Illustrerade klassiker som söndagsbilaga

För många läsare av Illustrerade klassiker är det kanske inte bekant att det även utkom en version i dagspress. Denna version var en spin-off-titel, Illustrated Classic, till amerikanska Classics Illustrated (förlagan till Illustrerade klassiker) gick som bilaga i Comic Section på söndagarna i några dagstidningar 1947-48. Man kan säga att det var en Illustrerade klassiker som söndagsbilaga. Med den utgivningen inledde förlaget ett ambitiöst projekt att finna en ny väg till serieläsarna, dock inte särskilt framgångsrikt.

Beräknad läsningstid: 15 minuter

Totalt utkom fjorton olika berättelser som söndagsbilagor i dagspress. ©Gilberton
Totalt utkom fjorton olika berättelser som söndagsbilagor i dagspress. ©Gilberton

Serietidningen Classics Illustrated (Illustrerade klassiker på svenska) med serieadaptioner av litterära klassiker (1941-71) var en av de mest framgångsrika publiceringarna genom tiderna. Det blev 169 titlar i den ursprungliga CI-serien (226 titlar på svenska), och mer än ett hundratal efterföljande utgåvor. Tidningarna var populära i många länder världen och totalt sett blev över en miljard exemplar tryckta.

Illustrated Classic var en seriebilaga publicerad som en följetong 4 söndagar efter varann, där varje delepisod inleddes med en titelsida. ©Gilberton
Illustrated Classic var en seriebilaga publicerad som en följetong 4 söndagar efter varann, där varje delepisod hade en egen titelsida. ©Gilberton

År 1947 blomstrade CI-förlaget Gilberton, tidigare problem med tecknade serier av sämre kvalitet, oregelbunden schemaläggning och sämre manus var lösta och förlaget hade vänt utvecklingen till det bättre. Och grundaren Al Kanter var redo att expandera från nationell till internationell utgivning.

Något år efter publiceringen i dagspress utkom serien i serietidningen Classics Illustrated. Här omslag från 1948 resp. 1956, och förstasida ur CI #46. ©Gilberton

Tillbaka till sidans topp


Illustrated Classic

1946 gjorde förlaget en överenskommelse med New York Post om att syndikera 52 veckor med Classics-serier. Varje vecka skulle Gilberton producera en 4-sidig dagspressbilaga, kallad Illustrated Classic, med 16 serietidningssidor. År 1943 (Classic Comics #16, Gulliver’s Travels) hade förlaget reducerat antalet sidor i inlagan från 64 till 56 sidor, som från och med 1948 skulle bli endast 48 sidor (Classics Illustrated #45, Tom Brown’s School Days). Men för dagspressen gjorde Gilberton seriebilagor med 64 sidor som vardera gick som följetong i fyra veckor.

Lista över publicerade Illustrated Classic

Tredje sidan ur den tredje bilagan (seriesida 41-44) med Kidnapped, från 13 april 1947. En slags Illustrerade klassiker som söndagsbilaga. ©Gilberton
Tredje sidan ur den tredje bilagan (seriesida 41-44) med Kidnapped, från 13 april 1947. ©Gilberton

För seriesamlare finns det två aspekter med Illustrated Classic som gör dem särskilt eftertraktansvärda. Tidningsbilagorna var inte publicerade tidningen, utan utkom i dagspressen många månader upp till flera år före serietidningen med samma titel. Dessutom var serierna i bilagorna 64 sidor långa, och när de senare kom ut i serietidningen så var de endast 48 sidor. Och serietidningen hade fler utfyllnadssidor, så tidningsutgåvorna hade nästan 20 sidor mer serier som aldrig kom med i serietidningen.

Fjärde sidan ur den tredje bilagan (seriesida 45-48) med Kidnapped, från 13 april 1947. En slags Illustrerade klassiker som söndagsbilaga. ©Gilberton
Fjärde sidan ur den tredje bilagan (seriesida 45-48) med Kidnapped, från 13 april 1947. ©Gilberton

Eftersom dagspress når en annan publik än serietidningar, var det också få läsare av CI som ens hade någon aning om att det fanns CI-titlar i Sunday Funnies och att de var annorlunda mot motsvarande serietidningar.

