Kapten Miki (Centerförlaget)

Kapten Miki var en serietidning med västernserier utgiven av Centerförlaget. Tidningen innehöll reprismaterial i svartvitt med Kapten Miki (Capitan Miki) av EsseGesse från tidigare utgåvor av Vilda Västern (1952-54).

Ett urval källor

Det utkom sju nummer av Kapten Miki i storformat. (1962-64). ©Centerförlaget
Det utkom sju nummer av Kapten Miki i storformat. (1963-66). ©Centerförlaget

Kapten Miki nr 1/63, nr 1/64, nr 2/64, nr 1/65, nr 2/65, nr 1/66, nr 2/66,


Nr 1, 1963

Kapten Miki nr 1, 1963
Omslag till Kapten Miki nr 1, 1963. ©Centerförlaget

Nr 1, 1963 innehåller episoden Kapten Miki i den gömda dalen, ur serietidningen Vilda Västern nr 31-42, 1952, ursprungligen publicerad i italienska Collana Scudo #31-42 (1952), från Casa Editrice Dardo. Föregående äventyr ur Vilda västern nr 1-12, 1952 blev publicerad i Kapten Miki nr 1, 1964, och äventyret ur nr 13-30, 1952 i nr 1, 1964.

Inledande sida ur Kapten Miki nr 1, 1963. ©Centerförlaget/Dardo
Inledande sida ur Kapten Miki nr 1, 1963. ©Centerförlaget/Dardo
Innehåll

Innehållet i Kapten Miki nr 1, 1963 omfattade Vilda västern-episoderna:

 • Kapten Colbert (Lo strano capitano Colbert), från Vilda västern nr 31, 1952. Föregående äventyr var publicerade i Kapten Miki nr 1, 1965 och nr 1, 1964
 • Den glömda dalen (La valle del passato), från nr 32, 1952
 • Vikingarnas drottning (La regina dei Vichinghi), nr 33, 1952
 • Den svarte ryttaren (Il Cavaliere nero), nr 34
 • Vålnaden (Il carro della morte), nr 35
 • Tystnadens dal (La valle del silenzio), nr 36
 • Förvandlingen (Il colpo di stato), nr 37
 • Den svarta katten (La taverna del gatto nero), nr 38
 • Avslöjad (Lotta sugli spalti), nr 39
 • Spökborgen (I fantasmi del maniero), nr 40
 • Så dör en tyrann (La fine di un tiranno), nr 41
 • Den bevarade hemligheten (Un segreto sepolto), nr 42, 1953, sista numret för årgången
Omslag till Vilda västern nr 31, 1952 och inledande sida. ©Centerförlaget/Dardo
Omslag till Vilda västern nr 31, 1952 och motsvarande inledande sida. ©Centerförlaget/Dardo
Efterföljande två uppslag ur Vilda västern nr 31, 1952. ©Dardo
Efterföljande två uppslag ur Vilda västern nr 31, 1952. ©Dardo
 • Stort format: 210×310 mm
 • Omfång: 68 sidor
Omslaget var en återanvändning av omslaget från Seriemagasinet nr 6, 1956. ©Centerförlaget
Omslaget var en återanvändning av omslaget till Seriemagasinet nr 6, 1956 från samma förlag. ©Centerförlaget

Tillbaka till sidans topp


Nr 1, 1964

Väsentligt större format än nr 1/63, 27×37 cm istället för 21×31 cm.

Kapten Miki nr 1, 1964 från ©Centerförlaget
Omslag till Kapten Miki nr 1, 1964. ©Centerförlaget

Nr 1, 1964 innehåller Kapten Miki i ”Den tyranniske generalen”, en av de längsta sviterna i serien, ur Vilda Västern nr 13-30, 1952*, ursprungligen publicerad i Collana Scudo #13-27 (1951) och nr 28-30 (1952), från Casa Editrice Dardo. Det här äventyret följde efter det som blev publicerat i Kapten Miki Nr 1, 1965, men föregick äventyret publicerat i nr 1, 1963.

