Oskar Andersson

Oskar Andersson, känd under signaturen O.A. var en av de svenska seriepionjärerna. Han skapade bland annat Bröderna Napoleon och Bartolomeus Lund från Grönköpings resa jorden runt (1899), Urhunden (1905-06) och Mannen som gör hvad som faller honom in (1902-06).

Ett urval källor

Oskar Andersson. Självporträtt, Olja på duk. 61 x 50 cm. Nationalmuseum

Oskar Andersson. Självporträtt, Olja på duk. 61 x 50 cm. Nationalmuseum

Innehåll

Oskar Emil Andersson (1877-1906), var skämt- och serietecknare, och kallades oftast OA av sin samtid. Under sin knappt decennielånga tecknarkarriär i början av det förra seklet hann han med att göra sig ett namn som säregen och egensinnig bildsatiriker. Och som pionjär skapade han några av våra första svenska tecknade serierna. Han är också känd för uttrycket ”Ett gott skratt förlänger käften”.

OA var dock i första hand skapare av fristående skämtteckningar gestaltade med stor fantasi. Han tecknade först och främst karikatyrer i tidningarna Söndags-Nisse och Strix under åren 1897–1906. Bilderna känns ofta igen på absurda svartsyn. Flera teckningar har också en politisk eller filosofisk framtoning.

Hvem katten är det som håller emot innanför?
I värmen.
Mannen som gör hvad som faller honom in.

Tillbaka till toppen av sidan


De tidiga åren

OA började som femtonåring på Tekniska skolans aftonkurs. Tre år senare började han på Tekniska skolans Högre Konstindustriella skola (HKS), där han studerade tillsammans med bland andra den sedermera berömde skulptören Carl Milles, och lärde sig att rita möbler. Han lockades dock inte av formgivning, utan tog en kvällskurs i teckning för att vidareutveckla sin färdigheter i karikatyrer.

När OA sökte upp skämttidningen Söndags-Nisse 1897, vid 20 års ålder, hade skämttecknaren Albert Engström, känd för bl.a. Kolingen, precis slutat för att starta tidskriften Strix. Redaktören Hasse Z gillade OA:s skämtteckningar och lät honom ersätta Engström. OA blev sedan Söndags-Nisse trogen hela sitt korta liv, men kom också att medverka i Strix, där hans första signerade teckningar blev publicerade 1897.

OA var ingen mästare på det sociala livet, och hans ritande blev något av en revansch där han kunde driva med alla. Ett exempel på det var Mannen som gör vad som faller honom in.

Men OA fick inte utlopp för allt genom sina skämtteckningar och serier, och han blev med åren allt mer deprimerad.

Säger du snöripa så slår jag ihjäl dig.

Tillbaka till toppen av sidan


De sista åren

Det var inte bara i skämtpressen som OA publicerades, även i Dagens Nyheter förekom han, särskilt flitigt under 1906. Bland annat illustrerade han under sommaren artikelserien “Stockholmsfigurer“.

I september 2006 åkte han till Linköping illustrera reportage om en stor militärmanöver på Östgötaslätten. Under den vecka som OA och journalisten befann sig där lyckades han bara göra två teckningar som blev publicerad. OA var en stor djurvän, och han tog mycket illa vid sig av såväl militärernas brutala beteende som hur illa de behandlade sina hästar.

Löjtnanten (till sin om två minuter blivande brud) "För jävälen Amanda, gå i takt!" (c:a 1900). Denna OA-karikatyr är en av många där militärer syns i en mindre fördelaktig dager.
Löjtnanten (till sin om två minuter blivande brud) “För jävälen Amanda, gå i takt!” (1905). Denna OA-karikatyr är en av många där militärer syns i en mindre fördelaktig dager.

OA var blyg, nästan tafatt, och blev med åren folkskygg. Efter bevakningen av militärmanövern utlöstes en latent depressiv sjukdom, och de sista månaderna av sitt liv fick han ofta våldsamma raseriutbrott. I november samma år skar han upp sina pulsådror och sköt sig med pistol i huvudet, 29 år gammal.

