Garth episodguide

Garth var en långlivad brittisk dagspresserie publicerad från 24 juli 1943 till 22 mars 1997. För att ge en översikt över utgivningen har jag sammanställt en liten Garth episodguide.

Beräknad läsningstid: 11 minuter

Garth-episod nr 1-25 | 26-50 | 51-75 | 76-100 | 101-125 | 126-150 | 151-165 | Kodnyckel


Episod 1-25

De två första dagsstripparna i den första episoden med Garth. ©Daily Mirror
De två första dagsstripparna ur den första episoden med Garth, av Don Freeman/Steve Dowling (manus) och John Allard/Steve Dowling (teckningar), från 24 och 26 juli 1943. ©Daily Mirror

De 21 första episoderna (1943-52) var med manus av Don Freeman. Hugh McClelland skrev manus till episod 22 (1952-53). Därefter tog Peter O’Donnell över som manusförfattare, från och med episod 23 (1953).

Tecknare av de första 59 episoderna var Steve Dowling (1943-69), tillsammans med John Allard (från 1943) på episod 1-6, och från episod 12. Dick Hailstone var dessemellan tecknarassistent på episod 6-11 (1946-48).

Episoder
NrOriginaltitelSvensk titelFörsta strippSista stripp
1GarthB175 C61
2Children of the DawnC62 C186
3The Island LaboratoryC187C222
4The Seven Ages of GarthC223E17
5The Saga of GarthE18E171
6The Awakening of GarthE172E249
7The Quest of the G-RayTerrorstadenE250F99
8Garth versus the BrainDen sista stridenF100F194
9Deep WatersPanik på djupt vattenF195G21
10Into the AbyssUnderjordens fångarG22G86
11Olympic ChampionG87G225
12The Wonder WomenG226H33
13Man HuntH34H162
14Selim the SlaverSlavhandlarenH163H282
15Garth and the Glove GameKnockout-kungenH283J131
16Journey to JasonJ132J305
17Space-Time TravellerJ306K113
18The Phantom PharaohK114K239
19Wings of the NightDen blodtörstigeK240L65
20Space Time RivalsL66L159
21Flight into the FutureL160L255
22Invasion from SpaceL256M39
23Warriors of KrullKämparna på KalimaM40M140
24In HollywoodTrubbel i HollywoodM141M272
25The Return of MalvenoMalvenos återkomstM273N106
Garth episodguide, episod 1-25

Tillbaka till toppen av sidan


Episod 26-50

Två dagsstrippar ur inledningen av den den 31:a episoden med Garth, av Peter O’Donnell (manus) och John Allard/Steve Dowling (teckningar), stripparna Q5 och Q7, från 5 och 8 januari 1957. ©Daily Mirror
Två dagsstrippar ur inledningen av den den 31:a episoden med Garth, The Last Goddess, av Peter O’Donnell (manus) och John Allard/Steve Dowling (teckningar), stripparna Q5 och Q7, från 5 och 8 januari 1957. ©Daily Mirror

Peter O’Donnell var manusförfattare av episod 23-50 (1953-66). Tecknare av de första 59 episoderna var Steve Dowling (1943-69), oftast tillsammans med John Allard.

Episoder
NrOriginaltitelSvensk titelFörsta strippSista stripp
26The Golden SphereN107N289
27The 13th ManDe maktgalnaN290O135
28The Stone of SolomonSalomos stenO136P21
29The Fantastic Doctor QuynDen fantastiske doktor QuynP22P156
30The Hand of AttillaAttilas hämndP157Q1
31The Last GoddessQ2Q151
32The CaptiveQ152R13
33The SorcerorR14R181
34The Mask of Chang KuR182S29
35Crystals of CamelotS30S195
36The Big GameS196T64
37The Living MountainDet levande bergetT64T202
38The Long SleepDen långa sömnenT203U58
39Warrior WorldU59U203
40The Static ZoneU204V45
41When Venus was BornV46V221
42The Hounds of SkarnHundarna från SkarnV222W47
43The Islands of KaaW48W184
44The TrollTrolletW185W283
45The Golden SlayerDen gyllene dråparenW284X117
46The RebelsRebellernaX118X274
47The TeenagerX275Y91
48The Big JokerY92Y205
49The Time CouriersY206Y306
50The InvadersDe främmande djävlarnaY307Z96
Garth episodguide, episod 26-50