Inledande sida ur Kapten Miki nr 1, 1964. ©Centerförlaget/Dardo
Inledande sida ur Kapten Miki nr 1, 1964. ©Centerförlaget/Dardo
Omslag till Vilda västern nr 13, 1952 och motsvarande inledande sidor. ©Centerförlaget/Dardo
Omslag till Vilda västern nr 13, 1952 och motsvarande inledande sidor. ©Centerförlaget/Dardo
Motsvarande omslag till italienska Collana Scudo #13. ©Dardo

Motsvarande omslag till italienska Collana Scudo #13. ©Dardo

Innehåll
 • General Rudiz (Il Generale Ruiz), från Vilda västern nr 13, 1952. Föregående äventyr blev publicerat i Kapten Miki nr 1, 1965
 • I tyrannens klor (Nelle grinfie del pirata), från nr 14, 1952
 • För Susans skull (Per Susy), nr 15, 1952
 • San Pedros frihetskämpar (I Patrioti di San Pedro), nr 16
 • Tågöverfallet (L’assalto al treno), nr 17
 • Slaget vid El Moros (La battaglia di El Moros), nr 18
 • Bödeln (L’impiccagione), nr 19
 • Frihetskämparna till aktion (I patrioti in azione), nr 20
 • Fällan (La trappola), nr 21
 • Utmaningen (La grande sfida), nr 22
 • Den mystiske herr Treville (Lo strano signor Treville), nr 23
 • Uppror (Alla riscossa), nr 24
 • Dödsklippan (Il passo di Carriso), nr 25
 • Wandaro (Il misterioso Wanunda), nr 26
 • Jakt på doktorn (Sulla pista del dottore), nr 27
 • Den stormiga natten (Notte movimentata), nr 28
 • Cirkeln dras ihop (Il cerchio si stringe), nr 29
 • Burnams offer (Il sacrificio di Barnet), nr 30, 1952. Nästa äventyr var tidigare publicerat i Kapten Miki nr 1, 1963
Efterföljande två uppslag ur Vilda västern nr 13, 1952. ©Dardo
Efterföljande två uppslag ur Vilda västern nr 13, 1952. ©Dardo

Avslutande sida ur Kapten Miki nr 1, 1964. ©Dardo
Avslutande sida ur Kapten Miki nr 1, 1964. ©Centerförlaget/Dardo

General Rudiz och James Cagney

Motsvarande uppslag ur Vilda västern nr 30, 1952. ©Dardo
Motsvarande uppslag ur Vilda västern nr 30, 1952. ©Dardo
Slutet och epilogen ur Vilda västern nr 30, 1952. ©Dardo
Slutet och epilogen ur Vilda västern nr 30, 1952. ©Dardo
 • Stort format: 270×370 mm
 • Omfång: 68 sidor

Tillbaka till sidans topp


Nr 2, 1964

Omslag till Kapten Miki nr 2, 1964. ©Centerförlaget
Omslag till Kapten Miki nr 2, 1964. ©Centerförlaget

Nr 2, 1964 innehåller episoden Kapten Miki i äventyret med Svarta Falken, ur Vilda Västern nr 41-52, 1953, ursprungligen publicerad i Collana Scudo #20-21 (v3, 1953) och #1-10 (v4, 1953), från Casa Editrice Dardo. Det föregående äventyret ur nr 33-41, 1953 blev publicerat i Kapten Miki nr 2, 1966

Inledande sida ur äventyret Svarta Falken. ©Dardo
Inledande sida ur Kapten Miki nr 2, 1964, från Centerförlaget. ©Dardo
Motsvarande uppslag ur Vilda västern nr 41, 1953, där episoden inleds på mittuppslaget. ©Dardo
Motsvarande uppslag ur Vilda västern nr 41, 1953, där episoden inleds på mittuppslaget. ©Dardo
Innehåll

De första två tredjedelarna av tidningen består av äventyr med Kapten Miki, Windy och Salasso i Kanada, där de jagar pälstjuvar, tampas med den fruktade Billy Davis och hans liga, bekämpar skurken Tim Louis med mera. Därefter börjar äventyret med Svarta falken.