Sidan 32-35 ur CI #46. Sidorna 42, 44-45 från IC ovan saknas. ©Gilberton
Sidan 32-35 ur CI #46. Sidorna 42, 44-45 från IC ovan saknas. ©Gilberton

Tillbaka till sidans topp


Utebliven succé

Utgivningen började i slutet av mars 1947, med Kidnapped (IK nr 51 Kidnappad) av Robert Louis Stevenson. Syndikeringen lockade åtminstone åtta dagstidningar i östra USA och mellanvästern. Men mot slutet av sommaren 1947 började några tidningar tappa intresset och slutade publicera bilagan, ibland mitt i en titel. Och mot slutet av hösten var hälften av tidningarna borta.

De första fyra sidorna i den första Illustrated Classic, från 30 mars 1947. En slags Illustrerade klassiker som söndagsbilaga.
De första fyra sidorna i den första Illustrated Classic, från 30 mars 1947. ©Gilberton

Tillbaka till sidans topp


Ändrat format

Och i slutet av 1947 blev formatet ändrat från 4 sidor per dagstidningssida, till strippformat, förmodligen som en anpassning för att mer likna övriga serier i dagstidningen. Detta var inte till fördel för Illustrated Classic.

Inledande strippsida ur The Man in the Iron Mask, från 24 januari 1948. En slags Illustrerade klassiker som söndagsbilaga. ©Gilberton
Inledande strippsida ur The Man in the Iron Mask, från 24 januari 1948. ©Gilberton

Eftersom titlarna redan var producerade i sidformat, blev serierutorna ”slaktade” till enhetligt avlånga strippar. Ofta var det enda som återstod textrutor, pratbubblor och ansikten på de som talade.

Första uppslag ur CI #54, med motsvarande innehåll som den inledande sidan ovan. ©Gilberton

Dessutom behövde man redigera även teckningarna för att få plats med all text.

En direkt jämförelse mellan två serierutor i de två editionerna. ©Gilberton

Så de sista titlarna i strippformat hade som utgångspunkt en 64-sidig serie som aldrig blev publicerad på det sättet. Istället blev serierna redigerade dels till dagstidningens strippformat, dels till den 48-sidiga serietidningen. Båda dessa versioner har en del serierutor som inte den andra versionen har.

Strippversionen är för övrigt numrerad som 16 dagstidningssidor istället för 64 seriesidor.

Tillbaka till sidans topp


Ytterligare ett par detaljer komplicerar saken

Historien ”A Christmas Carol” (ej utgiven av IK) kom ut som följetong i tre veckor istället för fyra, fram till jul. Dessutom avverkade de ”The Courtship of Miles Standish” (ej utgiven av IK) på en vecka.

Sedan hade de lokala dagstidningarna egna idéer. The Dallas Home News publicerade bara en berättelse, ”A Christmas Carol”, och de publicerade allt på en gång, före jul. The lndianapolis Star gav ut sin tidning i svart/vitt. Dagstidningen St Louis Post-Dispatch publicerade alla sina titlar i strippformat, men vände serien i sidled, så i deras redigering skiljer sig serierna från alla andra utgåvor. Andra dagstidningar som deltog i publiceringen var The Newark Star Ledger, The New York Post, The Queens Home News, The Chicago Sun, och The Milwaukee Journal.

Exemplar av dessa dagstidningsklassiker är extremt sällsynta, och gamla dagstidningar är sköra vilket gör att högklassiga exemplar är nästan obefintliga. Till exempel finns det bara en känd kopia av historien om Miles Standish, och den titeln var det bara en tidning som publicerade.

Tillbaka till sidans topp


Lista över alla Illustrated Classic

Här är en lista som visar omfattningen av denna publicering. Listan visar vilka titlar som ingick i publiceringen i dagspress, vilka datum, och i vilka serietidningar de förekom.

Tillbaka till sidans topp


Kidnapped

30 mars-20 april 1947 Kidnapped, av Robert Louis Stevenson, tecknad av Robert Webb. Senare publicerad i Classics Illustrated #46 april 1948. Publicerad på svenska i Illustrerade klassiker nr 51 Kidnappad (1958)

Illustrerade klassiker som söndagsbilaga: Inledande två sidor ur den andra bilagan med Kidnapped, från 6 april, 1947. ©Gilberton
Inledande två sidor ur den andra bilagan med Kidnapped, från 6 april, 1947. ©Gilberton

Tillbaka till listan


Twenty Thousand Leagues Under The Sea

27 april-18 maj 1947 Twenty Thousand Leagues Under The Sea, av Jules Verne, tecknad av Henry Kiefer. Senare publicerad i Classics Illustrated #47 maj 1948. Publicerad i Illustrerade klassiker nr 20 En världsomsegling under havet (1956).