Rapportering i Dagens Nyheter om OA:s självmord, från 27 november 2006. ©DN
Rapportering i Dagens Nyheter om OA:s självmord, den 27 november 2006. ©DN

Tillbaka till toppen av sidan


OA:s serier

Inspirerad av de tidiga amerikanska dagspresserierna började OA experimentera med att arbeta sekventiellt med flera bilder i följd, och han var en av de första i Sverige som regelmässigt berättade i serieform. Han var också tidig med att använda fasta seriefigurer.

Tillbaka till toppen av sidan


Bröderna Napoleon och Bartolomeus Lund från Grönköpings resa Jorden runt
Brödernas upplevelser i Berlin.
Brödernas upplevelser i Berlin.

År 1899 skapade han Bröderna Napoleon och Bartolomeus Lund från Grönköpings resa Jorden runt. Den handlade om två bortkomna bröder på en absurd resa till jordens alla hörn. Avsnitten bestod ömsom av skämtteckningar, ömsom av korta serier.

Bröderna besökte Stockholm, Berlin, Paris, Monte Carlo och Alperna, Venedig, Rom och Neapel, Egypten, Jerusalem och Babels torn, Indien, Kina och Japan, och vilda västern innan hemresan, som avslutades med hemkomsten. Jorden runt blev publicerad som följetong i fjorton nummer av Söndags-Nisse 1899.

Tillbaka till toppen av sidan


Urhunden
Episoden Urhunden på sommarnöje (2005).
Episoden Urhunden på sommarnöje (2005).

Urhunden från 1900-talets början handlade om ett glupskt djur som såg ut som en blandning av hund och dinosaurie, med en grottmansliknande husse. Det blev dock bara ett fåtal avsnitt av serien.

Tillbaka till toppen av sidan


Mannen som gör hvad som faller honom in
Mannen som gör hvad som faller honom in, i en episod där "Mannen" hälsar på en stornäst man. Hur serien ska tolkas kan diskuteras då den stornäste mannen kan anses likna en judekarikatyr. Samtiden kände igen honom som journalisten Kristiansson, kallad "Tapiren", som hade motsatt sig OA:s inträde i Publicistklubben.
Mannen som gör hvad som faller honom in, i en episod där “Mannen” hälsar på en stornäst man. Hur serien ska tolkas kan diskuteras då den stornäste mannen kan anses likna en judekarikatyr. Samtiden kände igen honom som journalisten Kristiansson, kallad “Tapiren”, som hade motsatt sig OA:s inträde i Publicistklubben.

Mest känd av OA:s serier är Mannen som gör hvad som faller honom in, små korta berättelser om en figur (eller möjligen flera figurer) som alltid ger efter för sina infall och inte är begränsad ens av naturlagarna.

Något enstaka avsnitt gjordes även av ”Kvinnan som gör hvad som faller henne in”.

Kvinnan som gör hvad som faller henne in
Kvinnan som gör hvad som faller henne in.

En skämtteckning av OA berättar om fröken Ottilia Larsson som ämnar ingå äktenskap med Johan Nyberg, nyss hemkommen från Amerika. Den viktiga tilldragelsen blir emellertid uppskjuten gång efter annan, eftersom brudgummens prästbetyg förkommit. Slutligen gör fröken Ottilia ett sista besök på pastorsexpeditionen och säger resolut:

Fröken Ottilia Larsson ämnar ingå äktenskap med från Amerika hemkomne Johan Nyberg. Den viktiga tilldragelsen uppskjutes emellertid gång efter annan, på grund av att brudgummens prästbetyg förkommit. Slutligen gör fröken Ottilia ett sista besök på pastorsexpeditionen och säger resolut:
- Nu vill jag bara säja körkoherden, att hur de än blir så börja vi på måndag!

— Nu vill jag bara säja körkoherden, att hur de än blir så börja vi på måndag!

Tillbaka till toppen av sidan


Eftermäle

Till 100-årsminnet av OA:s födelse gav Postverket 1977 ut en frimärksserie.

Serien Urhunden har fått ge namn åt Seriefrämjandets årliga seriepris som började delas ut 1987.

Hans teckningar och serier har blivit utgivna i bokform ett flertal gånger (se nedan).