 • Pälstjuvarna (I ladri di pellicce), från Vilda västern nr 41, 1953. Föregående äventyr var publicerade i Kapten Miki nr 2, 1966
 • Den fruktade Billy Davis (Billy Davis!), från nr 42, 1953
 • Salasso försvinner (Salasso scompare), nr 43, 1953
 • Tågresan (I due giuocatori), nr 44, 1953
 • Guldstaden (La città dell’oro), nr 45, 1953
 • Tim Louis (L’arresto di Timken Luis), nr 46, 1953
 • Komplotten (L’agguato di Shio-Ton), nr 47, 1953
 • Svarta Falken (Il falco nero), nr 48, 1953
 • Sveket (L’agguato), nr 49, 1953
 • Trolldrycken (La droga infernale), nr 50, 1953
 • Svarta Falken avslöjad (La sconfitta del Falco Nero), nr 51, 1953
 • Rödrockarna kommer (Arrivano le giubbe rosse), nr 52, 1953
Det egentliga äventyret med ”Svarta Falken” börjar först efter två tredjedelar in i tidningen, på sidan 28. ©Dardo
Det egentliga äventyret med ”Svarta Falken” börjar först efter två tredjedelar in i tidningen, på sidan 28. ©Centerförlaget/Dardo
Omslag till Vilda västern nr 48, 1953, och inledande sida med ”Svarta falken”. ©Dardo
Omslag till Vilda västern nr 48, 1953, och inledande sida med ”Svarta falken”. ©Centerförlaget/Dardo
Efterföljande uppslag med motsvarande inledning av äventyret. ©Dardo
Efterföljande uppslag med motsvarande inledning av äventyret. ©Dardo
 • Stort format: 250×350 mm
 • Omfång: 52 sidor

Tillbaka till sidans topp


Nr 1, 1965

Kapten Miki nr 1, 1965. ©Centerförlaget
Kapten Miki nr 1, 1965. ©Centerförlaget

Nr 1, 1965 innehåller Kapten Miki och jakten på buffelligan, ur Vilda västern nr 1-12, 1952, ursprungligen publicerad i Collana Scudo #1-12, 1951, från Casa Editrice Dardo. Det efterföljande äventyret från nr 13-30, 1952 var publicerat i Kapten Miki Nr 1, 1964.

Inledande stripp ur ”Jakten på buffelligan”. ©Dardo
Inledande stripp ur ”Jakten på buffelligan”. ©Centerförlaget/Dardo
Innehåll
 • Fortet i Nevada (I Rangers del Nevada), från Vilda västern nr 1, 1952
 • Mästerskytten (Il guado del diavolo), från nr 2, 1952
 • Fortet brinner (Il forte in fiamme), nr 3, 1952
 • Buffelns list (La beffa dell’avvoltoio), nr 4, 1952
 • Attack vid Seyota (L’attacco a Yosemite!), nr 5, 1952
 • Komanchernas fånge (La prigioniera dei Comanches), nr 6, 1952
 • Saké, trollkarlen (Sake-Naga, lo stregone), nr 7, 1952
 • Alarm i fort Stone (Allarme a Forte Stone), nr 8, 1952
 • Mikis duell (Il duello di Mik), nr 9, 1952
 • Striden vid vadstället (L’agguato dei Comanches), nr 10, 1952
 • Den mystiska hyddan (La capanna misteriosa), nr 11, 1952
 • Sjungande pilens hemlighet (Il segreto di ”Falco Tonante”), nr 12, 1952. Efterföljande äventyr var publicerade i Kapten Miki nr 1, 1964 och nr 1, 1963
En sida ur ”Jakten på buffelligan”. ©Dardo
En sida ur ”Jakten på buffelligan”. ©Dardo
Omslag till Vilda västern nr 2, 1952, och inledande sida med ”Mästerskytten”. ©Dardo
Omslag till Vilda västern nr 2, 1952, och inledande sida med ”Mästerskytten”. ©Centerförlaget/Dardo
Efterföljande uppslag med motsvarande avsnitt av äventyret. ©Dardo
Efterföljande uppslag med motsvarande avsnitt av äventyret. ©Dardo

Avslutande strippar ur Kapten Miki nr 1, 1965. ©Centerförlaget/Dardo
Motsvarande avslutning ur Vilda västern nr 12, 1952. Det efterföljande äventyret, General Rudiz, blev publicerat i Kapten Miki nr 1, 1964. ©Dardo
Motsvarande avslutning ur Vilda västern nr 12, 1952. Det efterföljande äventyret, General Rudiz, blev publicerat i Kapten Miki nr 1, 1964. ©Dardo
 • Stort format: 250×350 mm
 • Omfång: 52 sidor

