Etc om serier

Ett annorlunda nr av ETC, nr 4/1983, en tidning i stort format som enligt redaktionen är ”ett temanummer om serier”. Men numret innehöll inget direkt om serier, så ”med” hade ju varit mer passande.

Ett urval källor

Omslag till ETC, nr 4/1983 och Rolling Stones #354 (1981).
Omslag till ETC, nr 4/1983 och Rolling Stone #354 (1981). ©Etc/Rolling Stone

Om än det inte var så mycket skrivet om serierna i utgåvan, fanns det säkert icke desto mindre en ambitiös tanke bakom temanumret. Serierna i tidningen fick dock tala för sig själva, utan redaktionell vägledning.

Bristen på redaktionell ledning visade sig också i textningen av de översatta serierna, som dessvärre inte var gjorda med säker hand. Välgjorda handtextade pratbubblor är annars en nog så viktig del av läsupplevelsen för tecknade serier.

Tillbaka till toppen av sidan


Innehåll

Tillbaka till toppen av sidan


Omslag

Omslaget, som saknar relevans till tecknade serier, domineras av ett ikoniskt foto av Meryl Streep, taget av Annie Leibovitz. Fotot av skådespelerskan Streep tog Leibovitz 1981 för ett tidningsomslag till musiktidningen Rolling Stone. Etc har av någon anledning valt att publicera fotot spegelvänt.

Meryl Streep drar i ansiktet i ett metaforiskt syfte för att visa hur hon kan spela olika mångsidiga roller, och hur hon formar sig efter dem. Hela ansiktet, förutom läppar och ögon är vitmålade, vilket drar uppmärksamheten till det som inte är vitt. Varken bakgrund eller den vita skjortan drar någon uppmärksamhet från ansiktet.

Tillbaka till toppen av sidan


Introduktion

Inledande sida ur Etc nr 4, 1983. ©Etc

Inledande sida ur ’Etc om serier’ (1983). ©Etc

Temanumret av Etc hade inte mycket text om tecknade serier, men introduktionen innehöll citat ur den seriekritiska debattboken ”Barn, serier och samhälle” (1954) av Nils Bejerot, vilket kan kännas märkligt.

Den boken var något av kulmen på den fasa en del av vuxenvärlden kände i det tidiga 50-talet över de då relativt nya serietidningarna. För att inte tala om Folket i bilds förlag, som upplevde serietidningarna som ett hot mot sin egen utgivning av FiB:s gyllene böcker, och som var beställare av Bejerots bok.

Mycket hade hänt sedan den debatten rasade ut. Det unga seriemediet mognade och utvecklades vidare. Och i Sverige hade Serieakademin och Seriefrämjandet sedan mitten av 60-talet enträget arbetat för att få den tecknade serien erkänd som egen konstform med särpräglat uttryck.

Man kan därför fråga sig är varför Etc så sent som på 80-talet valde dessa seriekritiska texter som introduktion, till ett serieurval som uppenbarligen var avsett att visa både bredd och djup i en konstform som sedan tidigare vunnit såväl erkännande som acceptans.

Det kan inte ha handlat om annat än ett försök att visa på en kontrast mellan fördömande och gillande. Etc-redaktionen tillhörde trots allt generationen som vuxit upp med Kalle Anka & C:o och andra tecknade serier.

Tillbaka till toppen av sidan


Serierna

Innehållet i ”Etc om serier” var en mix av allt möjligt, som plockats än här och än där. Urvalet var med andra ord brett, med tecknade serier från olika tider, genrer, traditioner och länder. Numret innehöll svenska, europeiska och amerikanska serier, och serier från såväl traditionell dagspress, underground som den då relativt nya serieroman-genren.

Tillbaka till toppen av sidan


Svenskt
Ulf Lundkvist
Ett par sidor av Ulf Lundkvist ur Etc nr 4, 1983, några av de få sidor med dekorfärg. ©Lundkvist
Ett par sidor av Ulf Lundkvist ur Etc nr 4, 1983, några av de få sidor som hade dekorfärg. ©Lundkvist

Ulf Lundkvist var representerad med flera sidor i ETC, nr 4/1983.

 • Mannen med näsan, m.m. (5 sidor)

Ulf Lundkvist har varit publicerad bland annat i:

Tillbaka till toppen av sidan


Joakim Pirinen
Ett uppslag av Pirinen ur Etc nr 4, 1983. ©Pirinen
Ett uppslag av Pirinen ur Etc nr 4, 1983. ©Pirinen

Joakim Pirinen var representerad med två serier i ETC, nr 4/1983.

