Illustrerade klassiker 101-110

Omslag till Illustrerade klassiker nr 101-110 (1960). ©IK/Gilberton
Omslag till Illustrerade klassiker nr 101-110 (1960). ©IK/Gilberton

Nedan följer en lista på Illustrerade klassiker nr 101-110 (1960), med information (i den mån den är känd) om tecknare, författare, och underlag i form av förlaga och tidigare utgåvor.

Illustrerade klassiker nr 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200201-210 | 211-220 | 221-228

Hela listan Illustrerade klassiker


101 Silas Marner

Omslag, förstasida och halva mittuppslaget ur IK nr 101. ©IK/Gilberton
Omslag, förstasida och halva mittuppslaget ur IK nr 101. ©IK/Gilberton
 • Illustrerade klassiker nr 101 Silas Marner (1960)
 • Ur Classics Illustrated #55 från januari 1949
 • En serieadaption nytecknad av Arnold Hicks
 • Manusförfattare Harry Glickman under pseudonymen Harry G. Miller. Baserad på romanen Silas Marner: The Weaver of Raveloe av Mary Ann Evans under pseudonymen George Eliot från 1861
 • Omslag från juli 1954 målat av okänd* (tidigare omslag tecknat av Henry Kiefer)
Classics Illustrated #55 (1941): Omslag, förstasida och en sida ur inlagan. ©Gilberton
Classics Illustrated #55 (1941): Omslag, förstasida och en sida ur inlagan. ©Gilberton

Innan CI #55 utkom så var serien dessförinnan publicerad som Illustrated Classic (newspaper edition) i söndagsbilagor för dagspress 8-29 november 1947, som en följetong i en 16-sidig bilaga fyra veckor i rad, totalt 64 sidor. Serietidningen, som kom 1948, var begränsad till en 48-sidig inlaga och saknade därför ett antal sidor från den tidigare utgivningen.
Illustrerade klassiker som söndagsbilaga

Första sidan i den tredje bilagan med Silas Marner, från 22 november 1947. ©Gilberton
Första sidan i den tredje bilagan med Silas Marner, från 22 november 1947. ©Gilberton

Tillbaka till sidans topp


102 Musketörernas återkomst

Omslag, förstasida ur IK nr 102, och romanen från 1845. ©IK/Gilberton
Omslag, förstasida ur IK nr 102, och romanen från 1845. ©IK/Gilberton
 • Illustrerade klassiker nr 102 Musketörernas återkomst (1960)
 • Ur Classics Illustrated #41 Twenty Years After från maj 1960 (och br. CI #117)
 • En serieadaption tecknad av Robert C. Burns, utgiven september 1947 med 56 sidor inlaga, vid senare utgivning (1949) reducerad till 48 sidor (samma sidantal som IK), varav 5 färre seriesidor
 • Manusförfattare Harry Glickman under pseudonymen Harry G. Miller. Baserad på romanen (Vingt ans après) av Alexandre Dumas från 1845
 • Omslag målat av Doug Roea*. Tidigare omslag från september 1947 tecknat av Robert Burns. Ett andra omslag från augusti 1949 tecknat av Henry Kiefer
Omslag från 1947, 1949 och 1960 till CI #41. ©Gilberton
Omslag från 1947, 1949 och 1960 till CI #41. ©Gilberton

Dumas är också författaren bakom förlagan till Illustrerade klassiker nr

Tillbaka till sidans topp


103 Hövdingen Pontiac

Omslag, förstasida och ett uppslag ur IK nr 103. ©IK/Gilberto
Omslag, förstasida och ett uppslag ur IK nr 103. ©IK/Gilberton
 • Illustrerade klassiker nr 103 Hövdingen Pontiac (1960)
 • Ur Classics Illustrated #154 The Conspiracy of Pontiac, från januari 1960 (och br. CI #132)
 • En serieadaption tecknad av Gerald McCann
 • Manus av Alfred Sundel*. Baserad på boken The conspiracy of Pontiac and the Indian war after the conquest of Canada av Francis Parkman* från 1851
 • Omslag målat av Gerald McCann
Omslag, förstasida och mittuppslag ur CI #154. ©Gilberton
Omslag, förstasida och mittuppslag ur CI #154. ©Gilberton

