Peter Falk (Formatic)

Peter Falk var namnet på en serietidning som utkom med totalt endast tre nummer 1963-64 av Formatic Press. Tidningen innehöll en kontinuerlig serie dagsstrippar av Rip Kirby från 1946-51, av Alex Raymond som skapade serien 1946. Han fortsatte sedan teckna serien resten av livet till sin förtida död 1956 varefter John Prentice tog över. Manus stod Ward Greene för, innan Fred Dickenson tog över 1956.

Ett urval källor

Det utkom tre nummer av Peter Falk i storformat (1963-64).
Det utkom tre nummer av Peter Falk i storformat (1963-64). ©Formatic

Peter Falk hade storformat 210×310 mm (de sista två nr 210×300 mm), och omfång 68 sidor inkl. omslag. Klammerhäftad.

Peter Falk nr 1/63, nr 2/63, nr 1/64


Äventyren

Tillbaka till sidans topp


Peter Falk nr 1, 1963

Omslag till Peter Falk nr 1, 1963. ©Formatic
Omslag till Peter Falk nr 1, 1963. ©Formatic

Peter Falk nr 1, 1963 innehåller avsnitten: 

 • Ett barn försvinner (Bleak Prospects, part 1), nr 271-302 och 2D-88D (dock inte nr 281, 294, 301, 1D, 10D, 15D, 28D, 31D, 41D, 45D, 70D, 74D och 81D) ursprungligen publicerad som dagsstrippar från 13 oktober 1947 till 28 februari 1948
 • Lupo och hans vänner (Bleak Prospects, part 2), strippar nr 90D-178D (89D saknas, se nedan), från 1 mars till 12 juni 1948
 • Ett farligt val (Terror on the Thames), strippar nr 181D-303D och 1E-25E (inte 179D, 180D, 192D, 202D, 205D, 209D, 216D, 222D, 229D, 234D, 239D, 248D, 254D, 263D, 272D, 280D, 285D, 299D, 2E, 9E, 15E, 18E och 22E) från 14 juni till 4 december 1948
 • Smugglarligan (Major Mystery), strippar 27E-55E (26E saknas), från 6 december 1948 till 8 januari 1949
 • Snobben (Family Fortune, första delen), strippar 56e-85E (inte nr 58E) från 10 januari till 12 februari 1949, där episoden avbryts. I original fortsätter episoden till 21 maj 1949 och ingår i Peter Falk nr 2/63

Tillbaka till sidans topp


Ett barn försvinner
Inledande strippar ur ”Ett barn försvinner”, med ett par serierutor breddade. ©Bulls
Inledande strippar ur ”Ett barn försvinner”, med beskuren stripphöjd och ett par serierutor breddade. ©Bulls
En stripp från 15 oktober 1947 ur ”Bleak Prospects”
Motsvarande dagsstripp i original, också med beskuren stripphöjd, från 15 oktober 1947 ur ”Bleak Prospects”. ©KFS
Ett par dramatiska strippar med skottlossning. ©Bulls
Ett par dramatiska strippar med skottlossning, höjdbeskurna och med ett par serierutor breddade. ©Bulls
Original till motsvarande dagsstrippar från 22 och 23 december 1947. ©KFS
Original till motsvarande dagsstrippar från 22 och 23 december 1947, obeskurna. ©KFS
Original till ett par dramatiska serierutor ur dagsstrippen från 30 december 1947. ©KFS
Original till ett par dramatiska serierutor ur dagsstrippen från 30 december 1947. ©KFS

Tillbaka till sidans topp


Lupo och hans vänner
Inledande stripp ur ”Lupo och hans vänner”. ©Bulls
Inledande stripp ur ”Lupo och hans vänner”. ©Bulls
Motsvarande inledning i original från 1 och 2 mars 1948. ©KFS
Motsvarande inledning i original från 1 och 2 mars 1948. ©KFS
Peter Falk söker en amerikansk barnsköterska och råkar i bråk ©Bulls
Peter Falk söker en amerikansk barnsköterska och råkar i bråk ©Bulls
Rip Kirby visslar på melodin Lorelei, i original från 24 mars 1948. ©KFS
Rip Kirby visslar på melodin ”Die Lorelei”, i original från 24 mars 1948. ©KFS

