Redigering av Tintin

Serieäventyren med Tintin av Hergé blev ursprungligen inte publicerade som seriealbum utan som fortsättningsserie i veckotidningen Le Petit Vingtième 1929-40. När sedan äventyren utkom som seriealbum gjorde Hergé – om än inte från start, men med tiden – en hel del redigering av Tintin.

Beräknad läsningstid: 14 minuter

Det första införandet av Tintin in Kongo i Het Laatste Nieuws, från 26 september 1940. ©Hergé-Moulinsart
Det första införandet av Tintin in Kongo i Het Laatste Nieuws, från 26 september 1940. ©Hergé-Moulinsart

Innehåll på webbsidan


Under andra världskriget var serien 1940-41 först publicerad i bilagan Le Soir Jeunesse till dagstidningen Le Soir, och därefter 1941-44 som dagsstrippar i Le Soir. Efter kriget, från 1946, blev istället den nya veckotidningen Le Journal de Tintin först med att publicera Tintins äventyr, innan de blev utgivna som seriealbum.


Komplettering med färgbilder

De första seriealbumen, utgivna av Éditions du Petit «Vingtième» och Casterman, återgav serien som den varit publicerad i Le Petit Vingtième, svartvit, sida för sida. Men från och med utgivningen av Blå Lotus (1936) som seriealbum blev berättelsen även kompletterad med färgbilder av Hergé.

Omslag och ett uppslag med färginslag ur Le Sceptre d'Ottokar (1939). ©Casterman/Hergé-Moulinsart
Omslag och ett uppslag med kompletterande färgbild ur Le Sceptre d’Ottokar (1939). ©Casterman/Hergé-Moulinsart
Fler sidor med färg. ©Hergé-Moulinsart
Fler uppslag ur Le Sceptre d’Ottokar med kompletterande färgbilder. ©Hergé-Moulinsart

Tillbaka till toppen av sidan


Anpassning till standardformat

År 1946 blev Hergé ombedd av Casterman-förlaget att redigera Tintins äventyr för seriealbum med 62 seriesidor, som då var nytt standardomfång. För att anpassa gamla seriealbum till det nya formatet krävdes det av Hergé att han gjorde en del redigering av Tintin. Det innebar då också att innehåll och dialog blev delvis förändrat.

De tre äventyren Tintin i Kongo, Tintin i Amerika och Faraos cigarrer krävde omfattande förändringar inför omtryckning som färgutgåva. De behövde också bearbetning och anpassning till den grafiska stil och berättarkvalitet som Hergé hade uppnått på 40-talet.

Inledningen ur 5:e upplagan av Tintin au Kongo (1942), och motsvarande inledning i det omarbetade albumet i färg. ©Hergé-Moulinsart

Det gav med andra ord möjlighet för Hergé att ”modernisera” de äldre Tintin-äventyren, så att nyutgåvorna fick en mognare stil. Serien hade ju under årens lopp utvecklats en del. Och dessutom kunde nu de gamla svartvita äventyren komma ut i färg.

Tillbaka till toppen av sidan


Redigering av Månen tur retur

När äventyren blev samlade till seriealbum var det naturligt, och ibland nödvändigt, med viss anpassning för albumformatet. Det gällde även efter att Hergé börjat teckna Tintin för direkt utgivning i färg. Många sidor ur originalpubliceringen gick att använda rakt av som sidor i seriealbumet, men inte alla.

Månen tur och retur, del 1 och del 2 får exemplifiera processen:

 • Ändringarna i Månen tur och retur, producerade med hjälp av nyligen etablerade Studios Hergé, innebar att tidigare opublicerade serierutor tillkom, och några serierutor blev förstorade (som gav nytt liv till albumet) för att fylla ut del 1
 • Dessutom har några sidor och serierutor tagits bort för att korta ner del 2, i synnerhet avsnittet där kaptenen råkar kasta Milou i soporna tillsammans med Dupondtarnas hår och skägg, och en del av Dupondtarnas månpromenad
 • Färgläggningen i seriealbumet var dessutom till stor del ny (exempelvis månbilen som istället för orangegul blir blå).
Tintin-episoden Månen tur och retur, införande 13 och 14, i Le Journal de Tintin. ©Hergé-Moulinsart
Tintin-episoden Månen tur och retur, införande 13 och 14, i Le Journal de Tintin. ©Hergé-Moulinsart
Motsvarande del av episoden som sidorna 13-15 i seriealbum. ©Hergé-Moulinsart
Motsvarande del av episoden som sidorna 13-15 i del 1. Lite tilltecknat, något borttaget och en del omstuvat. ©Hergé-Moulinsart

Alla justeringar inför publiceringen som album var inte stora, eller helt nödvändiga, men kan ha bidragit till tydligheten eller humorn i berättelsen.

