
 • Manus av Alfred Sundel*. Baserat på en romanen (Le Collier de la reine) av Alexandre Dumas från 1849-50
 • Omslag målat av okänd
Omslag, förstasida och ett uppslag ur Classics Illustrated #165. ©Gilberton
Omslag, förstasida och ett uppslag ur CI #165. ©Gilberton

Dumas är också författaren bakom förlagan till Illustrerade klassiker nr

Tillbaka till sidans topp


145 Kaparkaptenen

Illustrerade klassiker 141-150: Omslag, förstasida och ett uppslag ur IK nr 145. ©IK/T&P
Omslag, förstasida och ett uppslag ur IK nr 145. ©IK/T&P
 • Illustrerade klassiker nr 145 Kaparkaptenen (1962)
 • Ur brittiska Classics Illustrated #143 Sail with the Devil från 1962 (ej utgiven av am. CI)
 • En serieadaption tecknad av Norman Light
 • Manus av Alfred Sundel. Baserad på romanen Kapten Singletons äventyr (The Life, Adventures, and Piracies of the Famous Captain Singleton) av Daniel Defoe från 1720
 • Omslag målat av okänd
Omslag, förstasida och mittuppslag ur brittiska Classics Illustrated #143. ©Gilberton
Omslag, förstasida och mittuppslag ur brittiska CI #143. ©Gilberton

Defoe är också författaren bakom förlagan till Illustrerade klassiker nr

Tillbaka till sidans topp


146 Tigrar och förrädare

Illustrerade klassiker 141-150: Omslag till IK nr 146, och romanen av Jules Verne. ©IK/Gilberton
Omslag till IK nr 146, och romanen av Jules Verne. ©IK/Gilberton
 • Illustrerade klassiker nr 146 Tigrar och förrädare (1962)
 • Ur Classics Illustrated #166 Tigers and Traitors, från maj 1962 (och br. CI #145)
 • En serieadaption tecknad av Norman Nodel
 • Manus av Alfred Sundel*. Baserad på den andra delen, Uppror i Indien, av romanen Ånghuset eller en färd genom norra Indien (La maison à vapeur – Voyage à travers l’Inde septentrionale) av Jules Verne från 1880
 • Omslag målat av okänd
Omslag, förstasida och ett uppslag från Classics Illustrated #166. ©Gilberton
Omslag, förstasida och ett uppslag från Classics Illustrated #166. ©Gilberton

Jules Verne är också författaren bakom förlagan till Illustrerade klassiker nr

Tillbaka till sidans topp


147 Münchausens äventyr

Omslag till Illustrerade klassiker nr 147, och boken av Raspe. ©IK/Gilberton/T&P
Omslag till IK nr 147, och boken av Raspe. ©IK/Gilberton/T&P
 • Illustrerade klassiker nr 147 Münchausens äventyr (1962)
 • Ur brittiska Classics Illustrated #146 Adventures of Baron Munchausen, från 1962 (ej utgiven av am. CI)
 • En serieadaption tecknad av Denis Gifford
 • Manus av okänd. Baserat på boken Baron Munchausen’s narrative of his marvellous travels and campaigns in Russia av Rudolf Erich Raspe från 1785. Berättelserna har också ofta filmatiserats
 • Omslag tecknat av Denis Gifford
Förstasida och inledande uppslag ur brittiska Classics Illustrated #146. ©T&P
Förstasida och inledande uppslag ur brittiska CI #146. ©T&P

Tillbaka till sidans topp


148 Bakom spegeln

Omslag till Illustrerade klassiker nr 148, och romanen från 1871. ©IK/T&P
Omslag till IK nr 148, och romanen från 1871. ©IK/T&P
 • Illustrerade klassiker nr 148 Bakom spegeln (1962)
 • Ur brittiska Classics Illustrated #147 Through the Looking-Glass, från 1962 (ej utgiven av am. CI)
 • En serieadaption tecknad av Jennifer Robertson
 • Manus av Robertson. Baserad på romanen Alice i Spegellandet (Through the Looking-Glass, and What Alice Found There) av Charles Lutwidge Dodgson under pseudonymen Lewis Carroll från 1871 (uppföljare till Alice’s Adventures in Wonderland)
 • Omslag målat av Robertson
Omslag, förstasida och inledande sidor ur brittiska Classics Illustrated #147. ©T&P
Omslag, förstasida och inledande sidor ur brittiska CI #147. ©T&P