Illustrerade klassiker som söndagsbilaga: Inledande två sidor ur 20000 Leagues Under the Sea, från 27 april, 1947. ©Gilberton
Inledande två sidor ur 20000 Leagues Under the Sea, från 27 april, 1947. ©Gilberton

Tillbaka till listan


David Copperfield

25 maj-15 juni 1947 David Copperfield, av Charles Dickens, tecknad av Henry Kiefer. Senare publicerad i Classics Illustrated #48 juni 1948. Publicerad i Illustrerade klassiker nr 72 David Copperfield (1958)

Illustrerade klassiker som söndagsbilaga: Inledande två sidor ur David Copperfield, från 25 maj, 1947. ©Gilberton
Inledande två sidor ur David Copperfield, från 25 maj, 1947. ©Gilberton

Tillbaka till listan


Alice in Wonderland

22 juni-13 juli 1947 Alice in Wonderland, av Lewis Carroll, tecknad av Alex Blum. Senare publicerad i Classics Illustrated #49 juli 1948. Publicerad i Illustrerade klassiker nr 1 Alice i Underlandet (1956)

Illustrerade klassiker som söndagsbilaga: Inledande två sidor ur Alice in Wonderland, från 22 juni, 1947. ©Gilberton
Inledande två sidor ur Alice in Wonderland, från 22 juni, 1947. ©Gilberton

Tillbaka till listan


The Spy

20 juli-10 augusti 1947 The Spy, av James Fenimore Cooper, tecknad av Arnold Hicks. Senare publicerad i Classics Illustrated #51 augusti-september 1948. Publicerad i Illustrerade klassiker nr 58 Spionen (1958)

Illustrerade klassiker som söndagsbilaga: Inledande två sidor ur The Spy, från 20 juli, 1947. ©Gilberton
Inledande två sidor ur The Spy, från 20 juli, 1947. ©Gilberton

Tillbaka till listan


The Adventures of Tom Sawyer

17 augusti-7 september 1947 The Adventures of Tom Sawyer, av Mark Twain, tecknad av Aldo Rubano. Senare publicerad i Classics Illustrated #50 augusti-september 1948. En nytecknad version av en okänd serietecknare blev publicerad i Illustrerade klassiker nr 140 Tom Sawyer (1961)

Illustrerade klassiker som söndagsbilaga: Inledande två sidor ur The Adventures of Tom Sawyer, från 17 augusti, 1947. ©Gilberton
Inledande två sidor ur The Adventures of Tom Sawyer, från 17 augusti, 1947. ©Gilberton

Tillbaka till listan


The House of the Seven Gables

13 september-4 oktober 1947 The House of the Seven Gables, av Nathaniel Hawthorne, tecknad av Harley Griffiths. Senare publicerad i Classics Illustrated #52 oktober 1948. Publicerad i Illustrerade klassiker nr 78 Huset med de sju gavlarna (1959)

Illustrerade klassiker som söndagsbilaga: Inledande två sidor ur The House of the Seven Gables, från 13 september, 1947. ©Gilberton
Inledande två sidor ur The House of the Seven Gables, från 13 september, 1947. ©Gilberton

Tillbaka till listan


Julius Caesar

11 oktober-1 november 1947 Julius Caesar, av William Shakespeare, tecknad av Henry Kiefer. Senare publicerad i Classics Illustrated #68 februari 1950. Publicerad i Illustrerade klassiker nr 123 Julius Caesar (1961) i en nytecknad av Reed Crandall (skiss) och George Evans (tusch) från januari 1962

Illustrerade klassiker som söndagsbilaga: Inledande två sidor ur Julius Caesar, från 11 oktober, 1947. ©Gilberton
Inledande två sidor ur Julius Caesar, från 11 oktober, 1947. ©Gilberton

Tillbaka till listan


Silas Marner

8-29 november 1947 Silas Marner, av George Eliot, var tecknad av Arnold Hicks. Senare publicerad i Classics Illustrated #55 januari 1949. Publicerad i Illustrerade klassiker nr 101 Silas Marner (1960)

