SerieNytt (Formatic)

SerieNytt (1957-63) var en serietidning utgiven varje vecka av Formatic Press. Serierna i tidningen var av blandad karaktär, inledningsvis med flera av dem som följetonger. Cowboys och indianer låg i tiden, och indianerna var riktiga rödskinn.

Ett urval källor

SerieNytt publicerade under åren många olika serier. ©Formatic
SerieNytt publicerade under åren många olika serier. ©Formatic

Den mest frekventa serien i SerieNytt var Jim, djungelns konung (Akim, tidigare utgiven på svenska med titeln Kongo-Jim). Akim/Jim var också huvudserie de första åren. Därutöver var innehållet inledningsvis en blandning av västernserier och krigsserier från Charlton Comics, och en och annan humorserie.

Många utfyllnadsserier fyllde sidorna i SerieNytt, som publicerade minst ett fyrtiotal titlar under åren. Bland de mer udda titlarna märks Oklahoma Kid (nr 1-2/57) som var omarbetade äventyr med Svarta ryttaren (The Lone Rider) som också förekom i SerieNytt (nr 7/58), Ensamma Örnen (Lone Eagle, nr 4/57), ett långt äventyr med Uncas (Kocis, nr 52/59), Tom Mix (till och från i nr 6-14/60), Ken Maynard (nr 8-9/60), Tex Ritter (nr 33/60), Bob Colt (nr 32/60), Ibis (Ibis the Invincible, nr 35-36/60), och serieföljetongen Kidnappad (nr 10-13/58).

Andra titlar var oftare förekommande i SerieNytt:

Tillbaka till toppen av sidan


1957

Första året var Hjortfot (Straight Arrow) en stadigt återkommande biserie, ibland kompletterad med Röda Uven (Red Hawk), båda hämtade ur serietidningen Straight Arrow (1950-56), från Magazine Enterprises.

Ännu en västernserie det första året var Red Ryder och Lilla Björn (Red Ryder and Little Beaver), en dagspresserie som började i nr 1, 1957 och fortsatte som följetong till nr 5, 1958.

Tidningen blev kompletterad med olika korta avslutade serier under rubriken Veckans SerieNytt, som publicerade några västernserier och flygserier, men mest krigsserier, vanligen utan fasta seriefigurer.

Tillbaka till toppen av sidan


1958

I nr 14-43, 1958 tillkom den italienska västernserien Löjtnant Dick (Carabina Jones) som serieföljetong.

År 1958 började även Höken (Blackhawk) som huvudserie, efter att serietidningen Höken upphört. Höken fick sällskap av den italienska krigsserien Patrull K (Pattuglia K) också den överflyttad från Höken-tidningen.

Under 1958 tillkom sedan italienska Davy Crockett som återkommande serie för det kommande året.

Tillbaka till toppen av sidan


1959

En utfyllnadsserie, som kompletterade Höken och Jim, djurens konung, var amerikanska Den mystiske mannen (The Mysterious Traveler) som var en del av innehållet i SerieNytt från nr 31, 1959 till 3, 1960.

Under den här perioden var också dagsspresserien Buck Rogers, tecknad av Rick Yager, ett stående inslag.

Tillbaka till toppen av sidan


1960

Ännu en amerikansk västernserie som förekom ofta ett tag, i några nummer 1960, var Monte Hale, ur Monte Hale Western från Fawcett Comics. Även serien Gabby Hayes ur samma tidning förekom med någon episod.

I slutet av 1960 tillkom så Mighty Mouse-parodin Stålmusen (Supermouse) som återkommande biserie.

Tillbaka till toppen av sidan


1961

Vid årsskiftet 1960/61 började en ny huvudserie, Hoppy med sheriffen Hopalong Cassidy.

Tillbaka till toppen av sidan


1962

Ännu en ny huvudserie hade premiär 1962, svenska Allan Kämpe av Eugen Semitjov.

Tillbaka till toppen av sidan


1963

Särskilt notabelt det sista året med SerieNytt var att det sista numret, SerieNytt nr 13, 1963, blev integrerad i satsningen på serietidningar i storformat från Formatic Press.

Innehållet i nr 13, 1963 var en blandning av korta västernserier och krigsserier, och avslutande med en mystikserie med Den mystiske mannen. Flera av serierna var tidigare publicerade i SerieNytt eller Höken av Formatic.

Tillbaka till toppen av sidan


Serierna i SerieNytt

Allan Kämpe
Omslag till SerieNytt nr 4, 1962 med Allan Kämpe. ©Formatic
Omslag till SerieNytt nr 4, 1962 med Allan Kämpe. ©Formatic
 • Äventyrsserien Allan Kämpe var en del av SerieNytt under hela 1962 och äventyr A-L blev avverkade, där varje bokstav representerade ett nytt äventyr
Inledningen av Allan Kämpe i SerieNytt nr 1, 1962, som var första numret där serien var en del av innehållet, trots texten på omslaget till nr 4. ©Semitjov
Inledningen av Allan Kämpe i SerieNytt nr 1, 1962, som var första numret där serien var en del av innehållet, trots texten på omslaget till nr 4. Nummer 4 började om med A-äventyret. ©Semitjov

Allan Kämpe av Eugen Semitjov var en tidig svensk äventyrsserie skapad på 40-talet. Semitjov skapade Allan Kämpe i december 1942 som 19-åring. Serien var något av en svensk Blixt Gordon (Flash Gordon), som Semitjov producerade i över fjorton år.

