OA Miniatyralbum

OA Miniatyralbum med teckningar av Sveriges roligaste karl (1946) var ett litet häfte, tryckt av Åhlén & Åkerlund, som enligt märkning på framsidan var en tidningsbilaga. Frågan är bara i vilken tidning (eller vilka tidningar)? Vet du det är du välkommen att höra av dig.

Ett urval källor

Omslag till O.A. Minnesalbum med teckningar av Sveriges roligaste karl (1946).
Omslag till O.A. Miniatyralbum med teckningar av Sveriges roligaste karl (1946).

Innehållet i häftet är uteslutande välkända skämtteckningar och en och annan tecknad serie av Oskar Andersson (1877-1906) känd som OA.

Tillbaka till toppen av sidan


Mannen som gör hvad som faller honom in

Häftet inleds med Mannen som gör hvad som faller honom in (1902-06), och den omdiskuterade serien där mannen hälsar på en stornäst man.

Den stornäste mannen kan anses likna en judekarikatyr, men samtiden kände igen honom som journalisten Kristiansson, kallad ”Tapiren”, som hade motsatt sig OA:s inträde i Publicistklubben.

Mannen som gör hvad som faller honom in.

Mannen som gör hvad som faller honom in begränsas inte av naturlagarna.
Seriefiguren i Mannen som gör hvad som faller honom in begränsas inte av naturlagarna.
Mannen som gör hvad som faller honom.
Mannen som gör hvad som faller honom, som jag publicerade (i färg) i SeriePressen nr 8/93.

Tillbaka till toppen av sidan


Tecknad serie
Säger du snöripa, så slår jag ihjäl dig.
Därefter en tecknad serie (1898) som jag också publicerade (i färg) i SeriePressen nr 8/93.

Tillbaka till toppen av sidan


Skämtteckningar
Gamle kommendörkapten Skata i flottan spelar proffs med några äldre damer ur societeten. Varje gång man skall spela ut rådet damerna emellan ett livligt snattrande om vem som skall börja, och en som nämns ”hennes nåd” får oupphörligt uppmaning att det är hon. 
Till slut brister kommendörkaptenens tålamod. Han slår näven i bordet, så kortlappatma flyga och ropar rasande! 
—Nåda mig hit och båda mig dit! Spel ut, kärring!
1901

Gamle kommendörkapten Skata i flottan spelar priffe med några äldre damer ur societeten. Hvarje gång man skall spela ut råder damerna emellan ett lifligt snattrande om hvem som skall börja, och en som nämnes ”hennes nåd” får oupphörligt uppmaning att det är hon.
Till slut brister kommendörkaptenens tålamod. Han slår näfven i bordet, så kortlapparna flyga och ropar rasande:
—Nåda mig hit och nåda mig dit! Spel ut kärring!

Tillbaka till toppen av sidan


Den skånske löjtnanten. 
—Den där hästen tycker jag djäflarr i min själ bäst om — hvilken häst tycker du djäflarr i din själ bäst om?

Den skånske löjtnanten.
—Den där hästen tycker jag djäflarr i min själ bäst om — hvilken häst tycker du djäflarr i din själ bäst om?

Tillbaka till toppen av sidan


—Hvem katten är det som håller emot innanför? (1899)

—Hvem katten är det som håller emot innanför? (1899)

Tillbaka till toppen av sidan


Hezekiel Apelkvist (vice ordförande i K.F.U.M. i Grönköping, avd. VIII, samt skattmästare i logen ”Helan går så länge till drinkaren att han spricker”, därsammastädes. På besök i Stockholm. 
—Gives här någon spisning?

Hezekiel Apelkvist (vice ordförande i K.F.U.M. i Grönköping, avd. VIII, samt skattmästare i logen ”Helan går så länge till drinkaren att han spricker”, därsammastädes. På besök i Stockholm.
—Gives här någon spisning?

Tillbaka till toppen av sidan


Svärfadern (prosten, uppläser vigselformuläret). —Jag Anders P. tager dig Hulda P. till min äkta maka (repeteras af brudgummen) och lofvar att älska dig i nöd och lust. 
Brudgummen (något döf). —Att, hva sa farbror?.

Svärfadern (prosten, uppläser vigselformuläret): —Jag Anders P. tager dig Hulda P. till min äkta maka (repeteras af brudgummen) och lofvar att älska dig i nöd och lust.
Brudgummen (något döf): —Att, hva sa farbror?.

