Jungle Jim

Djungel-Jim (i original Jungle Jim) var en amerikansk djungeläventyrserie skapad av Alex Raymond 1934. Serien startade som dagspresserie söndag den 7 januari 1934 samtidigt med Raymonds Blixt Gordon (Flash Gordon).
Jungle-Jim episod-guide

Beräknad läsningstid: 14 minuter

Ett urval källor

Den andra söndagsstrippen från den 14 januari 1934
Den andra söndagsstrippen från den 14 januari 1934. ©KFS

Innehåll på webbsidan

Jungle Jim fungerade som s.k. topper strip, placerad ovanför Flash Gordon. Jim upptog då en tredjedel av söndagssidan medan huvudserien Flash upptog två tredjedelar.

En söndagssida från 9 februari 1936. ©KFS

Alex Raymond skapade Jungle Jim (och Flash Gordon) i intimt samarbete med manusförfattaren Don Moore, som fungerade som spökskrivare av serien till den upphörde.

Seriens huvudfigur, Jim Bradley, var en äventyrare och storviltsjägare som fick sitt namn efter Raymonds bror, Jim Raymond. Jungle Jim var tänkt som en konkurrent till den populära Tarzan-serien av Hal Foster, medan Flash Gordon konkurrerade med Buck Rogers.

Tarzan var inte den enda djungelserien


Handlingen i Jungle Jim

Handlingen i Jungle Jim utspelade sig i Sydostasien i stället för i Afrika som Tarzan och flera andra djungelserier, t.ex. Spud och Tim (Tim Tyler’s Luck) som Raymond tidigare assisterat på. Jungle Jim kan också betraktas som en fiktiv version av den verkliga äventyraren Frank Buck, djurfångare och författare till bästsäljaren Bring ’em Back Alive (1930)

Boken ’Bringing ’em Back Alive’ av Frank Buck blev tecknad serie i Illustrerade klassiker nr 7, Den vilda leoparden i nr 29, och På djungelstigar i nr 74. ©Buck/IK
Boken ’Bringing ’em Back Alive’ av Frank Buck blev tecknad serie i Illustrerade klassiker nr 7. Frank Buck återkom med Den vilda leoparden i nr 29, och På djungelstigar i nr 74. ©Buck/IK

Seriens handling var från början ganska okomplicerad, men ett intensivt händelseförlopp som visade nya actionscener var och varannan vecka. Jim slogs mot vilda djur som tiger, panter, gorilla, lejon, och räddade nödställda.

En bild ur söndagsstrippen från 28 januari 1934.
En bild ur söndagsstrippen från 28 januari 1934. ©KFS

Som ständig följeslagare fanns Jims tjänare, Kolu, med vid Jims sida redan från start.

Kolu dyker upp redan i den femte söndagsstrippen den 4 februari 1934
Kolu dyker upp redan i den andra söndagsstrippen, och den 4 februari 1934 får vi också veta hans namn. ©KFS

Återkommande genom många äventyr från slutet av 1935 förkommer också Lilli de Vrille, kallad Shanghai Lil, eller oftast bara Lil, som har mycket varma känslor för Jim.

Shanghai Lil dyker upp för första gången den 10 november 1935.
Shanghai Lil dyker upp för första gången den 10 november 1935. ©KFS

Tillbaka till sidans topp


Layout och design

Första året präglades historierna också av att serierutorna var många och små, med högt tempo i berättandet. De tidiga söndagssidorna hade kanske tjugo eller fler på hela sidan med de båda serierna. Seriefigurerna och deras positioner är förhållandevis enkla.

Från och med 19 augusti fick Jungle Jim dessutom dela utrymme med klippdockor och annat kompletterande material relaterat till söndagssidan med Flash och Jim.

Redaktörerna på KFS tyckte tydligen att söndagssidan med Jim och Flash skulle vända sig till en bredare målgrupp.
Redaktörerna på KFS tyckte tydligen att söndagssidan med Jim och Flash skulle vända sig till en bredare målgrupp. ©KFS

Året efter, 1935, ändrade Raymond layouten från serierutor i tre rader till rutor i två rader. Det innebar färre men större serierutor som gav Raymond mer plats att skapa dramatiska scener till historierna. Berättelserna började också bli mer komplexa.

Färre rutor på sidan gav en friare och mer dynamisk stripp.
Färre rutor på sidan gav en friare och mer dynamisk stripp. ©KFS

Under några månader 1935 kunde de två serierna fungera separat som egna helsidor i tabloidformat.