Tillbaka till toppen av sidan


Bob Colt
Bob Colt var en del av innehållet i SerieNytt nr 32, 1960. ©Fawcett
Bob Colt var en del av innehållet i SerieNytt nr 32, 1960. ©Fawcett
 • Serien Bob Colt var biserie (om än den även var på omslaget) i SerieNytt nr 32, 1960. Episoden De talande träden (The Talking Trees) var tecknad av George Evans, och ursprungligen publicerad i serietidningen Bob Colt #1 (1950) från Fawcett
Omslag till Bob Colt #1 (1950) och motsvarande inledande sida. ©Fawcett
Omslag till Bob Colt #1 (1950) och motsvarande inledande sida. ©Fawcett

Serietidningen Bob Colt ser ut som om den var baserad på en existerande filmfigur, vilket säkert också var meningen, men någon Bob Colt-film finns inte. Och mannen på bilden hette i verkligheten Bob Holland.

Tillbaka till toppen av sidan


Buck Rogers
Buck Rogers hade premiär i nr 39, 1959. ©Formatic/John F Dille
Serien Buck Rogers hade premiär i nr 39, 1959. ©Formatic/John F Dillea
 • Buck Rogers av Rick Yager (1953-55) var ett stående inslag som följetong i SerieNytt från nr 39, 1959 till nr 46, 1960, med dagsstrippar från juni 1953 till april 1955
 • Första episoden, Dogfight on the Moon, i SN nr 39-46, 1959 var ursprungligen publicerad som dagsstrippar från 15 juni till 19 september 1953. Äventyret i original började den 3 juni 1953
Motsvarande vecka dagsstrippar från 15-20 juni, 1953. ©John F Dille
Motsvarande vecka dagsstrippar från 15-20 juni, 1953. ©John F Dille

Buck Rogers var en amerikansk tecknad science fiction-serie, skapad 1929 av Philip Francis Nowlan (manus) och Dick Calkins (teckningar) för dagspress. Serien kom att inspirera tillkomsten av andra science fiction-serier, som Tom Trick (Brick Bradford, skapad 1933) och Blixt Gordon (Flash Gordon, 1934).

Seriens popularitet ledde sedermera till en omfattande produktion av leksaker, serietidningar, radioprogram, en filmserie, TV-serier, noveller och romaner, och olika typer av spel.

Tillbaka till toppen av sidan


Davy Crockett
Omslag till SerieNytt nr 31, 1958 med Davy Crockett. ©Formatic
Omslag till SerieNytt nr 31, 1958 med Davy Crockett. ©Formatic
 • Davy Crockett i SerieNytt blev publicerad i nr 26-43, 1958 med avslutade äventyr. Serien återkom sedan som följetong i nr 21-38, 1959, och med tre avslutade äventyr i nr 12, 1963, med utökat sidantal (jättespecial 132 sidor)
Davy Crockett hade premiär i nr 26, 1958. ©Formatic/Edizioni Alpe
Davy Crockett hade premiär i nr 26, 1958. ©Formatic/Edizioni Alpe

Davy Crockett, var en italiensk västernserie av Gian Giacomo Dalmasso (manus), tecknad av Vincenzo Chiomenti, och möjligen Antonio. Serien var ursprungligen publicerad i italienska Belle Aventure Davy Crockett (1956-57) från Edizioni Alpe.

Tillbaka till toppen av sidan


Den mystiske mannen
Omslag till SerieNytt nr 36, 1959 med Den mystiske mannen, tecknat av Steve Ditko. ©Formatic
Omslag till SerieNytt nr 36, 1959 med Den mystiske mannen, tecknat av Steve Ditko. ©Formatic
 • SerieNytt publicerade Den mystiske mannen från nr 31, 1959 till nr 3, 1960
Inledningen av episoden i SerieNytt nr 36, 1959, tecknat av Steve Ditko. ©Charlton
Inledningen av episoden i SerieNytt nr 36, 1959, tecknat av Steve Ditko. ©Charlton

Motsvarande inledande sida ur Tales of the Mysterious Traveler #2 (1957), med episoden What Wilbur Saw, av Joe Gill (manus) och Steve Ditko (teckningar). ©Charlton

Motsvarande inledande sida ur Tales of the Mysterious Traveler #2 (1957), med episoden What Wilbur Saw, av Joe Gill (manus) och Steve Ditko (teckningar). ©Charlton

Den mystiske mannen (The Mysterious Traveler) var korta mystikserier ur serietidningen Tales of the Mysterious Traveler (1956-59). Bland serieskaparna märks tecknare som Steve Ditko och manusförfattare som Joe Gill. Andra tecknare var bland andra Dick Giordano (skiss) och Vince Alascia (tusch).