Parkman är också författaren bakom förlagan till Illustrerade klassiker nr

Tillbaka till sidans topp


104 Lejonet från Norden

Omslag och mittuppslag ur IK nr 104. ©IK/Gilberton
Omslag och mittuppslag ur IK nr 104. ©IK/Gilberton
 • Illustrerade klassiker nr 104 Lejonet från Norden (1960)
 • Ur Classics Illustrated #155 The Lion of the North, från mars 1960 (och br. CI #133)
 • En serieadaption tecknad av Norman Nodel
 • Manus av Alfred Sundel*. Baserat på den boken The Lion of the North: A Tale of the Times of Gustavus Adolphus av G. A. Henty från 1886
 • Omslag målat av Gerald McCann
Omslag, förstasida och mittuppslag CI #155. ©Gilberton
Omslag, förstasida och mittuppslag CI #155. ©Gilberton

G. A. Henty är också författaren bakom förlagan till Illustrerade klassiker nr

Tillbaka till sidans topp


105 Tsarens kurir

Omslag, förstasida och ett uppslag ur IK nr 105. ©IK/Gilberton
Omslag, förstasida och ett uppslag ur IK nr 105. ©IK/Gilberton
 • Illustrerade klassiker nr 105 Tsarens kurir (1960)
 • Ur Classics Illustrated #28 Michael Strogoff (A Courier of the Czar) från januari 1954 (och br. CI #110)
 • En serieadaption tecknad av Arnold Hicks för Classic Comics #28, utgiven juni 1946 med 56 sidor inlaga, vid senare utgivning (1948) reducerad till 48 sidor (samma sidantal som IK), varav 3 färre seriesidor
 • Manus av Pat Adam. Baserad på romanen Michael Strogoff av Jules Verne från 1876
 • Omslag från målat av okänd. Tidigare omslag från juni 1946 tecknat av Arnold Hicks. Nytt omslag från september 1969 målat av Norman Nodel
Omslag 1946 (med förstasida), 1954 och 1969 till CI #28. ©Gilberton
Omslag 1946 (med förstasida), 1954 och 1969 till CI #28. ©Gilberton

Jules Verne är också författaren bakom förlagan till Illustrerade klassiker nr

Tillbaka till sidans topp


106 Lotsen

Omslag, förstasida och mittuppslag ur IK nr 106. ©IK/Gilberton
Omslag, förstasida och mittuppslag ur IK nr 106. ©IK/Gilberton
 • Illustrerade klassiker nr 106 Lotsen (1960)
 • Ur Classics Illustrated #70 The Pilot från april 1950 (och br. CI #41)
 • En serieadaption tecknad av Alex Blum
 • Manus av okänd. Baserad på den historiska romanen The Pilot: A Tale of the Sea av James Fenimore Cooper från år 1800
 • Omslag från maj 1960 målat av Gerald McCann. Tidigare omslag tecknat av Alex Blum
Classics Illustrated #70: Omslag och ett uppslag från 1950 och omslag från 1960. ©Gilberton
Classics Illustrated #70: Omslag och ett uppslag från 1950 och omslag från 1960. ©Gilberton

Cooper är också författaren bakom förlagan till Illustrerade klassiker nr

Tillbaka till sidans topp


107 Fredlös

Omslag, förstasida och mittuppslag ur IK nr 107. ©IK/Gilberton
Omslag, förstasida och mittuppslag ur IK nr 107. ©IK/Gilberton
 • Illustrerade klassiker nr 107 Fredlös (1960)
 • Ur Classics Illustrated #32, Lorna Doone från maj 1957
 • En serieadaption tecknad av Matt Baker till Classic Comics #32, utgiven med 56 sidor inlaga december 1946, vid senare utgivning (1948) reducerad till 48 sidor (samma sidantal som IK), varav 6 färre seriesidor. Utgåvan från 1957 hade fått ny fylligare färgläggning
 • Manus av Ruth Roche. Baserad på en romanen av Richard Doddridge Blackmore från 1869
 • Omslag målat av okänd (tidigare omslag tecknat av Matt Baker, i CI/IK återanvänd spegelvänd som förstasida i inlagan)
Omslag, förstasida och mittuppslag till CC #32. ©Gilberton
Omslag, förstasida och mittuppslag till CC #32. ©Gilberton

Tillbaka till sidans topp


108 Erövringen av Mexiko

Omslag och förstasida ur IK nr 108. ©IK/Gilberton
Omslag och förstasida ur IK nr 108. ©IK/Gilberton
 • Illustrerade klassiker nr 108 Erövringen av Mexiko (1960)
 • Ur Classics Illustrated #156 The Conquest of Mexico, från maj 1960 (och br. CI #134)
 • En serieadaption tecknad av Bruno Premiani
 • Manus av Alfred Sundel. Baserad på memoarerna, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, av conquistadoren Bernal Díaz del Castillo från 1576
 • Omslag målat av Bruno Premiani
Omslag, förstasida och ett uppslag ur CI #156. ©Gilberton
Omslag, förstasida och ett uppslag ur CI #156. ©Gilberton