Tillbaka till sidans topp


Ett farligt val
Inledande stripp ur ”Ett farligt val”. ©Bulls
Inledande stripp ur ”Ett farligt val”. ©Bulls
Motsvarande inledning i original från 14-16 juni 1948. ©KFS
Motsvarande inledning i original från 14-16 juni 1948. ©KFS
Original till en serieruta ur en dagsstripp från 26 juni 1948, obeskuren, med dubbla copyrightremsor för alternativ höjd vid publicering. ©KFS
Original till en serieruta ur en dagsstripp från 26 juni 1948, obeskuren, med dubbla copyrightremsor för alternativ höjd vid publicering. ©KFS
På väg till ett nattligt bad. ©Bulls
På väg till ett nattligt bad. ©Bulls
Original till motsvarande dagsstripp från 3 juli 1948. ©KFS
Original till motsvarande dagsstripp från 3 juli 1948, med obeskuren höjd. ©KFS

Tillbaka till sidans topp


Smugglarligan
Inledande stripp ur ”Smugglarligan”. ©Bulls
Inledande stripp ur ”Smugglarligan”. ©Bulls
Motsvarande inledning i original från 6-7 december 1948. ©KFS
Motsvarande inledning i original från 6-7 december 1948. ©KFS

Tillbaka till sidans topp


Snobben
Inledande stripp ur ”Snobben”. ©Bulls
Inledande stripp ur ”Snobben”. ©Bulls
Motsvarande dagsstripp i original från 10 januari 1949. ©KFS
Motsvarande dagsstripp i original från 10 januari 1949. ©KFS
En miljonär friar till Gittan Berg. ©Bulls
En miljonär friar till Gittan Berg. ©Bulls
Original till motsvarande dagsstripp från 27 januari 1949. ©KFS
Original till motsvarande dagsstripp med Honey Dorian, från 27 januari 1949. ©KFS

Tillbaka till sidans topp


Peter Falk nr 2, 1963

Peter Falk nr 2, 1963
Omslag till Peter Falk nr 2, 1963. ©Formatic

Peter Falk nr 2, 1963 innehåller avsnitten: 

 • Indianklippan (Family Fortune, andra delen), stripp nr 86E-169E (dock inte nr 88E, 96E, 103E, 107E, 112E, 123E och 146 E), ursprungligen publicerad som dagsstrippar från 14 februari (episoden började 10 januari, se Peter Falk nr 1/63) till 21 maj 1949
 • Utpressaren (Second Chances), stripp 170E-259E (inte 174E, 175E, 181E, 187E, 213E, 216E och 232E) från 23 maj till 3 september 1949
 • Den lilla olycksfågeln (Lost and Found), stripp 260E-303E och 1F-34F (inte 265E, 268E, 271E, 284E, 295E, 17F och 27F) från 5 september till 3 december 1949
 • Chitterton-smaragderna (Borrowed Trouble), stripp 35F-130F (inte 38F) från 5 december 1949 till 25 mars 1950
 • Romeo och Julia (Correspondence Crisis), stripp 131F-197F (135F och 155F-167F saknas) från 27 mars till 10 juni 1950

Tillbaka till sidans topp


Indianklippan
Inledande stripp ur ”Indianklippan”. ©Bulls
Inledande stripp ur ”Indianklippan”. ©Bulls
Motsvarande dagsstripp i original från 14 februari 1949. ©KFS
Motsvarande dagsstripp i original från 14 februari 1949. ©KFS
Morden blir uppklarade. ©Bulls
Morden blir uppklarade. ©Bulls
Original till motsvarande dagsstrippar, från 14 och 17 maj 1949. ©KFS
Original till motsvarande dagsstrippar, från 14 och 17 maj 1949, med obeskuren höjd. ©KFS

Tillbaka till sidans topp


Utpressaren
Inledande stripp ur ”Utpressaren”. ©Bulls
Inledande stripp ur ”Utpressaren”. ©Bulls
Motsvarande dagsstripp i original från 23 maj 1949. ©KFS
Motsvarande dagsstripp i original från 23 maj 1949. ©KFS
Peter Falk rusar till för att hjälpa en blind kvinna. ©Bulls
Peter Falk rusar till för att hjälpa en blind kvinna. ©Bulls
Original till motsvarande dagsstrippar från 17-18 augusti 1949, obeskurna i höjd. ©KFS
Original till motsvarande dagsstrippar från 17-18 augusti 1949, obeskurna i höjd. ©KFS