Dodgson är också författaren bakom förlagan till Illustrerade klassiker nr

Tillbaka till sidans topp


149 Skräcknätter

Illustrerade klassiker 141-150: Omslag, förstasida och mittuppslag ur IK nr 149. ©IK/T&P
Omslag, förstasida och mittuppslag ur IK nr 149. ©IK/T&P
 • Illustrerade klassiker nr 149 Skräcknätter (1962)
 • Ur brittiska Classics Illustrated #148 Nights of Terror, publicerad 1962 (ej utgiven av am. CI)
 • En serieadaption tecknad av Mick Anglo
 • Manus av Alfred Sundel. Baserat på A Very Strange Bed från 1852 av Wilkie Collins och The Signalman från 1866 av Charles Dickens ur samlingsvolymen Nights of Terror
 • Omslag målat av okänd
Omslag, förstasida och inledande sidor ur brittiska Classics Illustrated #148. ©T&P
Omslag, förstasida och inledande sidor ur brittiska CI #148. ©T&P

Collins är författaren även bakom förlagan till Illustrerade klassiker nr

Dickens är också författaren bakom förlagan till Illustrerade klassiker nr

Tillbaka till sidans topp


150 Den gyllene skalbaggen

Illustrerade klassiker 141-150: Omslag, förstasida och mittuppslag ur Illustrerade klassiker nr 150. ©IK/T&P
Omslag, förstasida och mittuppslag ur IK nr 150. ©IK/T&P
 • Illustrerade klassiker nr 150 Den gyllene skalbaggen (1962)
 • Ur brittiska Classics Illustrated #84 The Gold Bug, från 1962 (ersatte tidigare version identisk med am. CI #84)
 • En serieadaption nytecknad av Mick Anglo. Tidigare version (The Gold Bug and Other Stories) från juni 1951 innehöll tre serier tecknade av Alex Blum (The Gold Bug), Jim Wilcox* (The Tell-Tale Heart) och Rudolph Palais (The Cask of Amontillado)
 • Manus av Alfred Sundel (tidigare manus av John O’Rourke). Baserat på novellen Guldbaggen (The Gold-Bug) av Edgar Allan Poe från 1843
 • Omslag målat av okänd. Tidigare omslag av Alex Blum
Omslag, förstasida och ett uppslag ur den första serien i Classics Illustrated #84 (1951). ©Gilberton
Omslag, förstasida och ett uppslag ur den första serien i CI #84 (1951). ©Gilberton
Uppslag ur andra och tredje serien i Classics Illustrated #84 (1951).
Uppslag ur andra och tredje serien i CI #84 (1951). ©Gilberton

Poe är också författaren bakom förlagan till Illustrerade klassiker nr

Tillbaka till sidans topp


Läs mer här

Illustrerade klassiker nr 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200201-210 | 211-220 | 221-228


Fler serietidningar och andra seriepublikationer

Ett urval källor:
* William B Jones Jr: Classics Illustrated: A Cultural History, 2nd edition, ISBN 978-0-7864-3840-2, McFarland & Company Inc.
The Oxford Handbook of Adaptation Studies
Classics Illustrated Joint European Series
Illustrerade klassiker (GCD)
Classic Comics (GCD)
Classics Illustrated (GCD)
The Classics Illustrated Collection (Internet Archive)
Newspaper Comic Strips
Who’s Who of American Comic Books 1928-1999
Pulp Artists
Seriesam
Classics Illustrated (Seriewikin)
Illustrerade klassiker (Seriewikin)
Wikipedia

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.