En stripp ur införande nr 15 i Le Journal de Tintin (överst), och motsvarande stripp från sid 16 ur seriealbumet (underst). ©Hergé-Moulinsart
En stripp ur införande nr 15 i Le Journal de Tintin (överst), och motsvarande stripp från sid 16 ur del 1 (underst). ©Hergé-Moulinsart
Ett par strippar ur införande nr 22 i Le Journal de Tintin (överst), och motsvarande stripp från sid 23 ur seriealbumet (underst), där en bild är borttagen. ©Hergé-Moulinsart
Ett par strippar ur införande nr 22 i Le Journal de Tintin (överst), och motsvarande stripp från sid 23 ur del 1 (underst), där en bild är borttagen. ©Hergé-Moulinsart
Införande nr 23-24 i Le Journal de Tintin. ©Hergé-Moulinsart
Motsvarande del av episoden som sidorna 24-26 i seriealbum, med en sida tilltecknad som utfyllnad. ©Hergé-Moulinsart
Motsvarande del av episoden som sidorna 24-26 i del 1, med en sida tilltecknad som utfyllnad. ©Hergé-Moulinsart

Efter 24:e införandet av episoden i Le Journal de Tintin blev Hergé tvingad ta ett uppehåll på 18 månader, på grund av utarbetning och depression. När Tintin återkom i Le Journal de Tintin den 9 april 1952 inleddes publiceringen med en resumé.

Tillbaka till toppen av sidan


Utfyllnadsmaterial

Den del av Tintin-äventyret som kom att utgöra seriealbumet Månen tur och retur, del 1, var i sin ursprungliga publicering något kortare. Seriealbumet innehåller därför en del nytecknade sidor.

 • I seriealbumet tillkom sidan 35 och halvsidorna dessförinnan och efteråt
Införande nr 33-34 i Le Journal de Tintin. ©Hergé-Moulinsart
Motsvarande del av episoden som sidorna 34-37 i seriealbum, med en sida och två halvsidor tilltecknade. ©Hergé-Moulinsart
Motsvarande del av episoden som sidorna 34-37 i del 1, med en sida och två halvsidor tilltecknade. ©Hergé-Moulinsart
 • I seriealbumet tillkom sidan 48
Införande nr 44-45 i Le Journal de Tintin. ©Hergé-Moulinsart
Införande nr 44-45 i Le Journal de Tintin. ©Hergé-Moulinsart
Motsvarande del av episoden som sidorna 47-49 i seriealbum, med en sida tilltecknad. ©Hergé-Moulinsart
Motsvarande del av episoden som sidorna 47-49 i del 1, med en sida tilltecknad. ©Hergé-Moulinsart
 • Sidan 57-58 i seriealbumet innehåller redigerat innehåll
Införande nr 52-53 i Le Journal de Tintin. ©Hergé-Moulinsart
Införande nr 52-53 i Le Journal de Tintin. ©Hergé-Moulinsart
Motsvarande del av episoden som sidorna 56-58 i seriealbum, med en del tilltecknat och annat borttaget. ©Hergé-Moulinsart
Motsvarande del av episoden som sidorna 56-58 i del 1, med en del tilltecknat och annat borttaget. ©Hergé-Moulinsart
 • Avslutning av del 1 och inledning av del 2
Införande nr 55-56 i Le Journal de Tintin. ©Hergé-Moulinsart
Införande nr 55-56 i Le Journal de Tintin. ©Hergé-Moulinsart
De avslutande sidorna i seriealbumet, del 1. ©Hergé-Moulinsart
De avslutande sidorna i seriealbumet, del 1. ©Hergé-Moulinsart

Tillbaka till toppen av sidan


Månen tur och retur, del 2

De inledande sidorna i seriealbumet, del 2. ©Hergé-Moulinsart
De inledande sidorna i seriealbumet, del 2. ©Hergé-Moulinsart
 • Sidorna 8-10 innehöll en del omarbetat material
Införande nr 62-64 i Le Journal de Tintin. ©Hergé-Moulinsart
Införande nr 62-64 i Le Journal de Tintin. ©Hergé-Moulinsart
Motsvarande del av episoden som sidorna 8-10 i del 1, med en del tilltecknat och annat borttaget. ©Hergé-Moulinsart
Motsvarande del av episoden på sidorna 8-10 i del 2, med en del tilltecknat och annat borttaget. ©Hergé-Moulinsart
 • Tilltecknad bild på månen på sidan 13
Införande nr 67 i Le Journal de Tintin, och motsvarande del av episoden som sidorna 13-14 i del 2, med månen tilltecknad. ©Hergé-Moulinsart
Införande nr 67 i Le Journal de Tintin, och motsvarande del av episoden på sidorna 13-14 i del 2, med månen tilltecknad. ©Hergé-Moulinsart