Tillbaka till sidans topp


Den lilla olycksfågeln
Inledande stripp ur ”Utpressaren”. ©Bulls
Inledande stripp ur ”Utpressaren”. ©Bulls
Motsvarande dagsstripp i original från 5 september 1949. ©KFS
Motsvarande dagsstripp i original från 5 september 1949. ©KFS
En stripp ur ”Den lilla olycksfågeln” - stripparna var något höjdbeskurna, pratbubblor justerade och och någon serieruta breddad. ©Bulls
En stripp ur ”Den lilla olycksfågeln” – stripparna var något höjdbeskurna, pratbubblor justerade och och någon serieruta breddad. ©Bulls
Originalstrippen från 10 oktober 1949 ur ”Lost and Found”. ©KFS
Originalstrippen ur ”Lost and Found” från 10 oktober 1949, med obeskuren höjd. ©KFS

Tillbaka till sidans topp


Chitterton-smaragderna
Inledande strippar ur ”Chitterton-smaragderna”. ©Bulls
Inledande strippar ur ”Chitterton-smaragderna”. ©Bulls
Episodens första vecka i original, med obeskuren höjd, från 5-10 december 1949, inklusive strippen som saknas på svenska. ©KFS
Episodens första vecka i original, med obeskuren höjd, från 5-10 december 1949, inklusive strippen som saknas på svenska. ©KFS
En promenad i snöyran. ©Bulls
En promenad i snöyran. ©Bulls
Originalstrippen från 30 januari 1950, med obeskuren höjd. ©KFS
Originalstrippen från 30 januari 1950, med obeskuren höjd. ©KFS
Sista serierutan från 30 januari 1950, förstorad. ©KFS
Sista serierutan från 30 januari 1950, förstorad. ©KFS

Tillbaka till sidans topp


Romeo och Julia
Inledande stripp ur ”Romeo och Julia”. ©Bulls
Inledande stripp ur ”Romeo och Julia”. ©Bulls
Motsvarande dagsstripp i original från 27 mars 1950. ©KFS
Motsvarande dagsstripp i original från 27 mars 1950. ©KFS
I Peter Falk gör episoden ett hopp från stripp 154F till 168F, med ett ”Nästa dag”. ©Bulls
I Peter Falk (Formatic) gör episoden ett hopp från stripp 154F till 168F, med ett ”Nästa dag”. ©Bulls
Motsvarande dagsstripp i original från 22 april 1950. ©KFS
Motsvarande dagsstripp i original från 22 april 1950. ©KFS
Efterföljande vecka saknas på svenska, från 22-29 april 1950. ©KFS
Efterföljande vecka saknas på svenska, från 22-29 april 1950. ©KFS
Även veckan därpå saknas på svenska, från 1-6 maj 1950. ©KFS
Även veckan därpå saknas på svenska, från 1-6 maj 1950. ©KFS
Dagsstrippen från 8 maj 1950 saknas i Peter Falk, som återknyter till historien från 9 maj 1950. ©KFS
Dagsstrippen från 8 maj 1950 saknas i Peter Falk, som återknyter till historien från 9 maj 1950. ©KFS

Tillbaka till sidans topp


Peter Falk nr 1, 1964

 Peter Falk nr 1, 1964
Omslag till Peter Falk nr 1, 1964. ©Formatic

Peter Falk  nr 1, 1964 innehåller avsnitten: 

 • Den gömda skatten (Treasure Hunt), strippar nr 198F-286F (dock inte 204F, 206F, 208F, 214F, 227F och 234F), var ursprungligen publicerad som dagsstrippar från 12 juni till 23 september 1950
 • Melody Lane (Mystery of the Missing Songstress), stripp nr 288F-301F och 2G-63G (inte 287F, 293F, 297F, 1G, 9G, 27G och 35G) från 25 september till 23 december 1950
 • Svindlaren (Unlucky Seven), stripp 65G-171G (64G saknas) från 25 december 1950 till 28 april 1951
 • Den mystiske ”Stora Du” (The Great You), stripp 173G-297G (inte 172G, 260G, 261G, 264G, 267G, 274G 281G) från 30 april till 22 september 1951