Omslag till SerieNytt nr 34, 1959 och inledande uppslag med Den mystiske mannen. ©Formatic/Charlton
Omslag till SerieNytt nr 34, 1959 och inledande uppslag med Den mystiske mannen. ©Formatic/Charlton

The Mysterious Traveler var, förutom serietidning, en radioserie (1943-52) och ett magasin (typ veckotidning, fem nummer 1951-52). Alla innehöll berättelser som sträckte sig från fantasy och science fiction till rena kriminalhistorier med inslag av mystik och spänning.

Motsvarande omslag och inledande sida ur Tales of the Mysterious Traveler #2 (1957), med episoden The Urgent Call, tecknad av Bill Molno (skiss) och Sal Trapani (tusch), efter manus möjligen av Joe Gill. ©Charlton
Motsvarande omslag och inledande sida ur Tales of the Mysterious Traveler #2 (1957), med episoden The Urgent Call, tecknad av Bill Molno (skiss) och Sal Trapani (tusch), efter manus möjligen av Joe Gill. ©Charlton

Tillbaka till toppen av sidan


Ensamma Örnen
Omslag till SerieNytt nr 4, 1957 och inledande uppslag med Ensamma Örnen. ©Formatic/Farrell
Omslag till SerieNytt nr 4, 1957 och inledande uppslag med Ensamma Örnen. ©Formatic/Farrell
 • Ensamma Örnen (Lone Eagle) var en amerikansk västernserie som hade en egen serietidning som utkom med fyra nummer (1954) från Ajax/Farrell. Titeln har också varit utfyllnad i Lone Rider (1951), Oklahoma Kid (1957-58) med flera serietidningar
Omslag till Lone Eagle #3 (1954) och motsvarande inledande sida. ©Farrell
Omslag till Lone Eagle #3 (1954) och motsvarande inledande sida. ©Farrell

Episoden i SerieNytt nr 4, 1957, Betala eller törsta, var ursprungligen publicerad i Lone Eagle #3 (1954) med titeln Bloody Water, för att sedan dyka upp i Oklahoma Kid #1 (1957) med titeln Pay or Perish!

Omslag till Oklahoma Kid #1 (1957) och motsvarande inledande sida. ©Farrell
Omslag till Oklahoma Kid #1 (1957) och motsvarande inledande sida. ©Farrell

Tillbaka till toppen av sidan


Hjortfot
Omslag till SerieNytt nr 5, 1957 med Hjortfot. ©Formatic
Omslag till SerieNytt nr 5, 1957 med Hjortfot. ©Formatic
 • Hjortfot (Straight Arrow) var en fast biserie det första året till nr 24, 1958. Serien har på svenska även varit publicerad under titlar som Flygande Pilen och Snabba Pilen
 • Hjortfot gick i SerieNytt från nr 5, 1957 till nr 24, 1958 och äventyren var hämtade ur serietidningen Straight Arrow från Magazine Enterprises
 • Episoden i nr 5, 1957 (The Golden Peril!), tecknad av Fred Meagher, var ursprungligen publicerad i Straight Arrow #54 (1957)
Inledande sidor ur Hjortfot i SerieNytt nr 5, 1957. ©Magazine
Inledande sidor ur Hjortfot i SerieNytt nr 5, 1957. ©Magazine

Straight Arrow var en västernserie om en brottsbekämpande comancheindian, baserad på en populär radioserie (1948-51) med samma namn med manus av Sheldon Stark.

Omslag till Straight Arrow #54 (1957) och motsvarande inledande sida. ©Magazine

Straight Arrow hade en egen serietidning publicerad av Magazine Enterprises, som utkom med 55 nummer från 1950 till 1956. De flesta av berättelserna var med manus av Gardner Fox, och tecknade gjorde Fred Meagher.

Hjortfot hade mycket särskiljande hårband med två upprättstående fjädrar, och ansiktsmålning, som gjorde honom lättigenkännlig. ©Magazine

Det har också funnits två dagspresserier med Straight Arrow. Den första, som dagsstrippar, blev publicerad från 19 juni 1950 till 4 augusti 1951, från seriesyndikatet Bell. Gardner Fox och Ray Krank skrev manus, med teckningar av Joe Certa (skiss) och John Belfi (tusch).

Original till en dagsstripp med Straight Arrow, från 31 juli 1950. ©Bell
Original till en dagsstripp med Straight Arrow, från 31 juli 1950. ©Bell

Den andra versionen, en söndagsserie av Walter B. Gibson (manus) och Fred Meagher (teckningar), blev publicerad från 7 september till 7 december 1953.

En mikrofichekopia av en av söndagssidorna.
En mikrofichekopia av en av söndagssidorna.