 • Dom små rackarna i sandlådan (1 sida)
 • Zo Hause (1 sida)

Joakim Pirinen har varit publicerad bland annat i: 

 • Svenska serier nr 7/1980, från Semic Press
 • Galago nr 1-4 (1980-82), nr 6-27 (1983-90), nr 29, 31-32 (1991), 34-37 (1992-93), nr 39-43 (1993-95), från Föreningen Galago/Tago förlag
 • Mammut nr 5 (1982), från Bokomotiv/Föreningen Fria serier
 • Comet nr 2-3/1985, från Semic
 • Serieboken (1986), från Natur & Kultur
 • Serier! (1986) Kulturhuset, från Hammarström & Åberg
 • Vår sköna serievärld (1988), seriebilaga i Expressen
 • Ett flertal egna seriealbum

Tillbaka till toppen av sidan


Eva Lindström
Ett uppslag av Lindström ur Etc nr 4, 1983. ©Lindström
Ett uppslag av Lindström ur Etc nr 4, 1983. ©Lindström

Eva Lindström var representerad med två serier i ETC, nr 4/1983.

 • Lindström (1 sida)
 • Krisen svetsade oss samman (1 sida)

Eva Lindström har varit publicerad bland annat i: 

 • Mammut nr 5 (1982), nr 3 (1983), från Bokomotiv/Föreningen Fria serier
 • DN-serien (1986), från Dagens Nyheter
 • Flera egna seriealbum

Tillbaka till toppen av sidan


Söndagsserier
Krazy Kat

En sida med Krazy Kat, från 25 februari 1940. ©Bulls

En sida med Krazy Kat, från 25 februari 1940. ©Bulls
 • Krazy Kat (3 sidor) av George Herriman, från 11, 18 och 25 februari 1940
Motsvarande sida i original, i färg från 25 februari 1940. ©KFS
Motsvarande sida i original, som var publicerad fullstor i färg 25 februari 1940. ©KFS

Krazy Kat har varit publicerad på svenska bland annat i: 

Tillbaka till toppen av sidan


Sally Forth
Ett inledande uppslag med Sally Forth. ©Wood
Ett inledande uppslag med Sally Forth. ©Wood/Richter
 • Sally Forth #S53-S65 (Sally Forth Goes Ape, 13 sidor), en Tarzan-satir av Wallace Wood. Ursprungligen publicerad i The Overseas Weekly (1972) , och återpublicerad i Sally Forth Magazine #4 (1979?)
Original ur motsvarande strippar #53 och #54. ©Wood
Original ur motsvarande strippar #53 och #54. ©Wood/Richter

Wallace Wood har varit publicerad på svenska bland annat i:

 • Allan Kämpe nr 1-4/1963, från Formatic, med Sky Master
 • Demonen nr 1-4/67, från Center-Förlaget
 • Seriemagasinet nr 2/1969, från Semic Press
 • Agent X9 nr 4-5/71, från Semic
 • Toppserien nr 10/71, nr 17/72, från Williams förlag
 • Stella nr 1/1973, från Semic
 • Chock special nr 2/1973, från Semic
 • Vampyr nr 2/1973, från Semic
 • Dracula nr 5-6/1973, från Svenska serier
 • Stora skräckboken (1974), från Williams
 • Spindelmannens superhjältealbum (1975) med Demonen, från Red Clown
 • Conan nr 2/1975, från Semic
 • Världens kung (1980), seriealbum från Carlsen
 • MAD Klassiker (1989), seriealbum från Semic
 • Panic (1989), seriealbum från Semic
 • Kalla kårar nr 5/1990, från Pingvinförlaget
 • 2000+ nr 7/1991, från Epix förlag
 • Magnum nr 2, 5-7/93, nr 3/94, från Atlantic förlag

Tillbaka till toppen av sidan


Europeiskt
Manara

En inledande sida med Slotet. © Manara

En inledande sida med Slotet. ©Manara

Milo Manara var representerad med en serie i ETC, nr 4/1983.

 • Slotet (7 sidor)

Manara har varit publicerad på svenska bland annat i:

 • Epix nr 1-5/84, nr 11/85, nr 3/86-2/87, nr 7, 12/87, nr 5-8, 11/89, nr 10/90, från Epix förlag
 • Comet nr 1-3/1985, från Semic Press
 • Casablanca nr 4/1988, från Epix förlag
 • Bild & Bubblas stora seriebok (1989), från Hammarström & Åberg/Seriefrämjandet
 • Studio Epix nr 2/1987, från Epix
 • Topas nr 20 (1989), från Epix
 • Kaninpocket nr 2/1990 , från Epix
 • Flera seriealbum

Jeremiah
Inledande sidor med Jeremiah i Etc nr 4, 1983. ©Les Humanoïdes Associés
Inledande sidor med Jeremiah i Etc nr 4, 1983. ©Les Humanoïdes Associés
 • Rovfågelns natt (La nuit des rapaces, 20 sidor) av Hermann Huppens (signaturen Hermann), ursprungligen publicerad i Métal Hurlant #39-44, 1979, från Les Humanoïdes Associés, och återpublicerad i Jeremiah #1 (1979) från Éditions Fleurus

Serien var oavslutad och skulle få en ”rafflande fortsättning i nästa nummer”, som var ett vanligt Etc-nr.