Illustrerade klassiker som söndagsbilaga: Inledande två sidor ur Silas Marner, från 8 november, 1947. ©Gilberton
Inledande två sidor ur Silas Marner, från 8 november, 1947. ©Gilberton

Tillbaka till listan


A Christmas Carol

6-20 december 1947 A Christmas Carol, av Charles Dickens, var tecknad av Henry Kiefer. Senare publicerad i Classics Illustrated #53 november 1948. Ej publicerad i Illustrerade klassiker

Illustrerade klassiker som söndagsbilaga: Inledande stripp ur A Christmas Carol, från 6 december, 1947. ©Gilberton
Inledande stripp ur A Christmas Carol, från 6 december, 1947. ©Gilberton

Tillbaka till listan


The Lady of the Lake

27 december 1947-17 januari 1948 The Lady of the Lake, av Sir Walter Scott, tecknad av Henry Kiefer. Senare publicerad i Classics Illustrated #75 september 1950. Publicerad i Illustrerade klassiker nr 143 Den mystiske riddaren (1962)

Illustrerade klassiker som söndagsbilaga: Inledande stripp ur The Lady of the Lake, från 27 december, 1947. ©Gilberton
Inledande stripp ur The Lady of the Lake, från 27 december, 1947. ©Gilberton

Tillbaka till listan


The Man in the Iron Mask

24 januari-14 februari 1948 The Man in the Iron Mask, av Alexandre Dumas, tecknad av August M. Froehlich. Senare publicerad i Classics Illustrated #54 december 1948. En nytecknad version av Ken Battefield blev publicerad i Illustrerade klassiker nr 56 Mannen med järnmasken (1958)

Illustrerade klassiker som söndagsbilaga: Inledande stripp ur The Man in the Iron Mask, från 24 januari, 1947. ©Gilberton
Inledande stripp ur The Man in the Iron Mask, från 24 januari, 1947. ©Gilberton

Tillbaka till listan


Toilers of the Sea
  • 21 februari-13 mars 1948 The Toilers of the Sea, av Victor Hugo, tecknad av August Froehlich. Senare publicerad i Classics Illustrated #56 februari 1949. Publicerad i Illustrerade klassiker nr 130 Havets hjälte (1961)
Illustrerade klassiker som söndagsbilaga: Inledande stripp ur The Toiler of the Sea, från 21 februari, 1947. ©Gilberton
Inledande stripp ur The Toiler of the Sea, från 21 februari, 1947. ©Gilberton

Tillbaka till listan


The Courtship of Miles Standish

21 mars 1948 The Courtship of Miles Standish, av Henry Wadsworth Longfellow, tecknad av Alex Blum. Senare publicerad i Classics Illustrated #92 februari 1952. Ej publicerad i Illustrerade klassiker

Illustrerade klassiker som söndagsbilaga: Inledande stripp ur The Courtship of Miles Standish, från 21 mars, 1947. ©Gilberton
Inledande stripp ur The Courtship of Miles Standish, från 21 mars, 1947. ©Gilberton

Tillbaka till listan


Illustrated Classic på svenska

År 1947-51 publicerade veckotidningen En rolig halvtimma (inte att förväxla med skämttidningen med samma namn från sent sextiotal) sex klassiker på vardera 64 sidor i följetongsform: Kidnappad, Spionen, Tom Sawyer, En världsomsegling under havet, David Copperfield och Mannen med järnmasken. Materialet var söndagsbilagorna för dagspressen som startade i USA 1947, i Sverige distribuerad av Press & Publicity. 

En världsomsegling under havet, ur En rolig halvtimma. ©P&P
En världsomsegling under havet, ur En rolig halvtimma. ©P&P
Motsvarande sida i original. ©Gilberton
Motsvarande sida i original. ©Gilberton

Läs mer här

Illustrerade klassiker nr 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200201-210 | 211-220 | 221-228

Tillbaka till sidans topp


Blogg

Ett urval källor: 
Claes Reimerthi: Klassiker jorden runt – När världslitteraturen kom till tobaksaffären, Bild & Bubbla 164, nr 1, 2004
, ISSN 0347-709
* William B Jones Jr: Classics Illustrated: A Cultural History, 2nd edition, ISBN 978-0-7864-3840-2, McFarland & Company Inc.
The Classics Illustrated Collection (Internet Archive)
Newspaper Comic Strips

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.