Tillbaka till toppen av sidan


Hoppy
Hoppy hade premiär i SerieNytt nr 52, 1960. ©Formatic
Hoppy hade premiär i SerieNytt nr 52, 1960. ©Formatic
 • SerieNytt började publicerade Hoppy med två äventyr i det tjockare nr 52, 1960 och serien blev kvar i SerieNytt till nr 12, 1963 (näst sista numret), med korta uppehåll
Inledande sidor till det första Hoppy-äventyret i SerieNytt nr 52, 1960. ©DC
Inledande sidor till det första Hoppy-äventyret i SerieNytt nr 52, 1960. ©DC

Hoppy var en serie hämtad ur serietidningen Hopalong Cassidy (1954-59) från DC Comics. Flera serieskapare var involverade, med manusförfattare som Gardner Fox, Don C. Cameron, John Broome, Ed Herron, Schultzer, Bill Finger och Bob Haney.

Bland tecknarna märks skissare som Gil Kane och Gene Colan, och tuschare som Sy Barry, Ray Burnley, Bernard Sachs, Joe Giella, och ibland tuschade skissaren själv serien.

Hoppy hade samtidigt en egen serietidning (1962-63) från Formatic.

Tillbaka till toppen av sidan


Höken
Omslag till SerieNytt nr 44, 1958 med Höken. ©Formatic
Omslag till SerieNytt nr 44, 1958 med Höken. ©Formatic
 • Höken i SerieNytt inledde i nr 44, 1958 med äventyret Jätteödlornas dal (Valley of the Monsters), tecknat av Dick Dillin (skiss) och Sheldon Moldoff (tusch)
 • Episoden hade ursprungligen varit publicerad i Blackhawk #119 (1957) från DC Comics. SerieNytt tog därmed vid där publiceringen ur Blackhawk upphörde i serietidningen Höken, som slutade med äventyr ur Blackhawk #118
 • Höken var sedan en av huvudserierna till början av 1962, och SerieNytt publicerade serier ur Blackhawk fram till #167.
De inledande sidorna av Jätteödlornas dal. ©DC
De inledande sidorna av Jätteödlornas dal. ©DC

Höken (Blackhawk) var vanligen tecknad av Dick Dillin (skiss) och Chuck Cuidera (tusch).

Omslag till Blackhawk #119 (1957) och motsvarande inledande sida. ©DC
Omslag till Blackhawk #119 (1957) och motsvarande inledande sida. ©DC

Innan Höken hamnade i SerieNytt hade serien alltså en egen serietidning (1957-58) utgiven av Formatic Press.

Tillbaka till toppen av sidan


ibis
De inledande sidorna av Ibis ur SerieNytt nr 35, 1960. ©Fawcett
De inledande sidorna av Ibis ur SerieNytt nr 35, 1960. ©Fawcett
 • En av utfyllnadsserierna i SerieNytt var Ibis (Ibis the Invincible) som förekom i nr 35-36, 1960 ur Whiz Comics (1940-53) från Fawcett. Ibis har på svenska tidigare varit publicerad i Karl-Alfred från nr 41, 1946 till nr 38, 1947
Omslag till Whiz Comics #26 (1942) och motsvarande inledande sida. ©Fawcett
Omslag till Whiz Comics #26 (1942) och motsvarande inledande sida ur episoden The Return of Rameses skapad av Jack Binder studio. ©Fawcett

Tillbaka till toppen av sidan


Jim, djungelns konung
Omslag till SerieNytt nr 5, 1957 med Jim, djungelns konung. ©Formatic
Omslag till SerieNytt nr 5, 1957 med Jim, djungelns konung. ©Formatic
 • Serien Akim fick titeln Jim, djungelns konung i SerieNytt på 50- och 60-talet
Inledande sidor med Jim, djungelns konung, från SerieNytt nr 2, 1957. ©Tomasina
Inledande sidor med Jim, djungelns konung, från SerieNytt nr 2, 1957. ©Tomasina

Jim, djungelns konung (Akim) var en italiensk djungelserie skapad av Roberto Renzi (manus) och Augusto Pedrazza (teckningar) 1950. Serien var tydligt inspirerad av Tarzan (Tarzan of the Apes) och den blev producerad av förlaget M. Tomasina Tip. Edit., fram till 1991.

Akim är känd under flera namn på svenska, dels Kongo-Jim i serietidningen Kongo-Jim (1954-57), först utgiven med 115 nummer i checkhäftesformat (1954-56), sedan 36 nummer i halvformat (1957).

Akim har också haft en egen serietidning (1977) från Semic Press, med sju nummer under sitt ursprungliga namn.