Ett motsvarande uppslag i original, visar hur mycket färgläggningen betyder för en serie av den här typen. ©Les Humanoïdes Associés
Ett motsvarande uppslag i original, visar hur mycket färgläggningen betyder för en serie av den här typen. ©Les Humanoïdes Associés

Jeremiah har varit publicerad på svenska även i:

 • SM Special nr 2-3/1981, från Semic Press, som David Walker
 • Fantomen nr 15-16 (Rovfågelns natt), 18-19/1984, nr 3-4/1985, från Semic
 • Jonah Hex nr 3-5/1986, från Semic
 • Magnum Special nr 5/1990, från Atlantic förlag
 • 2000+ nr 1, 5 och 9/1991, nr 2 och 6/1992 från Epix
 • Seriemagasinet nr 9/1994 (Rovfågelns natt), nr 1 och 6/1995, från Semic
 • Flamingo nr 2/1999, från Frenn Press

Tillbaka till toppen av sidan


Lauzier
Inledande uppslag av Lauzier ur Etc nr 4, 1983. ©Lauzier
Inledande uppslag av Lauzier ur Etc nr 4, 1983. ©Lauzier
 • Serier av Gérard Lauzier (3 sidor) var en del av innehållet i ETC, nr 4/1983

Lauzier har varit publicerad på svenska även i: 

Tillbaka till toppen av sidan


Reiser
Ett uppslag med ’Andras ungar’. ©Reiser
Ett uppslag med ’Andras ungar’. ©Reiser

Jean-Marc Reiser hade två serier med i ETC, nr 4/1983.

 • Andras ungar (2 sidor)
 • Förlåt oss, men här är Reiser (4 sidor)

En inledande sida med ’Förlåt oss, men här är Reiser’. ©Reiser

En inledande sida med ’Förlåt oss, men här är Reiser’. ©Reiser

Reiser har varit publicerad på svenska även i:

Tillbaka till toppen av sidan


Goossens

En inledande sida med ’Drama av idag’. ©Goossens

En inledande sida med ’Drama av idag’. ©Goossens
 • Drama av idag (Drame d’aujourd’hui, 3 sidor) av Daniel Goossens, ursprungligen publicerad i Fluide Glacial #22 (1978)

Goossens har varit publicerad på svenska även i:

Tillbaka till toppen av sidan


Argentinskt
Quino
En sida med Quino ur introduktionssidan till Etc nr 4, 1983. ©Bulls

En sida med Quino ur introduktionssidan till Etc nr 4, 1983. ©Bulls

En sida med Quino ur Etc nr 4, 1983, och motsvarande bild uppförstorad. ©Bulls
En sida med Quino ur Etc nr 4, 1983, och motsvarande bild uppförstorad. ©Bulls

Serien Quino har även varit publicerad i:

Tillbaka till toppen av sidan


Underground
Robert Crumb

Inledande sida med ’Herr Snoid i Himmelska fötter’ ur Etc nr 4, 1983. ©Crumb

Inledande sida med ’Herr Snoid i Himmelska fötter’ ur Etc nr 4, 1983. ©Crumb

Robert Crumb var representerad i ETC, nr 4/1983 med två serier. Serierna var ombrutna från 3-radiga sidor till 4-radiga.

 • Herr Snoid: Himmelska fötter (One Foot to Heaven, 7 sidor), ur Zerieluztar (1982). Ursprungligen publicerad i Snoid Comics (1980) från Kitchen Sink Press
 • Kansas City Frank Melrose: Skicka flaskan (Pass the Jug, 3 sidor), ursprungligen publicerad i CoEvolution Quarterly #18, från Point
Ett inledande uppslag med Kansas City Frank Melrose. ©Crumb
Ett inledande uppslag med Kansas City Frank Melrose. ©Crumb

Robert Crumb har även varit publicerad på svenska i:

 • Zerieluztar (1982), seriealbum från Medusa
 • Epix nr 4/84-1/91, från Epix förlag
 • Pix Special nr 1/85, 1/86, 1/87 , från Epix
 • Flera seriealbum