Tillbaka till toppen av sidan


Episod 51-75

Två dagsstrippar ur den 68 episoden med Garth, Sundance, av Jim Edgar (manus) och Frank Bellamy (teckningar), stripparna E162-163 (1981). Färgläggning av Martin Banes. ©Daily Mirror
Två dagsstrippar ur den 68:e episoden med Garth, Sundance, av Jim Edgar (manus) och Frank Bellamy (teckningar), stripparna E162-163 (1971). Färgläggning av Martin Banes. ©Daily Mirror

Jim Edgar var manusförfattare från episod 51 (1966). Steve Dowling (1943-69), tecknade de första episoderna tillsammans med John Allard, som tog över som självständig tecknare från och med episod 60 (1969).

Frank Bellamy tillkom som ny tecknare, och tecknade episod 68-85 (1971-77), de tre inledande episoderna tillsammans med Allard.

Episoder
NrOriginaltitelSvensk titelFörsta strippSista stripp
51The BrainZ97Z192
52The Night of the KnivesKnivarnas nattZ193Z283
53Lord of the ComputersZ284A73
54The WakeningVärldens undergångA74A177
55Wrath of VenusA178A265
56The Glenoig MiracleMiraklet vid Loch GlenoigA266B65
57The Time LockB66B161
58The Web of Dionara (del 1)B162B206
44The Troll, ofullständig repris publicerad under konfliktTrolletB207B276
The Web of Dionara (del 2)B277C7
59Mind DestroyersC8C95
60The Rohan legendRohan-legendenC96C181
61Playboy of SpaceC182C265
62These Men are MineDe fjärrstyrda mördarnaC266D40
63ExilesD41D120
64Ghost ShipD121D205
65The Brain VoyagersD206D288
66The SyndicateGangstersyndikatetD289E66
67Journey into FearUr järnfågelns mageE67E149
68SundanceE150E236
69The Cloud of BalthusRymdmysterietE237F23
70The Orb of TrimandiasDen magiska globenF24F121
71Wolf Man of AusenseeVarulven i Ausensee VargmannenF122F210
72People of the AbyssKvinnan från havsbottenF211F303
73The Women of GalbaRevolten på GalbaF304G86
74Ghost TownSpökstadenG87G164
75The Mask of AtacamaAtacamas maskG165G254
Garth episodguide, episod 51-75

Tillbaka till toppen av sidan


Episod 76-100

Inledande dagsstrippar ur den 76:e episoden med Garth, The Wreckers, av Jim Edgar (manus) och Frank Bellamy (teckningar), stripparna G255-256 (26-27 oktober 1973). ©Daily Mirror
Inledande dagsstrippar ur den 76:e episoden med Garth, The Wreckers, av Jim Edgar (manus) och Frank Bellamy (teckningar), stripparna G255-256 (26-27 oktober 1973). ©Daily Mirror

Jim Edgar var manusförfattare till och med episod 87 (1977). Och Edgar var tillsammans med John Allard, som tecknade episod 60-68 (1969-71), manusförfattare av episod 88-105 (1977-83).

Frank Bellamy tecknade serien till och med episod 85 (1971-77). Från och med episod 85 (1977) tillkom Martin Asbury som tecknare.