En söndagsstripp som helsida tabloid från 9 juni 1935. ©KFS
En söndagsstripp som helsida tabloid från 9 juni 1935. ©KFS

Visuellt blev serien ännu intressantare 1938 med ännu större bilder och friare layout. När rutorna blev mycket större, och färre, fick verkligen serien liv och nådde nya höjder i serieberättandet med spännande äventyr.

En söndagsstripp från 4 december 1938.
En söndagsstripp från 4 december 1938. ©KFS

Tillbaka till sidans topp


Pratbubblorna försvinner

En annan förändring, som sker i inledningen av episoden The Ghost of Java Sea (20/3-14/8, 1938) är att pratbubblor och textplattor försvinner och ersätts med beledsagande text. Från och med den 3 april 1938 får därmed bilderna starkare visuell kraft. Samma dag började också Flash Gordon inkorporera text på samma sätt, på motsvarande sätt som redan Prins Valiant gjort sedan starten 1937.

Året efter, 1939, gick Raymond över till att göra serien helt enradig, med endast 3-4 rutor. Nu började han också varva sin signatur med att istället bara signera AR.

Från 1 januari 1939 är söndagsstrippen enradig och har få bildrutor.
Från 1 januari 1939 är söndagsstrippen enradig och har få bildrutor. ©KFS

De första årens berättelser involverade sedvanliga serieskurkar som pirater och slavhandlare.

Original till söndagsstrippen från 8 december 1940. ©KFS
Original till söndagsstrippen från 8 december 1940. ©KFS

Men i början av 40-talet hamnade Jungle Jim i Amerika och serien tog en vändning mot episoder relaterade till andra världskriget. Den 8 mars 1942 tog Jungle Jim steget fullt ut och blev Kapten Bradley i armén, med stationering i Sydostasien.

Den 8 mars 1942 blir Jungle Jim arméofficerare.
Den 8 mars 1942 blir Jungle Jim arméofficerare. ©KFS

Året efter, 1943, blev Jim utlånad till FBI för uppdrag i Brasilien, för ännu ett djungeläventyr.

Tillbaka till sidans topp


Raymond lämnar

Raymond lämnade serien 1944 för att ansluta sig till armén, och den 30 april 1944 kunde man läsa den sista söndagsstrippen ackrediterad Raymond. Han signerade också strippen med hela namnet istället för AR.

Sista söndagsstrippen av Alex Raymond från30 april 1944
Sista söndagsstrippen av Alex Raymond från 30 april 1944. ©KFS

Dessförinnan, redan i slutet av 1943, förefaller det dock som en annan tecknare (möjligen Jim Raymond) är involverade i serien, åtminstone som tuschare.

Jungle Jim är sig inte helt i lik i slutet av 1943 (strippen från 19 december)
Jungle Jim är sig inte helt i lik i slutet av 1943 (strippen från 19 december). ©KFS

Serien fortsatte med Austin Briggs, som assisterat Raymond sedan 1936, som spöktecknare det kommande året. Sedan spöktecknade John Mayo, som jobbade i KFS-studion, serien från 1 april 1945 till 15 augusti 1948, varefter Paul Norris tog över som tecknare. Norris är känd som assisterande tecknare av Secret Agent X-9 1943-46, och som tecknare av Tom Trick (Brick Bradford) 1952-87.

Jungle Jim blev aldrig publicerad som dagsstripp och söndagsserien upphörde 1954.

Tillbaka till sidans topp


Jungle Jim i andra medier

Seriefiguren Jungle Jim har omarbetats för flera andra medier som radio, film, serietidningar och TV. Johnny Weissmuller (eg. János Weissmüller) gjorde rollen som Jungle Jim i några filmer och en TV-serie, efter att han slutat spela Tarzan.

Jungle Jim blev biofilmer med Johnny Weissmuller
Jungle Jim blev biofilmer med Johnny Weissmuller. ©Columbia

Tillbaka till sidans topp


Publicering

Big Little Books

Jungle Jim blev adapterad till Big Little Books under 30-talet. 

Omslag till Jungle Jim and the Vampire Woman (1937) och Jungle Jim (1936). ©Whitman
Omslag till Jungle Jim and the Vampire Woman (1937) och Jungle Jim (1936). ©Whitman

Tillbaka till sidans topp


Serietidningar

Från 1937 till 1947 ingick söndagsserien i serietidningen Ace Comics, tillsammans med serier som Katzenjammer Kids (Knoll och Tott på svenska), Blondie, Tim Tyler’s Luck (Spud och Tim), Pete the Tramp (Ludde på luffen), Krazy Kat, Prince Valiant (Prins Valiant), med flera.