Tillbaka till sidans topp


Nr 2, 1965

Kapten Miki nr 2, 1965. ©Centerförlaget
Kapten Miki nr 2, 1965. ©Centerförlaget

Nr 2, 1965 innehåller Kapten Miki och spioner i vilda västern, ur Vilda Västern nr 12-23, 1954*, ursprungligen publicerad i Collana Scudo #1-12 (v5, 1953), från Casa Editrice Dardo. Det efterföljande äventyret ur nr 23-32, 1954 blev publicerat i Kapten Miki nr 1, 1966.

Den inledande sidan ur ”Spioner i vilda västern”. ©Dardo
Den inledande sidan ur ”Spioner i vilda västern”. ©Centerförlaget/Dardo
Innehåll
 • Den mystiska vagnen (La carrozza misteriosa), från Vilda västern nr 12, 1954
 • Fällan i Canyon (Trappola nel canion), från nr 13, 1954
 • Farväl, Windy (Addio, Doppio Rhum), nr 14, 1954
 • Kineskvarteren (Quartiere cinese), nr 15, 1954
 • Jakt i luften (Un volo sull’oceano), nr 16, 1954
 • Pedro dukar under (La fine del Black Bird), nr 17, 1954
 • Tre sombreros (I tre sombreros), nr 18, 1954
 • Professor Stanley (Il professor Stanley), nr 19, 1954
 • Chirica-bergen (Nelle terre dei Chiricaua), nr 20, 1954
 • I Chiricahuas våld (La tortura), nr 21, 1954
 • Gravskatten (Caccia al tesoro), nr 22, 1954
 • Calavera-dalen (La valle della Calavera), nr 23, 1954. Efterföljande äventyr var publicerat i Kapten Miki nr 1, 1966
Omslag till Vilda västern nr 12, 1954, och inledande sida med ”Den mystiska vagnen”. ©Dardo
Omslag till Vilda västern nr 12, 1954, och inledande sida med ”Den mystiska vagnen”. ©Centerförlaget/Dardo
Efterföljande uppslag med motsvarande avsnitt av äventyret. ©Dardo
Efterföljande uppslag med motsvarande avsnitt av äventyret. ©Dardo
 • Stort format: 250×350 mm
 • Omfång: 52 sidor

Tillbaka till sidans topp


Nr 1, 1966

Kapten Miki nr 1, 1966. ©Centerförlaget
Kapten Miki nr 1, 1966. ©Centerförlaget

Nr 1, 1966 innehåller Kapten Miki och järnvägsligan, ur Vilda Västern nr 23-32, 1954, ursprungligen publicerad i Collana Scudo #12-21 (v5, 1953), från Casa Editrice Dardo. Det föregående äventyret ur nr 12-23, 1954 var publicerat i Kapten Miki nr 2, 1965.

Den inledande sidan ur Kapten Miki nr 1, 1966, ur Kapten Miki (Centerförlaget). ©Dardo
Den inledande sidan ur Kapten Miki nr 1, 1966. ©Centerförlaget/Dardo
Innehåll
 • Calavera-dalen (La valle della Calavera), från Vilda västern nr 23, 1954. Föregående äventyr var publicerat i Kapten Miki nr 2, 1965
 • Blod på rälsen (Sangue sulle rotaie), från nr 24, 1954
 • Förrädaren (Il traditore), nr 25, 1954
 • Panco – mexikanen (Pacho, il messicano), nr 26, 1954
 • Utan pardon (Senza quartiere), nr 27, 1954
 • Full fart mot döden (Corsa alla morte), nr 28, 1954
 • Tjuren i Goldville (I predoni di Goldville), nr 29, 1954
 • Bedragaren (Qualcuno ha tradito), nr 30, 1954
 • Banditernas knep (La beffa del fuorilegge), nr 31, 1954
 • Guldgruvan (La miniera del Gatto d’oro), nr 32, 1954
Omslag till Vilda västern nr 23, 1954, och sidan 15 som inleder episoden med ”Järnvägsligan”. ©Centerförlaget/Dardo
Efterföljande mittuppslag med motsvarande inledning. ©Dardo
Efterföljande mittuppslag med motsvarande inledning. ©Dardo