Tillbaka till toppen av sidan


Publicering

De första samlingsvolymerna
1907/1913/1925 – Oskar Andersson: Mannen som gör hvad som faller honom in - och andra teckningar. Bonniers, Stockholm. Libris 1469560. Med och utan skyddsomslag. ©Bonniers
Oskar Andersson: Mannen som gör hvad som faller honom in (1925). Med och utan skyddsomslag. ©Bonniers
 • 1907/1913/1925 – Oskar Andersson: Mannen som gör hvad som faller honom in – och andra teckningar. Bonniers, Stockholm. Libris 1469560
OA Karikatyrer: Oskar Andersson ett minnesalbum (1914, 1921 och 1925). ©Å&Å/Bonniers
OA Karikatyrer: Oskar Andersson ett minnesalbum (1914, 1921 och 1925). ©Å&Å/Bonniers
 • 1914 – OA Karikatyrer: Oskar Andersson, ett minnesalbum. Åhlén & Åkerlund, Stockholm. 61 sidor. Redaktör: Hans Zetterström
 • 1921 – OA Karikatyrer. Bonniers, Stockholm. 56 sidor
 • 1925 – OA Karikatyrer 2:a saml. Bonniers, Stockholm. 48 sidor

Tillbaka till toppen av sidan


40-talet
1945 – OA Karikatyrer. Bonnier, Stockholm. 161 sidor. Redaktör Hans Zetterström. Med och utan skyddsomslag. ©Bonniers
OA Karikatyrer (1945), med och utan skyddsomslag. ©Bonniers
 • 1945 – OA Karikatyrer. Bonnier, Stockholm. 161 sidor. Redaktör Hans Zetterström
1946 – Gunnar Ljungmarker: Oskar Andersson 1877-1906. Sveriges allmänna konstförening, Stockholm. Libris 1429708
 • 1946 – Gunnar Ljungmarker: Oskar Andersson 1877-1906. Sveriges allmänna konstförening, Stockholm. Libris 1429708
1946 – O.A. Miniatyralbum med teckningar av Sveriges roligaste karl. Klammerhäftad tidningsbilaga. 32 s. Format 14x10 cm
O.A. Miniatyralbum med teckningar av Sveriges roligaste karl (1946).
 • 1946 – OA Miniatyralbum med teckningar av Sveriges roligaste karl. Klammerhäftad tidningsbilaga. 32 s. Format 14×10 cm
1948 - Katalog nr 16. Originalteckningar av Oskar Andersson, huvudsakligen ur framl. Redaktör Hasse Zetterströms samlingar. Häftad bok. Thulins antikvariat, Stockholm. 100 sidor
 • 1948 – Katalog nr 16. Originalteckningar av Oskar Andersson, huvudsakligen ur framl. Redaktör Hasse Zetterströms samlingar. Häftad bok. Thulins antikvariat, Stockholm. 100 sidor

Tillbaka till toppen av sidan


50-talet
1955 – Oskar Andersson: En resa jorden runt och andra teckningar. Natur och kultur, Stockholm. 79 sidor. Redaktör Roland Hentzel, inledning av Kar de Mumma. Med och utan skyddsomslag. ©Natur och Kultur
Oskar Andersson: En resa jorden runt och andra teckningar (1955). Med och utan skyddsomslag. ©Natur och Kultur
 • 1955 – Oskar Andersson: En resa jorden runt och andra teckningar. Natur och kultur, Stockholm. 79 sidor. Redaktör Roland Hentzel, inledning av Kar de Mumma
1955 - Hävdens oskrivna blad av Oskar Andersson OA. Häftad bok. Natur och Kultur. Första uppl. 1955. Gavs ut som förlagets julhälsning i 1900 ex.
 • 1955 – OA Hävdens oskrivna blad av Oskar Andersson. Häftad bok. Natur och Kultur. Första uppl. 1955. Gavs ut som förlagets julhälsning i 1900 ex.
OA, Oskar Andersson: Mannen som gör vad som faller honom in och andra historier (1956). Med och utan skyddsomslag. ©Bonniers
OA, Oskar Andersson: Mannen som gör vad som faller honom in och andra historier (1956). Med och utan skyddsomslag. ©Bonniers
 • 1956 – OA, Oskar Andersson: Mannen som gör vad som faller honom in och andra historier. Bonnier, Stockholm. 161 sidor. Redaktör Hans Zetterström