Episoder
NrOriginaltitelSvensk titelFörsta strippSista stripp
76The WreckersDen maktgalneG255H41
77The Beast of UltorDjävulen på UltorH42H131
78Freak out to FearGiftspindlarnaH132H227
79Bride of Jenghiz KhanDjingis Khans brudH228J11
80The Angels of Hell GapRebellenJ12J101
81The DoomsmenRobotmännenJ102J191
82The Bubble ManMannen i bubblanJ192J281
83The Beautiful PeopleLivvaktenJ282K64
84The Spanish LadySjörövare i Spanska sjönK65K160
74Ghost Town, reprisSpökstadenK161K238
85The Man-HuntRevolten på VolterraK239L12
86Ship of SecretsHemligheternas skeppL13L100
87Mr. Rubio CallsMr Rubio befallerL101L192
88SapphireJagadL193L282
89Finality FactorDet yttersta vapnetL283M84
90Power GameMaktspeletM85M187
91The Long SleepEn resa i tidenM188M273
92Voyage into TimeDen långa sömnenM274N63
93The FishermanMördarklanenN64N166
94The Mind StealersFångarna på TeknaN167N268
95Citizen Mundo 19500Medborgare MundoN269O46
96French WomanNapoleons fångeO47O137
97The ForgottenFörrädarenO138O232
98The Iron MaidensDe sammansvurnaO233P38
99Legion of the DamnedDe dömdas legionP39P99
100Make Your PlayKnarkhajenP100P129
Garth episodguide, episod 76-100

Tillbaka till toppen av sidan


Episod 101-125

Inledande dagsstrippar ur den 109:e episoden med Garth, La Belle Sauvage, av Jim Edgar (manus) och Martin Asbury (teckningar), stripparna R262-263 (4-5 november 1983). ©Daily Mirror
Inledande dagsstrippar ur den 109:e episoden med Garth, La Belle Sauvage, av Jim Edgar (manus) och Martin Asbury (teckningar), stripparna R262-263 (4-5 november 1983). Färgläggning: Martin Banes. ©Daily Mirror

Jim Edgar var manusförfattare till och med episod 105 (1983) tillsammans med John Allard, som tecknade episod 60-68 (1969-71). Edgar fortsatte därefter som självständig manusförfattare till och med episod 115, och därefter av varannan episod, medan Angus Allan också författade varannan episod.

Martin Asbury var tecknare av episod 85-165 (1976-97).

Episoder
NrOriginaltitelSvensk titelFörsta strippSista stripp
101Day of AngerVredens dagP130P238
102The Space ModsDödsspelenP239Q37
103Seek and DestroyÖkenkrigarenQ38Q133
104The BombersBombkastarnaQ134Q235
105HuntersMr XQ236R22
106Merchants of TerrorTerrorliganR23R100
107Hammer of ThorwaldThorwalds hammareR101R180
108SammySamyR181R261
109La Belle SauvageLa Belle SauvageR262S32
110Tell No TalesS33S110
111Lords of SpaceMannen från ZelonS111S202
112Winning is AllSegern betyder alltS203S283
113Whose Finger on the Button?I skräckens klorS284T52
114This Land is MineDen sista stridenT53T130
115TigressTigrinnanT131T208
116Comet of DoomT209T286
117Return to ThuleVikingaguldetT287U64
118Sage of EadonDen långa färdenU65U142
119Brotherhood of BloodTerrorbrigadenU143U220
120Vengeance of VennVenns hämndU221U298
121OutlawsDe laglösaU299V66
122Super-HeroTvekampenV67V144
123The Great BeastVilddjuretV145V222
124The GAngus Allant and GrayHjälte i gråttV223V300
125The Don’s DaughterMaffiabossens dotterV301W66
Garth episodguide, episod 101-125

Tillbaka till toppen av sidan


Episod 126-150

Inledande dagsstrippar ur den 129:e episoden med Garth, Venus Trap, av Jim Edgar (manus) och Martin Asbury (teckningar), stripparna W301-302 (16-17 december 1988). ©Daily Mirror
Inledande dagsstrippar ur den 129:e episoden med Garth, Venus Trap, av Jim Edgar (manus) och Martin Asbury (teckningar), stripparna W301-302 (16-17 december 1988). ©Daily Mirror

Angus Allan och Jim Edgar var manusförfattare av varannan av episoderna 116-136, med undantag av episod 133 som John Allard skrev, och episod 134 som Allan och Allard båda medverkade på som författare. Allan skrev även episod 146 och 150.