Tillbaka till sidans topp


Den gömda skatten
Inledande strippar ur ”Den gömda skatten”. ©Bulls
Inledande strippar ur ”Den gömda skatten”. ©Bulls
Motsvarande dagsstrippar i original, inklusive den inledande strippen utelämnad på svenska, från 12-14 juni 1950. ©KFS
Motsvarande dagsstrippar i original, inklusive den inledande strippen utelämnad på svenska, från 12-14 juni 1950. ©KFS
En stripp ur den gömda skatten från Peter Falk nr 1, 1964
En stripp ur Den gömda skatten från Peter Falk (Formatic) nr 1, 1964, höjdbeskuren och breddad. ©Bulls
Originalstrippen, med coypright-remsor för såväl beskuren som full stripphöjd, från 15 september 1950 ur ”Treasure Hunt”. ©KFS

Tillbaka till sidans topp


Melody Lane
Inledande stripp ur ”Melody Lane”. ©Bulls
Inledande stripp ur ”Melody Lane”. ©Bulls
Motsvarande inledning i original, inklusive den första dagsstrippen som inte blev publicerad på svenska, från 25 och 26 september 1950. ©KFS
Original till dagsstrippen från 25 september 1950. ©KFS
Original till dagsstrippen från 25 september 1950. ©KFS

Tillbaka till sidans topp


Svindlaren
Inledande stripp ur ”Svindlaren”. ©Bulls
Inledande strippar ur ”Svindlaren”. ©Bulls
Motsvarande inledning i original från 25-27 december 1950, inklusive den första dagsstrippen som inte blev publicerad på svenska. ©KFS
Motsvarande inledning i original från 25-27 december 1950, inklusive den första dagsstrippen som inte blev publicerad på svenska. ©KFS
Peter Falk är på jakt efter svindlaren. ©Bulls
Peter Falk är på jakt efter svindlaren. ©Bulls
Original till motsvarande dagsstripp från 5 januari 1951 (felmärkt copyright-remsa), med obeskuren höjd. ©KFS
Men Peter Falk är är inte den ende som jagar svindlaren. ©Bulls
Men Peter Falk är är inte den ende som jagar svindlaren. ©Bulls
Original till motsvarande dagsstripp från 13 januari 1951. ©KFS
Original till motsvarande dagsstripp från 13 januari 1951. ©KFS

Tillbaka till sidans topp


Den mystiske ”Stora Du”
Inledande strippar ur ”Den mystiske Stora Du”. ©Bulls
Inledande strippar ur ”Den mystiske Stora Du”. ©Bulls
Motsvarande inledning i original från 30 april till 2 maj 1951, inklusive den första dagsstrippen som inte blev publicerad på svenska. ©KFS
Motsvarande inledning i original från 30 april till 2 maj 1951, inklusive den första dagsstrippen som inte blev publicerad på svenska. ©KFS
En dramatisk sekvens ur episoden. ©Bulls
En dramatisk sekvens ur episoden. ©Bulls
Motsvarande dagsstrippar i original, inklusive de tre som saknas på svenska. ©KFS
Motsvarande dagsstrippar i original, inklusive de tre som saknas på svenska. ©KFS
Original till en serieruta ur dagsstrippen från 10 augusti 1951. ©KFS
Original till en serieruta ur dagsstrippen från 10 augusti 1951. ©KFS

Den dramatiska hämnden i serierutan ur dagsstrippen från 15 augusti 1951 som saknas på svenska. ©KFS

Den dramatiska hämnden i serierutan ur dagsstrippen från 15 augusti 1951 som saknas på svenska. ©KFS

Redigering av originalstrippar för att passa tidningens format

Tillbaka till sidans topp


Läs mer här:

Fler serietidningar och andra seriepublikationer

Ett urval källor:
Rip Kirby-index av Johan Blixt
Revolvy Episode Guide
I Love Comix Archive
Newspaper Comic Strips Blog
Seriesam
Seriewikin
Wikipedia

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.