Tillbaka till toppen av sidan


—Man måste allt vara redigt full för att kunna gå upp för den här trappan.
1899

—Man måste allt vara redigt full för att kunna gå upp för den här trappan.

En fråga
Den vänlige herrn: —Är ni syskon, små barn?

Den vänlige herrn: —Är ni syskon, små barn?

En fråga

Tillbaka till toppen av sidan


Goda grannar m. m. sådant
Pastorn (till sin granne till höger): —Hvarför bekänner bror inte spader? Jag tyckte jag såg en spaderdam.
1899

Pastorn (till sin granne till höger): —Hvarför bekänner bror inte spader? Jag tyckte jag såg en spaderdam.

Tillbaka till toppen av sidan


Göra kläderna mannen?
Göra kläderna mannen?
1899

Tillbaka till toppen av sidan


Idealpreusseri
Idealpreusseri
1899

Tillbaka till toppen av sidan


Löjtnanten: —Tusan bövlar, nr 32! Står han inte med händerna framför magen igen!!! 
Beväringsmannen nr 32 Persson (blygt): —Jo-o.

Löjtnanten: —Tusan bövlar, nr 32! Står han inte med händerna framför magen igen!!!
Beväringsmannen nr 32 Persson (blygt): —Jo-o.

Tillbaka till toppen av sidan


En cigarrsnoppare
En cigarrsnoppare

Tillbaka till toppen av sidan


Löjtnanten (till sin om två minuter blivande brud) "För jävälen Amanda, gå i takt!" (c:a 1900). Denna OA-karikatyr är en av många där militärer syns i en mindre fördelaktig dager.
1905

Löjtnanten (till sin om två minuter blivande brud): —För jävälen Amanda, gå i takt!.

Tillbaka till toppen av sidan


En historia utan ord
En historia utan ord

Tillbaka till toppen av sidan


—Ä de blod? 
—Nej, det är vin. 
—Åter igen en olycka.
1906

—Ä de blod?
—Nej, det är vin.
—Åter igen en olycka.

Tillbaka till toppen av sidan


I värmen
I värmen
1899

Tillbaka till toppen av sidan


Professorn (i naturvetenskap): —Kan herrn säga av hvad kön våra vanliga röda skogsmyror äro? Äro de hanar eller honor? 
Kandidaten (funderande): —De äro hanar och honor om varandra. 
Professorn: —Har då aldrig herrn kommit underfund med att de är könlösa? 
Kandidaten: —Nej, så tame fan!

Professorn (i naturvetenskap): —Kan herrn säga av hvad kön våra vanliga röda skogsmyror äro? Äro de hanar eller honor?
Kandidaten (funderande): —De äro hanar och honor om varandra.
Professorn: —Har då aldrig herrn kommit underfund med att de är könlösa?
Kandidaten: —Nej, så tame fan!

Tillbaka till toppen av sidan


Stockholmsfrun: —Hur bär ni er åt här på landet för att få så friska, vackra barn. 
—Åh, de ä så enkelt så…

Stockholmsfrun: —Hur bär ni er åt här på landet för att få så friska, vackra barn.
—Åh, de ä så enkelt så…

Tillbaka till toppen av sidan


Professorn kommer in i barnkammaren, där en liten gosse är och hälsar på hans små flickor: —Nej, hvad ser jag Amalia lilla, har vi en gosse också!? Det har du inte talat om för mej.

Professorn kommer in i barnkammaren, där en liten gosse är och hälsar på hans små flickor: —Nej, hvad ser jag Amalia lilla, har vi en gosse också!? Det har du inte talat om för mej.

Tillbaka till toppen av sidan


Hon: —De sir ju hur de ä! Du sir ju hur ja gråter! Kan du inte säga ett vänlitt ord? 
Han: —De ä jäveln va de regnar i sommar!

Hon: —De sir ju hur de ä! Du sir ju hur ja gråter! Kan du inte säga ett vänlitt ord?
Han: —De ä jäveln va de regnar i sommar!