Från 1949 till 1951 fanns det elva nummer av en Jungle Jim-serietidning, producerad av Standard Comics, med material producerat direkt för tidningen av Paul Norris.

Jungle Jim #11, #12, och #13 från ©Standard Comics
Jungle Jim #11, #12, och #13. ©Standard

Dell Comics publicerade också 20 nummer av serien från 1953 till 1959, med egenproducerat material.

Jungle Jim #3 utgiven av ©Dell
Jungle Jim #3. ©Dell

Decennier senare var King Features ett tag utgivare av serietidningar, och publicerade Jungle Jim i en egen serietidning 1967. 


Och Charlton gav ut ett antal nummer 1969-70.

Jungle Jim #23, #26 och #27
Jungle Jim #23, #26 och #27. ©Charlton

Serien blev publicerad i Menomonee Falls Gazette #4 (1972), ursprungligen publicerad 16 september 1934.


Street Enterprises i Menomonee Falls har också givit ut en utgåva (1972) med ett äventyr ursprungligen publicerat från 14 juli till 27 oktober 1935.

Utgåvan från Street Enterprises i Menomonee Falls
Utgåvan från Street Enterprises i Menomonee Falls (1972). ©ST/KFS

1988-90 gav Pioneer Comics ut seriesamlingar med återtryck av dagspresserier, bl.a. ett antal nummer med The Official Jungle Jim.

The Official Jungle Jim #4, #5 och #6 från ©Pioneer
The Official Jungle Jim #4, #5 och #6 (1988). ©Pioneer
Omslag till The Official Jungle Jim #8 (1989) och ett uppslag ur inlagan. ©Pioneer/KFS
Omslag till The Official Jungle Jim #8 (1989) och ett uppslag ur inlagan. ©Pioneer/KFS

Tillbaka till sidans topp


Samlingsvolymer

IDW stod 2011-14 för den påkostade bokserien Definitive Flash Gordon and Jungle Jim Volume 1-4, med återutgivning av söndagssidorna från 1934-44. (Vol. 1: 1934–36, Vol. 2: 1936–39, Vol. 3: 1939–41, Vol. 4: 1942–44)

Definite Flash Gordon and Jungle Jim, volume 1-4. ©IDW
Definite Flash Gordon and Jungle Jim, volume 1-4. ©IDW

Tillbaka till sidans topp


Djungel-Jim på svenska

Jungle Jim ingick som serie i 

  • Magasinet Veckans Äventyr på 40-talet
  • Serietidningen Tarzan från nr 25, 1952 till nr 7, 1953
Djungel-Jim ur Veckans Äventyr, nr 33, 1946. ©Bulls
Djungel-Jim ur Veckans Äventyr, nr 33, 1946. ©Bulls
Söndagsserien i original från 25 oktober 1936, ur episoden The Purple Triangle. ©KFS
Söndagsserien i original från 25 oktober 1936, ur episoden The Purple Triangle. ©KFS

Tillbaka till sidans topp


Fler Jim i djungeln

Serietidningen Djungel-Jim

Semic gav 1972-73 ut en serietidning med namnet Djungel-Jim. Denna Djungel-Jim syftade dock på djungelserien Jim Cane (i original den franska serien Kalar). Denna serietidning hade 1967-72 föregåtts av Centerförlagets tidning Djungelserien, som även den hade Jim Cane som huvudserie.

Djungelserien ersattes av Djungel-Jim
Djungelserien och Djungel-Jim, med Jim Cane. ©Centerförlaget/Semic

Tillbaka till sidans topp


Kongo-Jim / Jim, djungelns konung

En annan djungelserie med en huvudperson vid namn Jim var Jim, djungelns konung som gick som serie i SerieNytt. Serien hette i original Akim, på svenska även känd som Kongo-Jim, i serietidningen med samma namn på 50-talet. Det var en italiensk djungelserie skapad 1950 av Roberto Renzi (manus) och Augusto Pedrazza (teckningar).

Jim, djungelns konung gick i Serie-Nytt, och hade dessförinnan en egen tidningen med titeln Kongo-Jim
Kongo-Jim, och Serie-Nytt med Jim, djungelns konung. ©Alla tiders/Formatic

Tillbaka till sidans topp


Fler tecknade serier och titlar

Ett urval källor:
Simon säger
Don Markstein’s Toonopedia
Old Sunday Comics
The Definitive Flash Gordon and Jungle Jim
Newspaper Comic Strips
Jungle Comics
Lambiek Comiclopedia
Seriewikin
Wikipedia

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.