Allard skrev sedan episod 136, och episod 137 tillsammans med Tim Quinn. Edgar skrev episod 138-139, 141 och 144, och Quinn skrev episod 140 och 142.

Philip Harbottle (1992-95) tillkom som manusförfattare av episod 145. Han var också manusförfattare av episod 147 tillsammans med Allard (även O’Donnell var krediterad eftersom han skapade The Static Zone, se episod 40) och 148-149 tillsammans med Allard.

Martin Asbury tecknade.

Episoder
NrOriginaltitelSvensk titelFörsta strippSista stripp
126In the BeginningDen heliga cirkelnW67W144
127Body SwapDoktor Brinners hämndW145W222
128Beyond the DreamtimeStraffångarnaW223W300
129Venus TrapVenusfällanW301X64
130Takeover UK!GangsterkrigetX65X142
131Scourge of GodGuds gisselX143X220
132The Doll MasterDe levande dockornaX221X298
133Swordman of SucubusX299Y65
134The Chiller ConnectionIskalla affärerY66Y143
135Dancing QueenEn blodig uppgörelseY144Y221
136Dark SideY222Y299
137Treasure of ColchisSkatten på ColchisY300Z65
138Bedside ManorOfferlammetZ66Z143
139Apache MoonBlodigt allvarZ144Z221
140The Iceman LivethIsmannen leverZ222Z299
141Hell-FireHellfire!Z300A64
142Blood SportDödslekenA65A143
143Man on the EdgeSagan om GarthA144A221
144The Killing of Rusty O’RoareMordet på Rusty O’RoareA222A299
145Twin SoulsKosmiska tvillingarA300B64
146Viva El Garto!B65B142
147Return to the Static ZoneDär tiden stod stillB143B220
148WarlordB221B298
149ChampionsB299C64
150Nightmare in ParisC65C142
Garth episodguide, episod 126-150

Tillbaka till toppen av sidan


Episod 151-165

Ett par dagsstrippar av Martin Asbury, stripparna E14-15. ©Daily Mirror
Ett par dagsstrippar av Martin Asbury, stripparna E14-15. ©Daily Mirror

Den sista episod John Allard var manusförfattare till var episod 151 (1994). De sista episoder Philip Harbottle skrev var episod 152 och 154 (1994-95). Och Angus Allan skrev episod 155 och 158 (1995-96).

Nytillkomna manusförfattare var James Tomlinson som skrev episod 157 (1995), och Peter Tranter som skrev episod 162 (1996).

Martin Asbury var tecknare av episod 85-165 (1976-97). Han var även manusförfattare av episod 153, 156, 159-161 och 163-165 (1994-97).

Episoder
NrOriginaltitelSvensk titelFörsta strippSista stripp
151Days of DoomDomedagarnaC143C220
152Twilight WorldSkymningsvärldenC221C280
153Stag NightC281D15
154Devil WomanDjävulskvinnanD16D75
155Home RunHome RunD76D135
156SubmissionD136D195
157BigfootBigfootD196D255
158RailheadD256E4
159Room 202Rum 202E5E64
160Mistress OrangeMistress OrangeE65E124
161NasuannaNasuannaE125E190
162Sal’s IslandFängelseönE191E250
163The PictureTavlanE251E310
164Dam DriversDödens vägE311F34
165Z FileF35F70
Garth episodguide, episod 151-165

Tillbaka till toppen av sidan


Strippkoder

Varje kodbokstav (från A till Z, med undantag av I) representerar publiceringen under ett år, från måndag till lördag i The Daily Mirror i London. Under ett år kunde maximalt 314 dagsstrippar få samma bokstav. Före 1982 var serien inte publicerad på söndagar, långfredag, juldagen och annandag jul. Från och med 1982 blev serien publicerad varje dag utom söndagar och juldagen. Episoderna 163, 164 och 165 förekom endast i Mirror-utgåvan för Nordirland.

Tillbaka till toppen av sidan


Blogg

Ett urval källor:
DownTheTubes.net

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.