Tillbaka till toppen av sidan


Bortredigerade sidor

Den del av Tintin-äventyret som kom att utgöra seriealbumet Månen tur och retur, del 2, var i sin ursprungliga publicering något längre. Seriealbumet saknade därför en del bortredigerade sidor.

 • Mellan sidorna 17-18 saknas en sida
Införande nr 70-72 i Le Journal de Tintin. ©Hergé-Moulinsart
Införande nr 70-72 i Le Journal de Tintin. ©Hergé-Moulinsart
Motsvarande del av episoden som sidorna 17-18 i del 2, med en sida ur originalet borttagen. ©Hergé-Moulinsart
Motsvarande del av episoden på sidorna 17-18 i del 2, med en sida ur originalet bortredigerad. ©Hergé-Moulinsart
 • Sex sidor blev fem
Införande nr 75-77 i Le Journal de Tintin. ©Hergé-Moulinsart
Införande nr 75-77 i Le Journal de Tintin. ©Hergé-Moulinsart
Införande nr 78-80 i Le Journal de Tintin. ©Hergé-Moulinsart
Införande nr 78-80 i Le Journal de Tintin. ©Hergé-Moulinsart
Motsvarande del av episoden på sidorna 23-27 i del 2, med en sida ur originalet bortredigerad. ©Hergé-Moulinsart
Motsvarande del av episoden på sidorna 23-27 i del 2, med sammanlagt en sida ur originalet bortredigerad. ©Hergé-Moulinsart
 • Två bortredigerade sidor…
Införande nr 84-86 i Le Journal de Tintin. ©Hergé-Moulinsart
Införande nr 84-86 i Le Journal de Tintin. ©Hergé-Moulinsart
Motsvarande del av episoden på sidorna 31 i del 2, med en sida bortredigerad. ©Hergé-Moulinsart
Motsvarande del av episoden på sidorna 31 i del 2, med ett par sidor bortredigerade. ©Hergé-Moulinsart
 • Lite lätt omstuvning…
Införande nr 87-89 i Le Journal de Tintin. ©Hergé-Moulinsart
Införande nr 87-89 i Le Journal de Tintin. ©Hergé-Moulinsart
Motsvarande del av episoden på sidorna 32-34 i del 2. ©Hergé-Moulinsart
 • Ännu en sida bortredigerad mellan sidorna 37 och 38
Införande nr 90-92 i Le Journal de Tintin. ©Hergé-Moulinsart
Införande nr 90-92 i Le Journal de Tintin. ©Hergé-Moulinsart
Införande nr 93-94 i Le Journal de Tintin. ©Hergé-Moulinsart
Införande nr 93-94 i Le Journal de Tintin. ©Hergé-Moulinsart
 • Sidan 38 är tillbaka i fas med originalet…
Motsvarande del av episoden på sidorna 35-36 i del 2. ©Hergé-Moulinsart
Motsvarande del av episoden på sidorna 35-36 i del 2. ©Hergé-Moulinsart
Motsvarande del av episoden på sidorna 38 i del 2, där mycket ur originalet saknas mellan sidorna 37 och 38. ©Hergé-Moulinsart
Motsvarande sidor 37-38 i del 2, men mycket ur originalet saknas mellan sidorna 37 och 38. ©Hergé-Moulinsart

Tillbaka till toppen av sidan


LÄS MER HÄR

Blogg

Ett urval källor:
Read Tintin
On a marché sur la lune
Tintinomania
Wikipedia

3 tankar om ”Redigering av Tintin”

  1. När jag nu håller på med artiklar om alla Tintin-äventyr, kunde jag inte låta bli att reflektera över den process det innebar att omarbeta och uppdatera serien, dels inför tryckning av samlingsalbum, dels inför omtryckning av äldre äventyr.
   Arbetet med Tintin blev för övrigt ett sidospår i arbetet med att skriva om Comics, den stora serieboken – i åtta utgåvor – eftersom ett utdrag ur ett Tintin-äventyr ingår i Comics nr 3…

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.