Tillbaka till sidans topp


109 Skepp ohoj!

Omslag, förstasida och mittuppslag ur IK nr 109. ©IK/Gilberton
Omslag, förstasida och mittuppslag ur IK nr 109. ©IK/Gilberton
 • Illustrerade klassiker nr 109 Skepp ohoj! (1960)
 • Ur Classics Illustrated #14 Westward Ho!, från november 1948
 • En serieadaption tecknad av Allen Simon för Classic Comics #14, utgiven med 56 sidor inlaga september 1943, vid senare utgivning (1948) reducerad till 48 sidor (samma sidantal som IK), varav 3 färre seriesidor (se nedan)
 • Manus av Dan Kushner. Baserat på romanen av Charles Kingsley från 1855
 • Omslag från nytryckningen av brittiska CI #14 målat av okänd. Tidigare omslag tecknat av Allen Simon
Omslag, förstasida och ett uppslag ur CC #14, och omslag till brittiska CI #14. ©Gilberton/T&P
Omslag, förstasida och ett uppslag ur CC #14, och omslag till brittiska CI #14. ©Gilberton/T&P

I Skepp ohoj! saknas, efter sidan 8, sidan 9 som fanns i det am. originalet.

Sidan 8-9 ur IK nr 109. ©IK/Gilberton
Sidan 8-9 ur IK nr 109. ©IK/Gilberton
Sidan 8-10 ur CC #14 (1943). ©Gilberton
Uppslaget sid 8-9, och sidan 10 ur CC #14 (1943). ©Gilberton

Sidan 20 är en kompilation av sidorna 23-24 i originalet.

Sidan 20 ur IK nr 109, och sidan 23-24 ur CC #14 (1943). ©IK/Gilberton
Sidan 20 ur IK nr 109, och sidan 23-24 ur CC #14 (1943). ©IK/Gilberton

Sidorna 21-22 är en kompilation av sidorna 25-27 i originalet.

Sidan 21-22 ur IK nr 109. ©IK/Gilberton
Sidan 21-22 ur IK nr 109. ©IK/Gilberton
Sidan 25-27 ur CC #14 (1943). ©Gilberton
Sidan 25-27 ur CC #14 (1943). ©Gilberton

Tillbaka till sidans topp


110 Månstenen

Omslag, förstasida och ett uppslag ur IK nr 110. ©IK/Gilberton
Omslag, förstasida och ett uppslag ur IK nr 110. ©IK/Gilberton
 • Illustrerade klassiker nr 110 Månstenen (1960)
 • Ur Classics Illustrated #30 The Moonstone, från april-juni 1949
 • En serieadaption av Don Rico (som ersatte Allen Simon) för Classic Comics #30, utgiven med 56 sidor inlaga september 1946, vid senare utgivning (1949) reducerad till 48 sidor (samma sidantal som IK), totalt 8 färre seriesidor
 • Manus av Dan Levin. Baserat på detektivromanen av Wilkie Collins från 1868, betraktad som den första detektivromanen på engelska
 • Omslag från mars 1960 målat av Leonard B. Cole. Tidigare omslag tecknat av Don Rico
Omslag, förstasida och ett uppslag ur CC #30 (1946), och omslag till CI #30 (1960). ©Gilberton
Omslag, förstasida och ett uppslag ur CC #30 (1946), och omslag till CI #30 (1960). ©Gilberton

Collins är författaren även bakom förlagan till Illustrerade klassiker nr

Tillbaka till sidans topp


Läs mer här

Illustrerade klassiker nr 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200201-210 | 211-220 | 221-228


Fler serietidningar och andra seriepublikationer

Ett urval källor:
* William B Jones Jr: Classics Illustrated: A Cultural History, 2nd edition, ISBN 978-0-7864-3840-2, McFarland & Company Inc.
The Oxford Handbook of Adaptation Studies
Illustrerade klassiker (GCD)
Classic Comics (GCD)
Classics Illustrated (GCD)
The Classics Illustrated Collection (Internet Archive)
Newspaper Comic Strips
Who’s Who of American Comic Books 1928-1999
Pulp Artists
Seriesam
Classics Illustrated (Seriewikin)
Illustrerade klassiker (Seriewikin)
Wikipedia

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.