Tillbaka till toppen av sidan


Ken Maynard
Omslag till SerieNytt nr 8, 1960 och inledande uppslag med Indianskatten. ©Formatic/Fawcett
Omslag till SerieNytt nr 8, 1960 och inledande uppslag med Indianskatten. ©Formatic/Fawcett
 • Serien Ken Maynard gick i ett par nummer av SerieNytt, i nr 8 och 9, 1960, med episoderna Indianskatten (The Outlaw Treasure Trail, Part 1: Blazing Guns) och Lurande faror (Part 2: Undercover Danger). Däremot saknas på svenska den avslutande delen, Part 3: Battle Against the Badmen
Omslag till Ken Maynard Western #1, 1950 och motsvarande inledande sida i original. ©Fawcett
Omslag till Ken Maynard Western #1, 1950 och motsvarande inledande sida i original. ©Fawcett

Ken Maynard gick som serie i en egen serietidning, Ken Maynard Western (1950-52), från Fawcett, som utkom med åtta nummer. Seriefiguren var dock inte alltför porträttlik.

Inledningen till andra delen av äventyret, ur SerieNytt nr 9, 1960. ©Fawcett
Inledningen till andra delen av äventyret, ur SerieNytt nr 9, 1960. ©Fawcett

Ken Maynard (1895-1973) var en amerikansk skådespelare och producent som medverkade i ett stort antal västernfilmer på 30- och 40-talet. Han var aktiv redan i slutet av 20-talet, och han medverkade sista gången i några filmer 1944. Maynard var en av de största västernstjärnorna i Hollywood, och ett flertal gånger uppträdde han i sin rollfigur med sitt eget namn.

Motsvarande inledande sida i original ur Ken Maynard Western #1, 1950. ©Fawcett

Motsvarande inledande sida i original ur Ken Maynard Western #1, 1950. ©Fawcett

Tillbaka till toppen av sidan


Löjtnant Dick
Omslag till SerieNytt nr 28, 1958 med Löjtnant Dick. ©Formatic
Omslag till SerieNytt nr 28, 1958 med Löjtnant Dick. ©Formatic
 • I SerieNytt nr 14-43, 1958 förekom Löjtnant Dick som serieföljetong
Löjtnant Dick hade premiär i nr 14, 1958. ©Formatic/Tomasina
Löjtnant Dick hade premiär i nr 14, 1958. ©Formatic/Tomasina

Löjtnant Dick (Carabina Jones) var en italiensk västernserie skriven och tecknad av Pini Segna. Serien blev ursprungligen publicerad i serietidningen Albo I Dinamici (1953) i checkhäftesformat, från Tomasina.

Omslag till första numret av Albo I Dinamici med Carabina Jones (1953). ©Tomasina

Omslag till första numret av Albo I Dinamici med Carabina Jones (1953). ©Tomasina

Tillbaka till toppen av sidan


Monte Hale
Omslag till SerieNytt nr 19, 1960. ©Formatic
Omslag till SerieNytt nr 19, 1960. ©Formatic
 • Publiceringen av Monte Hale i SerieNytt inleddes i nr 10, 1960 med Striden vid Osages (The Night Riders of the Osage), ur Monte Hale Western #56 (1951, första numret var #29) tecknad möjligen av Bob McCarthy. Ett drygt dussin episoder blev publicerade i SerieNytt under första halvåret 1960
Inledande sidor med Monte Hale ur SerieNytt nr 10, 1960. ©Fawcett
Inledande sidor med Monte Hale ur SerieNytt nr 10, 1960. ©Fawcett

Monte Hale var en västernserie som från början var publicerad i Monte Hale Western (1948-53) från Fawcett Comics, som utkom med 54 nummer. Tecknare var Carl Pfeufer innan andra serietecknare tog över, bland andra Edmond Good och Bob McCarthy. En författare som levererat manus var Bill Woolfolk.

Omslag till Monte Hale Western #56 (1951) och motsvarande inledande sida. ©Fawcett

Även Charlton Comics gav ut sex nummer av Monte Hale Western (1955-56).

Den tecknade serien baserade sig på verklighetens Monte Hale (1919-2009) som var amerikansk filmstjärna och countrymusiker (född Buren Ely). Hale medverkade i ett flertal B-västernfilmer på 40-talet. Han var bland annat sjungande cowboy i några filmer med William Boyd (Hopalong Cassidy), och Roy Rogers.

Monte Hale förekom även som ”filmis” på svenska.​
Verklighetens Monte Hale förekom även som ”filmis”.

På svenska har Monte Hale även varit publicerad i serietidningen Allan Kämpe (1953) från Beliförlaget.