Tillbaka till toppen av sidan


Serieroman
Ett hus i Bronx
Inledande uppslag med Portvakten, ur Etc nr 4, 1983. ©Eisner
Inledande uppslag med Portvakten, ur Etc nr 4, 1983. ©Eisner
 • Portvakten (The Super, 14 sidor) av Will Eisner, ur Ett hus i Bronx (1979) från Carlsen/if. Ursprungligen publicerad som A Contract with God and Other Tenement Stories (1978), från Baronet Publishing

De som bor i hyreshuset på 55 Dropsie Avenue fruktar och misstror sin antisemitiska föreståndare, Mr Scuggs. Hyresgästen Mrs. Farfells unga systerdotter Rosie går ner till sin lägenhet och erbjuder honom en titt på hennes trosor för en 10 cent-slant (nickel).

Efter att ha fått nickeln förgiftar hon Scuggs hund och enda följeslagare, Hugo, och stjäl Slugs pengar. Han hör henne i en gränd, där hyresgästerna ser honom och ringer polisen och anklagar honom för att ofreda en minderårig. Innan polisen kan bryta sig in i hans lägenhet för att arrestera honom, skjuter han sig själv och omfamnar Hugos kropp.

I en senare upplaga (2006) lade Eisner till en sida där en “Super Wanted“-skylt är uppsatt på hyreshuset.

Motsvarande inledande sidor med Portvakten, ur ’Ett hus i Bronx’ (1979). ©Eisner
Motsvarande inledande sidor med Portvakten, ur ’Ett hus i Bronx’ (1979). ©Carlsen/if

Eisner på svenska

Eisner har även varit publicerad på svenska i:

 • Veckans Äventyr (40-tal) med Blå skalbaggen (Blue Beetle), från Jules Verne-magasinet
 • Veckans serier nr 1/42-29/43 med Yarko, från Alga
 • Karl-Alfred nr 1-40/1946 med Yarko, från Allers förlag
 • ALGA reklambok (1950), från Alga
 • SerieNytt nr 11-12, 16, 18, 20-21/75, nr 1-2, 5, 25/76, nr 16/77 med Spirit, från Center-Förlaget
 • Spirit nr 1-12 (1976-90), från Carlsen/Alvglans
 • Epix nr 11/86, nr 1, 5 och 9/87, nr 2/88, från Epix förlag
 • Collage nr 1-7/1989, från Semic Press
 • Fantomen nr 15-16, 18, 21/82, nr 24/89, nr 5, 9, 11, 16, 18-19, 23/90, nr 1, 7, 10-11, 15, 19, 24/91, 2, 6/92, nr 19-20, 24-25/03, nr 3, 5-6, 10-11/04, från Semic
 • Agent X9 nr 3, 5, 8-9 och 12/92, nr 2 och 4/93, från Semic
 • Flera seriealbum och serieromaner

Tillbaka till toppen av sidan


Omslagets baksida

Baksidan till Etc nr 4, 1983. ©Raw Books&Graphics

Baksidan till Etc nr 4, 1983. ©Raw Books&Graphics
 • Baksidesbild av Charles Burns

Illustration av Charles Burns med El Borbah, ur Raw #4 (1982) från Raw Books. El Borbah är en udda, lätt surrealistisk kriminalserie om en 200 kg tung hårdkokt deckare i mexikansk wrestlingutstyrsel och kuslig mask. I bilden syns även Ronald Reagan i ett porträtt.

Illustrationen var en del av ett tvådelat omslag till Raw #4 (1982), där delar av bilden, inlagans förstasida, syntes genom omslagets utstansade hål.

Omslaget till Raw #4 (1982) hade utstansade hål, genom vilka delar syntes av illustrationen på inlagans förstasida. ©Raw Books&Graphics
Omslaget till Raw #4 (1982) hade utstansade hål, genom vilka delar syntes av illustrationen på inlagans förstasida. ©Raw Books&Graphics

Tillbaka till toppen av sidan


Fakta

 • Utgåva: ETC nr 4, 1983. Temanummer om serier
 • Periodicitet: Engångare
 • Förlag: ETC Förlag
 • Format: 23×30 cm
 • Omfång: 96 sidor
 • Tryck: svartvit inlaga med 4 sid fyrfärg, och 3-4 sid med dekorfärg
 • Papper: 32 sid bestruket, 64 sid obestruket
 • Bindning: klammerhäftad

Tillbaka till toppen av sidan


Blogg

Ett urval källor:
Seriefolk (Facebook-grupp)
Wikipedia

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.