Tillbaka till toppen av sidan


60-talet
1962 – OA, Oskar Andersson: Mannen som gör vad som faller honom in och andra historier. Bonnier, Stockholm. 161 sidor. Redaktör Hans Zetterström. Med och utan skyddsomslag. ©Bonniers
OA, Oskar Andersson: Mannen som gör vad som faller honom in och andra historier (1962). Med och utan skyddsomslag. ©Bonniers
 • 1962 – OA, Oskar Andersson: Mannen som gör vad som faller honom in och andra historier. Bonnier, Stockholm. 161 sidor. Redaktör Hans Zetterström
1968 – Oskar Andersson: Fånerier O.A. skämtbilder. Bernce, Malmö, 142 sidor. Redaktör Helmer Lång
 • 1968 – Oskar Andersson: Fånerier O.A. skämtbilder. Bernce, Malmö, 142 sidor. Redaktör Helmer Lång

Tillbaka till toppen av sidan


70-talet
Oskar Andersson: Mannen som gör vad som faller honom in (1970 ) och O.A. En fin affär och andra historier av Oskar Andersson (1971). ©Bonniers
 • 1970 – Oskar Andersson: Mannen som gör vad som faller honom in: urval. Aldus/Bonnier, Stockholm. Pocketbok. 129 sidor
 • 1971 – O.A. En fin affär och andra historier av Oskar Andersson. Aldus Bonniers, Stockholm. Pocketbok. 115 sidor
1976 – OA:s bästa: en jubileumskavalkad. Bernces, Malmö. 191 sidor. Redaktör Helmer Lång. ISBN 91-500-0339-9 (inb.)
 • 1976 – OA:s bästa: en jubileumskavalkad. Bernces, Malmö. 191 sidor. Redaktör Helmer Lång. ISBN 91-500-0339-9 (inb.)

Tillbaka till toppen av sidan


80-talet
1981 – Oskar Andersson: Mannen som gör vad som faller honom in. Niloe, Uddevalla. Inledande essä av Knut Jaensson. ISBN 91-7102-118-3 (inb.)

1981 – Oskar Andersson: Mannen som gör vad som faller honom in. Niloe, Uddevalla. Inledande essä av Knut Jaensson. ISBN 91-7102-118-3 (inb.)

 • 1982 – Helmer Lång (red.): Okända blad av Oskar Andersson. Bokförlaget Settern. ISBN 91-7586-074-0
1985 – OA: Oskars absurditeter: fånerier. Corona, Malmö. 48 sidor. ISBN 91-564-0976-1. Redaktör Ulf Bergström
 • 1985 – OA: Oskars absurditeter: fånerier. Corona, Malmö. 48 sidor. ISBN 91-564-0976-1. Redaktör Ulf Bergström
1989 – OA: En resa jorden runt - svensk serieklassiker från 1899. Tago Förlag, Stockholm. ISBN 91-86540-211
 • 1989 – OA: En resa jorden runt – svensk serieklassiker från 1899. Tago förlag, Stockholm. ISBN 91-86540-211

Tillbaka till toppen av sidan


90-talet
 • 1995 – Oskar Andersson: Mannen som gör vad som faller honom in. Bouquiniste, Lund. 64 sidor. ISBN 91-972632-0-6

Tillbaka till toppen av sidan


2000-talet
2005 – Andersson, Oskar: Mannen som gör vad som faller honom in: skämtteckningar och serier i urval. Bakhåll, Lund. 78 sidor. ISBN 91-7742-230-9
 • 2005 – Andersson, Oskar: Mannen som gör vad som faller honom in: skämtteckningar och serier i urval. Bakhåll, Lund. 78 sidor. ISBN 91-7742-230-9 (inb). Efterord av Peter Glas
 • 2007 “Mannen som gör vad som faller honom in”, faksimil av den ursprungliga samlingen, utgiven på CD-rom. Seriefrämjandet. ISBN 978-91-85161-36-2

Tillbaka till toppen av sidan


Fler serieskapare

Ett urval källor:
Andersson, Oskar: OA:s bästa: en jubileumskavalkad (1976). Bernces, Malmö. 191 sidor. Redaktör Helmer Lång. ISBN 91-500-0339-9 (inb.)
ifokus
dn.se
Runeberg.org
Seriewikin
Wikipedia

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.