Tillbaka till toppen av sidan


Oklahoma Kid
Omslag till SerieNytt nr 2, 1957 med Oklahoma Kid. ©Formatic
Omslag till SerieNytt nr 2, 1957 med Oklahoma Kid. ©Formatic

I SerieNytt nr 1 och 2, 1957 medverkade Oklahoma Kid med två episoder som båda först varit serier med Svarte ryttaren (The Lone Rider) som huvudfigur, för att sedan omarbetas till att bli serier med Oklahoma Kid:

 • Desertören (Showdown!) ur Oklahoma Kid #1 (1957) från Ajax/Farrell. Episoden var en omarbetad episod (Frontier Ambush) ursprungligen publicerad i The Lone Rider #7 (1952) från samma förlag. Episoden har också varit publicerad i Lone Eagle #3 med titeln Desperate Gamble
 • Silvertrumpeten (The Silver Bugle!) ur Oklahoma Kid #1 (1957). Episoden var en omarbetad episod (Battle-Cry!) ursprungligen publicerad i The Lone Rider #10 (1952)

Desertören
Inledande uppslag ur Desertören med Oklahoma Kid. ©Ajax/Farrell
Inledande uppslag ur Desertören med Oklahoma Kid. ©Ajax/Farrell
Omslag till The Lone Rider #7 och motsvarande inledande sida. ©Ajax/Farrell
Omslag till The Lone Rider #7 och motsvarande inledande sida. ©Ajax/Farrell
Motsvarande inledande uppslag ur Lone Eagle #3 (1954). ©Ajax/Farrell
Motsvarande inledande uppslag ur Lone Eagle #3 (1954). ©Ajax/Farrell
Motsvarande inledande uppslag ur Oklahoma Kid #1 (1957). ©Ajax/Farrell
Motsvarande inledande uppslag ur Oklahoma Kid #1 (1957). ©Ajax/Farrell

Silvertrumpeten
Inledande sidor ur Silvertrumpeten med Oklahoma Kid. ©Ajax/Farrell
Inledande sidor ur Silvertrumpeten med Oklahoma Kid. ©Ajax/Farrell
Omslag till The Lone Rider #10 och motsvarande inledande sida. ©Ajax/Farrell
Omslag till The Lone Rider #10 och motsvarande inledande sida. ©Ajax/Farrell
Omslag till Oklahoma Kid #1 och motsvarande inledande sida. ©Ajax/Farrell
Omslag till Oklahoma Kid #1 (1957) och motsvarande inledande sida. ©Ajax/Farrell

Oklahoma Kid (1957) var en kortlivad serietidning från Ajax-Farrell förlag, som utkom med endast fyra nummer.

The Oklahoma Kid var också en västernfilm (1939) från Warner Bros. med James Cagney och Humphrey Bogart i huvudrollerna. Cagney spelar en äventyrlig revolverman i en bredbrättad cowboyhatt medan Bogart porträtterar den svartklädda och ondskefulla fienden.

Filmaffisch för The Oklahoma Kid (1939). ©Warner Bros

Filmaffisch för The Oklahoma Kid (1939). ©Warner Bros

The Oklahoma Kid preview (1939). ©Warner

Tillbaka till toppen av sidan


Patrull K
Omslag till SerieNytt nr 1, 1959 med Patrull K. ©Formatic
Omslag till SerieNytt nr 1, 1959 med Patrull K. ©Formatic
 • Serien Patrull K tillkom som biserie i SerieNytt nr 44, 1958, samtidigt med Höken, och var en del av innehållet till de första numren 1962
Inledande sidor med Patrull K. ©Tomasina
Inledande sidor med Patrull K. ©Tomasina

Patrull K (Pattuglia K) var en italiensk krigsserie med text och teckningar av Pini Segna, ursprungligen publicerad i serietidningen Albo Forza e Coraggio (1953-54) från Tomasina i checkhäftesformat.

Omslag till första numret av Albo Forza e Coraggio med Pattuglia K, #5, 1953. ©Tomasina

Omslag till Albo Forza e Coraggio med Pattuglia K, #5, 1953. ©Tomasina

Tillbaka till toppen av sidan


Red Ryder och Lilla Björn
Omslag till SerieNyy nr 4, 1957 med Red Ryder och Lilla Björn. ©Formatic
Omslag till SerieNyy nr 4, 1957 med Red Ryder och Lilla Björn. ©Formatic
 • Red Ryder och Lilla Björn gick i sjutton nummer av SerieNytt (nr 1/57 och nr 3/57 – 5/58). Materialet var dagsstrippar ursprungligen publicerade från 20 juli till 24 december 1953, där äventyret som började i nr 1/57 var från september 1953
Sista sidan ur SerieNytt nr 1, 1957. ©McNaught

Sista sidan ur SerieNytt nr 1, 1957. ©McNaught

Motsvarande dagsstrippar, från 28-29 september 1953. ©McNaught
Motsvarande dagsstrippar, från 28-29 september 1953. ©McNaught

Red Ryder och Lilla Björn (Red Ryder and Little Beaver, 1938-64), tecknad av Fred Harman, var en amerikansk västernserie för dagspress publicerad både som dagsstrippar och söndagssidor. För manus stod Stephen Slesinger fram till sin död 1953.

Inledande sidor ur SerieNytt nr 4, 1957. ©McNaught
Inledande sidor ur SerieNytt nr 4, 1957. ©McNaught
Motsvarande inledande dagsstripp, från 15 augusti 1957. ©McNaught
Motsvarande inledande dagsstripp, från 15 augusti 1953. ©McNaught
Dagsstrippar från efterföljande vecka, från 17-22 augusti 1957, motsvarar uppslaget. ©McNaught
Dagsstrippar från efterföljande vecka, från 17-22 augusti 1953, motsvarar uppslaget. ©McNaught

Den tecknade serien Red Ryder hade också egen serietidning, de flesta utgivna av Dell.