När det inledande äventyret, Järnvägsligan, är klart vidtar nästa, om hur traktens störste gruvägare, Mr Kvill, berikar sig genom att råna diligensernas guldtransporter …

När det inledande äventyret, Järnvägsligan, är klart så vidtar nästa... ur Kapten Miki (Centerförlaget)
Det inledande äventyret slutar och ett nytt börjar. ©Centerförlaget/Dardo
Skiftet sker i mitten av Vilda västern nr 28, 1954. ©Dardo
Skiftet sker i mitten av Vilda västern nr 28, 1954. ©Dardo

Avslutningen av äventyret, ur Kapten Miki (Centerförlaget). ©Dardo
Avslutningen av äventyret. ©Centerförlaget/Dardo
Motsvarande avslutande sidor ur Vilda västern nr 32, 1954. ©Dardo

Biserie (7 sidor): Vance Flanagan

En sida ur Vance Flanagan. ©Selecciones Ilustradas
En sida ur Vance Flanagan. ©Selecciones Ilustradas
 • Stort format: 250×350 mm
 • Omfång: 52 sidor

Tillbaka till sidans topp


Nr 2, 1966

Kapten Miki nr 2, 1966. ©Centerförlaget
Kapten Miki nr 2, 1966. ©Centerförlaget
Innehåll

Nr 2, 1966 innehåller Kapten Miki och fortets hemlighet, ur Vilda Västern nr 33-41, 1953*, ursprungligen publicerad i Collana Scudo #12-16 (v3, 1952), och #17-20 (v3, 1953) från Casa Editrice Dardo, som har delepisoderna:

 • Bakhållet i dimman (Insidia nella nebbia), från Vilda västern nr 33, 1953, med början från sidan 29
 • Bergets herre (Il signore della montagna), från nr 34, 1953
 • Major Boris (Il Maggiore Boris), nr 35, 1953
 • Den osynlige fången (Il prigioniero invisibile), nr 36, 1953
 • Vulkanen (La montagna di fuoco), nr 37, 1953
 • Högförräderi (Alto tradimento), nr 38, 1953
 • Golden Citys mysterium (Mistero a Golden City), nr 39, 1953
 • Windy sheriffen (L’arresto di Miki), nr 40, 1953
 • Pälstjuvarna (I ladri di pellicce), nr 41, 1953, de 14 första sidorna. Det efterföljande äventyret ur Vilda västern nr 41-52, 1953 var publicerat i Kapten Miki nr 2, 1964
Den inledande sidan ur Kapten Miki nr 2, 1966, med Fortets hemlighet, ur Kapten Miki (Centerförlaget). ©Dardo
Den inledande sidan ur Kapten Miki nr 2, 1966, med Fortets hemlighet. ©Centerförlaget/Dardo
Omslag till Vilda västern nr 33, 1954 och inledningen på sidan 29. ©Dardo
Omslag till Vilda västern nr 33, 1954 och inledningen på sidan 29. ©Centerförlaget/Dardo
Efterföljande uppslag ur Vilda västern nr 33, 1954. ©Dardo
Efterföljande uppslag ur Vilda västern nr 33, 1954. ©Dardo

Biserie: Galgen väntar, med sheriff Burt Lincoln och McCoy.*

Den inledande sidan ur Galgen väntar, ur Kapten Miki (Centerförlaget)
Den inledande sidan ur Galgen väntar.
 • Stort format: 250×350 mm
 • Omfång: 52 sidor

Tillbaka till sidans topp


Läsordning

Om man vill läsa äventyren i Kapten Miki i den ordning de var ursprungligen publicerade i Vilda västern, så är detta en guide till passande läsordning:

Kapten MikiVilda västern
1/651-12/52
1/6413-30/52
1/6331-42/52
2/6633-41/53
2/6441-52/53
2/6512–23/54
1/6623-32/54

Fler serietidningar och andra seriepublikationer

Ett urval källor:
*Jean Schröder
Hans Sidén: Männen som talade med hästar. Bild & Bubbla nr 1. 2003. ISSN 0347-709
Seriesam
Grand Comics Database

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.