James Börd

James Börd var svensk James Bond-parodi av Lena Ackebo där figurerna är fåglar med människolika egenskaper. Serien blev publicerad som gästserie i Dagens Nyheter från 14 september till 17 oktober 1987, och blev sedan utgiven som ett minialbum, James Börd möter korpen från Kreml (1988) från Tago förlag.

Omslag till ’Stora serier i litet format’ nr 2. ©Tago/Ackebo
Omslag till ’Stora serier i litet format’ nr 2. ©Tago/Ackebo

Serien i DN var dagsstrippar med titeln ”James Börd ser dubbelt”. Medan serien på Tago förlag helt enkelt är en något omarbetad längre version av DN-serien. Eller om det är tvärtom?


Handling

James Börd, hemlig agent, får ett telefonsamtal.

Första stripp ur ’James Börd möter korpen från Kreml’ och motsvarande stripp ur ’James Börd ser dubbelt’. ©Ackebo
Första stripp (sid 3) ur ’James Börd möter korpen från Kreml’ och motsvarande stripp ur ’James Börd ser dubbelt’ från 14 september 1987. ©Ackebo

4-5

Han blir kallad till ett möte på högkvarteret med chefen, och snabbt byter han om. Men först gör han sig av med kommunikationsutrustningen – hur det gick till fick läsarna av DN inte veta.

Efterföljande uppslag ur ’James Börd möter korpen från Kreml’ och motsvarande stripp ur ’James Börd ser dubbelt’ från 15 september 1987. ©Ackebo
Efterföljande uppslag (sid 4-5) ur ’James Börd möter korpen från Kreml’ och motsvarande stripp från 15 september 1987. ©Ackebo

6-7

På vägen hinner han kurtisera med kvinnliga bekanta, något som var bortredigerat i DN.

Nästa uppslag (sid 6-7) ur ’James Börd möter korpen från Kreml’ och motsvarande stripp från 16 september 1987. ©Ackebo
Nästa uppslag (sid 6-7) ur ’James Börd möter korpen från Kreml’ och motsvarande stripp från 16 september 1987. ©Ackebo

8-9

Och uppdraget är att hitta Stäppfinken, ledaren för en smuggelliga.

Nästa uppslag (sid 6-7) ur ’James Börd möter korpen från Kreml’ och motsvarande stripp ur ’James Börd ser dubbelt’ från 16 september 1987. ©Ackebo
Nästa uppslag (sid 8-9) ur ’James Börd möter korpen från Kreml’ och motsvarande stripp från 17 september 1987. ©Ackebo

10-11

James gissar vad Stäppfinken kan tänkas smuggla, men DN fick inte med alla gissningarna. Smuggelgodset visar sig vara falska vapen av märket Magnum Bonum, oklart dock om namnet är inspirerat av potatissorten eller musikgruppen från Huddinge.

Följande uppslag (sid 10-11) ur ’James Börd möter korpen från Kreml’ och motsvarande stripp från 18 september 1987. ©Ackebo

12-13

Uppdraget tar James till Japan, och det mesta av uppslaget fanns också med i DN.

Följande uppslag (sid 12-13) ur ’James Börd möter korpen från Kreml’ och motsvarande strippar från 19 och 21 september 1987. ©Ackebo
Uppslaget därpå (sid 12-13) ur ’James Börd möter korpen från Kreml’ och motsvarande strippar från 19 och 21 september 1987. ©Ackebo

14-15

På hotellrummet får så James besök av ”Korpen från Kreml”, det vill säga Olga Korpowa, förklädd till geisha.

Nästa uppslag (sid 14-15) ur ’James Börd möter korpen från Kreml’ och motsvarande strippar från 21-22 september 1987. ©Ackebo
Nästa uppslag (sid 14-15) ur ’James Börd möter korpen från Kreml’ och motsvarande strippar från 21-22 september 1987. ©Ackebo

16-17

Det är ganska uppenbart att James och Olga träffats tidigare. Men faror lurar i buskarna, eller snarare i krukorna.

Nästa uppslag (sid 16-17) ur ’James Börd möter korpen från Kreml’ och motsvarande strippar från 23-24 september 1987. ©Ackebo
Nästa uppslag (sid 16-17) ur ’James Börd möter korpen från Kreml’ och motsvarande strippar från 23-24 september 1987. ©Ackebo

Första stripp ur ’James Börd möter korpen från Kreml’ och motsvarande stripp ur ’James Börd ser dubbelt’. ©Ackebo
Näst sista stripp (sid 53) ur ’James Börd möter korpen från Kreml’ och motsvarande stripp ur ’James Börd ser dubbelt’ från 17 oktober 1987. ©Ackebo

Fakta

  • Lena Ackebo: James Börd möter Korpen från Kreml (Stora serier i litet format, nr 2, 1988), Tago förlag, 21×10 cm, 56 sidor exkl. omslag, svartvit inlaga, ISBN 91-86540-19-X