Daan Jippes, och Felix av Jan Lööf

SerieSpecial utkom med tre nummer 1976-78, och här kan du läsa vad som skrevs redaktionellt i det andra numret om Felix av Jan Lööf och Daan Jippes.

Beräknad läsningstid: 3 minuter

[Artikel ur SerieSpecial 2]

Som tidigare prenumeranter märkt och som några brevskrivare påpekat, kommer detta nummer av SerieSpecial något senare än planerat. Orsakerna är framförallt tre: dels har försäljningen av nr 1 inte varit total (se beställningsanvisningar på sid 2 om du inte har ett ex), dels har jag haft sämre med fritid nu än när jag gjorde 1:an och dels har nr 2 fått ett ändrat innehåll med anledning av att Seriefrämjandets tidskrift Bild & Bubbla hade ett nummer i vår med artiklar om Felix av Jan Lööf och Daan Jippes (du kan beställa B&B 1/77 från Seriefrämjandet, Västmannagatan 48, 113 25 Stockholm).
SerieSpecial 1976-78

Corrigan-äventyret som först var planerad till nr 2 är inte slopat utan kommer istället i 3:an. Jag vill tacka alla som gett synpunkter på tidningen. Dessa har varit en inspiration i arbetet och visat på att SerieSpecial är en riktig satsning som har en mission att fylla. Fler är välkomna med sina synpunkter. För att säkerställa SerieSpecials framtida utgivning måste dock fler få kännedom om dess existens och jag hoppas att alla som har tidningen visar den för så många intresserade som möjligt. 

Till detta nummer är formatet ändrat till A4. Detta är en anpassning till de ingående serierna och alltså ingen bestående förändring. Även i framtiden kommer serierna att bestämma SerieSpecials format och inte tvärtom. 

Tillbaka till sidans topp


Felix av Jan Lööf

Huvudserien i detta nummer är alltså Felix som står att läsa om på sidan 2. Den som vill veta mer om Felix hittar i B&B 1/77 en artikel om Jan Lööfs Felix av K Arne Blom och en intervju med Felix’ nya tecknare Werner Wejp-Olsen av Ole Rasmussen.

Tillbaka till sidans topp


Dan Jippes

I B&B kan man också läsa om tecknaren till vår andra serie Intercity Incident: Daan Jippes. Han har framförallt gjort sig känd för Kalle Anka-vännerna i Sverige genom sitt arbete på holländska Donald Duck. Hans omslagsteckningar i Carl Barks-anda är exempelvis uppskattade. 

Jippes’ serie Intercity Incident har tidigare varit publicerat i det holländska fanzinet Stripschrift nr 78, juni 1975. Eftersom serien är gjord på flamländska har översättningen till svenska gått i två etapper. Först har Daan själv översatt serien till engelska och därefter har jag gjort en svensk översättning och satt ny text. Hur resultatet utfallit kan ni själva bedöma av nedanstående bilder som ni kan jämföra med det slutliga resultatet. Den holländska texten längst ner på nästa sida skämtar med en serie i Tintin-magasinet och har därför blivit lämnad oöversatt.

SerieSpecial innehåller Felix av Jan Lööf och Daan Jippes. Serien av Daan Jippes översattes först till engelska från vilket översättningen till svenska gjordes
Daan Jippes översatte först till engelska från vilket översättningen till svenska gjordes. ©Daan Jippes

Tillbaka till sidans topp


Läs mer här

Blogg

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.