 • Red Ryder Comics (1940-41) från Hawley utkom med fyra nummer, numrerade #1 och #3-5
 • Red Ryder Victory Patrol Super Book of Comics (1942) från Dell utkom med två nummer
 • Dell fortsatte med Red Ryder Comics (1942-55) som utkom med hela 139 nummer (#6-144)
 • Red Ryder Ranch Magazine (1955-56) från Dell utkom med fyra nummer (#145-148)
 • Red Ryder Ranch Comics (1956-57) utkom sedan med ytterligare tre nummer (#149-151)
 • Four Color Comic #916 (1958) från Dell var också en Red Ryder Ranch Comics
Omslag till serietidningar med Red Ryder #1, VPSB, #6, #145, #149 och #916. ©Hawley/Dell
Omslag till serietidningar med Red Ryder #1, VPSB #1, #6, #145, #149 och FCC #916. ©Hawley/Dell

Dessutom har Red Ryder förekommit i filmer och radioprogram, Big Little Books, tävlingar, reklammaterial (merchandise) och i olika ungdomsevenemang, med mera. Red Ryder blev med andra ord en mycket populär figur inom populärkultur, och långlivad västernserie.

Ett axplock Big (och Better) Little Books med Red Ryder. ©Whitman
Ett axplock av Big (och Better) Little Books med Red Ryder. ©Whitman

Tillbaka till toppen av sidan


Röda Uven
Omslag till SerieNytt nr 16, 1958 med Röde Uven. ©Formatic
Omslag till SerieNytt nr 16, 1958 med Röde Uven. ©Formatic
 • Röda Uven var till och från en del av innehållet i SerieNytt under det första året, fram till nr 22, 1958

Inledande uppslag med Röde Uven ur SerieNytt nr 16, 1958. ©Magazine

Inledande uppslag med Röde Uven ur SerieNytt nr 16, 1958. ©Magazine

Serien Röda Uven (Red Hawk) av Gardner Fox (manus) och Bob Powell (teckningar) var en amerikansk västernserie om en ung cheyenne-indian. Röda Uven var mycket vältecknad (en annan av tecknarna var Fred Meagher), och blev ursprungligen publicerad i serietidningen Straight Arrow (1950-53) från förlaget Magazine Enterprises.

Omslag till Straight Arrow #44 (1955) och motsvarande inledande sida. ©Magazine
Omslag till Straight Arrow #44 (1955) och motsvarande inledande sida. ©Magazine

Serien haft flera olika titlar på svenska: Silverhöken i Seriemagasinet (1951-56), Röda Uven i Serie-Nytt (1957-58) och Hököga i Tomahawk (1964-69).

Inledande sidor ur Veckans SerieNytt med Röda Uven i SerieNytt nr 5, 1957. ©Magazine
Inledande sidor ur Veckans SerieNytt med Röda Uven i SerieNytt nr 5, 1957. ©Magazine

Tillbaka till toppen av sidan


Stålmusen
Inledande sidor ur SerieNytt nr 39, 1960. ©Pines
Inledande sidor ur SerieNytt nr 39, 1960. ©Pines
 • SerieNytt publicerade Stålmusen i de sista numren 1960 och i de första numren 1961
Omslag till Supermouse #37 (1956) och motsvarande inledande sida. ©Pines
Omslag till Supermouse #37 (1956) och motsvarande inledande sida av episoden Shop Worn. ©Pines

Stålmusen (Supermouse) var en humorserie hämtad från serietidningen Supermouse, the Big Cheese (1956-58) som utkom med elva nummer från Pines Comics (också känd som Better, Nedor eller Standard).

Figuren kan ses som en parodi på en annan Stålmusen (Mighty Mouse), en superhjältemus som på svenska även varit kallad Maxi Mus, eller Dundermusen. Mighty Mouse var skapad som animerad film av Terrytoons studio för 20th Century Fox.

Figuren hette ursprungligen Super Mouse och gjorde sin debut i kortfilmen The Mouse of Tomorrow (1942). Namnet ändrades till Mighty Mouse i hans åttonde film, The Wreck of the Hesperus (1944), och figuren förekom i 80 kortfilmer, där den sista var Cat Alarm (1961).

Mighty Mouse har också förekommit som seriefigur i flera egna serietidningar från olika förlag.