Tillbaka till toppen av sidan


Balettmästaren: —Jag tror, fröken Amanda, att era kjolar blir allt kortare och kortare — pass på att ni inte förkyler ert goda rykte! (1901)

Balettmästaren: —Jag tror, fröken Amanda, att era kjolar blir allt kortare och kortare — pass på att ni inte förkyler ert goda rykte! (1901)

Tillbaka till toppen av sidan


Damen (i hvilkens rum ett par hotellgäster genom misstag kommit in): —O, skona mig! Låt mig leva! 
Den ena herrn: —Du, Ferdinand, ska vi låta henne leva?
Kör: Ja, må hon lefva! 
Ja, må hon lefva! 
Ja, må hon lefva till sitt hundrade år!

Damen (i hvilkens rum ett par hotellgäster genom misstag kommit in): —O, skona mig! Låt mig leva!
Den ena herrn: —Du, Ferdinand, ska vi låta henne leva?
Kör: Ja, må hon lefva!
Ja, må hon lefva!
Ja, må hon lefva till sitt hundrade år!

Tillbaka till toppen av sidan


—Kan du läsa? 
—Nää. 
—Kan du skrifva? 
—Nää. 
—Kan du räkna? 
—Jaa — sex, sju, åtta, nie, tie! 
—Hvarför börjar du med sex? 
—Jo, för hos oss kastar vi alltid småkorten!

—Kan du läsa?
—Nää.
—Kan du skrifva?
—Nää.
—Kan du räkna?
—Jaa — sex, sju, åtta, nie, tie!
—Hvarför börjar du med sex?
—Jo, för hos oss kastar vi alltid småkorten!

Tillbaka till toppen av sidan


Nytt från Askersund
Stinsen i Askersund blåser av tåget. Tåget står stilla. Stinsen blåser av en gång till. Tåget står fortfarande stilla. Stinsen undersöker förhållandet. 
—Nä, hör nu, pöjkar, va ä de för ett sabla sköj!? Släpp tåge!

Stinsen i Askersund blåser av tåget. Tåget står stilla. Stinsen blåser av en gång till. Tåget står fortfarande stilla. Stinsen undersöker förhållandet.
—Nä, hör nu, pöjkar, va ä de för ett sabla sköj!? Släpp tåge!

Tillbaka till toppen av sidan


—Kom nu, hvarför står du och glor på det där så länge? 
—Jo, jag har räknat till 4,718 och har gett mig tusan på att jag ska se den sista.
1899

—Kom nu, hvarför står du och glor på det där så länge?
—Jo, jag har räknat till 4,718 och har gett mig tusan på att jag ska se den sista.

Tillbaka till toppen av sidan


—Nu tar fan bofinken!

—Nu tar fan bofinken!

Tillbaka till toppen av sidan


Kunden (som pröfvat och smakat på alla ostar i boden utan att få någon gammal nog): —Inte ä de här någon gammal ost inte. Har herrn inte nån riktigt gammal ost? 
Osthandlaren (till biträdet): —Johan, ta å släpp lös Limburgarn!

Kunden (som pröfvat och smakat på alla ostar i boden utan att få någon gammal nog): —Inte ä de här någon gammal ost inte. Har herrn inte nån riktigt gammal ost?
Osthandlaren (till biträdet): —Johan, ta å släpp lös Limburgarn!

Tillbaka till toppen av sidan


Beväringen vid sjukvården öfvas i bärandet av sårade och för att få illusion lägger man stora sandsäckar i båren. Nr 114 tycker att båren är för tung och skär sönder en säck så att sanden rinner ut.
Fanjunkaren: —Va fan ä de där?
Nr 114: —Gubevare fanjunkaren, den sårade kräks!

Tillbaka till toppen av sidan


—Hvad står han och svänger med geväret för, 183? Kan han inte hålla ordentligt?
—Jo vars, kapten — men geväret har trampat i någonting!

Tillbaka till toppen av sidan


Fakta

  • Titel: OA Miniatyralbum med teckningar av Sveriges roligaste karl
  • Utgåva: tidningsbilaga
  • Utgivningsår: 1946
  • Bindning: klammerhäftad
  • Omfång: 32 sidor
  • Format: 14×10 cm

Fler publikationer 
Blogg

Ett urval källor:
Andersson, Oskar: OA:s bästa: en jubileumskavalkad (1976). Bernces, Malmö. 191 sidor. Redaktör Helmer Lång. ISBN 91-500-0339-9 (inb.)
ifokus
dn.se
Runeberg.org
Seriewikin
Wikipedia

2 tankar om ”OA Miniatyralbum”

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.