Tillbaka till toppen av sidan


Svarta Ryttaren
Inledande sidor ur serien Indianland från SerieNytt nr 7, 1958. ©Farrell
Inledande sidor ur serien Indianland från SerieNytt nr 7, 1958. ©Farrell
 • Svarte Ryttaren (Lone Rider) var en del av innehållet i SerieNytt nr 7, 1958. Äventyret var ursprungligen publicerat i The Lone Rider #16 (1953) från Ajax/Farrell
Omslag till Lone Rider #16 (1953) och motsvarande inledande sida. ©Farrell
Omslag till Lone Rider #16 (1953) och motsvarande inledande sida. ©Farrell

Tillbaka till toppen av sidan


Tex Ritter
Inledande sidor ur serien Banditerna som försvann från SerieNytt nr 33, 1960. ©Fawcett
Inledande sidor ur serien Banditerna som försvann från SerieNytt nr 33, 1960. ©Fawcett
 • En episod med Tex Ritter var en del av innehållet i SerieNytt nr 33, 1960: Banditerna som försvann (Vanishing Varmints), möjligen tecknad av Stan Campbell. Serien var ursprungligen publicerad i Tex Ritter Western #2 (1950) från Fawcett
Omslag till Tex Ritter Western #2 (1950) och motsvarande inledande sida. ©Fawcett
Omslag till Tex Ritter Western #2 (1950) och motsvarande inledande sida. ©Fawcett

Tillbaka till toppen av sidan


Tom Mix
Tom Mix hade premiär i nr 6, 1960. ©Formatic/Fawcett
Tom Mix hade premiär i nr 6, 1960. ©Formatic/Fawcett
 • Serien Tom Mix ingick i några få nummer av SerieNytt i början av 1960, nr 6, 7 och 14

Thomas Edwin Mix (1880-1940) var en amerikansk skådespelare och stjärnan i många tidiga västernfilmer mellan 1909 och 1935. Han medverkade i 291 filmer, där alla utom nio var stumfilmer. Han var Hollywoods första västernstjärna och var med om att definiera genren på bio. Tom Mix var också en radioserie från 30-talet till början av 50-talet.

Tom Mix förekom i flera serietidningar under 40- och 50-talen. Han var först med i The Comics (1937-38) från Dell, som utkom med elva nummer.

En sponsor av radioserien, Ralston Purina, producerade nio nummer av Tom Mix Comics (1940–41) och tre nummer av Tom Mix Commandos Comics (1942). Serietidningarna gick att beställa via postorder, om man skickade in två lock från företagets flingpaket.

Fawcett Comics publicerade 61 nummer av Tom Mix Western från 1948 till 1953, där Bill Woolfolk var en av manusförfattarna och Carl Pfeufer var en av tecknarna.

Tom Mix har också figurerat som egen serietidning på svenska (1953-54) från Serieförlaget.

Tillbaka till toppen av sidan


uncas
Omslag till SerieNytt nr 52, 1959 och inledande uppslag med Uncas. ©Tomasina
Omslag till SerieNytt nr 52, 1959 och inledande uppslag med Uncas. ©Tomasina
 • SerieNytt nr 52, 1959 innehöll, förutom de vanliga serierna, ett 34 sidor långt äventyr med den italienska västernserien Uncas (Kocis) av Antonio Chiomenti (manus) och Vincenzo (”Enzo”) Chiomenti (teckningar)

Tillbaka till toppen av sidan


Fakta

 • Utgivare: Formatic Press
 • Format: 16×22 cm (nr 1/57-12/63), resp. 21x31cm (nr 13/63)
 • Omfång: 32 sidor (nr 1/57-44/58), 36 sidor (nr 45/58-51/59, 1/60-51/60, 1/61-52/61, 54/61-27/62, 29/62-44/62 och 46/62-11/63), 68 sidor (nr 52/59, 52/60 och 13/63), resp. 132 sidor (nr 53/61, 28/62, 45/62 och 12/63) 68 sidor
 • Tryck: färg (nr 1/57-44/58) sv-röd eller sv-blå (nr 45/58-30?/60), resp. svart/vit (nr 31?/60-13/63)
 • Bindning: limbunden (1/57-44/58), resp. klammerhäftad (nr 45/58-13/63)

Tillbaka till toppen av sidan


Läs mer här

Fler serietidningar och andra seriepublikationer

Ett urval källor:
Allan Kämpe (Harnby)
Jim, djungelns konung (Guida Fumetto Italiano)
Patrull K (Guida Fumetto Italiano)
Davy Crockett (GCD)
Ensamma Örnen (GCD)
Hoppy (GCD)
Löjtnant Dick (GCD)
Svarta ryttaren (GCD)
Bob Colt (Comic Book Plus)
Den mystiske mannen (Comic Book Plus)
Ibis (Comic Book Plus)
Ken Maynard (Comic Book Plus)
Monte Hale (Comic Book Plus)
Oklahoma Kid (Comic Book Plus)
Stålmusen (Comic Book Plus)
Buck Rogers (I Love Comix Archive)
Höken (Comics For All)
Röda Uven (Seriewikin)
Uncas (Seriewikin)
Hjortfot (Wikipedia)
Mighty Mouse (Wikipedia)
Red Ryder (Wikipedia)
Tex Ritter (Wikipedia)
Tom Mix (Wikipedia)
Seriesam
Grand Comics Database
Seriewikin

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.